М и Х а й л о в т в ” о о д местни избори 2015 гДата13.09.2016
Размер74.86 Kb.
#9228
Враца, ул.”Стоян Кялъчев” 23,

тел: 092/ 66-55-30; факс: 092/66-55-20,

e-mail:office@m-real.net

М И Х А Й Л О В Т В ” О О Д
МЕСТНИ ИЗБОРИ 2015 г.

Уважаеми представители на политически партии и коалиции,

уважаеми независими кандидати,
Сайтът на ТЕЛЕВИЗИЯ ВРАЦА – www.tv-vratsa.bg има над 350 уникални посещения средно на ден, а за месец достигат до над 10 000. Очакванията са в предизборната кампания интересът да стане още по-голям. Използвайте предпочитана от Вас рекламна форма на нашия сайт и предизборното Ви съобщение или послание ще достигне до хиляди потенциални ваши избиратели.
На сайта на Телевизия Враца www.tv-vratsa.bg ежедневно ще се предоставя онлайн пространство за предизборна агитация посредством рекламни карета /банери/, текстове, снимки, видео и др. Препоръчителни форми на рекламната кампания са:

• рекламни карета /банери/;

• встъпителни и заключителни обръщения;

• общо представяне на кандидатите за народни представители, ПР филми, имиджови видеоклипове, участия в ТВ предавания;

• актуална събитийна информация за кандидатите, партиите и коалициите: анонсиране, репортажи, интервюта.
Рекламните карета биха могли да бъдат препратка към ваша уеб страница или към ваша подстраница в нашия сайт www.tv-vratsa.bg на която могат да бъдат поместени Ваши изяви.
1. Начин на заявяване

Сключва се стандартен договор /Приложение 2/, в който се посочват избраните форми /Приложение 1/, периода, за който ще бъдат публикувани и цената.

Необходимите срокове за заявяване са:

• изработка на банер – минимум 3 дни предварително;

• предоставяне на готов банер – минимум 1 дни предварително;

• встъпително и заключително обръщение /текст и/или видео/ - минимум три дни предварително;

• изработка на видеоклип, ПР филм – минимум пет дни предварително;

• предоставяне на готов видеоклип, ПР филм – минимум един ден предварително;

• анонси, репортажи, интервюта - минимум един ден предварително;

• участие в предизборни тв предавания – публикува се 1 ден след излъчване на предаването в ефир.

2. Заплащането се извършва съгласно обявената тарифа авансово при сключване на договора, но не по-късно от един ден преди публикуването на интернет сайта на Телевизия Враца.

Враца, ул.”Стоян Кялъчев” 23,

тел: 092/ 66-55-30; факс: 092/66-55-20,

e-mail:office@m-real.net


Цени за изработка и публикуване на предизборни материали

в сайта на Телевизия Враца - www.tv-vratsa.bg
І. Изработка на:

- банер

статичен - 30 лв. с движещи елементи - 50 лв.- текст

редакция - 20 лв.- фотографско заснемане на събитие

за едно събитие: до 10 снимки – 30 лв.; до 20 снимки – 50 лв.- видеоматериали

(съгласно рекламната тарифа за изработка на видеоматериали на ТВ Враца)

А. Видеоклип

– до 15 сек. 500 лв.; до 30 сек. 800 лв.; до 60 сек. 1200 лв.Б. Предизборна хроника - предизборни новини, репортаж, интервю, обръщение / 1 - 5 мин. /


продължителност

цена за изработка

до 2 мин.

150 лв.

от 2 до 3 мин.

200 лв.

от 3 до 5 мин.

300 лв.


ІІ. Публикуване
Рекламна

форма

местоположение

параметри

Цена за 1 ден

Цена за 7 дни

Цена за 30 дни

1

банер

Зона 1 –

Главна страница-

80 лв.

300 лв.

600 лв.

2

банер

Зона 2 –

Вътрешни страници-

50 лв.

200 лв.

500 лв.

3

текст

Самостоятелна подстраница

До 25 думи

30 лв.

150 лв.

300 лв.

До 50 думи

50 лв.

200 лв.

400 лв.

4

Фотогалерия със снимки с пояснителен текст към тях

Самостоятелна подстраница

До 10 снимки

50 лв.

200 лв.

500 лв.

До 20 снимки

80 лв.

300 лв.

700 лв.

5

Видеогалерия с кратки видеоматериали и пояснителен текст към тях

Самостоятелна подстраница

До 2 мин.

100 лв.

300 лв.

700 лв.

До 5 мин.

200 лв.

500 лв.

1 000 лв.

6

ТВ предаване

излъчено в ефира на ТВ ВРАЦА

1 бр.
до 45 мин.

качване до края на кампанията – 500 лв.

7

Комплексно обслужване

банер, текстове, фото и видео-галерия, ТВ предавания и др. презент. форми

неограничено

в рамките на цялата кампания – 5000 лв.

* ВСИЧКИ ПЛАЩАНИЯ СА АВАНСОВИ. Цените са без ДДС.

Желаем успешно представяне на изборите!

Приложение 1


Приложение 2

Д О Г О В О Р

Днес,........................................ се сключи настоящия договор за


"ИЗГОТВЯНЕ НА РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ И ПУБЛИКУВАНЕТО ИМ НА САЙТА НА ТЕЛЕВИЗИЯ ВРАЦА WWW.TV-VRATSA.BG"
Между
............................................................................................. – “ТЕЛЕВИЗИЯ ВРАЦА”

адрес: ул."Стоян Кялъчев" 23, тел. 66-10-94, ЕИК ................................................................................................

представлявано от:.........................................................................................................., ЕГН .................................

по-нататък за краткост наричан ИЗПЪЛНИТЕЛ

и

КЛИЕНТ- .................................................................................................................................................................адрес..............................................….................................................…………………........., тел...........................,

представляван от:.............................................................................................………..........................…...............

по-нататък за краткост наричан ВЪЗЛОЖИТЕЛ.

ПРЕДМЕТ НА СДЕЛКАТА


1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да произведе материали с рекламна и презентационна цел или да използва готови такива, предоставени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и да ги публикува в сайта на ТВ ВРАЦА - www.tv-vratsa.bg, за което да получи сума в размер на ..........................................................................…....

......................................................................................................................................................................

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава, срещу задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да предостави рекламна площ и да публикува доставените й рекламни видеоматериали, да заплати на РЕКЛАМНИЯ ОТДЕЛ сума в размер на ...............................................................................………...

ОБЩИ УСЛОВИЯ ПО СДЕЛКАТА


1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ направата на материали за сайта отговарящи на следните изисквания:

- РЕКЛАМНА ФОРМА (вид на материала )- ..............................…………………..............................

- ПАРАМЕТРИ-.........................................................................................................................................

- МЯСТО В САЙТА-................................................................................................................................

- ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ- .............................................................………………….…........................

- СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ на поръчката -............................……………………..............................

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да създаде презентационен продукт (рекламни материали), не нарушаващ разпоредбите на Законите и не накърняващ каквито и да било права на трети лица. При внасяне на готов рекламен материал за излъчване ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за нарушени права и претенции на трети лица. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи цялата отговорност.

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, срещу цената и при условията посочени в настоящия Договор, да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ рекламна площ в сайта на ТВ ВРАЦА и да публикува рекламните материали.

4. Рекламните материали ще бъдат публикувани съгласно предварително одобрена СХЕМА - място в сайта и продължителност (бр. дни), като при желание за промяна ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ трябва да заяви минимум три дни предварително.

5. Рекламните материали трябва да бъдат поръчвани за изработка и/или предоставени готови на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ своевременно, съгласно посочения към офертата начин за заявка.

6. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се откаже от направеното искане след сключване на настоящия Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да задържи 10% от цената.

ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати авансово сумата, която дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съгласно Договора. Услугите се фактурират съгласно Тарифите, определени от РЕКЛАМНИЯ ОТДЕЛ.


ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА


Договорът влиза в сила от датата на подписването му при условие, че е направено първото договорено плащане. Договорът се прекратява с извършване услугата.

Договорът се състави в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Каталог: user pic -> files
files -> Конкурс за съвременна хореография Враца -15 и 16 април 2016 г. Цел: Да презентира, популяризира, обогати и усъвършенства репертоара, да създаде сцена за
files -> Презентация на регионалния тв канал Телевизия Враца правен статут
files -> Презентация за живота и делото на Васил Левски. 5-8 клас, соу. Място на провеждане: Зала за мероприятия в библиотеката на читалището
files -> За взаимоотношенията с крайните потребители на “михайлов тв” оод
files -> Задание за обхват и съдържание на оценка на въздействието върху околната среда
files -> Companies report
files -> Сейшелски острови о. Праслин
files -> Светът става по-малък, но по-труден за въздействие човечеството става
files -> Покана enterprise Europe Network към Търговско-промишлена палата – Враца
files -> Уважаеми приятели


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница