Love is in the SkyCity” Период и организатор на играта Играта „Love is in the SkyCity”Дата07.01.2017
Размер43.77 Kb.
Общи условия на играта

Love is in the SkyCity”

1. Период и организатор на играта

Играта „Love is in the SkyCity” („Играта“) се организира от „Европа-ВН” ЕООД на територията на търговски център SkyCity Mall, находящ се в гр. София, ж.к. „Гео Милев”, ул. „Коста Лулчев” № 52 и се провежда на 14.02.2015 г.

2. Общи условия на играта

Общите условия ще бъдат публично оповестени и достъпни на официалната интернет страница на търговски център SkyCity Mall: www.skycity.bg, като „Европа-ВН” ЕООД има право да ги променя и допълва, като измененията влизат в сила след публикуването им на същата интернет страница.

Всеки участник в Играта се задължава да се запознае и спазва Общите условия на Играта и включвайки се в нея се съгласява да спазва посоченото по-долу.

Общите условия са в сила по отношение единствено на описаната в тях игра и се прилагат за периода на нейното действие. Всякакви други томболи, игри и кампании, активности, организирани от „Европа-ВН” ЕООД, ще се регламентират от други правила. След изтичане на срока на Играта, настоящите общи условия прекратяват своето действие.

Общият брой на раздадени печеливши талони са: 25 бр. талона всеки на стойност 20 лева за вечеря в ресторант MyChoice, находящ се на територията на SkyCity Mall, 100 бр. талона за безплатна игра на боулинг в Mega Xtreme Bowling, 400 бр. безплатни пропуски за трибют концерта на Coldplay в Joy Station на 05.03.2015 г. и 100 комплимента (кафе или чай) от ресторант MyChoice, находящ се на територията на SkyCity Mall.

Играта се прекратява с изтичане на периода на провеждането й.

3. Условия и право на участие

Участието в Играта не е обвързано с покупка. Във връзка с празника на „Свети Валентин” на 14.02.2015 г. всички навършили 18 (осемнадесет) години посетители на SkyCity Mall имат възможност между 12:00 ч. и 18:00 ч. да изтеглят едно късметче „Валентинка” от кошниците на промоутърите, които ще популяризират празника. „Валентинките” могат да обозначават някоя от изброените по-горе награди или тематично пожелание за празника.

В играта нямат право на участие служители на „Европа-ВН” ЕООД и на фирмите, които имат обекти под наем в SkyCity Mall, както и членове на техните семейства.


  1. Награди и получаване

Всяка „Валентинка” съдържа пожелание за участника, а част от тях са обозначени и със съответен стикер, който дава право на участника да получи 1 (една) от следните награди:

MyChoice_в_SkyCity_Mall_на_стойност_20.00_лв.'>* 25 бр. талона за вечеря в ресторант MyChoice в SkyCity Mall на стойност 20.00 лв.

Талонът се получава срещу предоставяне на печеливша Валентинка в администрацията на SkyCity Mall (за печеливша се приема Валентинка, върху която е поставено логото на ресторант MyChoice). Талонът може да се използва еднократно и единствено в ресторант MyChoice в SkyCity Mall. Талонът е валиден до 28.02.2015 г., използва се лично от печелившия и не може да бъде предоставен на трети лица. Ако сумата на консумацията е по-ниска от стойността на талона, на печелившия не се връща ресто в брой. Талонът не може да се осребрява. Талонът не е ценна книга.


* 100 бр. талона за безплатна игра на боулинг в Mega Xtreme Bowling в SkyCity Mall етаж 2 и 3

Талонът се получава срещу предоставяне на печеливша Валентинка в администрацията на SkyCity Mall (за печеливша се приема Валентинка, върху която е поставено логото на Mega Xtreme Bowling). Талонът може да се използва еднократно и единствено в Mega Xtreme Bowling в SkyCity Mall, етаж 2 и 3, лично от печелившия и не може да бъде предоставен на трети лица. Талонът не е ценна книга.


* 400 бр. безплатни пропуски за трибют концерта на Coldplay в Joy Station на 05.03.2015 г.

Пропуските се получават срещу предоставяне на печеливша Валентинка в администрацията на SkyCity Mall (за печеливша се приема Валентинка, върху която е поставено логото на Joy Station). Безплатните пропуски са валидни за трибют концерта на Coldplay в Joy Station на 05.03.2015 г. Всяка печеливша Валентинка с посочената награда получава 2 бр. пропуски.


* 100 бр. комплимента (кафе или чай) от ресторант MyChoice

Комплимент (кафе или чай) от ресторант MyChoice се получава единствено от ресторант MyChoice, находящ се в SkyCity Mall срещу предоставяне на печеливша Валентинка само на 14.02.2015 г. (за печеливша се приема Валентинка, върху която е поставен стикер с чаша с кафе).

В случай, че настъпят форсмажорни обстоятелства или бъдат установени злоупотреби и/или нарушаване на Общите условия на играта, „Европа-ВН” ЕООД има неотменимото право да прекрати играта по всяко време. В тези случаи прекратяването на играта се оповестява на официалната интернет страница на SkyCity Mall - www.skycity.bg и на участниците не се дължи компенсация. „Европа-ВН” ЕООД си запазва правото да внася промени в настоящите условия през периода на играта. В този случай промените влизат в сила от датата на публикуването им на интернет страницата - www.skycity.bg.

5. Публичност и лични данни

С участието си в настоящата игра участниците декларират и се съгласяват, че предоставят личните си данни доброволно като необходимо условие за участие в играта и че са запознати с настоящите Общи условия, съгласни са с условията на провеждане и се задължават безусловно да ги спазват. Освен за целите на настоящата игра, участниците предоставят доброволно  изричното си съгласие личните им данни да бъдат обработвани и използвани от организатора за директен маркетинг, изпращане на (непоискани) търговски съобщения по смисъла на чл. 5, ал. (1) и чл. 6, ал. (1) от Закона за електронната търговия чрез всякакви електронни средства, включително, но не само, чрез e-mail, кратки текстови съобщения (SMS) и директни телефонни обаждания.

„Европа-ВН” ЕООД се задължава да събира, обработва, използва, съхранява и унищожава личните данни на участниците в играта, като спазва разпоредбите на Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по приложението му, в това число да използва личните данни на участниците само за целите, посочени в настоящите Общи условия.

Настоящите условия влизат в сила от 14.02.2015 г.


Играта се прекратява с изтичането на срокa, посочен в настоящите общи условия.

Общите условия на Играта са изготвени, публично оповестени и достъпни за целия период и продължителност на Играта на адрес: www.skycity.bg

Като участват в Играта, участниците се съгласяват да спазват условията на настоящите Общи условия.

Организаторът си запазва правото да предприеме всички необходими мерки в случай на измама или опити за измама, които могат да рефлектират негативно върху имиджа на Играта. Всеки опит за измама ще доведе до дисквалифициране на Участника.Наградата следва да бъдат такава, каквато е посочена по-горе и не следва да може да се заменя.
Наградите са предоставени от:Каталог: tiny mce -> plugins -> ajaxfilemanager -> upload
upload -> „Олимпийски игри в SkyCity Mall” Период и организатор на играта Играта се организира от „Европа-вн”
plugins -> Отчет за изпълнението на общинска програма за опазване на околната среда за 2015 г.; Отчет за изпълнението на общинска програма за управление на отпадъците за 2015 г
upload -> На основание чл. 84 от зппцк "Арко Фонд за Недвижими Имоти" адсиц уведомява инвеститорите относно удължаване на срока на публичното предлагане на ценни книжа във връзка с увеличението на капитала
plugins -> Общи положения Този правилник оределя дейността на приюта и механизмите за нейното осъществяване. Съобразен е с всички действащи в момента нормативни актове – звмд, обнародван в държавен вестник брой №87 / 11
upload -> Община исперих к с у д с “лудогорие”


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница