Литература за XI клас зип специалност „Банково дело Учебна 2011/2012 г. Български езикДата24.05.2017
Размер45.95 Kb.
#21880
ТипЛитература
КОНСПЕКТ

ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА XI КЛАС – ЗИП
Специалност „Банково дело”

Учебна 2011/2012 г.
Български език

 1. Разновидности на литературнокритическата статия: отзив,
  рецензия, анотация, характеристика на автор.

 2. Разновидности на есето с оглед на комуникативните цели: есе с
  цел убеждаване, есе с цел открояване на причинно-следствена
  връзка, есе с цел забавление.

 3. Общуване в гражданската и институционалната сфера с оглед на международните контакти.

 4. Средства за открояване на позиция в медийни текстове с оглед на техните езикови, структурни и жанрови особености.

 5. Видове аргументативни текстове (интерпретативно съчинение,
  есе). Техники за изграждане.

Литература

1.Христо Ботев. Сатирични творби - „Гергьовден", „Патриот", „В механата". Фолклорни мотиви в Ботевата поезия - „Пристанала". Проблемът за другостта и мотивът за скитничеството - „Странник". 2. Иван Вазов. Родината - център на Базовия поетичен свят. Вазов - хроникьор на българските изпитания - „Векът", „Апатията", „Пустота". „Отечество любезно" - силата на Вазовия патриотизъм. Гражданската позиция на Вазов, защитена в разказите „Травиата" и „Кардашев на лов". „Немили-недраги" и „Хъшове" - един свят, изграден от „подвизи, дрипи и слава".

 1. Захари Стоянов. „Записки по българските въстания" - героизмът на народа - нравствен избор и дълг.

 2. Алеко Константинов. „До Чикаго и назад" - на прага на чуждия
  свят. Кривото огледало на българската действителност във
  фейлетоните „Херостат II" и „Миш-маш".

 3. Кръгът „Мисъл" - идейна и естетическа платформа. Д-р Кр.
  Кръстев.

 4. Петко Тодоров. Идилии. „Змейова сватба" - конфликти и образи в
  драмата.

 1. Пенчо Славейков. Статията „Българската народна песен".
  Автобиографизъм и поетика в „На острова на блажените".

 2. Пейо Яворов. Философските прозрения на поета в
  „Стихотворения", „Безсъници" , „Подир сенките на облаците" и „Прозрения”.

 3. Елин Пелин - Жизнеността на Елин-Пелиновите герои в разказите
  „Кумови гости", „Пролетна измама", „Изкушение" и „Самодивските
  скали". Повестта „Земя" - разрушаването на човешкия свят.
 1. Кирил Христов - лирика. („Жени и вино, вино и жени")

 2. Български символизъм. Лириката на Николай Лилиев

11. Димчо Дебелянов. „Легенда за разблудната царкиня". Идеал и действителност, реализъм и символизъм в Дебеляновата поезия.

Учебници /препоръчителна литература/:

 1. Литература за 11. клас -изд. "Булвест 2000", Мария
  Герджикова и колектив /2002-2010 г./

 2. Български език за 11. клас. ЗП и ПП- изд. "Анубис", Т.
  Бояджиев и колектив/2001-2010 г.

ИЗГОТВИЛ: УТВЪРДИЛ:

/Д. Стоянова/ /Сл. Иванова/

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Писменото изпитването по български език и литература е под формата на тест и съчинение. Оформя се комплексна оценка.

Оценката от теста се изчислява по следната формула:

Формула за оценяване: Брой точки х 4 + 2

Максимален брой точки

Тестът включва 20 въпроса, като за всеки верен отговор се дава по 1 точка.

ИЗГОТВИЛ: УТВЪРДИЛ:

/Д. Стоянова/ /Сл. Иванова/КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА

на интерпретативно съчинение и на есе
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ИНТЕРПРЕТАТИВНО СЪЧИНЕНИЕ

1. Литературни компетентности

1.1. Разбиране на условния характер на художествената литература

1.2. Знания за автора и творбата и свързаните с тях процеси в българската литературна история

1.3. Знания за строежа и функционирането на художествената творба и умение да се прилагат при изясняване на зададения проблем

1.4. Умение за интерпретиране на художествения смисъл

2. Компетентности за изграждане на аргументативен текст

2.1. Теза, съответстваща на формулирания проблем

2.2. Целенасочена и задълбочена аргументация

2.3. Логически последователна аргументация

2.4. Ясно обособени, логически последователни и смислово обвързани композиционни части

3. Езикови компетентности

3.1. Владеене и прилагане на лексикалната норма

3.2. Владеене и прилагане на граматичната норма

3.3. Владеене и прилагане на правописната норма

3.4. Владеене и прилагане на пунктуационната норма

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ЕСЕ

1. Компетентности за изграждане на есе

1.1. Недвусмислено изразяване на лична позиция, провокирана от поставения проблем

1.2. Полагане на проблема в актуален контекст

1.3. Използване на подходящи стилно-езикови средства за постигане на убедителност и въздействие

1.4. Умение за интерпретиране на различни аспекти на проблема

1.5. Теза, съответстваща на формулирания проблем

1.6. Целенасочена и задълбочена аргументация

1.7. Логическа или асоциативна организация на текста

1.8. Логически последователни и смислово обвързани композиционни части

2. Езикови компетентности

2.1. Владеене и прилагане на лексикалната норма

2.2. Владеене и прилагане на граматичната норма

2.3. Владеене и прилагане на правописната норма

2.4. Владеене и прилагане на пунктуационната норма

ИЗГОТВИЛ: УТВЪРДИЛ:/Д. Стоянова/ /Сл. Иванова/
Каталог: sfouupscons
sfouupscons -> Конспект по английски език самостоятелна форма на обучение 10 клас –учебна 2011/2012 г
sfouupscons -> Конспект по английски език 8 клас, самостоятелна форма на обучение, специалност икономическа информатика
sfouupscons -> Конспект по английски език 9 клас, самостоятелна форма на обучение, специалност икономическа информатика
sfouupscons -> Конспект за самостоятелно обучение по етика и право за
sfouupscons -> Конспект по география и икономика – самостоятелно обучение 8 клас, специалност Икономика и мениджмънт Учебна 2011/2012 година
sfouupscons -> Конспект по „Банково дело учебна практика 11 клас
sfouupscons -> Конспект по Бизнес-комуникаци за Самостоятелна форма на обучение, уч. 2011/12 специалност, Оперативно счетоводство


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница