М о т и в и по нохд №464/2010 година по описа на рс-бДата18.06.2018
Размер161.73 Kb.
#73999
М О Т И В И
по НОХД № 464/2010 година по описа на РС-Б.

Подсъдимият В. М. П., роден на 16.11.1987 г. в гр.Б., с постоянен адрес гр.Т., ул."В. М." №19, обл.Л. и настоящ адрес с.О. лъкавица, обл.Софийска, българин, български гражданин, с начално образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН XXXX, е предаден на съд с обвинение за извършено престъпление по чл.195 ал.1, т.3, т.7 вр. чл.194 ал.1 във вр.чл.20, ал.2 във вр.чл. 28 ал.1 от НК за това, че За периода от средата на м.януари 2010 г. до 14.03.10 г. в с.О. Л., махала "Нанковица", обл.Софийска, в съучастие, като съизвършител с Г. Б. Г. ЕГН XXXX и Г. Т. Г. ЕГН XXXX и двамата от с.О. лъкавица, при условията на повторност, немаловажен случай, чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот е отнел чужди движими вещи, както следва:

- 1 чифт гумени ботуши номер 43 на стойност 16.00лв.;

-1 бр. циркуляр с монофазен ел. мотор 1.1 квт. на стойност 130.00 лева;

- гумиран кабел -двужилен 9 100 линейни метра с единична стойност 1.18лв./л.м. на обща стойност 118.00 лева.;

- 1 бр. пръскачка за лозе с вместимост 14 литра на стойност 75.00 лева.;

- голяма брадва/обикновена с дървена дръжка/ на стойност 8.00 лева.;

- 2 бр. малки брадви с дървени дръжки с единична стойност 5.00лв. на обща стойност 10.00 лева.;

- боен чук - 3 кг. / с дървена дръжка/ за набиване на клинове на стойност 10.00 лева.;

- 6 бр. железни клинове за цепене на дърва с единична стойност 4.00лв на обща стойност 24.00 лева.;

- метален варел - 200литра с меден охладител, монтиран в него, на стойност 85.00 лева.;

- бичкия за рязане на дърва с дървена рамка на стойност 16.00 лева.;

- 2 бр. потапящи се водни помпи с единична стойност 80.00 лева, на обща стойност 160.00 лева, всичко на обща стойност 652.00лева, от владението на собственика Н. В. Х. от гр.М., обл.В., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои.

Подсъдимият Г. Т. Г., роден на 04.05.1988 г. в гр.П., с постоянен и настоящ адрес с.О. лъкавица, обл.Софийска, българин, български гражданин, с начално образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН XXXX, е предаден на съд с обвинение за извършено престъпление по чл.195 ал.1, т.3, т.7 вр. чл.194 ал.1 във вр.чл.20, ал.2 във вр.чл. 28 ал.1 от НК за това, че За периода от средата на м.януари 2010 г. до 14.03.10 г. в с.О. Л., махала "Нанковица", обл.Софийска, в съучастие, като съизвършител с В. М. П. ЕГН XXXX и Г. Б. Г. ЕГН XXXX и двамата от с.О. лъкавица, при условията на повторност, немаловажен случай, чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот е отнел чужди движими вещи, както следва:

- 1 чифт гумени ботуши номер 43 на стойност 16.00лв.;

-1 бр. циркуляр с монофазен ел. мотор 1.1 квт. на стойност 130.00 лева;

- гумиран кабел -двужилен 9 100 линейни метра с единична стойност 1.18лв./л.м. на обща стойност 118.00 лева.;

- 1 бр. пръскачка за лозе с вместимост 14 литра на стойност 75.00 лева.;

- голяма брадва/обикновена с дървена дръжка/ на стойност 8.00 лева.;

- 2 бр. малки брадви с дървени дръжки с единична стойност 5.00лв. на обща стойност 10.00 лева.;

- боен чук - 3 кг. / с дървена дръжка/ за набиване на клинове на стойност 10.00 лева.;

- 6 бр. железни клинове за цепене на дърва с единична стойност 4.00лв на обща стойност 24.00 лева.;

- метален варел - 200литра с меден охладител, монтиран в него, на стойност 85.00 лева.;

- бичкия за рязане на дърва с дървена рамка на стойност 16.00 лева.;

- 2 бр. потапящи се водни помпи с единична стойност 80.00 лева, на обща стойност 160.00 лева, всичко на обща стойност 652.00лева, от владението на собственика Н. В. Х. от гр.М., обл.В., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои.

Подсъдимият Г. Б. Г., роден на 22.04.1983 г. в гр.Б., с постоянен и настоящ адрес с.О. лъкавица, обл.Софийска, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН XXXX, е предаден на съд с обвинение за извършено престъпление по чл.195 ал.1, т.3 вр. чл.194 ал.1 във вр.чл.20, ал.2 от НК за това, че За периода от средата на м.януари 2010 г. до 14.03.10 г. в с.О. Л., махала "Нанковица", обл.Софийска, в съучастие, като съизвършител с В. М. П. ЕГН XXXX и Г. Т. Г. ЕГН XXXX и двамата от с.О. лъкавица, чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот е отнел чужди движими вещи, както следва:

- 1 чифт гумени ботуши номер 43 на стойност 16.00лв.;

-1 бр. циркуляр с монофазен ел. мотор 1.1 квт. на стойност 130.00 лева;

- гумиран кабел -двужилен 9 100 линейни метра с единична стойност 1.18лв./л.м. на обща стойност 118.00 лева.;

- 1 бр. пръскачка за лозе с вместимост 14 литра на стойност 75.00 лева.;

- голяма брадва/обикновена с дървена дръжка/ на стойност 8.00 лева.;

- 2 бр. малки брадви с дървени дръжки с единична стойност 5.00лв. на обща стойност 10.00 лева.;

- боен чук - 3 кг. / с дървена дръжка/ за набиване на клинове на стойност 10.00 лева.;

- 6 бр. железни клинове за цепене на дърва с единична стойност 4.00лв на обща стойност 24.00 лева.;

- метален варел - 200литра с меден охладител, монтиран в него, на стойност 85.00 лева.;

- бичкия за рязане на дърва с дървена рамка на стойност 16.00 лева.;

- 2 бр. потапящи се водни помпи с единична стойност 80.00 лева, на обща стойност 160.00 лева, всичко на обща стойност 652.00лева, от владението на собственика Н. В. Х. от гр.М., обл.В., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои.

Производството по делото е разгледано по реда на глава ХХVІІ от НПК -"СЪКРАТЕНО СЪДЕБНО СЛЕДСТВИЕ В ПРОИЗВОДСТВОТО ПРЕД ПЪРВАТА ИНСТАНЦИЯ" съгласно служебното насрочване на делото от съда и искането на подсъдимите, направено в с.з. на 11.06.2010г.-чл.370 ал.1 от НПК.

В с.з. представителят на РП-Б. дава съгласие за разглеждане на делото по реда на глава ХХVІІ от НПК и подсъдимите да се възползва от правото си по чл.371 т.2 от НПК. Поддържа изцяло обвинението срещу тях, моли съда да ги признае за виновни и им наложи наказание, при условията на чл.55 от НК, както следва: По отношение на подсъдимите В. П. и Г. Т. Г. престъплението е извършено при повторност и с оглед процедурата, моли да им бъде наложено наказание под предвидения за това престъпление минимум, което е една година лишаване от свобода, но това наказание да бъде изтърпяно ефективно при първоначален "общ" режим в затворническо общежитие от открит тип, като по отношение на подсъдимия В. П. да се наложи и изтърпяване на наказанието, наложено му по НОХД №189/08г. по описа на БРС, което е 10 месеца лишаване от свобода. По отношение на Г. Т. Г. също моли да му бъде наложено наказание под една година лишаване от свобода, което да бъде изтърпяно ефективно, съгласно ЗИНЗС, като при него има условия за групиране на две от наказанията, наложени му по НОХД №189 и НОХД №526 и двете от 2008г. по описа на БРС, като тези наказания следва да бъдат групирани по чл. 25 от НК, като му се наложи по-тежкото от двете наказания, а именно: 11 месеца лишаване от свобода с три години изпитателен срок, което пък също да бъде изтърпяно ефективно поради наличието на основанията по чл. 68, ал. 1 от НК. По отношение на подсъдимия Г. Б. Г., тъй като същият не е осъждан, при него има само административни наказания, моля така определеното наказание, което съгласно разпоредбата на чл. 55 от НК следва да бъде лишаване от свобода до една година, като изтърпяването му да бъде отложено за изпитателен срок, определен от съда. При определяне на наказанията да се вземе предвид старата редакция на чл. 58 от НК, тъй като деянието е извършено преди изменението, която е по- благоприятна за подсъдимите, с оглед датата на извършване на деянието.

В с.з. служебният защитник на подс. В. П. адвокат М. Н. от САК, кантора-Б., назначен на основание чл.372 ал.2 във връзка с чл.94 ал.1 т.9 от НПК във връзка с чл.23 от ЗПП, определен с писмо № 10040/2010г. на САК, дава съгласие за разглеждане на делото по реда на глава ХХVІІ от НПК и подзащитният му да се възползва от правото си по чл.371 т.2 от НПК. Не оспорва обвинението срещу подс.В.П., моли съдът да го признае за виновен и му наложи наказание при условията на чл.55 от НК. Предвид обстоятелството, че деянието е извършено в изпитателния срок на наказанието, наложено му по НОХД №189/08 г. по описа на БРС, не се противопоставя на направеното искане от представителя на прокуратурата за прилагане разпоредбата на чл. 68 от НК по това деяние. Моли при постановяване на присъдата да бъде наложено наказание, което да бъде в минимален размер на предвиденото наказание за деянието.

В с.з. подс.В. В., се признава за виновен и по реда на чл.371, т.2 от НПК признава изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт, като се съгласява да не се събират доказателства за тези факти. Поддържа изцяло казаното от служебния му защитник адв.Н.

В с.з. служебният защитник на подс. Г. Т. Г. адвокат К. К. от САК, кантора-Б., назначен на основание чл.372 ал.2 във връзка с чл.94 ал.1 т.9 от НПК във връзка с чл.23 от ЗПП, определен с писмо №10035/2010г. на САК, дава съгласие за разглеждане на делото по реда на глава ХХVІІ от НПК и подзащитният му да се възползва от правото си по чл.371 т.2 от НПК. Не оспорва обвинението срещу подс. Г. Т. Г., моли съдът да го признае за виновен и му наложи наказание при условията на чл.55 от НК. Моли при определяне на наказанието да се вземе предвид ниската стойност на отнетите вещи, както и лошото материално положение на подзащитния й и да бъде определено минимално наказание, а именно: 3 месеца лишаване от свобода. Като с оглед обстоятелството, че същият е извършил в изпитателния срок по друго дело и с присъда, влязла в сила на 28.06.2008г., дава становище, че следва да изтърпи и отложеното наказание, като се кумулират двете наказания и се наложи наказание 10 месеца лишаване от свобода при първоначален общ режим.

В с.з. подс.Ц. В., се признава за виновен и по реда на чл.371, т.2 от НПК признава изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт, като се съгласява да не се събират доказателства за тези факти. Поддържа изцяло казаното от служебния му защитник адв.К.

В с.з. служебният защитник на подс. Г. Б. Г. адвокат И. С. от САК, кантора-Б., назначен на основание чл.372 ал.2 във връзка с чл.94 ал.1 т.9 от НПК във връзка с чл.23 от ЗПП, определен с писмо №10034/2010г. на САК, дава съгласие за разглеждане на делото по реда на глава ХХVІІ от НПК и подзащитният му да се възползва от правото си по чл.371 т.2 от НПК. Не оспорва обвинението срещу подс. Г. Б. Г., моли съдът да го признае за виновен и му наложи наказание при условията на чл.55 от НК. Дава становище, че от характеристичните данни и от свидетелството за съдимост, подс. Г. Б. Г. е неосъждан, поради което моли при определяне на наказанието, същото да бъде в минималния предвиден в закона срок и при прилагане на чл. 55 от НК минималният размер, изпълнението на което наказание да бъде отложено при условията на чл. 66 от НК в минимален изпитателен срок, а именно 3 години. Също се съгласява с предложението на другите защитници на другите подсъдими, че с оглед стойността на отнетите вещи, да бъде наложено минималното предвидено в закона наказание, а именно: 3 месеца лишаване от свобода.

В с.з. подс. Г. Б. Г., се признава за виновен и по реда на чл.371, т.2 от НПК признава изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт, като се съгласява да не се събират доказателства за тези факти. Поддържа изцяло казаното от служебния му защитник адв.С.

С определение от 11.06.2010г. по настоящето НОХД № 464/2010г. по описа на РС-Б. по реда на чл.372, ал.4 от НПК съдът е обявил, че самопризнанията на подсъдимите се подкрепят от събраните в хода на досъдебното производство доказателства, като съдът ще ги ползва при постановяване на присъдата, без да събира доказателства за фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт.

От приобщените на основание чл.283 от НПК по делото доказателства, събрани в хода на досъдебното приозводство - протокол за оглед на местопроизшествието, протоколи за разпит на свидетели, съдебно-оценителна експертиза, протоколи за разпити на подсъдимите, характеристични данни, справки за съдимост на подсъдимите, съдът приема за установена следната фактическа обстановка, отразена в обвинителен акт от 14.05.2010г. на РП-Б. по пр.преписка № 416/2010г. по описа на РП-Б., досъдебно производство № 45/2010г. по описа на РУМВР-Б.

ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА:

Свидетелят Н. В. Х. от гр.М., притежава наследствен имот в с.О., махала "Нановска", обл.Софийска, в който е изградил постройка от два бракувани дървени фургона, в които държал различни вещи на съхранение. За последно свид.Х. посетил описания имот заедно със сина си - свид.К. Н. Х. в края на м.януари 2010 г. когато заключили входните врати на постройката и се прибрали в гр.М.

Обвиняемите В. М. П., Г. Т. Г. и Г. Б. Г. живеят постоянно в същото с.О. лъкавица, обл.Софийска. Един ден в периода от средата на м.януари 2010 г. до 14.03.10 г. тримата обвиняеми събирали в района на с.О. лъкавица, махала "Нановска", обл.Софийска отпадъчно желязо, което да продадат в пункт за изкупуване на метали и да спечелят пари. Стигайки до имота на свид.Н. В. Х., за който знаели, че не се обитава постоянно от стопанина му, решили да влязат в него и да потърсят желязо. В изпълнение на това свое решение обв.В. П., обв.Г. Т. и обв.Г. Б. се насочили към намиращата се постройка в имота. Тъй като вратите на двата дървени фургона, изграждащи постройката била заключена с катинари, тримата обвиняеми, намерили две метални тръби, с които ги счупили, след което с крака разбили вратите и така проникнали вътре, откъдето отнели - 1 чифт гумени ботуши номер 43, 1 бр. циркуляр с монофазен ел. мотор 1.1 квт., гумиран кабел - двужилен 9 100 линейни метра, 1 бр. пръскачка за лозе с вместимост 14 литра, голяма брадва/обикновена с дървена дръжка/, 2 бр. малки брадви с дървени дръжки, боен чук - 3 кг. / с дървена дръжка/ за набиване на клинове, 6 бр. железни клинове за цепене на дърва, метален варел - 200литра с меден охладител, монтиран в него, бичкия за рязане на дърва с дървена рамка и 2 бр. потапящи се водни помпи. Всички отнети вещи с изключение на циркуляра сложили в зеблен чувал. След това обв.Г. Т. взел чувала с вещите и тръгнал, като бил последван от обв.Г. Б. и обв.В. П., които носили циркуляра. Отнетите вещи тримата обвиняеми отнесли в дома на обв.Г. Б., където вечерта обгорили кабелите и смачкали медната пръскачка. На следващия ден сутринта тримата обвиняеми изнесли от дома на обв.Г. Б. част от отнетите вещи и започнали да ги товарят в автомобила му, като били забеляни от свид.П. Б. Г. от с.О. Л. В разговор между обвиняемите и свид.П. Г., последния разбрал, че тримата отивали да предадат вещите в пункт за изкупуване на метали в с.З. П., обл.Л., и тъй като свид.Г. И. си търсел работа, тръгнал с тях. Когато тримата обвиняеми предавали в пункта за изкупуване на метали в с.З. П. отнетите вещи, пристигнал свид.И. И. Г. от същото село, който забелязал два от двигателите на двете водни помпи и решил да ги закупи. Обвиняемите В. П., Г. Т. и Г. Б. продали на свид.И. И. двата ел.двигатели за сумата от 26.00 лева.

На 14.03.2010 г. свид.Н. В. Х. посетил имота си в с.О. лъкавица, заедно със сина си свид.К. Н. Х. и установили разбитите катинари и врати на постройката и липсата на вещите в тях, за което незабавно сезирали РУ на МВР гр.П. и на място била изпратена дежурна оперативна група, която е извършила оглед и съставила за това процесуално-следствено действие протокол.

В хода на разследването с протокол за доброволно предаване от 17.03.2010год. Г. Т. Г. е предал на служител при РУ на МВР гр.П. - 1 брой найлонова торбичка с поставен в нея кабел черен гумиран, 1 бр.торбичка с поставен в нея обгорели намотки от кабел, черен на цвят, 1бр. торбичка с поставени в нея навити медни намотки, 1бр. торбичка с поставени в нея парчета кабели с различна дължина и цвят и 1бр. голяма брадва с дървена дръжка, за които вещи е дал обяснения, че ги е откраднал от къщата на Н. В. Х. в с.О. лъкавица, заедно с В. М. П. и Г. Б. Г. Вещите са били върнати с разписка на собственника им, който си ги е разпознал (л.33 от делото). На досъдебното производство тримата подсъдими признали вината си.

По делото е назначена и извършен съдебно-оценителна експертиза. Съгласно заключението на вещото лице стойността на отнетите вещи е както следва: 1 чифт гумени ботуши номер 43 на стойност 16.00лв.; 1 бр. циркуляр с монофазен ел. мотор 1.1 квт. на стойност 130.00 лева; гумиран кабел -двужилен 9 100 линейни метра с единична стойност 1.18лв./л.м. на обща стойност 118.00 лева.; 1 бр. пръскачка за лозе с вместимост 14 литра на стойност 75.00 лева.; голяма брадва/обикновена с дървена дръжка/ на стойност 8.00 лева.; 2 бр. малки брадви с дървени дръжки с единична стойност 5.00лв. на обща стойност 10.00 лева.; боен чук - 3 кг. / с дървена дръжка/ за набиване на клинове на стойност 10.00 лева.; 6 бр. железни клинове за цепене на дърва с единична стойност 4.00лв на обща стойност 24.00 лева.; метален варел - 200литра с меден охладител, монтиран в него, на стойност 85.00 лева.; бичкия за рязане на дърва с дървена рамка на стойност 16.00 лева.;2 бр. потапящи се водни помпи с единична стойност 80.00 лева, на обща стойност 160.00 лева, всичко на обща стойност 652.00лева.

По доказателствата:

Описаната фактическа обстановка се установява от събраните писмени и гласни доказателства, приложени към досъдебно производство № 45/2010г. по опис на Р. на МВР-гр.Б. Съдът кредитира изцяло показанията на разпитаните на досъдебното производство свидетели- св. Н. В. Х., св. К. Н. Х., св. Г. Б. Г., св. В. М. П., свидетел И. И. Г., св. П. Б. Г., св. И. И. Г., св. П. Б. Г.; съдебно-оценителна експертиза на вещото лице Т. Г.; както справките за съдимост и характеристични данни за тримата подсъдими. Дадените от свидетелите показания са пълни, не съдържат противоречия и като взаимно се допълват, като се установява вида и количеството на откраднатите вещи, времето и механизма на извършване на кражбата, както и извършените разпоредителни действия с откраднатите вещи. Извършената на досъдебното производство съдебно- оценителна експретиза, съдът възприе като обективна и пълна, съгласно която стойността на оценените вещи е съобразена с пазарните цени към момента на извършване на деянието. В подкрепа на обвинението са и приложените писмени доказателства - протокол за оглед на местопроизшествие от 14.03.2010г., албум за посетено местопроизшествие от 14.03.2010г. и протокол за доброволно предаване от 17.03.2010г., на часто от откраднатите вещи.

ОТ ПРАВНА СТРАНА:

От така възприетата от съда и описана по-горе фактическа обстановка съгласно събраните по делото доказателства и самопризнанията на подсъдимите, дадени по реда на чл.371 т.2 от НПК, съдът намира, че се установи по несъмнен и категоричен начин, отразеното в обвинителния акт, че подсъдимите В. М. П. и Г. Т. Г. са осъществили, както от обективна, така и от субективна страна престъплението по чл.195 ал.1, т.3, т.7 вр. чл.194 ал.1 във вр.чл.20, ал.2 във вр.чл. 28 ал.1 от НК, а подсъдимия Г. Б. Г.- чл.195 ал.1, т.3 вр. чл.194 ал.1 във вр.чл.20, ал.2 от НК.

От обективна страна, подсъдимите В. М. П., Г. Т. Г. и Г. Б. Г. в периода от средата на м.януари 2010 г. до 14.03.10 г. в с.О. Л., махала "Нанковица", обл.Софийска, в съучастие, като съизвършители, чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот е отнел чужди движими вещи, както следва: 1 чифт гумени ботуши номер 43 на стойност 16.00лв.; 1 бр. циркуляр с монофазен ел. мотор 1.1 квт. на стойност 130.00 лева; гумиран кабел -двужилен 9 100 линейни метра с единична стойност 1.18лв./л.м. на обща стойност 118.00 лева.; 1 бр. пръскачка за лозе с вместимост 14 литра на стойност 75.00 лева.; голяма брадва/обикновена с дървена дръжка/ на стойност 8.00 лева.; 2 бр. малки брадви с дървени дръжки с единична стойност 5.00лв. на обща стойност 10.00 лева.; боен чук - 3 кг. / с дървена дръжка/ за набиване на клинове на стойност 10.00 лева.; 6 бр. железни клинове за цепене на дърва с единична стойност 4.00лв на обща стойност 24.00 лева.; метален варел - 200литра с меден охладител, монтиран в него, на стойност 85.00 лева.; бичкия за рязане на дърва с дървена рамка на стойност 16.00 лева.; 2 бр. потапящи се водни помпи с единична стойност 80.00 лева, на обща стойност 160.00 лева, всичко на обща стойност 652.00лева, от владението на собственика Н. В. Х. от гр.М., обл.В., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят, като по отношение на подс. В. панов и подс. Г. Т. Г. деянието е извършено при условията на повторност и случая е немаловажен. Подсъдимите противозаконно, прекъснали фактическата власт на собственика върху вещите и установили свое владение върху същите, обективирано в последващи разпоредителни действия- продажба на част от тях. Осъществен е квалифициращият признак на т.3 на чл.195 ал.1 от НК, тъй като за извършване на кражбата, са разрушени прегради, здраво направени за защита на имот- входна врата на едноетажната дървена постройка. Вратата била предназначена да изключи достъпа на външни лица до защитените вещи съхранявани вътре в постройката. Кражбата, по настоящото дело като самостоятелно умишлено престъпление е извършена при задружното участие на тримата подсъдими, като разпределили ролите си така, че всеки от тях взел участие в отделните деяния, представляващи елементи от общото съставно престъпление, разпределили получените суми от разпоредителните действия от продажбата на част от вещите предмет на деянието, като случаят не е маловажен, с оглед причиненият вредоносен резултат. В обективно и субективно отношение, при извършване на деянието е съществувала връзка между действията на тримата съучастници, поради което същите се явяват съизвършители.

Подс. В. П. извършил деянието, при условията на повторност, по смисъла на чл.28 ал.2 НК. От приложената справка за съдимост е видно, че присъдата, която влияе на квалификацията на престъплението е присъда № 8 постановена по НОХД № 189/2008г. по описа на Районен съд- гр. Б., с която на основание чл.195, ал.1, т.3 и 4 вр. с чл.194 ал.1 вр. с чл.20 ал.2 и чл.55 от НК, е осъден на десет месеца "лишаване от свобода", като на основание чл.66 ал.1 от НК е отложено изтърпяването на наказанието за изпитателен срок от три години. Присъдата е влязла в законна сила на 28.06.2008г.

Подс. Г. Т. Г. извършил деянието, при условията на повторност, по смисъла на чл.28 ал.2 НК. От приложената справка за съдимост е видно, че присъдата, която влияе на квалификацията на престъплението е присъда № 8 постановена по НОХД № 189/2008г. по описа на Районен съд- гр. Б., с която на основание чл.195, ал.1, т.3 и 4 вр. с чл.194 ал.1 вр. с чл.20 ал.2 и чл.55 от НК, е осъден на единадесет месеца "лишаване от свобода", като на основание чл.66 ал.1 от НК е отложено изтърпяването на наказанието за изпитателен срок от три години. Присъдата е влязла в законна сила на 28.06.2008г. Отношение към повторността има и одобрено споразумение, имащо силата на присъда по НОХД № 526/2008г. по описа на РС- Б., с което на основание чл.195, ал.1, т.3, 4 предл.второ и т.7 вр. с чл.194 ал.1 вр. с чл.20 ал.2 вр. с чл.28, ал.2 и чл.55 от НК, е осъден на три месеца "лишаване от свобода", като на основание чл.66 ал.1 от НК е отложено изтърпяването на наказанието за изпитателен срок от три години. Определението е влязло в законна сила на 01.07.2008г.

Предвид изброените осъждания, налице са условията на чл.28 от НК- повторност, тъй като подс. В. П. и подс. Г. Т. Г. сае извършили престъплението, след като били осъдени с влезли в сила присъди, за други такива престъпления и не е изтекъл петгодишния срок от изтърпяването на същите, в случая от изтичане на изпитателния срок по всяка от присъдите.

От субективна страна и тримата подсъдими са извършили деянието виновно, при условията на пряк умисъл по смисъла на чл.11, ал.2, хип.1-ва и при при общност на умисъла при условията на съизвършителство по смисъла на чл. 20 ал.2 от НК. Те са разбирали свойството и значението на извършеното от тях и са могли да ръководят действията си. Съзнавали са обществено опасния характер на деянието, предвиждали са настъпването на неговите обществено опасни последици и са се стремяли към тях. . Налице е намерение противозаконно да се присвоят вещите, предмет на престъплението, вследствие на което да се облагодетелстват по неправомерен начин. Субективният елемент се обективира в изпълнителното деяние на престъпните прояви, както и в последващите действия на подсъдимите- извършване на разпоредителни действия и разпределяне на печалбата.

Причините, довели до извършването на престъплението са ниската им правна култура, незачитането от тяхна страна на неприкосновеността на чуждото имещуство и стремеж да се облагодетелстват по лесен и неправомерен начин, както и установените от тях престъпни навици.

ОТНОСНО НАКАЗАНИЕТО:

При определяне на наказанието на подс.В. М. П., съдът взе предвид разпоредбата на чл.373 ал.2 от НПК, според която следва да приложи разпоредбата на чл.55 от НК и при условията на чл.55 ал.1, т.1 от НК съдът му наложи наказание "лишаване от свобода" за срок от десет месеца, ефективно. На основание чл. 59, ал. 1 и чл. 61, т. 3 от ЗИНЗС, съдът постанови подсъдимият В. М. П. да бъде настанен първоначално за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода в затворническо общежитие от открит тип при първоначален "общ" режим. На основание чл. 68, ал. 1 от НК, съдът постанови подсъдимият В. М. П. да изтърпи ефективно и отложеното наказание лишаване от свобода за срок от 10 /десет/ месеца, наложено с присъда по НОХД №189/08г. по описа на БРС, влязла в сила на 28.06.2008г., в затворническо общежитие от открит тип при първоначален "общ" режим на основание чл. 59, ал. 1 и чл. 61, т. 3 от ЗИНЗС.

При определяне на наказанието на подс. Г. Т. Г., съдът взе предвид разпоредбата на чл.373 ал.2 от НПК, според която следва да приложи разпоредбата на чл.55 от НК и при условията на чл.55 ал.1, т.1 от НК съдът му наложи наказание "лишаване от свобода" за срок от десет месеца, ефективно. На основание чл. 59, ал. 1 и чл. 61, т. 3 от ЗИНЗС, съдът постанови подсъдимият Г. Т. Г. да бъде настанен първоначално за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода в затворническо общежитие от открит тип при първоначален "общ" режим. На основание чл. 25, ал. 1 вр. с чл. 23, ал. 1 от НК, съдът кумулира наказанието, наложено на подсъдимия Г. Т. Г. по НОХД №189/08г. по описа на БРС и наказанието, наложено по НОХД №526/08г. по описа на БРС, като определи едно общо най-тежко наказание "лишаване от свобода" за срок от единадесет месеца. На основание чл. 68, ал. 1 от НК, съдът постанови подсъдимият да изтърпи ефективно определеното общо наказание лишаване от свобода за срок от 11 /единадесет/ месеца в затворническо общежитие от открит тип при първоначален "общ" режим на основание чл. 59, ал. 1 и чл. 61, т. 3 от ЗИНЗС.

При определяне на наказанието на подс.Г. Б. Г., съдът взе предвид разпоредбата на чл.373 ал.2 от НПК, според която следва да приложи разпоредбата на чл.55 от НК и при условията на чл.55 ал.1, т.1 от НК съдът му наложи наказание "лишаване от свобода" за срок от десет месеца, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК отлага изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от 3 /три/ години.

Съдът намира, че целите на генералната и специална превенция по отношение на тримата подсъдими ще се осъществят с така наложените им наказания. При определяне вида и размера на наказанието, съдът прецени обществената опасност на деянието, извършено при условията на повторност за подс. В. П. и подс. Г. Т. Г., както и личната опасност на тримата подсъдими, за всеки един поотделно, като оцени отегчаващите отговорността обстоятелства- предишните осъждания, извън квалификацията на деянието, лошите характеристични данни, користните мотиви, подбудили ги към извършване на престъплението, както и смегчаващи отговорността обстоятелства- същите признават вината си, в проведеното наказателно производство са проявили пълно съдействие за разкриване на обективната истина, с тежко социално и материално положение-без доходи, което се взе предвид, съгласно изискванията на закона.

Съгласно разпоредбата на чл.301 ал.1 т.12 от НПК съдът осъди подсъдимите В. М. П., Г. Т. Г. и Г. Б. Г. да заплатят сумата в размер на по 20 лева /двадесет лева/, за всеки един от тях, представляваща съответна част от направени по досъдебното производство разноски, вносима в Републиканския бюджет.

Водим от горното съдът постанови присъдата си.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

/БИСЕРКА ПАМУКОВА/??
??
??
??

1


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница