Литература за зрелостници в кой ред е допусната правописна грешка? А умърлушен, опорочавам, увеселениеДата23.07.2016
Размер155.73 Kb.
ТипЛитература
ТЕСТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА ЗРЕЛОСТНИЦИ

1. В кой ред е допусната правописна грешка?

А) умърлушен, опорочавам, увеселение

Б) иззвънтя, иззваждам, възкликвам

В) повей, стойност, плебей

Г) материализъм, спартакиада, софиянец

2. В правописа на коя сложна дума е допусната грешка?

А) тригодишнина

Б) седемгодишен

В) двадесет и петметров

Г) 50-градусов

3. В коя от подчертаните думи е допусната правописна грешка?

В Бай - Ганьовската (А) епоха ненаситната (Б) жажда за печалба съжителства (В) със страха да се поема отговорност (Г).

4. В правописа на кое сложно название е допусната грешка?

Загубилата Кримската война (1) Русия, се принуждава да дели влиянието си в Османската империя (2) с големите европейски държави. Петербург пристъпва към реформи и активна външна политика за анулиране на Парижкия Мирен договор (3) от 1856 г. През лятото на 1875 г. започва нова Източна криза (4) след избухване на въстание в Босна и Херцеговина.

А) (1)

Б) (2)


В) (3)

Г) (4)


5. В коя от подчертаните думи е допусната правописна грешка?

Но тия непрестъпни скали със своята дивота и надменност (1) хвърляли някакъв упрек и присмех в смелите сърца на младежите, за които нямало непреброденна (2) усоя...Магдалина спокойно пасла бащините (3) си кози и сякаш не обръщала внимание на момците, които лудеели по нея и постоянно (4) я дебнели...

А) (1)

Б) (2)


В) (3)

Г) (4)


6. В коя от подчертаните думи е допусната граматична грешка?

Той отразява рания (А) период на формиране на българският (Б) разказ, когото (В) критиката нарича фрагментарен за разлика от зрялия (Г) период.

7. В кое от изреченията е допусната грешка при членуване на имената?

А) Синият купол на студеното и помръзнало небе се изясняваше.

Б) От близкото село се носеше набожният ек на камбаната и приятно трептеше в пресния сутрешен въздух.

В) Високо в ясното небе се издигаше тъмният масив на планината.

Г) Самичък сред навалицата едва вървеше уморения поп Стефан.

8. В кое изречение е допусната граматична грешка?

А) Става му леко, хубаво, сякаш някой тихо -тихо го люлее.

Б) Тя не видяла никой на улицата.

В) За всекиго се намери място.

Г) За всеки разумен човек е ясно, че с търпение всичко се постига.

9. В кое от изречение НЕ е допусната пунктуационна грешка?

А) Поискаха да вземат и бай Ганьовите дисаги, но той от деликатност ли, кой знае, не им ги даде.

Б) Кажи ми, кой ще може да ни раздели.

В) Тук е имала компанията свое представителство т.е. в центъра на опустошението.

Г) Ти напротив, няма да дойдеш.

10. В кое от изреченията е допусната пунктуационна грешка?

А) Изправен на мегдана до черквата, сложил ръце на патерицата си, той наблюдаваше отдалече всичко.

Б) И замаян от красотата, опит от песните, ти забравяш откъде сте тръгнали.

В) Той крачеше широко, размахваше ръце и приличаше на воин пратен от бога.

Г) Тя изтичала навън и топлият пролетен вятър я грабвал в своите прегръдки.

11. При коя двойка отношението между думите е различно от отношението между думите в другите двойки?


А) любов - сърце

Б) късмет - подкова

В) вяра - кръст

Г) надежда - детелина12. В кой от следните редове думите са антоними?

А) величие - великолепие

Б) величие - падение

В) величие - слава

Г) величие - величая13. Кой от посочените фразеологизми е синоним на словосъчетанието треперя над нещо придобито, което грижовно пазя и спестявам?

А) връзвам в девет възела

Б) връзвам двата края

В) връзвам кънките

Г) връзвам ръцете14. Кой от посочените фразеологизми НЕ е синоним на останалите?

А)свива ми се сърцето на бучка

Б) излизам извън себе си

В) излизам от кожата си

Г) причернява ми пред очите15. Коя от посочените творби НЕ е разказ?

А) „Занемелите камбани”

Б) „На оня свят”

В) „Песента на човека”

Г) „Албена”16. От кое стихотворение са стиховете?

А как ще щурмувате, моля?

С куршуми?

Не! Неуместно!

Ресто! - Не струва!-

А) „Песен за човека”

Б) „История”

В) „Завод”

Г) „Вяра”17. Коя е причината Ботевият лирически герой да не може да изживее пълноценно любовното чувство?

А) съзнава, че може „млад” да загине

Б) принуден е да живее в емиграция

В) любимата вече е само далечен спомен

Г) осъзнава, че любовното чувство е несъвместимо с драматичния път на борбата за свобода

18. В коя от Ботевите творби гневът на лирическия герой е насочен към псевдоборческото поведение?


А) „ В механата”

Б) „Хаджи Димитър”

В) „Елегия”

Г) „Към брата си”19. Коя от изброените двойки съответства на смисъла на заглавието на Вазовата стихосбирка „Пряпорец и гусла”

А) народ - фолклор

Б) националноосвободително движение - поезия

В) национален герой - поет

Г) национално самочувствие - изкуство

20. Коя е основната опозиция, използвана от Вазов в „Епопея на забравените”, като се опира на митологичния модел?

А) божество - простосмъртен

Б) мрак - светлина

В) изток - запад

Г) дом - път

21. Коя е водещата сюжетна линия, около която е изградено повествованието в повестта „Чичовци”?

А) животът на турците в града

Б) общуването между героите в църквата и кафенето

В) съседската вражда между Варлаам Копринарката и Иван Селямсъза

Г) семейния живот на Мирончо

22. Кое определение е НЕТОЧНО за романа „Под игото”?

А) първият роман в българската литература

Б) роман, отразяващ робството и израстването на националния дух

В) раман, посветен на водачите на Априлското въстание

Г) роман за историческото преображение на българската общност

23. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение.

Какъв смисъл има думата „вятър”, която често присъства в речта на героите от „Разни хора, разни идеали” на Алеко Константинов?

А) презрително отношение към нравствените, обществените и националните идеали.

Б) да имаш неосъществими, безсмислени стремежи

В) да се занимаваш с безполезни начинания, от които няма да имаш лична изгода

Г) всеки иска да те измами

24. Кой от следните редове съдържа жанровете, характерни за поезията на П. Славейков?

А) философска лирика, елегия, ода

Б) лирическа миниатюра, епическа поема, философска лирика

В) лирическа миниатюра, сонет, поема

Г) философска лирика, балада, ода

25. Стиховете

А Вардар, Дунав и Марица,

Балкана, Странджа и Пирин

ще греят нам - до гроб зарица

сред спомена един.

изграждат образа на родината в стихотворението:


А) „Заточеници”

Б) „Градушка”

В) „Стон”

Г) „Песента на човека”26. Кой мотив НЕ присъства в стихотворението „Пловдив” от Д. Дебелянов?

А) за самотността и бездомността

Б) за житейската и нравствена катастрофа

В) за удовлетвореността от постигнатото в живота

Г) за проклятието и примирението

27. Какъв смисъл НЕ е вложен в думите на стрина Дивдена от разказа „Задушница”: „Свят е това. Човещина! Умрелите - лека им пръст, с живите - живей!”

А) Дори когато искрено скърбят за мъртвите си близки, героите намират сили да надмогнат мъката си.

Б) Завладени от страданието си, героите губят здравата си връзка с живота.

В) За тях смъртта е естествена част от човешкото битие, но животът е по-силен от нея.

Г) Животът на човека е изпълнен със скърби и радости и всеки трябва да е готов да приеме неговите предизвикателства.

Прочетете текста и изпълнете задачите към него (от 28 до 34 включително):

Определен вид морски гъби могат да научат инженерите как да подобрят свойствата на оптичните канали, които се използват в съвременните телекомуникации. Американски изследователи твърдят, че този вид гъби изготвят влакна, които имат значителни преимущества пред оптичните влакна, произвеждани в промишлеността. Каналите на основата на оптични влакна са гръбнакът на съвременните телекомуникации - предават телефонни и компютърни сигнали от единия до другия край на света. И най-добрата човешка мисъл обаче досега не е успяла да измисли влакна с толкова добри параметри, както дълбоководната морска гъба Euplectella.

Джоана Айзенберг със своите колеги от лабораторията „Бел” доказа, че основното примущество на тези влакна е уникалната им издръжливост. „От тях могат да се правят възли и те не се повреждат. В същото време знаем, че основният проблем на съвременните оптични влакна са механичните повреди”. Влакната на гъбите са по-здрави и устойчиви и произвеждат светлинните сигнали както промишлените проводници. Друго интересно свойство - гъбите призвеждат влакната си при ниски температури, характерни за морското дъно, а за съвременното производство е нужна висока температура.

Най-интересното е, че Euplectella живее на дълбочина от стотици метри, където светлината е много дефицитна. Предполага се, че тези същества използват влакната си, за да предават цялата събрана от тях светлина (по всяка вероятност от биолуминисцентни организми) и да привличат към себе си храна.

Според Айзенберг малко вероятно е учените да се научат да правят влакна като гъбите. Те обаче могат да се поучат от тяхното „майсторство” и да го приложат в промишлени условия за производството на оптични кабели с подобрени параметри.

28. За коя сфера на общуване е подходящ текстът?

А) за естетическата сфера

Б) за обществено-политическата сфера

В) за битовата сфера

Г) за медийната сфера

29. Кое заглавие е най-подходящо за текста?

А) Революционно откритие

Б) Морски гъби

В) Лаборатория „Бел”

Г) Производство на оптически кабели

30. Предназначението на текста е:

А) да се информира читателят за научното откритие на американските учени

Б) да се убеди читателят в по-добрите качества на влакната на морските гъби

В) да се рекламира дейността на лабораторията

Г) да се опише технологията на производство на оптически кабели

31. Кое твърдение НЕ е вярно според текста?

А) Определен вид морски гъби изготвят влакна, които са по-добри от оптичните влакна, произвеждани в промишлеността.

Б) Оптичните канали предават телефонни и компютърни сигнали.

В) Гъбите произвеждат влакната си при висока температура.

Г) Учените доказват, че основно преимущество на влакната на гъбите е тяхната издръжливост.

32. Кое твърдение е вярно според текста?

А) Учените смятат, че скоро ще произведат влакна, подобни на тези на морската гъба.

Б) Морските гъби живеят на дълбочина от стотици метри, където има много светлина.

В) Основен проблем на съвременните оптични влакна е, че с тях не могат да се правят възли.

Г) Влакната на гъбите произвеждат светлинни сигнали както промишлените проводници.

33. Как е осъществена връзката между изреченията в трети абзац на текста?

А) чрез лексикално повторение

Б) чрез контекстови синоними

В) чрез притежателно местоимение

Г) чрез лично местоимение

34. За подусловия А и Б работете с текста за морската гъба Euplectella.

А) Разделете текста на смислово обособени части. Формулирайте темата на всяка една от тях.

Б) Запишете сбито и кратко (в резюме) основното съдържание на текста.

35. За всяко празно място изберете най-уместния от изразите и го запишете срещу съответната буква.

Една от най-старите и най-разпространените легенди за..................(А) на кафето разказва за етиопския овчар Кади. Като пасял козите си по склоновете на планината, забелязал, че животните стават.........................(Б) възбудени, след като изядат плодовете, които приличат на вишни. Решил да опита - хапнал и веднага почувствал........................(В) на сили, а умората му изчезнала. Така били.................(Г) чудодейните свойства на кафето.

А) възникването, произхода, появата

Б) необичайно, безкрайно, нетипично

В) стимул, изблик, прилив

Г) открити, разкрити, почувствани

36. Запишете правилните форми на думите, поставени в скоби.

А) съществително име

Във фирмата работят (три) изявени ( програмист).

Б) местоимение

Не разказа на (никой) за срещата си със странния човек.

В) членувана форма

(Разказ) е художествено (най-нехомогенен и най-неустановен) Вазов жанр.

Г) форма за учтивост

Госпожо, както сте (пожелал), Вие сте (включен) в експедицията до Антарктида.

37. В текста са пропуснати шест запетаи. Препишете текста, като поставите пропуснатите запетаи.

Планината разкриваше от двете им страни безкрайната си върволица от върхове урви сипеи и гори а изостреният гръб на билото по което вървяха беше издигнат в самото небе наравно с белите облаци.

38. Попълнете празните местата така, че в двойките да се запази отношението:


А) лекар - медицина

юрист - .....................

........... - биология

Б) умора - работа

удовлетворение - ....................

........................... - песен39. В кое от посочените произведения НЕ присъства образът на предателя?

А) „Левски” от Иван Вазов

Б) „Тиха победа” от Димчо Дебелянов

В) „Елегия” от Христо БотевГ) „Под игото” от Иван Вазов

40. Открийте какви тропи и фигури на езика са подчертаните изрази и ги напишете срещу съответната буква.

И днес аз бродя в тоя скръбен град -

едничък дом на мойта скръб бездомна...(А)
...гъсти орди лазят по урвата дива

и тела я стелят, и кръв я залива.(Б)
И ордите тръгват с викове сърдити,

и „Аллах” гръмовно въздуха разпра.

Върхът (В)отговори с други вик: ура!
41. Прочетете стихотворението „При Рилския мнастир” на Иван Вазов и коментирайте в обем до 4 страници проблема за изображението на природата като част от образа на родината и като висш естетически идеал за твореца.

Сега съм у дома. Наокол планини

и върхове стърчат; гори високи, диви

шумят; потоците, кристални и пенливи,

бучат - живот кипи на всичките страни.

Природата отвред, кат майка нежна съща,

напява ми песн?, любовно ме пригръща.
Сега съм у дома. Над мен Еленин връх

боде лазурний свод и мен при себе кани;

отсреща Бричебор ми праща здравий дъх

на своите ели и бори великани;

а Царев връх от юг издига се огромен

с плешивия си лоб и царския си спомен.
Сега съм у дома, сега съм в моя мир -

мир въжделен и драг. Тук волно дишам ази,

по-светло чувствувам; свещен, отраден мир

изпълня ми духът, от нов живот талази

нахлуват в мен, трептя от нови ощущенья,

от прясна сила, мощ и тайни песнопенья...
Сега съм у дома, сега съм пак поет -

във лоното на таз пустиня горска, свята;

разбирам на леса любовний тих привет,

на струите шума, на бездната мълвата.

Разменям тайна реч с земя и синий свод

и сливам се честит във техния живот.
Сега съм у дома, в сърцето съм на Рила.

Световните злини, тревоги са далеч -

за тях е тя стена до небеса турила -

усещам се добър, почти невинен веч.

Духът ми се цери след жизнената битва,

вкушавам сладък мир във песни и молитва.
Сега съм у дома. По часове, благат,

край бистрата река, при звучната? песен,

мечтая ил чета... Ил кат орел надвесен

над бездните стоя, и моят ум фъркат

блуждае в хаоса, до господа отива,

на мирозданьето във тайните се впива.
Сега съм у дома - не съм тук странен гост.

Природата всегда, но буйната природа,

що пълни я живот, шум, песен и свобода,

бе моят идеал величествен и прост

Поклон, скали, води! Поклон, ели гигантски!

Вам, бездни, висоти! Вам, гледки великански!
Сега съм у дома - участник в рилский хор.

Аз тук не се родих - тук бих желал да тлея -

под горский вечен шум - дълбока епопея -

и на Еленин връх под вечно будний взор;

да имам гроб, подир живот-синджир теглила,

в величествените обятия на Рила.ОТГОВОРИ:
1-б; 2-в; 3-а; 4-в; 5-б; 6-в; 7-г; 8-б; 9-а; 10-в; 11-г; 12-б; 13-а; 14-а; 15-в; 16-г; 17-г; 18-а; 19-б; 20-б; 21-в; 22-в; 23-г; 24-б; 25-а; 26-в; 27-б; 28-г; 29-а; 30-а; 31-в; 32-г; 33-б;

34

1. Преимуществата на влакната на морската гъба Euplectella в сравнение с оптичните влакна

2. Откритието на лабораторията „Бел”

3. Свойствата на морската гъба

4. Ползата за промишлеността от откритието

35

а - произхода

б - необичайно

в - прилив

г- открити

36

а -трима, програмисти

б - никого

в - разказът, най-нехомогенният, най-неустановеният

г - пожелали, включена

37 - Планината разкриваше от двете им страни безкрайната си върволица от върхове, урви, сипеи и гори, а изостреният гръб на билото, по което вървяха, беше издигнат в самото небе, наравно с белите облаци.

38

а - право, биолог

б - труд, наслада

39 - б;

40

а - оксиморон

б - хипербола

в - метонимия


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница