М о л б а от /трите имена на родителя, представителя на детето/ученика или лицето, което полага грижи за детето/ученика/ родител наДата21.01.2018
Размер27.53 Kb.
#50274
Образец 1

120 Основно училище “Георги Сава Раковски” София

1421, площад “Папа Йоан Павел ІІ” №7, тел. 02/866 25 93, факс 02/865 74 67

е-mail: ou120@abv.bg

Вх. № ……………………. До Директора

на 120 ОУ „Г. С. Раковски”

София


М О Л Б А

от …………………………….…………………………….....…………………………………/трите имена на родителя, представителя на детето/ученика или лицето,

което полага грижи за детето/ученика/

родител на …………………………………………...………………………………………….,

ученик в …..… клас за учебната …..….../…...….. година

адрес и телефон за контакт: …………………………………………………………….........................................................


Относно: отсъствия от учебни занятия до:

  • 3 учебни дни в една учебна година с разрешение на директора на училището на основание чл.54, ал.1, т.3 от Наредба за приобщаващото образование.УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че синът /дъщеря/ ми ……………………………….................., ученик/чка/ в ……. клас за учебна …….…/………… г. ще отсъства от учебни занятия считано от ……...……... до ……….……… , по реда на чл. 62, ал.1, т.3 от Правилника за дейността на училището и чл. 54, ал.1, т.3 от Наредба за приобщаващото образование.

Отсъствията се налагат поради ……………………….....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

/вписват се причините, които налагат отсъствието/

Надявам се, да счетете изложените причини за основателни и да разрешите отсъствието. В случай на отказ, моля, да бъда уведомен/а своевременно.


Дата.............................................. Подпис:…………………………

Образец 2


120 Основно училище “Георги Сава Раковски” София

1421, площад “Папа Йоан Павел ІІ” №7, тел. 02/866 25 93, факс 02/865 74 67

е-mail: ou120@abv.bg

Вх. № ……………………. До Директора

на 120 ОУ „Г. С. Раковски”

СофияМ О Л Б А

от …………………………….…………………………….....…………………………………/трите имена на родителя, представителя на детето/ученика или лицето,

което полага грижи за детето/ученика/
родител на …………………………………………...………………………………………….,

ученик в …..… клас за учебната …..….../…...….. година

адрес и телефон за контакт: …………………………………………………………….........................................................
Относно: отсъствия от учебни занятия до:


въз основа на мотивирана писмена молба от родителя, представителя на детето или

лицето, което полага грижи за детето на основание чл.54, ал.1, т.4 от Наредба за приобщаващо образование;


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
Уведомявам Ви, че синът /дъщеря/ ми ……………………………….................., ученик/чка/ в ……. клас за уч. ………/………… г. ще отсъства от учебни занятия считано от …………... до ……………… , по реда на чл. 62, ал.1, т.4 от Правилника за дейността на училището и чл. 54, ал.1, т.4, от Наредба за приобщаващото образование.

Отсъствията се налагат поради ………………………...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................../вписват се причините, които налагат отсъствието/

Надявам се, да счетете изложените причини за основателни и да разрешите отсъствието. В случай на отказ, моля, да бъда уведомен/а своевременно.


Дата.............................................. Подпис:…………………………

Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница