Литература от английски общи съвети (Какво е добре да се помни при превод от английски)Дата17.08.2018
Размер50 Kb.
#80005

ЗА ПРЕВОДА НА СОФТУЕР, ДОКУМЕНТАЦИЯ И КОМПЮТЪРНА ЛИТЕРАТУРА ОТ АНГЛИЙСКИ

1. ОБЩИ СЪВЕТИ


(Какво е добре да се помни при превод от английски)

Английският и българският са различни езици. Наистина различни! Неопитните преводачи често допускат тромави, неграматични или дори смислово неверни преводи, пренасяйки механично думи или конструкции от английски в български. В този текст са изброени някои от най-честите грешки.


Не забравяйте защо превеждате

ПЪРВО, целта на превода е да се предаде точно смисълът на оригинала, а не буквеният му състав, звученето, броят думи или друг повърхностен признак. Например „There is a book on the table“ се превежда „На масата има книга“, а не „Там е една книга на масата“.
ВТОРО, обикновено преводът е предназначен за читатели, които не знаят английски. Не можем да разчитаме, че „това няма нужда да се превежда, всички знаят какво е“. Често това „всички“ означава „аз – компютърният специалист, който знае английски, и познатите ми – компютърни специалисти, които знаят английски“. :-) Помислете: ако превеждате софтуер за нотопис, възможно е да го ползва музикант със слаба компютърна грамотност, който знае само италиански.
БЪРЗАТА РАБОТА – СРАМ ЗА МАЙСТОРА

Първото и най-важно правило е: НЕ БЪРЗАЙТЕ! Проучвайте всяка непозната дума. Не вземайте сляпо случайно значение от първия срещнат речник. Проверете всички речници, с които разполагате, дори да я намерите още в първия. Анализирайте контекста. Вижте дали нямате работа с означение или съкращение. Потърсете в Уеб за типични примери на употреба. Ако можете, посъветвайте се със специалист по съответната дисциплина.
Дори да знаете някои значения на думата, ако употребата ѝ ви се стори странна, ПРОУЧЕТЕ я като непозната – може да е използвана като термин от чужда за вас дисциплина. В интерфейса и документацията на софтуера се срещат термини от различни области – математика, дизайн, фотография, инженерни дисциплини, счетоводство и финанси и т.н. В тях обикновено съществува традиционна българска терминология и подходът „не знам как е това на български, но я да си измисля как би могло да бъде“ е напълно неоправдан!
Разбира се, може наистина да сте първият българин, който се опитва да преведе дадения термин. Може обаче и просто да не знаете как българските специалисти в съответната област вече са го превели. И в единия, и в другия случай не се излагайте с прибързани импровизации. Казват, че не е срамно да не знаеш, а да не искаш да научиш. :-)
СИНДРОМЪТ „КАК СЕ ПРЕВЕЖДА ТАЗИ ДУМА“


Честа грешка на начинаещите преводачи е търсенето на един „правилен“ превод за всяка английска дума. Правилният въпрос обаче не е „как се превежда тази дума“ а „как се превежда това понятие“! Английските думи, също като българските, често имат по няколко значения – както ежедневни, така и терминологични. Не е нито необходимо, нито възможно да се намери точно по един превод за всяка дума. Възможно и необходимо е да се намери точен превод за всяко значение на думата.

СИНДРОМЪТ „ТОВА ЗВУЧИ ТЪПО“


Чест довод в защита на „слабия“ превод, т.е. оставянето на думи и изрази на английски (дори на латиница), е „да, ама това като го преведеш, звучи тъпо“. Този аргумент е несериозен. За англичаните и американците тези изрази на английски звучат по същия начин.

Как според вас звучи „public member“ на среден американец, който и понятие си няма от С++? „Публичен член“! Кажете на един софиянец от улицата „пространство от имена“ и на един лондончанин от улицата „name space“ – дали няма да ви погледнат еднакво?

Термините значат това, което специалистите са се уговорили. Ако знаете уговорката, неща като „приятелска функция“ или „падащ списък“ ще ви звучат съвсем нормално. Ако не я знаете, на всякакъв език ще ви звучат безсмислено. Нищо не става по-умно или по-глупаво заради това, че е казано на определен език! Ако нещо ви звучи наистина много тъпо в превод, помислете дали звучи кой знае колко умно и в оригинал. :-)

2. ЧЕСТИ ГРЕШКИ И ТРУДНОСТИ ПРИ ПРЕВОД‎

2.1. Избор на дума по прилика вместо по смисъл


Една от най-разпространените грешки е механичното избиране на най-близката по външна прилика, а не по значение българска дума. Много български думи си приличат външно с английски думи, например заради общ латински или гръцки корен, а понякога и случайно. Това далеч не значи, че значението им е еднакво! Често значенията наистина се застъпват, например в много случаи line може да се преведе съвсем адекватно с „линия“ и обратно. На български обаче „линия“ е и инструментът за чертане (на английски – ruler), а на английски line може да означава и поредица от знаци (на български – ред).

2.2. Излишни чужди думи при налични български

Този вид грешки се корени главно в професионалния жаргон на компютърните специалисти, който в най-крайните случаи представлява на практика английски език с български окончания („Не го рилийзвай тоя обджект преди фънкшън ко̀ла, защото иначе се дилийтва два пъти“). Това е напълно приемливо в устен разговор между колеги, но не е уместно в текст, предназначен за по-широка аудитория. Читателите не са длъжни да познават жаргона, който лично преводачът използва, да знаят оригиналните термини или изобщо да владеят английски. Ако има точно българско съответствие, използването на чужда дума обикновено е неоправдано. Още повече, често тази склонност напълно излишно се пренася от термините и върху обикновените „всекидневни“ думи.

2.3. Грешки заради многозначни думи


Като във всеки език, и в английския има многозначни думи, много от които се използват като термини. Това нямаше да е толкова неприятно, ако значенията им винаги можеха да се разграничават според темата (например в текст за водолази и в документацията на WinZip думата „декомпресия“ очевидно означава съвсем различни неща). За съжаление не е така.

2.4. Проблеми при атрибутивна употреба на съществителни


На английски е нормално съществителни да се използват като определения (attributive use of nouns). Така често се изразяват произход, предназначение, име, марка, материал и други отношения, например user account, transparency map, copper wire, Dell notebook. Този вид изрази често предизвикват трудности при превод.

2.5. Смесване на понятия


Тук са изброени няколко двойки понятия, които често неправилно се смесват едно с друго.

Знак (character) и символ (symbol)

В програмирането и текстообработката под „знак“ (англ. character) се разбира отделен писмен знак – буква, цифра, йероглиф или препинателен знак, – свързан с определен код от кодовата таблица. „Символ“ (англ. symbol) е по-общо понятие. Символи са например идентификаторите в компютърна програма – имената на променливи, процедури, класове и други елементи, – които най-често се състоят от по няколко знака.

В частност например е правилно да казваме „знаков низ“а не *„символен низ“ и „кодиране на знаците“, а не „кодиране на символите“.

Архивирам и компресирам

Двете понятия са тясно свързани, но различни. Архивиране е подготвяне на данни за дългосрочно съхранение. Компресирането е преобразуване на данни в по-компактно представяне.

Обикновено при архивиране данните се компресират, за да заемат по-малко място, но архивиращите програми поддържат и некомпресирани архиви. От друга страна, данните могат да се компресират както за архивиране, така и за изпращане по мрежата, пренасяне чрез сменяем носител или друга цел.

Кодирам и шифровам

„Кодиране“ е много по-общо понятие от „шифроване“. Шифроването е конкретен вид кодиране, което цели да направи данните неразбираеми за неупълномощен получател.

2.6. Подражаване на английската пунктуация


Макар и не драстично, българската и английската пунктуация все пак се различават и трябва да следите за това. Например:
Запетаи в списъци

На английски преди съюза „and“ или „or“ в края на списък обикновено се пише запетая: boxes, ellipses, and circles. На български пред съюза „и“ или „или“ в края на списък не се пише запетая: правоъгълници, елипси и кръгове.

ВНИМАНИЕ: Разпространеното „правило“, че на български „никога не се пише запетая преди „и“, не е вярно! Например вметнат израз или подчинено изречение, оградено със запетаи, може да завършва точно преди съюза „и“: „файлът, получен при конвертирането, и съпътстващите го файлове с изображения“.


Запетаи около подчинени изречения

На английски често не се пишат запетаи около подчинените изречения в случаи, когато на български запетаите са необходими. Английският правопис без запетаи може да доведе до неприятни двусмислия в оригинала.

Дадено указание може да се тълкува по два противоречащи си начина:


Библиотеките са изброени в диалоговия прозорец, а вие ги избирате, за да бъдат добавени някъде другаде:

Изберете всички библиотеки, които да бъдат добавени, в диалоговия прозорец.

Библиотеките са някъде другаде и вие ги избирате от там, за да бъдат добавени в диалоговия прозорец:

Изберете всички библиотеки, които да бъдат добавени в диалоговия прозорец.

Двата превода имат противоположен смисъл и ги различава единствено запетаята преди предлога „в“. Толкова по въпроса дали пунктуацията е важна.

Тирета


На английски някои видове сложни определения се пишат полуслято, с тирета, например moth-eaten (прояден от молци) или bug-ridden (пълен с грешки). На български не е така. В частност английското read-only се превежда „само за четене“, а не *„само-за-четене“.

На английски понякога тиретата се ползват вместо многоточие за обозначаване на недовършено изречение. На български в подобни случаи винаги се пише многоточие.

Често на английски се пишат тирета там, където на български трябва да има запетаи, и обратно.

2.7. Подражаване на английския словоред


При превеждане дума по дума се прехвърля механично английският словоред и често се получават изречения, които звучат неестествено на български или – в по-лошия случай – имат различен смисъл от оригинала. За да се избегнат подобни грешки, е достатъчно да се следва по-добра техника на превеждане: прочетете наведнъж цялото изречение (или дори няколко свързани изречения), за да разберете смисъла му, след което напишете на чисто българско изречение със същия смисъл. Ако това ви е трудно, отначало опитайте друго: спирайте и прочитате един-два пъти всяко преведено изречение, без да мислите за оригиналното. Вижте дали звучи гладко и дали смисълът му е правилен.

2.8. Разни


Различен смисъл имат изразите „троянски кон“, и „троянец“. В случай, че не си спомняте мита, троянците всъщност са потърпевшите от хитростта на гърците с троянския кон!

Старайте се да не използвате при превод тромавото „подразбиращ се“.

Словосъчетанието „по подразбиране“ може да се превежда и с прилагателното „подразбиран“, което в много случаи звучи по-добре, например – „подразбираните настройки“. Сравнете:

„файлът с настройки по подразбиране“: не е ясно кое е „по подразбиране“. Може да е файлът (т.е. може да се зададе и друг), а може да са и настройките (т.е. могат да се зададат и други, но в същия файл).

„Подразбираният файл с настройки“ и „файлът с подразбираните настройки“ – и в двата случая е ясно кое се подразбира.

В компютърни текстове е много по-вероятно да става дума за прехващане, отколкото за прихващане. Болест или въшки се „прихващат“. Може да ви прихване мързел или да прихванете някого под ръка. Съобщения, мрежови пакети и летящи ракети обаче се „прехващат“ (оттам и „прехващач“).

Не забравяйте, че „digital“ може да се превежда като „цифров“ (цифров звук, цифрово видео, цифров фотоапарат, цифрова обработка и пр.). В тези случаи преводът „дигитален“ не е грешен, но думата е чуждица и е по-дълга, а носи точно същото значение.

„Database“ се превежда „база от данни“, с множествено число „бази от данни“. Не *„бази данни“, не *„бази-данни“, да не говорим за лингвистичния урод *„базаданните“, който се бе промъкнал в субтитрите на филм!

Не се страхувайте да размествате думите.

Старайте се да изчиствате от превода паразитните думи, получени при неволно прехвърляне на оригинала дума по дума. Например „тази политика прави сървъра по-сигурен“ вместо *„тази политика прави сървъра да е по-сигурен“.Обикновено „стартирайте“, е по-подходящ превод от „изпълнете“. Компютърът е този, който изпълнява програмата или скрипта, а потребителят само предизвиква изпълнението.

Не бъркайте думите „оказвам“ (оказвам помощ, оказвам влияние, оказвам се в ситуация) и „указвам“ (указвам посока, указвам стойност на параметър).
Каталог: 2014
2014 -> Закон за правната помощ Обн., Дв, бр. 79 от 04. 10. 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 17 от 2006 г., бр. 30 от 2006 г.; изм и доп., б
2014 -> Роля на клъстерите за подобряване използването на човешките ресурси в малките и средни предприятия от сектора на информационните технологии
2014 -> П р а в и л а за провеждане на 68-ми Национален и Международен Туристически Поход "По пътя на Ботевата чета" Козлодуй Околчица" 27 май 2 юни 2014 година I. Цел и задачи
2014 -> Докладна записка от Петър Андреев Киров Кмет на община Елхово
2014 -> На финала на предизборната кампания голямата интрига са малките партии
2014 -> Рекламна оферта за Избори за народни представители 2014
2014 -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница