Литература познавателна книжка „вълшебства от думи", поредица „ръка за ръка"страница1/7
Дата07.08.2018
Размер0.97 Mb.
#78296
  1   2   3   4   5   6   7
ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
ЗА ЧЕТВЪРТА ПОДГОТВИТЕЛНА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 6 – 7-ГОДИШНИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА „ВЪЛШЕБСТВА ОТ ДУМИ“, ПОРЕДИЦА „РЪКА ЗА РЪКА“


Месец

Седмица

Тема

Образователно ядро

Очаквани резултати

Методи и форми

1

2

3

4

5

6

IX

1

Знам и мога

Свързана реч

Съставя устно кратък описателен текст.

Назовава действия към даден обект.Диагностични задачи за установяване на входящо ниво

Знам и мога

Свързана реч

Проявява култура на речево общуване, като изслушва събеседника.

Описва подробно даден предмет или явление.Диагностични задачи за установяване на входящо ниво

Знам и мога

Граматически правилна реч

Конструира и използва разширени прости изречения.

Диагностични задачи за установяване на входящо ниво

2

Знам и мога

Звукова култура

Произнася правилно думи с фонетични и с правоговорни особености.

Определя броя на звуковете в думата.

Демонстрира начални графични умения.


Диагностични задачи за установяване на входящо ниво

Знам и мога

Възприемане на литературно произведение

Пресъздаване на литературно произведениеИзразява отношението си към литературно произведение и към постъпките на героите от него.

Описва според основните моменти в произведението литературни герои.Диагностични задачи за установяване на входящо ниво

Знам и мога

Речник

Назовава правилно качества/характеристики и недостатъци на лица, предмети, явления, събития, като използва определения.

Използва ясен и правилен език.Диагностични задачи за установяване на входящо ниво

X

3

Есен

Свързана реч Граматически правилна реч

Звукова култураРазказва кратки истории, като използва подходящ времеви речник.

Разказва кратка случка с помощта на учителя по зададени опорни въпроси.

Определя звука в началото и в края на думата.Моят дом/ „Родна стряха“ от Ран Босилек

Възприемане на литературно произведение

Разбира и назовава отношението си към герои от литературно произведение.

Има конкретни представи за подходящи епитети, сравнения, пресъздадени на основа на текста.
1

2

3

4

5

6Джуджета

Речник

Звукова култураНазовава и употребява думи с конкретно и обобщаващо значение.

Демонстрира начални графични умения.

4

Мързеливият котарак

Свързана реч

Разказва кратка случка с помощта на учителя по зададени опорни въпроси.

Съставя кратък разказ на нагледна основа – картина; назовава героите и техните постъпки.
Интервю

Свързана реч Речник

Звукова култураДемонстрира начални графични умения.

Разказва кратка случка с помощта на учителя по зададени опорни въпроси.

Разбира и използва думи с абстрактно значение.„Синя приказка“ от Леда Милева

Пресъздаване на литературно произведение

Използва разнообразни средства за пресъздаване на литературно произведение.

Представя епизод, като импровизира реплики и действия.

5

Часовникът

Граматически правилна реч

Звукова култураКонструира кратко съобщително изречение.

Разширява кратко изречение чрез добавяне на думи, отговарящи на въпроса „кога“.

Разпознава и назовава графични знаци на някои печатни букви, свързани с наименованията на познати лица и предмети.
Вятърко

Свързана реч Граматически правилна реч

Звукова култураРазличава изречение от текст.

Разширява кратко изречение чрез думи, отговарящи на въпроса „как“.

Демонстрира начални графични умения.

Съставя устно кратък описателен текст.
„Панаир в гората“ от Константин Константинов

Възприемане на литературно произведение

Възприема с интерес приказката и осмисля последователността на случките и събитията.6

На пазар

Звукова култура

Разпознава и назовава графични знаци на някои печатни букви, свързани с наименованията на познати лица и предмети.

Отделя първия звук в думата.


Котка и мишка

Свързана реч

Звукова култураСъставя устно кратък описателен текст.

Демонстрира начални графични умения.
„Зеленчукова свада“ от Радой Киров

Възприемане на литературно произведение

Възприема с интерес разказа и оценява постъпките на героите.
XI

7

Любими играчки

Граматически правилна реч

Звукова култураКонструира сложни изречения по нагледна и словесна основа.

Разпознава и назовава графични знаци на някои печатни букви, свързани с наименованията на познати лица и предмети.

Демонстрира начални графични умения.„Морска разходка“ от Лъчезар Станчев

Пресъздаване на литературно произведение

Съпреживява литературното произведение: тъжно, весело, смешно, страшно.

Проявява творчество при преразказване.
Фигурно пързаляне

Речник

Звукова култура

Свързана реч


Употребява думи и изрази, използвани в групата и в медиите.

Демонстрира начални графични умения.

Притежава необходимия речник за описване на места и посоки, описва и представя лесен път или маршрут.
8

Какво правя всеки ден?

Звукова култура Граматически правилна реч

Има представа за сричка.

Отделя сричката в думата и я изговарят правилно.

Конструира сложни изречения по нагледна и словесна основа.
Животните се трудят

Граматически правилна реч

Звукова култураКонструира сложни изречения по нагледна основа.

Демонстрира начални графични умения.
„Котето и Катето“ от Андрей Германов

Пресъздаване на литературно произведение

Използва различни интонации при изпълнение на стихотворението.9

Моето семейство

Звукова култура

Граматически правилна реч
Определя звука в началото на думата.

Отделя еднакви звукове в думите и определя мястото им.

Разпознава и назовава графични знаци на някои печатни букви, свързани с наименованията на познати лица и предмети.

Разказва кратки истории, като използва подходящ времеви речник.Зоопарк

Звукова култура

Определя звука в началото и в края на думите.

Демонстрира начални графични умения.
„Дядо и ряпа“ от Ран Босилек

Пресъздаване на литературно произведение

Поддържа диалог, като се съобразява с ролята, която заема в общуването.10

Моят ден

Граматически правилна реч

Звукова култураПоставя правилно по практически път ударение на използваните думи.

Демонстрира начални графични умения.

Разпознава и назовава графични знаци на някои печатни букви, свързани с наименованията на познати лица и предмети.

Съставя сложни изречения по образецВълшебно огледало

Звукова култура


Поставя правилно по практически път ударение на използваните думи.

Демонстрира начални графични умения.

Определя звука в началото и в края на думата.Вълшебна приказка

Възприемане на литературно произведение

Възприемане на познати произведения от художествената литература чрез пресъздаването им в театъра или в киното.

Възприема и назовава герои от литературното произведение, пресъздадени в театъра или киното.
XII

11

Познавам животните

Звукова култура

Отделя първия и последния звук в думите.

Разпознава и назовава графични знаци на някои печатни букви, свързани с наименованията на познати лица и предмети.
Познавам цветовете

Звукова култура Граматически правилна реч

Определя звука в началото и в края на думата.

Разпознава и назовава графични знаци на някои печатни букви, свързани с наименованията на познати лица и предмети.

Различава изречение от текст.„Щурец и Мравка“ от Александър Божинов

Пресъздаване на литературно произведение

Възприема и оценява постъпките на героите.

Изразително пресъздава литературното произведение, като изпробва различни интонации.

12

Голямо и малко

Граматически правилна реч

Звукова култураКонструира сложни изречения по нагледна основа.

Определя звука в началото и в края на думата.

Разпознава и назовава графични знаци на някои печатни букви, свързани с наименованията на познати лица и предмети.Мечото семейство

Речник

Звукова култура

Граматически правилна реч


Разбира и използва думи с абстрактно значение.

Разпознава и назовава графични знаци на някои печатни букви, свързани с наименованията на познати лица и предмети.

Съставя устно кратък описателен текст.

Демонстрира начални графични умения.
„Дядовата ръкавичка“ от Елин Пелин

Възприемане на литературно произведение

Има конкретни представи за подходящи епитети и сравнения, пресъздадени на основата на текста.13

Празник

Свързана реч

Звукова култураРазбира основния сюжет в различни познати текстове.

Съставя устно кратък описателен текст.

Разпознава и назовава графични знаци на някои печатни букви, свързани с наименованията на познати лица и предмети.Писмо

Свързана реч

Граматически правилна реч Звукова култураНазовава точния си адрес.

Конструира сложни изречения по нагледна и словесна основа.

Разпознава и назовава графични знаци на някои печатни букви,свързани с наименованията на познати лица и предмети.

Демонстрира начални графични умения.
„Дядо Коледа“ от Веса Паспалеева

Пресъздаване на литературно произведение

Използва действие, интонация на гласа и жест при пресъздаване на литературно произведение.
I

14

Нова година

Звукова култура Свързана реч

Поставя правилно по практически път ударение на използваните думи.

Определя звука в началото и в края на думата.

Разпознава и назовава графични знаци на някои печатни букви, свързани с наименованията на познати лица и предмети.

Разказва кратка история, като използва подходящото глаголно време.
Мога да ...

Звукова култура

Разказва кратка случка с помощта на учителя по зададени опорни въпроси.

Поставя правилно по практически път ударение на използваните думи.

Демонстрира начални графични умения.

Прави сричков анализ на думите и отбелязва броя на сричките.
Българска народна приказка

Възприемане на литературно произведение

Оценява и пресъздава постъпки на герои от литературното произведение.

Вживява се в изпълняваните роли като сменя позицията на героя.15

Зима

Звукова култура

Граматически правилна речПоставя правилно по практически път ударение на използваните думи.

Разпознава и назовава графични знаци на някои печатни букви, свързани с наименованията на познати лица и предмети.

Различава изречение от текст.Снежинки

Звукова култура

Свързана речРазпознава и назовава графични знаци на някои печатни букви, свързани с наименованията на познати лица и предмети.

Демонстрира начални графични умения.

Съставя устно кратък описателен текст.„Зима“ от Елисавета Багряна

Пресъздаване на литературно произведение

Възприема изразни средства за емоционално-естетическо пресъздаване.16

Портрет

Свързана реч

Конструира сложни изречения по нагледна и словесна основа.

Различава изречение от текст.

Назовава точния си адрес.Игри с думи

Звукова култура

Прави фонемен анализ на три-, четири- и петзвукови думи.

Конструира думи по дадена фонема.

Демонстрира начални графични умения.„Бърза помощ“ от Ран Босилек

Възприемане на литературно произведение

Разбира и назовава отношението си към герои от литературно произведение.17

Моята стая

Звукова култура

Определя звука в началото и в края на думата.

Открива четиризвукови думи.

Разпознава и назовава графични знаци на някои печатни букви, свързани с наименованията на познати лица и предметиРожден ден

Свързана реч

Разбира лексикалното значение на думи, с които се назовават предмети, признаци, действия и числа.

Използва фрази от речевия етикет.

Разказва кратка случка по зададени опорни въпроси.„Шоколаденият път“ от Джани Родари

Възприемане на литературно произведение

Илюстрира съдържанието и героите от литературно произведение.
II

18

Снежният човек

Свързана реч

Съставя кратък текст по картинките.


В магазина

Звукова култура

Определя звука в началото и в края на думата.

Развива фината моторика.
Прочети ме пак!

Пресъздаване на литературно произведение

Преразказва част от приказка по дадена илюстрация.

Използва действие, интонация на гласа и жест при пресъздаване на литературния образ.19

Кой какво яде

Звукова култура

Поставя правилно по практически път ударение на използваните думи.

Определя звука в началото и в края на думата.

Конструира сложни изречения по нагледна и словесна основа.

Произнася правилно фонемата М в думите. Свързва я със съответната буква.
Що е то?

Възприемане на литературно произведение

Възприема и интерпретира гатанки.


Познай животното

Свързана реч

Отгатва и съставя гатанки.

Разбира и използва думи с абстрактно значение.

20

Бъркотия

Граматически правилна реч

Конструира сложни изречения със съюзни връзки а, но.

Съставя устно кратък описателен текст.
С една дума

Речник

Назовава думи с обобщаващо значение.

Демонстрира начални графични умения.
„Галена мома – работна невеста“

Пресъздаване на литературно произведение

Импровизира реплики използва подходящи невербални средства за комуникация.21

Кой какво прави

Граматически правилна реч

Употребява думи и изрази, използвани в групата и в медиите.

Разказва кратки истории, като използва подходящ времеви речник.
Произведение за Левски

Възприемане на литературно произведение

Осмисля героичния подвиг на Васил Левски.


Лунапарк

Звукова култура

Дописва графични елементи.

Съставя устно кратък описателен текст.


III

22

Мартеници

Свързана реч

Определя звука в началото и в края на думата.

Разпознава и назовава графични знаци на някои печатни букви, свързани с наименованията на познати лица и предмети.

Съставя описателен текст.Легенда за мартеницата

Възприемане на литературно произведение

Слуша с интерес легендата.

Разбира символа на мартеницата.

„Мартеничка“ от Елисавета Багряна

Пресъздаване на литературно произведение

Възприема изразни средства за емоционално-естетическо пресъздаване на литературно произведение.23

Усмивката

Граматически правилна реч

Разпознава и назовава графични знаци на някои печатни букви, свързани с наименованията на познати лица и предмети.

Демонстрира начални графични умения.

Разказва кратка случка с помощта на учителя по зададени опорни въпроси.Вместо думи

Свързана реч

Притежава необходимия речник за описване на места и посоки, описва и представя лесен път или маршрут до вкъщи.

Преразказва приказка или разказ, като импровизира реплики и използва подходящи невербални средства за комуникация.
„Патиланци“ от Ран Босилек

Възприемане на литературно произведение

Възприема и пресъздава любимо литературно произведение; отнася постъпките на героите към собствения си опит.

Илюстрира съдържанието и героите.

24

Пролет

Свързана реч Граматически правилна реч

Разпознава и назовава графични знаци на някои печатни букви, свързани с наименованията на познати лица и предмети.

Демонстрира начални графични умения.

Определя звука в началото и в края на думата.Какво ще се случи

Граматически правилна реч

Определя по илюстрации последователността в сюжета на литературно произведение.

Демонстрира начални графични умения.
„Деца и щъркел“ от Трайко Симеонов

Пресъздаване на литературно произведение

Използва различни интонации при изпълнение на стихотворението.25

Плашилото

Свързана реч ГПР

Съставя кратък текст по нагледна основа.


Развален телефон

Звукова култура

Извършва фонемен анализ на три- и четиризвукови думи.


Пролетта

Възприемане на литературно произведение

Илюстрира съдържанието и героите от литературни произведения.
IV

26

Майка и дете

Звукова култура

Определя звука в началото на думата и го свързва със съответната буква.


Буквите на бал

Звукова култура

Разпознава графичните знаци на някои букви.

Определя звука в началото и в края на думата.
„Великден“ от Александър Божинов

Пресъздаване на литературно произведение

Изразява празнично настроение.

Използва действие, интонация на гласа и жест при пресъздаване на литературния образ.27

Еднакво и различно

Звукова култура

Определя звука в началото и в края на думата.

Поставя правилно по практически път ударение на използваните думи.
„Книгата“ от Дора Габе

Възприемане на литературно произведение

Проявява интерес към книги и илюстрации.


Разкажи за ...

Свързана реч

Разказва кратка случка по зададени опорни въпроси.28

Обичам да спортувам

Граматически правилна реч

Употребява думи и изрази, използвани в групата и в медиите.

Разказва кратка случка с помощта на учителя по зададени опорни въпроси.

Разбира и използва думи с абстрактно значение.Драматизация

Пресъздаване на литературно произведение

Драматизира познати приказки, като импровизира реплики на героите.


„Пипи Дългото чорапче“ от Астрид Линдгрен

Възприемане на литературно произведение

Възприема любимо литературно произведение.

Съотнася постъпките на героите от литературно произведение към собствения си опит.


V

29

Питам и отговарям

Звукова култура

Открива звукове в думите и ги свързва с техните букви.


Къде живееш?

Свързана реч

Назовава точния си адрес.

Притежава необходимия речник за описване на места и посоки, описва и представя лесен път или маршрут до вкъщи.

Разказва кратка случка с помощта на учителя по зададени опорни въпроси.Детски театър

Пресъздаване на литературно произведение

Участва в драматизиране на приказки и разкази.30

Къде живееш?

Свързана реч

Назовава точния си адрес.

Притежава необходимия речник за описване на места и посоки, описва и представя лесен път или маршрут до вкъщи.

Разказва кратка случка с помощта на учителя по зададени опорни въпроси.Моето семейство

Звукова култура

Съставя правила за своето семейство и ги илюстрира с различни знаци.


Прочети ме пак!

Пресъздаване на литературно произведение

Запознава се с ролята на изпълнител и слушател (актьор и публика).

Използва действие, интонация на гласа и жест при пресъздаване на литературния образ.

Участва в ролята на разказвач, актьор.31

Знам и мога

Свързана реч

Проследяване на придобитите знания, умения и отношения по образователно ядро „Свързана реч“.

Диагностични задачи за установяване на изходящо нивоЗнам и мога

Речник

Проследяване на придобитите знания, умения и отношения по образователно ядро „Речник“.

Диагностични задачи за установяване на изходящо нивоЗнам и мога

Граматически правилна реч

Звукова култураПроследяване на придобитите знания, умения и отношения по образователно ядро „Граматически правилна реч“ и „Звукова култура“.

Диагностични задачи за установяване на изходящо ниво
32

Знам и мога

Звукова култура

Проследяване на придобитите знания, умения и отношения по образователно ядро „Звукова култура“.

Диагностични задачи за установяване на изходящо нивоЗнам и мога

Звукова култура

Проследяване на придобитите знания, умения и отношения по образователно ядро „Звукова култура“.

Диагностични задачи за установяване на изходящо нивоЗнам и мога

Възприемане на литературно произведение

Проследяване на придобитите знания, умения и отношения по образователно ядро „Възприемане на литературно произведение“ и „Пресъздаване на литературно произведение“.

Диагностични задачи за установяване на изходящо ниво

Каталог: uploads -> files -> PGR za DG 2018-2019
PGR za DG 2018-2019 -> Игри“ Част 1 „Есен“ и Част 5 „Есен, зима, пролет, лято“
PGR za DG 2018-2019 -> Примерно годишно тематично разпределение за смесени подготвитeлни възрастови групи 5 – 6-годишни и 6–7-годишни по музика
PGR za DG 2018-2019 -> Литература Месец Седмица Образователно ядро
PGR za DG 2018-2019 -> Примерно годишно тематично разпределение за смесени подготвитeлни възрастови групи 5 – 6-годишни и 6 – 7-годишни по Физическа култура
PGR za DG 2018-2019 -> Поредица „ръка за ръка
PGR za DG 2018-2019 -> Литература месец Седмица Образователно ядро Тема Очаквани резултати Методи и форми 1 2 3 4 5
PGR za DG 2018-2019 -> Примерно годишно тематично разпределение за първа възрастова група, 3 – 4-годишни деца, по музика
PGR za DG 2018-2019 -> Литература месец Седмица Образователно ядро Тема Очаквани резултати Методи и форми 1 2 3 4 5
PGR za DG 2018-2019 -> Литература месец Седмица Образователно ядро Тема Очаквани резултати Методи и форми 1 2 3 4 5


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница