Любителският риболов през периода на забраната е разрешен в следните водни обекти на територията на странатаДата24.10.2018
Размер191.5 Kb.Министерство на земеделието и храните
София - 1040, бул. "Христо Ботев" 55

Дирекция “ Връзки с обществеността и протокол ”


Тел.: 02 98511 226; 02 985 11 254

e-mail : press@mzh.government.bg

15 април 2016 година
Любителският риболов през периода на забраната е разрешен в следните водни обекти на територията на страната:
Област Благоевград
- баластриера „Бистрака”, под моста за с. Покровник;

- водоем „Попарица“, с. Блатска, общ. Хаджидимово;

- водоем „Помпата”, с. Първомай, общ. Петрич;

- първи водоем до Завода за релета – с. Баня, общ. Разлог;

- яз. „Бели брег“.
Област Бургас
- баластриера “Дупките”, гр. Бургас.
Област Варна
- яз. „Генарал Киселово”;

- яз. „Добротич“;

- яз. „Рибарски комплекс Пода“.
Област Велико Търново
стари речни корита на р. Янтра:

- землище на с. Раданово, общ. Полски Тръмбеш;

- землище на гр.Полски Тръмбеш;

- землище на с. Петко Каравелово, общ. Полски Тръмбеш;

- землище на с. Куцина, общ. Полски Тръмбеш;

- землище на с. Крушето, общ. Горна Оряховица;

- землище на с. Драганово, общ. Горна Оряховица;

- землище на с. Върбица, общ. Горна Оряховица.

стари речни корита на р. Росица:

- землище на с. Крушето, общ. Полски Тръмбеш;

- землище на гр. Бяла черква, общ. Павликени;

- землище на с. Михалци, общ. Павликени.

баластриери:

- землище на с. Дичин, общ. Павликени;

- землище на с. Писарево.

напоителни и отводнителни канали:

- местност Блатото, гр. Свищов – запад.


Област Видин
- яз. „Дъбравка”, общ. Белоградчик;

- яз. „Кула”, общ. Кула;

- р. Тополовец – участъка от моста на главен път Е-79 до с. Слана бара;

- яз. Фарафун, общ. Грамада.


Област Враца
- р. Скът от „Мишонски мост” до моста в центъра на гр. Мизия, общ. Мизия;

- яз. „Бели извор“, с. Бели извор;

- р. Ботуня – гр.Криводол от моста на изхода в посока с.Ракево до землищната граница със село Ракево, общ.Криводол.
Област Габрово
- р. Росица – участък в централна градска част на гр. Севлиево, от моста на „Кольо Фичето“ до първия бент по течението под „Старата баня“;

- р. Янтра – участък в централна градска част на гр. Габрово от „Падалски мост“ до музея „Дом на хумора и сатирата“ до моста под бензиностанция „Ромпетрол“.


Област Кюстендил
- стар рудничен котлован, с. Николичевци, общ. Кюстендил;

- два водоема при разклона на с. Паничарево, общ. Бобов дол;

- водоем с. Самораново, общ. Дупница.
Област Кърджали
- яз. „Невестино“, общ. Кърджали;

- яз. „Пчеларево“, общ. Черноочене;

- яз. „Мъглене“, общ. Кирково;

- яз. „Карамфил“, общ. Момчилград;

- яз. село Гулия/ с. Голямо Каменаре, общ. Крумовград;

- яз. „Млечино“, общ. Ардино;

- яз. „Вълкович“, общ. Джебел.
Област Ловеч
- яз. „Сопот” в цялата акватория, с изключение на следните зони:

експлоатационната зона, която се разполага на 300 м от края на язовирната стена, перпендикулярно на оста ú навътре в акваторията;

източната зона за естествено размножаване на рибите (мръстилище) намираща се западно от устието на р. Топля и от дигата на рибарниците перпендикулярно на оста ú навътре в акваторията до мостовете на воден клуб гр. Троян (асфалтовия път за центъра на с. Голяма Желязна);

- яз. „Славяни Кантон 5”, местност Горен Кайлък, землището на с. Славяни;

- яз. „Славяни Кантон 5”, местност Долен Кайлък, землището на с. Славяни;

- старо речно корито на р. Осъм, местност Бибора, землището на с. Дойренци;

- старо речно корито на р. Осъм, местност Долната воденица, землището на с. Чавдарци;

- старо речно корито на р. Осъм, местност Старите корита, землището на гр. Летница;

- воден обект „Блато”, с. Йоглав;

- яз. „Марков дол”, землището на с. Торос с изключение на акваторията на експлоатационната зона, обособена пред язовирната стена;

- водоем „Зореница”, разположен между гр. Ябланица и с. Гложене;

- горното течение на р. Златна панега от извора ú до входа на гр. Луковит;

- яз. „Гаргулица“ – землището на гр. Ябланица.
Област Монтана
- яз. „Огоста” в района на баластриерите, в землището на с. Горно Церовене, общ. Монтана и обозначения участък находящ се на 400 м западно от водовземната кула до началото на полуостров Расника;

- баластриерни водоеми до р. Огоста в землището на с. Громшин, общ. Бойчиновци;

- блато в кв. Момин брод, гр. Лом.
Област Пазарджик
- баластриера при с. Лозен;

- баластриера при с. Динката;

- „Дупките”, с. Говедаре;

- „Малък гьол”, с. Звъничево;

- студен канал на р. Марица, с. Синитово;

- студено пере при „Фазанарията”;

- канал „Кривата вада”.
Област Перник
- руднични езера в гр. Перник;

- сгуроотвалите в кв. Калкас, гр. Перник;

- руднични езера в с. Рударци, общ. Перник;

- отводнителните канали на р. Арката (р. Блато), общ. Радомир.


Област Плевен
- яз. „Горни Дъбник” – в обозначения за това участък, обхващащ от южната страна на язовирната стена, земната част в продължение на един километър до малката дига на язовира;

- яз. „Тотлебанов вал“, общ. Плевен;

- баластриери „Витски блата”, общ. Плевен;

- баластриерите край р. Искър при с. Писарово, общ. Искър;

- баластриерите край р. Искър между гр. Червен бряг и с. Чомаковци и при с. Реселец, общ. Червен бряг;

- отводнителен канал при гр. Белене, общ. Белене;

- старо корито на р. Осъм в землището на с. Асеновци;

- отводнителен канал в землището на с, Асеновци, в участъка от ж.п. линията свързваща гр. Левски с гр. Ловеч до асфалтовия път свързващ гр. Левски със с. Асеновци;

- старо речно корито на р. Вит – „Кретско блато”, с. Крета, общ. Гулянци.
Област Пловдив
- топлия канал;

- яз. „Домлян”;

- р. Пясъчник, от моста на с. Войводиново до устието ú в р. Марица;

- напоителен канал до гр. Стамболийски от началото му до първия мост.


Област Разград
- яз. „Бялата пръст” (Папаза);

- яз. „Микро” – малък.


Област Русе
- стари корита на р. Янтра в землището на с. Полско косово;

- стари корита на р. Янтра в землището на Гара Бяла;

- старо корито на р. Янтра в землището на гр. Бяла (Кривушата);

- общински язовир в землището на с. Тетово;

- общински язовир в землището на с. Щръклево;

- общински язовир „Образцов чифлик“.


Област Сливен
- баластриера „Крушарска дупка”, с. Крушаре, общ. Сливен;

- баластриера „Сливенска дупка”, с. Мечкарево, общ. Сливен;

- баластриера „Мечкаревска дупка”, с. Мечкарево, общ. Сливен;

- яз. „Чилията”, с. Загорци, общ. Нова Загора;

- напоителен канал в отсечката от с. Бинкос до с. Горно Александрово, общ. Сливен;

- отводнителен канал „Азмака“, южно от гр. Нова Загора, в частта му от моста преди разклона за с. Полско пъдарево, на изток от помпената станция на бившия военен свинекомплекс.


Област Смолян
- яз. „Тешел”;

- яз. „Златоград”;

- ез. Керяновия гьол (Рибката).
Област София
- язовир „Панчарево”;

- баластриери в землището на с.Долни Богров;

- баластриери в землището на с.Чепинци;

- баластриери в землището на с.Световрачане;

- баластриери в землището на с.Челопечене;

- яз. „Осиковица”;

- баластриера „Мечката”, гр. Самоков;

- яз. „Ботунец“- гр. София, област София.


Област Стара Загора
- баластриери 1 и 2 (затворени) в землището на с. Розово, общ. Казанлък;

- баластриери 1 и 2 (затворени) в землището на с. Юлиево, общ. Мъглиж;

- баластриери 1 и 2 (затворени) в землището на с. Ягода, общ. Мъглиж;

- баластриера (затворена) в землището на с. Шаново, общ. Мъглиж;

- баластриери 1 и 2 (отворена и затворена) в землището на с. Зимница, общ. Мъглиж;

- баластриери 1 и 2 (затворени) на границата на землището на с. Тулово със землището на с. Ръжена, общ. Мъглиж;

- баластриера 1 (отворена) в землището на общ. Мъглиж (т. нар. „Аксаков гьол”).
Област Хасково
- яз. „Орешец”, с. Орешец, общ. Харманли;

- яз. „Крепост”, с. Крепост, общ. Димитровград;

- яз. „Левка”(новия), с. Левка, общ. Свиленград.
Област Шумен
- яз. „Свинеугояване”, гр. Шумен;

- баластриера, с. Радко Димитриево, общ. Шумен;

- яз. „Маломир”, с. Маломир, общ. Върбица;

- яз. „Върбица”, гр. Върбица.


Област Ямбол
- баластриерен водоем „Долен герен”, гр. Елхово;

- отводнителен канал „Дере – 3”, землище на с. Безмер;

- Гребен канал – Ямбол-Северна и южната част;

- яз. „Болярско – 2”, /без канала/ землището на с. Болярско;- стари речни корита на р. Тунджа при с. Тенево и с. Ханово.

Дирекция „Връзки с обществеността и протокол“
Каталог: app -> uploads -> 2016
2016 -> Изработка на интернет страница на Дип ето Предложения за избор на домейн Осигуряване на хостинг план
2016 -> Програма за на Наградата • поставиш свои цели и да отбелязваш напредъка си • оказваш положително влияние върху живота на другите чрез общественополезна дейност
uploads -> Агнешко месо седмична справка: средни цени за периода 17 – 24 септември 2014 г
uploads -> Агнешко месо седмична справка: средни цени за периода 29 юли – 5 август 2015 г
uploads -> Агнешко месо седмична справка: средни цени за периода 15 – 22 април 2015 г
uploads -> Асоциация "Българска национална лидер мрежа"
uploads -> Сигурност всеки ден министерство на земеделието и храните
2016 -> Доклад №93-1016 от 29. 01. 2016 г на заместник-министъра на земеделието и храните н а р е ж д а м


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница