М о т и в и по нохд №31/2010 година по описа на рс-бДата16.05.2017
Размер149.4 Kb.
#21472
М О Т И В И
по НОХД № 31/2010 година по описа на РС-Б.

Подсъдимият Подсъдимият А. К. А., роден на ххххххх г. в гр.Л., с постоянен и настоящ адрес гр.Л., обл.Л., ул.”С. В.” №3, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, не осъждан, ЕГН XXXX е предаден на съд за това, че на 17.06.2009 г. в гр.Б., обл.Софийска, в съучастие като съизвършител с И. М. И. от гр.Л., при условията на продължавано престъпление, чрез използване на техническо средство - 2 броя отверки е отнел от леки автомобили, собственост на различни граждани, чужди движими вещи, както следва:

1.От лек автомобил, марка „Фолксваген”, модел „Голф” с ДК№ XXXX, собственост регистрация на Ц. М. Р. от гр.Б. е отнел Високоговорител басов „BLAUPUNKT” GT Series 1200 с №7 606 439 003 на стойност 90.00 лева, Автомобилна кора с две тонколони „Pioneer” TS-A 6911 330W на стойност 110,00 лева, Автопожарогасител „KAMELMAG” на стойност 12.00 лева, крик с ключ за лек автомобил на стойност 16.00 лева, Автокабели за ток червен и черен с дължина 2,50 метра и накрайници на стойност 24.00 лева, Усилвател „BLAUPUNKT” GTA 4 Special MK ІІ на стойност 130.00 лева, Калъф черно-оранжев със CD – 16 (шестнадесет) броя на стойност 58.00 лева, Слънчеви очила на стойност 5.00 лева, свирка черна на стойност 3.00 лева и хронометър „PROTECH” на стойност 6.00 лева, всичко на обща стойност 454.00 лева, от владението на Ц. М. Р. от гр.Б., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои;

2.От лек автомобил, марка „Пежо”, модел „405” с ДК№ XXXX, собственост по регистрация на Н. В. К. от гр.Б., управляван от Д. А. Н. от гр.Б. с нотариално заверено пълномощно рег.№2674/2007 г., чрез използване на техническо средство - 2 броя отверки е отнел Кабел удължител с дължина 12 метра на стойност 24.00 лева, Дъска за моторен трион „OREGON” 91 на стойност 45.00 лева, въдица за риболов с телескоп и с макара „TOKI HIMA” на стойност 35.00 лева, Кашон с инструменти: комплект от 3 (три) броя отвреки с единична стойност за 1 брой 1.00 лева на обща стойност 3.00 лева, държач за шкурка на стойност 2.00 лева, букса за ремърке на стойност 12.00 лева, клещи 2 (два) броя с единична стойност 2,50 за 1 брой на обща на стойност 5.00 лева, отверки 6 (шест) броя с единична стойност 1.00 лева за 1 брой на обща на стойност 6.00 лева, комплект 16 (шестнадесет) броя гаечни ключове на общастойност 12.00 лева Брадвичка със счупена дръжка на стойност 4.00 лева, нож с дървена дръжка с дължина 24,5 см. на стойност 15.00 лева и ролетка с дължина 5 метра на стойност 6.00 лева, всичко на обща стойност 169.00 лева, от владението на Д. А. Н. от гр.Б., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като общата стойност от двете кражби възлиза на 623.00 лева – Престъпление по чл.195, ал.1, т.4, пр.2 във вр.чл.194, ал.1 във вр.чл.20, ал.2 във вр.чл.26, ал.1 от НК.

Подсъдимият И. М. И., роден на ххххххх г. в гр.Л., с постоянен и настоящ адрес гр.Л., обл.Л., ул.”ххххххх, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, не осъждан, ЕГН XXXX е предаден на съд за това, че на 17.06. 2009 г. в гр.Б., обл.Софийска, в съучастие като съизвършител с А. К. А. от гр.Л., при условията на продължавано престъпление, чрез използване на техническо средство - 2 броя отверки е отнел от леки автомобили, собственост на различни граждани, чужди движими вещи, както следва:

1.От лек автомобил, марка „Фолксваген”, модел „Голф” с ДК№ XXXX, собственост регистрация на Ц. М. Р. от гр.Б. е отнел Високоговорител басов „BLAUPUNKT” GT Series 1200 с №7 606 439 003 на стойност 90.00 лева, Автомобилна кора с две тонколони „Pioneer” TS-A 6911 330W на стойност 110,00 лева, Автопожарогасител „KAMELMAG” на стойност 12.00 лева, крик с ключ за лек автомобил на стойност 16.00 лева, Автокабели за ток червен и черен с дължина 2,50 метра и накрайници на стойност 24.00 лева, Усилвател „BLAUPUNKT” GTA 4 Special MK ІІ на стойност 130.00 лева, Калъф черно-оранжев със CD – 16 (шестнадесет) броя на стойност 58.00 лева, Слънчеви очила на стойност 5.00 лева, свирка черна на стойност 3.00 лева и хронометър „PROTECH” на стойност 6.00 лева, всичко на обща стойност 454.00 лева, от владението на Ц. М. Р. от гр.Б., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои;

2.От лек автомобил, марка „Пежо”, модел „405” с ДК№ XXXX, собственост по регистрация на Н. В. К. от гр.Б., управляван от Д. А. Н. от гр.Б. с нотариално заверено пълномощно рег.№2674/2007 г., чрез използване на техническо средство - 2 броя отверки е отнел Кабел удължител с дължина 12 метра на стойност 24.00 лева, Дъска за моторен трион „OREGON” 91 на стойност 45.00 лева, въдица за риболов с телескоп и с макара „TOKI HIMA” на стойност 35.00 лева, Кашон с инструменти: комплект от 3 (три) броя отвреки с единична стойност за 1 брой 1.00 лева на обща стойност 3.00 лева, държач за шкурка на стойност 2.00 лева, букса за ремърке на стойност 12.00 лева, клещи 2 (два) броя с единична стойност 2,50 за 1 брой на обща на стойност 5.00 лева, отверки 6 (шест) броя с единична стойност 1.00 лева за 1 брой на обща на стойност 6.00 лева, комплект 16 (шестнадесет) броя гаечни ключове на общастойност 12.00 лева Брадвичка със счупена дръжка на стойност 4.00 лева, нож с дървена дръжка с дължина 24,5 см. на стойност 15.00 лева и ролетка с дължина 5 метра на стойност 6.00 лева, всичко на обща стойност 169.00 лева, от владението на Д. А. Н. от гр.Б., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като общата стойност от двете кражби възлиза на 623.00 лева – престъпление по чл.195, ал.1, т.4, пр.2 във вр.чл.194, ал.1 във вр.чл.20, ал.2 във вр.чл.26, ал.1 от НК.

Производството по делото е разгледано по реда на глава ХХVІІ от НПК -”СЪКРАТЕНО СЪДЕБНО СЛЕДСТВИЕ В ПРОИЗВОДСТВОТО ПРЕД ПЪРВАТА ИНСТАНЦИЯ” съгласно служебното насрочване на делото от съда и искането на всеки един от двамата подсъдими, направено в с.з. на 04.02.2010г.-чл.370, ал.1 от НПК.

В с.з. представителят на РП-Б. дава съгласие за разглеждане на делото по реда на глава ХХVІІ от НПК и подсъдимите да се възползват от правото си по чл.371, т.2 от НПК. Поддържа изцяло обвинението срещу подс.А. и подс.И., моли съда да признае всеки един от тях за виновен и му наложи наказание при условията на чл.55 от НК съгласно предвиденото в закона наказание „ЛОС” в минималния размер, предвиден в закона, изтърпяването на което да бъде отложено на основание чл.66 ал.1 от НК.

В с.з. служебният защитник адвокат Б. Н. от САК, кантора-Б., назначен на основание чл.372, ал.2 във връзка с чл.94, ал.1, т.9 от НПК във връзка с чл.23 от ЗПП, определен с разпореждане на АС-гр.С. на подс.А., дава съгласие за разглеждане на делото по реда на глава ХХVІІ от НПК и подзащитният му да се възползва от правото си по чл.371, т.2 от НПК. Не оспорва обвинението срещу подс.А., моли съдът да го признае за виновен и му наложи наказание при условията на чл.55 от НК, а именно “ЛОС” в минималния размер, предвиден в закона, изтърпяването на което да бъде отложено на основание чл.66 ал.1 от НК.

В с.з. служебният защитник адвокат Г. У. от САК, кантора-Б., назначен на основание чл.372, ал.2 във връзка с чл.94, ал.1, т.9 от НПК във връзка с чл.23 от ЗПП, определен с разпореждане на АС-гр.С. на подс.И., дава съгласие за разглеждане на делото по реда на глава ХХVІІ от НПК и подзащитният му да се възползва от правото си по чл.371, т.2 от НПК. Не оспорва обвинението срещу подс.И., моли съдът да го признае за виновен и му наложи наказание в минималния размер, предвиден в закона, изтърпяването на което да бъде отложено на основание чл.66 ал.1 от НК.

В с.з. подс.А. се признава за виновен и по реда на чл.371 т.2 от НПК признава изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт, като се съгласява да не се събират доказателства за тези факти. Поддържа изцяло казаното от служебния му защитник адв.Н.

В с.з. подс.И. се признава за виновен и по реда на чл.371 т.2 от НПК признава изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт, като се съгласява да не се събират доказателства за тези факти. Поддържа изцяло казаното от служебния му защитник адв.У.

С определение от 18.02.2010г. по настоящето НОХД № 31/2010г. по описа на РС-Б. по реда на чл.372 ал.4 от НПК съдът е обявил, че самопризнанията на подс. А. и самопризнанията на подс.И. се подкрепят от събраните в хода на досъдебното производство доказателства, като съдът ще ги ползва при постановяване на присъдата, без да събира доказателства за фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт.

От приобщените на основание чл.283 от НПК по делото доказателства, събрани в хода на досъдебното производство № 290/2009г. по опис на РУ на МВР-гр.Б., както следва: протокол за оглед на местопроизшествие от 17.06.2009 г., ведно с фотоалбум; определение № 127 от 17.06.2009 г. по ЧНД №459/2009 г. по описа на БРС; протокол за претърсване и изземване от 17.06.2009 г., ведно с фотоалбум; СОТЕ от 23.06.2009 г.; свидетелство за регистрация на МПС от 13.10.2006 г.; свидетелство за регистрация на МПС от 18.04.2007 г.; нотариално заверено пълномощно; нотариално заверено пълномощно; гаранционна карта № 06240 от 16.04.2007 г.; разписка от 19.06.2009 г.; разписка от 17.06.2009 г.; разписка от 19.06.2009 г.; експертна справка № 52; дактилоскопни следи; характеристична справка от 04.08.2009 г.; характеристична справка от 21.07.2009 г.; разписка от 14.08.2009 г. - съдът приема за установена следната фактическа обстановка, отразена в обвинителен акт от 30.12.2009г. на РП-Б. по пр.преписка № 1013/2009г. по описа на РП-Б., досъдебно производство № 290/2009г. по описа на РУМВР-Б.

ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА:

На 16.06.2009 г. преди полунощ, двамата подсъдими А. К. А. и И. М. И. и свидетелите – св.А. Е. А. и св.М. М. М., всичко от гр.Л., обл.Л., тръгнали с лек автомобил, марка „Фолксваген”, модел”Голф” с ДК№ XXXX, от гр.Л. за гр.Б. Автомобила се управлявал от подс.И. Пристигайки след полунощ в гр.Б. на 17.06.2009 г., свидетелите А. Е. А. и М. М. М. слезли от автомобила и отишли да търсят свои приятелки, а двамата подсъдими продължили да се возят с автомобила из улиците на гр.Б. Движейки се по ул.”Д.” в гр.Б., забелязали паркиран пред входа на блок №2, лек автомобил, марка „Фолксваген”, модел „Голф” с ДК№ XXXX, собственост на св.Ц. М. Р., като решили да извършат кражба от същия. В изпълнение на това свое решение, двамата подсъдими взели от автомобила с който пътували 2 броя отверки и се насочили към паркирания л.а. „Фолксваген Голф” с ДК№ XXXX. Там с помощта на отверките въздействали върху ключалките на предните му врати, като по този начин ги отключили и проникнали в него, откъдето отнели - Високоговорител басов „BLAUPUNKT” GT Series 1200 с №7 606 439 003, Автомобилна кора с две тонколони „Pioneer” TS-A 6911 330W, Автопожарогасител „KAMELMAG”, крик с ключ за лек автомобил, Автокабели за ток червен и черен с дължина 2,50 метра и накрайници, Усилвател „BLAUPUNKT” GTA 4 Special MK ІІ , Калъф черно-оранжев със CD – 16 (шестнадесет) броя, Слънчеви очила, свирка черна и хронометър „PROTECH”. Отнетите вещи ги пренесли и оставили на задната седалка на автомобила си, след което се качили в него и потеглили в посока към ж.к.”Саранск” на гр.Б. Наближавайки паркинга в близост до блок 10 на ж.к.”Саранск” двамата подсъдими забелязали намиращият се паркиран там лек автомобил, марка „Пежо”, модел „405” с ДК№ XXXX, собственост по регистрация на Н. В. К., във владение на св.Д. А. Н. от гр.Б. Тогава отново двамата подс.А. и подс.И. решили да извършат кражба от същия. В изпълнение на това свое решение отново взели двете отверки с които въздействали върху ключалката на багажника на процесния л.а. марка „Пежо 405” с ДК№ XXXX, като по този начин го отключили и отнели намиращите се в него вещи - Кабел удължител с дължина 12 метра, Дъска за моторен трион „OREGON” 91, въдица за риболов с телескоп и с макара „TOKI HIMA”, Кашон с инструменти: комплект от 3 (три) броя отвреки, държач за шкурка, букса за ремарке, клещи 2 (два) броя, отверки 6 (шест) броя, комплект 16 (шестнадесет) броя гаечни ключове, Брадвичка със счупена дръжка, нож с дървена дръжка с дължина 24,5 см. и ролетка с дължина 5 метра. Отнетите вещи двамата подсъдими пренесли отново и оставили вътре в автомобила си, след което се върнали отново на паркинга. Междувременно в ОДЧ на МВР гр.Б. постъпил сигнал, че са забелязани съмнителни лица които обикалят между колите на паркинга между бл.10 и бл.11 на ж.к.„Саранск” и на място незабавно бил изпратен полицйски автопатрул в състав свид.Н. П. Н. и свид.Г. И. Г. Пристигайки на място свид.Н. и свид.Г. забелязали паркиран необичайно на улицат. п. б..9, лек автомобил, марка марка „Фолксваген”, модел”Голф” с ДК№ XXXX, който бил препречил изхода на паркинга. Свидетелите Н. и Г. отишли до автомобила и го огледали, като констатирали, че в него нямало никой, вратите му били отворени и страничното стъкло на вратата било свалено. Освен това полицейските служители констатирали и наличието на различни вещи в автомобила, за което докладвали в ОДЧ на РУ на МВР гр.Б. Предполагайки, че вещите са предмет на кражба и с цел да установят водача на автомобила, полицейските служители свид.Н. и свид.Г. се отдалечили с патрулния автомобил и зачакали. След няколко минути се появили двамата подсъдими, които се качили в автомобила си и го привели в движение. Тогава били последвани от свид.Н. и свид.Г. със служебния автомобил, от който подали звуков и светлинен сигнал, и по този начин го спрели за проверка. При извършената проверка, полицейските служители установили самоличността на лицата в автомобила – подсъдимити А. К. А. и И. М. И., двамата от гр.Л., които заявили, пред полицейските служители, че вещите намиращи се в автомобила им, са лично тяхна собственост. За изясняване на случая двамата подсъдими са били отведени в РУ на МВР гр.Б. В същото време е бил получен сигнал в ОДЧ на РУ на МВР гр.Б. от свид.Ц. М. Р. за извършена кражба на вещи от лекия му автомобил, което описание на вещите съвпаднало с тези открити в автомобила на двамата подсъдими.

С протокол за оглед от 17.06.2009 г. служител при РУ на МВР гр.Б. е иззел от л.а. „Фолксваген Голф” с ДК№ XXXX като веществени 2 бр. отверки едната с зелена, другата с черна дръжки и дактилоскопна следа от задната (багажна врата) на автомобила. От приложената експертна справка №52/20.07.2009 г. на Експерт при БНТЛ-С. (л.49 от делото) се установява, че при направеното изследване не се установява идентичност на иззетата дактилоскопна следа с отпечатъците на лица включении в БД системата на АФИС.

С протокол за претърсване и изземване от 17.06.2009 г. служител при РУ на МВР гр.Б. е иззел от л.а. марка „Фолксваген”, модел”Голф” с ДК№ XXXX следните вещи - Високоговорител басов „BLAUPUNKT” GT Series 1200 с №7 606 439 003, Автомобилна кора с две тонколони „Pioneer” TS-A 6911 330W, Автопожарогасител „KAMELMAG”, крик с ключ за лек автомобил, Автокабели за ток червен и черен с дължина 2,50 метра и накрайници, Усилвател „BLAUPUNKT” GTA 4 Special MK ІІ, кожени ръкавици, гумени ръкавици, Калъф черно-оранжев със CD – 16 (шестнадесет) броя, Слънчеви очила, свирка черна, хронометър „PROTECH”, Кабел удължител с дължина 12 метра, Дъска за моторен трион „OREGON” 91, въдица за риболов с телескоп и с макара „TOKI HIMA”, Кашон с инструменти: комплект от 3 (три) броя отвреки, държач за шкурка, букса за ремърке, клещи 2 (два) броя, отверки 6 (шест) броя, комплект 16 (шестнадесет) броя гаечни ключове, Брадвичка със счупена дръжка, нож с дървена дръжка с дължина 24,5 см. и ролетка с дължина 5 метра. С разписки от 22.06.2009 г. всички вещи са били върнати на собствениците им.

Съгласно заключението на вещото лице по извършената съдебно-оценителна експертиза в хода на досъдебното производство, стойността на отнетите вещи (л.38 от делото) е както следва:

1.Отнети движими вещи от лек автомобил, марка „Фолксваген”, модел „Голф” с ДК№ XXXX, са следните: Високоговорител басов „BLAUPUNKT” GT Series 1200 с №7 606 439 003 на стойност 90.00 лева, Автомобилна кора с две тонколони „Pioneer” TS-A 6911 330W на стойност 110,00 лева, Автопожарогасител „KAMELMAG” на стойност 12.00 лева, крик с ключ за лек автомобил на стойност 16.00 лева, Автокабели за ток червен и черен с дължина 2,50 метра и накрайници на стойност 24.00 лева, Усилвател „BLAUPUNKT” GTA 4 Special MK ІІ на стойност 130.00 лева, Калъф черно-оранжев със CD – 16 (шестнадесет) броя на стойност 58.00 лева, Слънчеви очила на стойност 5.00 лева, свирка черна на стойност 3.00 лева и хронометър „PROTECH” на стойност 6.00 лева, всичко на обща стойност 454.00 лева;

2.Отнети движими вещи от лек автомобил, марка „Пежо”, модел „405” с ДК№ XXXX, са следните: 2 броя отверки е отнел Кабел удължител с дължина 12 метра на стойност 24.00 лева, Дъска за моторен трион „OREGON” 91 на стойност 45.00 лева, въдица за риболов с телескоп и с макара „TOKI HIMA” на стойност 35.00 лева, Кашон с инструменти: комплект от 3 (три) броя отверки с единична стойност за 1 брой 1.00 лева на обща стойност 3.00 лева, държач за шкурка на стойност 2.00 лева, букса за ремърке на стойност 12.00 лева, клещи 2 (два) броя с единична стойност 2,50 за 1 брой на обща на стойност 5.00 лева, отверки 6 (шест) броя с единична стойност 1.00 лева за 1 брой на обща на стойност 6.00 лева, комплект 16 (шестнадесет) броя гаечни ключове на обща стойност 12.00 лева Брадвичка със счупена дръжка на стойност 4.00 лева, нож с дървена дръжка с дължина 24,5 см. на стойност 15.00 лева и ролетка с дължина 5 метра на стойност 6.00 лева, всичко на обща стойност 169.00 лева.

Общата стойност на отнетите вещи от двете кражби е 623.00 лева.

ОТ ПРАВНА СТРАНА:

От така възприетата от съда и описана по-горе фактическа обстановка съгласно събраните по делото доказателства и самопризнанията на всеки един от двамата подсъдими, дадени по реда на чл.371, т.2 от НПК, съдът намира, че се установи по несъмнен и категоричен начин, отразеното в обвинителния акт, че двамата подсъдими са осъществили от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.195 ал.1 т.4 пр.2 вр.чл.194 ал.1 вр.чл.20 ал.2 вр.чл.26 ал.1 вр.чл.63 ал.1 т.3 от НК.

От обективна страна, подс.А. е осъществил състава на престъплението, като на 17.06.2009 г. в гр.Б., обл.Софийска, в съучастие като съизвършител с И. М. И. от гр.Л., при условията на продължавано престъпление, чрез използване на техническо средство - 2 броя отверки е отнел от леки автомобили, собственост на различни граждани, чужди движими вещи, както следва:

1.От лек автомобил, марка „Фолксваген”, модел „Голф” с ДК№ XXXX, собственост регистрация на Ц. М. Р. от гр.Б. е отнел Високоговорител басов „BLAUPUNKT” GT Series 1200 с №7 606 439 003 на стойност 90.00 лева, Автомобилна кора с две тонколони „Pioneer” TS-A 6911 330W на стойност 110,00 лева, Автопожарогасител „KAMELMAG” на стойност 12.00 лева, крик с ключ за лек автомобил на стойност 16.00 лева, Автокабели за ток червен и черен с дължина 2,50 метра и накрайници на стойност 24.00 лева, Усилвател „BLAUPUNKT” GTA 4 Special MK ІІ на стойност 130.00 лева, Калъф черно-оранжев със CD – 16 (шестнадесет) броя на стойност 58.00 лева, Слънчеви очила на стойност 5.00 лева, свирка черна на стойност 3.00 лева и хронометър „PROTECH” на стойност 6.00 лева, всичко на обща стойност 454.00 лева, от владението на Ц. М. Р. от гр.Б., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои;

2.От лек автомобил, марка „Пежо”, модел „405” с ДК№ XXXX, собственост по регистрация на Н. В. К. от гр.Б., управляван от Д. А. Н. от гр.Б. с нотариално заверено пълномощно рег.№2674/2007 г., чрез използване на техническо средство - 2 броя отверки е отнел Кабел удължител с дължина 12 метра на стойност 24.00 лева, Дъска за моторен трион „OREGON” 91 на стойност 45.00 лева, въдица за риболов с телескоп и с макара „TOKI HIMA” на стойност 35.00 лева, Кашон с инструменти: комплект от 3 (три) броя отвреки с единична стойност за 1 брой 1.00 лева на обща стойност 3.00 лева, държач за шкурка на стойност 2.00 лева, букса за ремърке на стойност 12.00 лева, клещи 2 (два) броя с единична стойност 2,50 за 1 брой на обща на стойност 5.00 лева, отверки 6 (шест) броя с единична стойност 1.00 лева за 1 брой на обща на стойност 6.00 лева, комплект 16 (шестнадесет) броя гаечни ключове на общастойност 12.00 лева Брадвичка със счупена дръжка на стойност 4.00 лева, нож с дървена дръжка с дължина 24,5 см. на стойност 15.00 лева и ролетка с дължина 5 метра на стойност 6.00 лева, всичко на обща стойност 169.00 лева, от владението на Д. А. Н. от гр.Б., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като общата стойност от двете кражби възлиза на 623.00 лева.

От обективна страна подс.И. е осъществил състава на престъплението, като на 17.06.2009 г. в гр.Б., обл.Софийска, в съучастие като съизвършител с И. М. И. от гр.Л., при условията на продължавано престъпление, чрез използване на техническо средство - 2 броя отверки е отнел от леки автомобили, собственост на различни граждани, чужди движими вещи, както следва:

1.От лек автомобил, марка „Фолксваген”, модел „Голф” с ДК№ XXXX, собственост регистрация на Ц. М. Р. от гр.Б. е отнел Високоговорител басов „BLAUPUNKT” GT Series 1200 с №7 606 439 003 на стойност 90.00 лева, Автомобилна кора с две тонколони „Pioneer” TS-A 6911 330W на стойност 110,00 лева, Автопожарогасител „KAMELMAG” на стойност 12.00 лева, крик с ключ за лек автомобил на стойност 16.00 лева, Автокабели за ток червен и черен с дължина 2,50 метра и накрайници на стойност 24.00 лева, Усилвател „BLAUPUNKT” GTA 4 Special MK ІІ на стойност 130.00 лева, Калъф черно-оранжев със CD – 16 (шестнадесет) броя на стойност 58.00 лева, Слънчеви очила на стойност 5.00 лева, свирка черна на стойност 3.00 лева и хронометър „PROTECH” на стойност 6.00 лева, всичко на обща стойност 454.00 лева, от владението на Ц. М. Р. от гр.Б., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои;

2.От лек автомобил, марка „Пежо”, модел „405” с ДК№ XXXX, собственост по регистрация на Н. В. К. от гр.Б., управляван от Д. А. Н. от гр.Б. с нотариално заверено пълномощно рег.№2674/2007 г., чрез използване на техническо средство - 2 броя отверки е отнел Кабел удължител с дължина 12 метра на стойност 24.00 лева, Дъска за моторен трион „OREGON” 91 на стойност 45.00 лева, въдица за риболов с телескоп и с макара „TOKI HIMA” на стойност 35.00 лева, Кашон с инструменти: комплект от 3 (три) броя отвреки с единична стойност за 1 брой 1.00 лева на обща стойност 3.00 лева, държач за шкурка на стойност 2.00 лева, букса за ремърке на стойност 12.00 лева, клещи 2 (два) броя с единична стойност 2,50 за 1 брой на обща на стойност 5.00 лева, отверки 6 (шест) броя с единична стойност 1.00 лева за 1 брой на обща на стойност 6.00 лева, комплект 16 (шестнадесет) броя гаечни ключове на общастойност 12.00 лева Брадвичка със счупена дръжка на стойност 4.00 лева, нож с дървена дръжка с дължина 24,5 см. на стойност 15.00 лева и ролетка с дължина 5 метра на стойност 6.00 лева, всичко на обща стойност 169.00 лева, от владението на Д. А. Н. от гр.Б., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като общата стойност от двете кражби възлиза на 623.00 лева.

От обективна страна подс.И. и подс.А. са осъществили изпълнителното деяние на престъплението кражба, като прекъснал чуждата фактическа власт над вещите и установил своя, а намерението му било да ги присвои. И двете деяния, съставляващи продължаваното престъпление, подсъдимите са извършили, използвайки техническо средство /отверка/. Престъплението е извършил при условията на продължавано престъпление като двете деяния са осъществени през непродължителен период от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, като последващото се явява от обективна и субективна страна продължение на предшестващото.

От субективна страна и двамата подсъдими са извършили престъплението с пряк умисъл по смисъла на чл. 11 ал.2 от НК и като съизвършители, действайки при общ умисъл, като са съзнавали всички елементи от обективната страна на престъпния състав - чуждото владение над вещите и преминаването им в тяхно владение, извършването на изпълнителното деяние от всеки от тях, предвиждали и целели този резултат, с налично и реализирано намерение да ги присвоят за всеки един от тях.

Причините, довели до извършването на престъплението са ниската правна култура и желанието за облагодетелстване по бърз и лесен начин. .

ОТНОСНО НАКАЗАНИЕТО:

При определяне на наказанието на подс.А., съдът взе предвид разпоредбата на чл.373 ал.2 от НПК, според която следва да приложи разпоредбата на чл.55 от НК и при условията на чл.55 ал.1 т.1 от НК съдът му наложи наказание “лишаване от свобода”, тъй като съгласно чл.195 ал.1 т.4 пр.2 от НК е предвиден най-ниския предел и съгласно чл.55 ал.1 т.1 от НК съдът следва да наложи наказание, предвидено в закона наказание “ЛОС” под най-ниския предел. При определяне на наказанието на подс.А. съдът взе предвид като смекчаващи вината обстоятелства - добри характеристични данни, разкаянието, изразеноот критично отношение към извършеното и обстоятелството, че всички вещи са върнати на собствениците им, като отегчаващи вината обстоятелства няма. Съдът намира, че целите на генералната и специална превенция по отношение на подс.С. К. ще се осъществят с изпълнението на така наложеното му наказание “ЛОС” за срок от 3 месеца, като отложи изтърпяването на което за изпитателен срок от 3 години на основание чл.66 ал.1 от НК.

При определяне на наказанието на подс.И. , съдът взе предвид разпоредбата на чл.373 ал.2 от НПК, според която следва да приложи разпоредбата на чл.55 от НК и при условията на чл.55 ал.1 т.1 от НК съдът му наложи наказание “лишаване от свобода”, тъй като съгласно чл.195 ал.1 т.4 пр.2 от НК е предвиден най-ниския предел и съгласно чл.55 ал.1 т.1 от НК съдът следва да наложи наказание, предвидено в закона наказание “ЛОС” под най-ниския предел. При определяне на наказанието на подс.А. съдът взе предвид като смекчаващи вината обстоятелства - добри характеристични данни, разкаянието, изразеноот критично отношение към извършеното и обстоятелството, че всички вещи са върнати на собствениците им, като отегчаващи вината обстоятелства няма. Съдът намира, че целите на генералната и специална превенция по отношение на подс.С. К. ще се осъществят с изпълнението на така наложеното му наказание “ЛОС” за срок от 3 месеца, като отложи изтърпяването на което за изпитателен срок от 3 години на основание чл.66 ал.1 от НК.

Съдът намира, че целите на генералната и специална превенция по отношение на подс.А. и подс.И. ще се осъществят с изпълнението на така наложеното им наказание.

Съдът постанови приложените по делото веществени доказателства да се отнемат в полза на държавата.

ОТНОСНО РАЗНОСКИТЕ:

Съдът осъди подс.А. и подс.И., всеки един от тях да заплати в полза на Републикански бюджет сумата от по 25 лв. /двадесет и пет/ за направени разноски в хода на досъдебното производство.

Водим от горното съдът постанови присъдата си.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

/ТОНИ ГЕТОВ/


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница