М о т и в и към проекта на ЗаконДата28.02.2018
Размер52.23 Kb.
М О Т И В И

към проекта на Закон за ратифициране на Споразумението за икономическо партньорство между държавите от КАРИФОРУМ, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна

Споразумението за икономическо партньорство между държавите от КАРИФОРУМ, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна, подписано на 15 октомври 2008 г. в Бриджтаун, е част от процеса на договаряне, свързан с целите на Споразуменията за икономическо партньорство (СИП), определени в Споразумението от Котону, и преговорните насоки за Споразумението за икономическо партньорство с държавите от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ), приети от Съвета на 12 юни 2002 г.

Преговорите за сключване на СИП със страните от АКТБ стартираха през септември 2002 г. и се водят с 6 региона: Западна Африка, Централна Африка, Югоизточна Африка, Южна Африка, Карибите и Тихоокеанския регион.

Регионът на Карибите включва 15 страни от КАРИФОРУМ – Антигуа и Барбуда, Общността на Бахамите, Барбадос, Белиз, Доминика, Доминиканската република, Гренада, Република Гвиана, Хаити, Ямайка, Сейнт Китс и Невис, Сейнт Лусия, Сейнт Винсент и Гренадини, Република Суринам и Тринидад и Тобаго. Извън обхвата на споразумението остана Куба, която е член на КАРИФОРУМ, но не участва в преговорите.

Преговорите за споразумение с региона на Карибите започнаха на

16 април 2004 г. в Кингстън, като се водеха въз основа на общ план и график за преговори за СИП. Третата фаза от преговорите приключи с парафирането на СИП с държавите от КАРИФОРУМ на 16 декември 2007 г.

Споразумението за икономическо партньорство с държавите от КАРИФОРУМ е първото широкообхватно споразумение за търговия и развитие Север-Юг, сключено в глобалната икономика. То включва мерките, необходими за установяването на зона за свободна търговия, съвместима с разпоредбите на

член XXIV от ГАТТ 1994, насърчава инвестициите и иновациите, устойчивото развитие, изгражда регионален пазар сред карибските страни и допринася за справяне с бедността.

Основните цели на споразумението са да допринесе за намаляването и премахването на бедността посредством установяване на търговско партньорство в съответствие с Целите на хилядолетието за развитие и Споразумението от Котону, да се насърчат регионалната интеграция, икономическото сътрудничество и доброто управление, като по този начин се създаде и приложи ефикасна, предсказуема и прозрачна регулаторна рамка за търговията и инвестициите между страните по споразумението, по-добрата интеграция в световната икономика, подобряване капацитета на страните от КАРИФОРУМ по въпросите, свързани с търговията, и др.

Споразумението за икономическо партньорство с държавите от КАРИФОРУМ съдържа договорености относно: (1) Търговското партньорство за устойчиво развитие; (2) Търговски и свързаните с търговията въпроси (достъпа до пазара на стоки: мита, инструменти на търговска защита, нетарифни мерки, митници и улесняване на търговията, селско стопанство и рибарство, технически пречки пред търговията и санитарни и фитосанитарни мерки; инвестиции, търговия с услуги и електронна търговия: търговско присъствие, трансгранично предоставяне на услуги, врменно присъствие на физически лица със стопанска цел, регулаторна рамка, електронна търговия и сътрудничество; текущи плащания и движения на капитали; свързани с търговията въпроси: конкуренция, иновации и интелектуална собственост, обществени поръчки, околна среда и социални аспекти); (3) Избягване и уреждане на спорове (консултации и медиация, процедури по уреждане на спорове); (4) Общи изключения.

Страните по споразумението се ангажират да извършват постоянно наблюдение на действието му посредством процедури и институции с оглед ефективното прилагане и осъществяването на целите на споразумението. Споразумението включва и институционални разпоредби, свързани с органите, натоварени с надзора и изпълнението на споразумението, правомощия, процедури за вземане на решения, координация, обмен на информация, клаузи за ревизия и др.

В Приложение І към споразумението са изведени списъци със стоки, за които Гвияна и Суринам прилагат износни мита. Списъците със стоки са ограничени за някои скъпоценни камъни, аквариумни риби, меласи, дървесина и др. Приложение ІІ към споразумението включва договорености относно митните сборове за продукти с произход от държавите от КАРИФОРУМ и съответно Приложение ІІІ – за продуктите с произход от Европейската общност. Включени са договорености относно прилагането на тарифна квота при внос на мляко на прах в Доминиканската република. Приложение ІV включва списък на задълженията, основно касаещи предоставянето на услуги, съответно договореностите, свързани с регламентирането на търговското присъствие, трансграничното предоставяне на услуги, движение на служители и стажанти, доставчици на услуги по договори и независими специалисти и др. В Протокол І към споразумението са включени разпоредбите относно определението на понятието „продукти с произход“ и методите на административно сътрудничество.

Член 243, параграф 3 от споразумението предвижда временно прилагане на споразумението до влизането му в сила. С Решение от 15 юли 2008 г. Съветът на Европейския съюз даде съгласие за подписване и временно прилагане на СИП между държавите от КАРИФОРУМ, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна. Споразумението бе подписано от страните - членки на Европейския съюз, ЕК и 13 страни от КАРИФОРУМ на 15 октомври 2008 г. в Бриджтаун. Гвияна подписа споразумението на 21 октомври 2008 г. Споразумението се прилага временно считано от 29 декември 2008 г.

Обобщените търговски данни сочат, че средният износ на България за страните от КАРИФОРУМ за 5-годишен период (2006-2010 г.) възлиза на около

33,4 млн. евро, което представлява 0,25 на сто от средния износ на страната за същия период. Средният внос от тези държави за същия период е в размер около

1,1 млн. евро, или едва 0,005 на сто от средния внос на България за периода. Това определя и силно изразеното положително търговско салдо за България в размер около 32,3 млн. евро.

Водещи страни от региона в износа ни са Антигуа и Барбуда с

13,5 млн. евро, или около 40,4 на сто от общия среден износ на България за региона през този период, следвана от Тринидад и Тобаго с 8,4 млн. евро (25 на сто) и Бахамските острови с 4,3 млн. евро (13 на сто). Във вноса от страните от КАРИФОРУМ на първо място се нареждат Бахамските острови с 400 хил. евро (36 на сто), следвани от Белиз с 377 хил. евро (34 на сто) и Доминиканската република с 274 хил. евро (25 на сто).

Водещи стоки в износа на България за страните от КАРИФОРУМ за периода са пътнически и туристически кораби с 15,6 млн. евро (46,7 на сто), следвани от нефтени масла с 12,2 млн. евро (36,5 %) и карбонати на стойност 2,2 млн. евро (6,6 %).

На първо място във вноса в България от страните от КАРИФОРУМ се нареждат нефтени газове за около 331 хил. евро (30 на сто), следвани от електрически апарати за около 241 хил. евро (22 на сто), пури, пурети и цигари на стойност около 220 хил. евро (20 на сто) и етилов алкохол за около 61 хил. евро

(5,6 на сто).

Тенденцията в износа през последните 3 години е следната: през 2008 г. той възлиза на 42,2 млн. евро, като намалява значително през 2009 г. и достига едва 7 млн. евро предвид световната икономическа криза, а през 2010 г. отново тръгва нагоре и достига 10 млн. евро.

Вносът през последните 3 години е сравнително постоянна величина: през 2008 г. той е 0,9 млн. евро, през 2009 г. възлиза на 1,1 млн. евро, а през 2010 г. достига 1,7 млн. евро, като се запазва тенденцията вносът да е незначителен като размер спрямо износа, което води и до постоянното положително търговско салдо на България в търговията със страните от КАРИФОРУМ.Държавите - членки на Европейския съюз, също са страни по споразумението и следва да го ратифицират в съответствие с вътрешните си процедури. Споразумението за икономическо партньорство между държавите от КАРИФОРУМ, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна, бе одобрено от Министерския съвет на 10 юли 2008 г. Българската страна като пълноправен член на Европейския съюз подписа споразумението при условието за последваща ратификация, отчитайки че приемането на споразумението е въпрос от смесена компетентност в рамките на Европейския съюз.

04.06.2012г.
Каталог: content -> file
file -> 1Уводни разпоредби 1Цел
file -> Уважаеми иноватори
file -> Наредба №20 от 27 октомври 2015 Г. За прилагане на подмярка "инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от мярка "инвестиции в материални активи" от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 2020 Г
file -> Бизнес делегация до Сингапур, 30 септември 4 октомври 2012
file -> Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
file -> Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
file -> First name: Peyo Last name: Ralinsky Company
file -> Да заминем на професионален стаж с аиесек!!!


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница