Литература за прием след 7 клас Прочетете текста и разгледайте изображенията, за да изпълните задачи включителноДата30.07.2018
Размер79.5 Kb.
#77438
ТипЛитература
Примерен тест за изпит по български език и литература за прием след 7 клас

Прочетете текста и разгледайте изображенията, за да изпълните задачи 1.- 4. включително.

Времето през предстоящата седмица ще се задържи студено за сезона. Очаква се понижение на средните температури с около 5 до 7 градуса. Силни валежи от сняг ще има в началото на периода. В понеделник минималните температури ще бъдат минус 5 градуса, а максималните – плюс 1 градус. Във вторник и в сряда ще продължи да вали и не се очакват промени в температурите. В четвъртък ще бъдат измерени най-ниските температури за цялата седмица ( - 9/ - 14 градуса).

Променлива ще бъде облачността през последните дни от седмицата. Очаква се постепенно повишение както на минималните температури, така и на максималните дневни температури. Не е изключено през тези дни да има слънце, което ще се появява в следобедните часове. Ще духа слаб североизточен вятър. Въпреки известното затопляне на времето през двата почивни дни, има вероятност да се образуват поледици.

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК СЪБОТА НЕДЕЛЯ-5/1⁰ С -7/-1⁰ С -10/-5⁰ С -9/-4⁰ С -14/-9⁰ С -10/-3⁰ С -7/0⁰ С

Превалявания Превалявания Превалявания Превалявания Променлива Променлива Променлива

от сняг от сняг от сняг от сняг облачност облачност облачност


  1. Кое от твърденията е вярно според текста? (2т.)

А) Най-ниските температури ще бъдат измерени в петък.

Б) Средните температури през седмицата ще се понижат средно с 5 до 7 градуса.

В) Поради застудяване в началото на седмицата ще се появят поледици.

Г) Във вторник и сряда се очаква повишена облачност с малко слънце в следобедите.


2. Избройте 3 факта, за които информацията в текста и информацията на изображенията НЕ съвпада: (5т.)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


3.Каква е основната функция на текста и изображенията към него? (1т.)

А) обяснителна В) информативна

Б) развлекателна Г) убеждаваща
4. През кой от дните според картинката температурата ще е най-висока? (1т.)

А) понеделник В) неделя

Б) вторник Г) четвъртък
5. С кой от посочените изрази може да се замени подчертаното фразеологично словосъчетание?

Не ми харесваше и го пратих за зелен хайвер. (1т.)

А) помолих го Б) потърсих го В) излъгах го Г) срещнах го6. Коя дума е употребена неуместно в изречението? (2т.)

Във фоайето на училище е формиран кът, представящ постиженията на отличниците.

______________________________________________________________________________________
7. От предложените думи изберете най-подходящите, с които могат да бъдат запълнени празните места в текста. Запишете ги срещу съответната буква. (4т.)

Върху някои клавиатури има повече бактерии, отколкото на тоалетната чиния. Това показват А)…………………….. от Б) ………………………… , проведено от британска организация за защита на потребителите. Според изнесените в В)……………………… числа на всяка десета клавиатура има до пет пъти повече опасни за здравето Г)…………………………., отколкото могат да бъдат намерени в тоалетната.
А) информациите, данните, цифрите

Б) разглеждане, наблюдение, изследване

В) печата, романите, книгите

Г) вируси, животинки, бактерии


8. Преобразувайте пряката реч в непряка реч. (2т.)

Подготвил съм ви изненада” – със закъснение каза Росен.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
9. При коя от двойките изрази отношението се отличава от отношението в посочената двойка? Сложно съчинено съединително изречение – сложно съчинено противоположно изречение (1т.)
А) съществително име – глагол

Б) частица – предлог

В) зимен ден – зима

Г) лято – пролет


10. Препиши откъса, като отстраниш допуснатите грешки. (13т.)

В едно село живеят щасливо мъж и жена. Те си имат дъщеря красива като цвете. Който я зърне неможе да откъсне очи от нея. Но щастието им е пумрачено от това че майката омира от тешка болес. Бащата остава сам и му е трудно да се грижи за всичко. Съседитему го саветват да се ужени пофторно.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
11. В кой ред си е форма на спомагателния глагол съм? (1т.)

А) Намерих книгата си.

Б) Ходил ли си в Рим?

В) Мисля си за контролното.

Г) Носиш ли си новите обувки?


12. Прочетете откъса и посочете глаголните форми в него. Какви действия означават те? (2т.)

Кримската война завършва през 1856г. и поставя българите пред предизвикателствата на новите условия. Очертава се необходимостта да се преоцени извършеното в тази посока. Идеите на Г.С.Раковски печелят все повече привърженици всред българските емигранти.
А) действия, които авторът лично е наблюдавал

Б) Възможни действия, зависещи от някакво условие

В) Минали действия, изразени с форми за сегашно време

Г) Действия, които авторът желае да се случат


13. Кой от подчертаните глаголи е в минало неопределено време? (3т.)

  • Ти виждал ли си а) Воден? Ако не – тогава малко ще разбереш б), колкото и много да ти разказвам в). Градът е г) долу в равнината.14. Кое от сказуемите в изреченията е съставно глаголно сказуемо? (2т.)

Солун не можеше да се опази. В крепостта със седемте кули трудно се влизаше, но пристанът нямаше опазване. Пък и златото пожълтяваше всички ръце, през които минаваше. Солунчани имаха жълти ръце.

_____________________________________________________________________________________
15. Кое от изреченията е сложно съставно изречение с подчинено подложно изречение? (2т.)
А) Знаеше се какъв ще бъде отговорът на болния човек.

Б) Врявата заглъхна, макар и не отведнъж.

В) Царят не можеше да си спомни името му.

Г) Не искаше да си представи каква ще бъде присъдата му.


16. В кой от редовете има сложно съставно изречение с подчинено определително изречение? А) Той влизаше за пръв път в царския палат и разглеждаше всяка изкусна украса. (2т.)

Б) Погледна малката зала, която беше украсена богато.

В) Само пое издълбоко дъх, за да овладее сърцето си.

Г) Заповядано му беше да пази поверената му тайна.


17. Попълнете таблицата, като посочите автора на съответната творба: (4т.)
Художествено произведение

Автор

1.

„На прощаване”
2.

„До Чикаго и назад”
3.

„Българският език”
4.

„Една българка”

18. В кой ред правилно са свързани литературна творба и жанр? (2т.)

А) „На прощаване” – разказ

Б) „Опълченците на Шипка” – ода

В) „Немили-недраги” – разказ

Г) „Българският език” – елегия
19. Каква е функцията на последната седемнадесета глава в композицията на „Немили-недраги”? (1т.)

А) развръзка Б) епилог В) кулминация Г) ретардация20. Какво е призвана да стори юнашката песен в „На прощаване” ? (1т.) А) да обезсмърти образа на Балкана

Б) да разкрие мелодичността на родния език

В) да заклейми предателите

Г) да предаде на братятя завета на бунтовника


21. Какво внушава метонимията Върхът отговори с други вик: „Ура!”? (1т.)

А) Разкрива увереността на опълченците, че върхът е непристъпен.

Б) Показва убеждението на опълченците, че ехото на планината плаши враговете.

В) Подчертава неразривната връзка, която съществува между опълченците и родната земя.

Г) Насочва към мисълта за смелостта, която дава на опълченците гордия вик „Ура!”.
22. Какви чувства доминират в цитираните стихове от „На прощаване”? (2т.)

Но кажи какво да правя

кат’ си ме, майко, родила

със сърце мъжко, юнашко,

та сърце, майко, не трае

да гледа турчин, че бесней

над бащино ми огнище.

А) любов, омраза, гордост, самочувствие, самохвалство

Б) любов, омраза, чест, достойнство, гордост

В) достойнство, самодоволство, гордост, чест, самоувереност

Г) самочувствие, гордост, честолюбие, омраза, любов

23. Попълнете таблицата, като свържете посочените герои от „Немили-недраги” с тяхната портретна характеристика от текста. (4т.)

Литературен герой

Портретна хатактеристика...млад человек с черно и нагърчено от преждевременна старост лице, бръснато....най-снажен, дълголик, сух, жълт, с гъста черна брада...Това двайсет годишно момче, имаше всичките черти на невинността и ентусиазма....висок мъж с дребно и надупчено от шарка лице, с дълги и сиви мустаци и с лукави, дръзки очи.

А) Бръчков Б) Странджата В) Македонски Г) Хаджият

24. Кой от посочените художествени образи представя готовността на опълченците за саможертва в името на родината? (1т.)

А) Идат като тигри, бягат като овци / и пак се завръщат;

Б) Бури подир бури! Рояк след рояк!

В) „България цяла сега нази гледа,... / ако би бегали: да мрем по-добре!”Г) Но вълни по-нови от орди дивашки / гълтат потопяват орляка юнашки...
25. Запишете в две-три изречения какви са внушенията на израза умряха спартански за българите и черногорците от седемнадесета глава на „Немили-недраги”. (5т.)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Каталог: wp-content -> uploads -> 2012
2012 -> За приемане чрез централизирано класиране на децата в общинскиte детски ясли, целодневни детски градини и обединени детски заведения на територията на община пловдив раздел І – Основни положения
2012 -> Критерии за отпускане на еднократна финансова помощ и награждаване на жители на община елхово I общи положения
2012 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2014 г
2012 -> Област враца походът се провежда под патронажа на
2012 -> София-град Актуализиран на Педагогически съвет №8/04. 09. 2012 г
2012 -> Програма за развитие на селските райони европейски земеделски фонд за развитие на селските райони европа инвестира в селските райони
2012 -> Книгата е създадена по действителен случай. Имената на описаните места и действащите лица са променени
2012 -> Относно Обособена позиция №1


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница