Литература пенков М., Почвознание, Агропрес, София, 1996Дата09.01.2018
Размер19.53 Kb.
#42723
ТипКонспект


КОНСПЕКТ

За изпита по "Почвознание" на студентите от специалност УУЗИ - І курс, редовно обучение при Геодезическия факултет на УАСГ 1. Почва и почвено плодородие. Образуване на почвата. Фактори на почвообразуване.

 2. Основни почвообразуващи скали и минерали.

 3. Кватернерни почвообразуващи скали.

 4. Строеж на почвения профил. Видове почвени профили.

 5. Почвен хоризонт и видове почвени хоризонти.

 6. Механичен състав на почвата.

 7. Химичен състав на почвата. Неорганична и органична съставна част на твърдата фаза на почвата.

 8. Химични елементи на почвата.

 9. Химичен състав на почвения разтвор.

 10. Почвена реакция. Почвена киселинност и алкалност.

 11. Сорбционен капацитет на почвата. Катионна и анионна обменна сорбция.

 12. Общи физични свойства на почвата - обемна и относителна плътност на почвата, обща порьозност и аерация.

 13. Форми и състояние на водата в почвата.

 14. Пълен потенциал на водата в почвата. Влажност и влагоемност на почвата. Характерни влажности на почвата.

 15. Воден баланс на почвата. Типове воден режим на почвата.

 16. Структура на почвата.

 17. Методи и средства за мелиориране на почвата.

 18. Черноземи - карбонатни, типични, излужени, деградирани и глинести.

 19. Сиво- кафяви горски почви, лесивирани.

 20. Канелени горски почви - типични, излужени и лесивирани.

 21. Псевдоподзолисти почви.

 22. Смолници.

 23. Кафяви горски почви.

 24. Рендзини.

 25. Алувиално-, делувиално-, пролувиално- ливадни почви.

 26. Засолени почви- солончаци и солонци.

 27. Антропогенни почви. Техногенно замърсяване на почвата.

ЛИТЕРАТУРА

 1. Пенков М., Почвознание, Агропрес, София, 1996.

 2. Пенков М., Почвознание, Земиздат, София, 1988.

 3. Пенков М., Почвознание за мелиоратори, УАСГ, София, 1997.

 4. Пенков М. и колектив. Класификация и диагностика на почвите в България във връзка с земеразделянето. Земиздат, София, 1992.

 5. Пенков М., А. Даскалова, М. Мондешка. Ръководство по почвознание, УАСГ, 1997.

 6. Пенков М., А. Даскалова, М. Мондешка. Ръководство по почвознание, УАСГ, 1993

 7. Петров Е., Ана Стоева и колектив. Методика за работа по кадастъра на селскостопанските земи в България. София. 1988.

 8. Инструкция за определяне на вида и степента на замърсяването на земеделските земи по землища и режима на тяхното ползване. Информационен бюлетин № 27 на МЗ. София. 1994.

Преподавател:

/доц. д-р инж. М.Мондешка/

Ръководител на катедра "Земеустройство и аграрно развитие" при Геодезическия факултет:

/доц. д-р инж. Г. Андонов/София, м. май 2008 год.


Каталог: filebank -> acadstaff -> userfiles
userfiles -> Формати и стандарти
userfiles -> Комасация на земеделските земи. За понятието „комасация”
userfiles -> Конспект за изпита по история на архитектурата за специалност урбанизъм архитектурата на древен Египет
userfiles -> Годишник на университета по архитектура, строителство и геодезия – софия 2002-2003 annuaire de l’universite d’architecture, de genie civil et de geodesie – sofia
userfiles -> Изчисляване на конструкции на сеизмични въздействия
userfiles -> Използване на функции в c++
userfiles -> Examination topic list river morphology and river training works
userfiles -> Годишник на университета по архитектура, строителство и геодезия – софия 2002-2003 annuaire de l’universite d’architecture, de genie civil et de geodesie – sofia
userfiles -> Конспект въведение в управлението на проекти определение за проект. Видове проекти. Характеристика на проекта


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница