М о т и в и към присъда по нохд №897/2013 година по описа на ботевградски районен съд подсъдимият В. Г. АДата12.03.2018
Размер85.2 Kb.
#62629
М О Т И В И

към присъда по НОХД № 897/2013 година

по описа на БОТЕВГРАДСКИ РАЙОНЕН СЪД
Подсъдимият В. Г. А., роден на 24.10.1997г. в гр.Б. , с постоянен адрес с. Д. , област Софийска, 50, българин, български гражданин, с начално образование, неженен, ученик в 7-ми клас на ОУ „Г. Бенковски” - с. Малък Искър, област Софийска, неосъждан, с ЕГН **********, е предаден на съд с обвинение за извършено престъпление по чл.133 вр. чл.128, ал.2 вр. ал.1 вр. чл.63,ал.1,т.3 от НК, за това, че на 13.05.2013г. в с.Д. , област Софийска, като непълнолетен, но като могъл да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си е причинил по непредпазливост, чрез произвеждане на изстрел с пневматична пушка марка „NORICA”, модел „COMANDO”, калибър 4.5 мм. със сериен № 27102 тежка телесна повреда на В. С. В. от с.Д. , област Софийска, изразяваща се в постоянна слепота с дясното око.

Производството е по реда на глава ХХVІІ от НПК-съкратено съдебно следствие, по реда на чл.371,т.2 от НПК.

В съдебно заседание представителя на Ботевградска районна прокуратура поддържа обвинението, така както е повдигнато и предявено на подсъдимия и моли да бъде признат същия за виновен за извършеното деяние, вследствие на повдигнатото с обвинителния акт обвинение за извършено престъпление по чл.133 от НК вр. чл.128,ал.2 вр. ал.1 от НК вр. чл.63,ал.1,т.3 от НК и с оглед на обстоятелството, че делото се разглежда по реда на глава ХХVІІ от НПК, подсъдимия признава всички факти и обстоятелства изнесени в обвинителния акт при определяне на наказанието моли да се вземе предвид, че подсъдимия е извършил деянието като непълнолетен, чистото му съдебно минало и с оглед редуциране на наказанието моли да му се наложи наказание „пробация”.

Служебният защитник на подсъдимия В. Г. А. – адвокат Б. М. в съдебно заседание заявява, че е съгласен с искането на прокуратурата и при определяне на наказанието на подзащитния му моли да се има предвид чистото му съдебно минало, житейската неопитност при извършване на деянието и добрите характеристични данни, както и обстоятелството, че същия е съдействал изцяло на органите на досъдебното производство за разкриване на всички факти и обстоятелства по извършване на престъплението. Адвокат М. моли да му се наложи наказание в неговия минимум, а именно „пробация”.

Подсъдимият В. Г. А. в съдебно заседание се признава за виновен за извършено престъпление по чл.133 от НК вр. чл.128, ал.2 вр. ал.1 от НК вр. чл.63,ал.1,т.3 от НК,признава изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и дава съгласие да не се събират доказателства за тези факти, като производството се разглежда по съкратената процедура по реда на чл.371,т.2 от НПК, а в последната си дума съжалява за това което е извършил и заявява,че не е искал така да стане.

Съдът след като прецени събраните на досъдебното производство доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, взе предвид самопризнанието на подсъдимия и обстоятелството, че изцяло признава фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и дава съгласието си да не се събират доказателства за тези факти и с оглед проведената процедура на съкратено съдебно следствие по реда на чл.373,ал.2 вр. чл.372,ал.4 вр. чл.371, т.2 от НПК приема за установени обстоятелствата, изложени в обвинителния акт, а именно:

Св. Маркос Костанди притежава недвижим имот с построена в него къща в махала Беляновец на с. Д. , област Софийска, в който не живее постоянно. За надзор над недвижимия имот св. Костанди натоварил св.С. Г. и съпруга и, като им оставил ключовете за имота. В къщата св.Маркос Костанди съхранявал притежавана от него пневматична пушка марка „NORICA COMANDO" кал.4,5 със сериен № 27102, която държал до камината в холното помещение. В същото помещение държал и кутия със сачми, предназначени за стрелба с пушката.

На 13.05.2013г. св.Маркос Костанди се обадил по телефона на св. С. Г., като й предал, че същия ден синът му ще ползва къщата и я помолил да го посрещнат.Св.С. Г. дала ключовете от къщата на своя син - подсъдимия В. А. и го изпратила да я отвори и да изчака собствениците да пристигнат.Същият ден в дома на св.С. Г. бил св.В. В., който е приятел на подсъдимия В. А.. Св.В. В. решил да отиде с подсъдимия В. А. до къщата на св.Маркос Костанди. След като двамата пристигнали, подсъдимия В. А. отключил вратите и влезли в холното помещение. Двамата играли карти на двора, като след около половин час влезли в помещението. Подсъдимият В. А. видял пушката до камината и намерил кутията със сачмите, предназначени за нея на плота на поставената в хола шевна машина,като я взел и предложил на св.В. В. да излязат на двора и да стрелят с пушката. Св. В. В. се съгласил и подсъдимия В. А. взел пушката, като двамата тръгнали към вратата. Преди да излезе от помещението, св. В. В., който вървял първи се обърнал към подсъдимия В. А. и видял, че последния бил вдигнал пушката, като бил опрял приклада в рамото си. Цевта на пушката била насочена към св. В. В. и била на разстояние около 60 см от лицето му. В момента, в който св.В. В. се обърнал, подсъдимия В. А. натиснал спусъка, като пушката произвела изстрел. Изстреляната от пушката сачма уцелила св. В. В. в дясното око,при което усетил болка в окото и от него потекла кръв. Подсъдимият В. А. оставил пушката и кутията със сачми на местата им, след което придружил св.В. В. до дома му. Св. В. В. разказал на своята майка - св. Т. В. за случилото се, след което последната сигнализирала в РУП – гр.П. и в спешна помощ. След пристигането на полицейските служители - св. Мирослав Тодоров и св. Цветомир Петров, св. В. В. им разказал за случилото се и бил откаран в лечебно заведение, където била установена перфоративна рана на дясното око и бил опериран.

При извършения оглед на местопроизшествие на 13.05.2013г.в с.Д. в къщата на св.Маркос Костанди, била намерена и иззета пушка марка „NORICA COMANDO" кал.4,5 със сериен № 27102, намираща се до камината в холното помещение и върху плот на шевна машина в същото помещение кутия с надпис NN SPORT, с метални сачми в нея.

Съгласно заключението на вещото лице по назначената и извършена на досъдебното производство съдебно-химическа експертиза № 306/2013 във взетата проба кръв от подсъдимия В. А. с протокол от 13.05.2013г. не се съдържат наркотични и упойващи вещества - алкалоиди, синтетични и опиеви наркотични вещества, барбитурати, в-блокери, салицилати, фенотиазинови, бензодиазепинови, имипраминови лекарствени средства.

От заключението на вещото лице по назначената и извършена на досъдебното производство съдебно-химическа експертиза № А324/2013 се установява, че във взетата проба кръв не се съдържа етилов алкохол и други летливи редуциращи вещества - метанол, ацетон.

От протокол № 8/21.06.2013г. за проведена дактилоскопна експертиза се установява,че иззетата в лабораторни условия дактилоскопна следа е оставена от ляв безимен пръст на подсъдимия В. А..

Съгласно заключението на експерта по назначената и извършена на досъдебното производство балистична експертиза,иззетата пушка е въздушна - пневматична, испанско производство, марка NORICA, модел COMANDO, калибър 4, 5мм със сериен № 27102 и представлява неогнестрелно оръжие съгласно чл.4 ал.5 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия,а сачмите в металната кутия във формата на оловни чашки калибър 4,5мм. са боеприпаси за пневматично оръжие съгласно чл.7 ал.З от ЗОБВВПИ. Иззетата пушка е годна да произвежда изстрели с иззетите оловни чашки - сачми.

От заключението на вещите лица по извършената на досъдебното производство комплексна медикобалистична експертиза е видно,че при св. В. В. са налице проникващо нараняване на дясната очна ябълка с наличието на проектил в ябълката, което му е причинило постоянна слепота на дясното око. В дясното око на пострадалия се намира чуждо тяло с метална плътност - проектил,което увреждане по своя медикобиологичен характер представлява постоянно разстройство на здравето неопасно за живота. С оглед заключението на експертите констатираните увреждания са причинени от изстрел, произведен с пневматична пушка - оръжие, което е видно от морфологичната характеристика на нараняването. От заключението се установява,че отдадената кинетична енергия на сачмата при изстрела е равна на 0,67 дж/кв.мм. при стойности равни или над 0,5 дж/кв.мм и проектила /сачма, куршум/ притежава поразяваща способност, поради което сачмата, изстреляна от въздушната пушка притежава такава. Травматичните наранявания описани в медицинската документация и находката на чуждото тяло в орбитата на окото, както и резултатите от проведените измервания на мощността на оръжието са основания за предположението, че увреждането може да бъде получено при изстрел с иззетото оръжие и по начина, посочен от св. В. В.. При това нараняване с конкретното оръжие не е възможно да настъпи смърт, поради малката мощност на оръжието.

От заключението на експерта по назначената и извършена на досъдебното производство съдебно - психиатрична експертиза относно подсъдимия В. Г. А. в предвид на възрастта му, се установява,че същия не страда от психични заболявания, бил е в състояние да разбира свойството и значението на извършеното от него на 13.05.2013г. и е могъл да ръководи постъпките си, както и може да участва в наказателното производство.

Изложеното се установява и обвинението се доказва от събраните в хода на разследване доказателства, съдържащи се в протоколите за разпит на свидетелите, протокол за разпит на обвиняемия, дактилоскопни, балистична, комплексна медикобалистична, химични и психиатрична експертизи, протокол за оглед на местопроизшествие и фотоалбум, справка за съдимост, характеристични справки, справки, медицинска документация.

Въз основа на изложените фактически обстоятелства от правна страна съдът приема, че с действията си подсъдимия В. Г. А. е осъществил от обективна и субективна страна престъпление по чл.133 вр.чл.128, ал.2 вр.ал.1 вр. чл.63,ал.1,т.З от НК,за което следва да понесе предвидената в закона отговорност. От обективна страна подсъдимия В. Г. А. на 13.05.2013г. в с.Д. , област Софийска, , като непълнолетен, но като могъл да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си е причинил по непредпазливост, чрез произвеждане на изстрел с пневматична пушка марка „NORICA", модел „COMANDO" , калибър 4.5 мм. със сериен № 27102 тежка телесна повреда на В. С. В. от с.Д. ,област Софийска, изразяваща се в постоянна слепота с дясното око. Подсъдимият е причинил телесната повреда чрез произвеждането на изстрел с пневматично оръжие срещу св.В. В., като сачмата е попаднала в дясното око. Деянието е извършено от подсъдимия като непълнолетен, но като е разбирал свойството и значението на извършеното и като е могъл да ръководи постъпките си,видно от назначената и извършена на досъдебното производство съдебно-психиатрична екпертиза.

От субективна страна деянието е извършено от подсъдимия по непредпазливост по смисъла на чл.11, ал.3 от НК, като същия не е предвиждал настъпването на общественоопасните последици от него,но е бил длъжен и е могъл да ги предвиди.

Видно от приложената справка за съдимост №453/16.05.2014г. на БРС подсъдимия не е осъждан.

При определяне вида и размера на наказанието на подсъдимия съдът прие,че са налице смекчаващи отговорността обстоятелства,а именно : младата възраст на подсъдимия, добрите характеристични данни, учебната ангажираност, съжалението за извършеното и съдействието при разследването и на основание чл.133 от НК вр. чл.128, ал.2, вр. ал.1 от НК, вр. чл. 63, ал.1, т.3 от НК и чл. 54 от НК, вр. чл.42а, ал. 1, ал.2, т. 1 и т.2 и ал.3, т.1 от НК, вр. чл. 42б, ал.1 от НК му наложи наказание „пробация”, включващо следните пробационни мерки - задължителна регистрация по настоящ адрес, с явяване и подписване на подсъдимия пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице, с периодичност два пъти седмично за срок от 10 /десет/ месеца и задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 10 /десет/ месеца.

Съдът прие,че така наложеното наказание ще изиграе своята положителна роля с оглед превъзпитанието на подсъдимия и изпълнение целите на генералната и специална превенция на закона.

Съдът на основание чл. 53, ал.2, б.”а” от НК постанови отнемане в полза на държавата иззетата като веществено доказателство метална кутийка със сачми, оставена на съхранение в служба КОС при РУП-гр.П. .

Съдът на основание чл.112, ал.1 от НПК постанови отнемане в полза на държавата иззетата като веществено доказателство въздушна /пневматична/ пушка, марка „NORICA”, модел „COMANDO”, калибър 4.5 мм., със сериен №27102, оставена на съхранение в служба КОС при РУП-гр.П. , ако не бъде установено на кого принадлежи по документи за собственост и не бъде потърсена в едногодишен срок от завършване на наказателното производство.

Съдът осъди подсъдимия В. Г. А. от с. Д. , обл. Софийска, 50, да заплати сумата в размер на 446.07 /четиристотин четиридесет и шест лева и седем стотинки/ лева, за направени на досъдебното производство разноски, в полза на държавата, платими по сметка на РС-гр.Б. .. По изложените съображения съдът постанови присъдата си по НОХД №897/2013 година по описа на Ботевградски районен съд.

РАЙОНЕН СЪДИЯ :


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница