М о т и в и по нохд №470/2015г по описа на брс подсъдимият Г. П. ПДата18.12.2018
Размер153.48 Kb.
#108278
М О Т И В И
по НОХД № 470/2015г. по описа на БРС
Подсъдимият Г.П.П.,роден на *** година в гр.Б.,с постоянен адрес ***8,българин, български гражданин, неженен, със средно образование,безработен,неосъждан/реабилитиран по право/,с ЕГН **********, е предаден на съд с обвинение за извършено престъпление по чл.343б,ал.2 от НК, за това, че на 19.09.2013г. в гр.Б., бул. „*****” е управлявал моторно превозно средство - мотопед марка „Малагути Ф12”, с peг. № РА 2680 М, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда, а именно 2,90 на хиляда, установено по надлежния ред, с техническо средство „Алкотест Дрегер АРВА”, с фабричен номер 0064, след като е осъден с влязло в сила на *****г. споразумение по НОХД №***** г. по описа на PC – гр.Б. за престъпление по чл.343б,ал.1 от НК.

В съдебно заседание представителя на Б.ска районна прокуратура поддържа обвинението така както е повдигнато и предявено на подсъдимия и моли да бъде произнесена осъдителна присъда, с която да бъде признат за виновен, за това, че на 19.09.2013г. в гр.Б., бул.„*****” е управлявал моторно превозно средство - мотопед марка „Малагути Ф12”, с peг. № РА 2680 М, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда, а именно 2,90 на хиляда, установено по надлежния ред, с техническо средство „Алкотест Дрегер АРВА”, с фабричен № 0064, след като е осъден с влязло в сила на *****г. споразумение по НОХД №*****г. по описа на PC – гр.Б., за престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК, с което от обективна и субективна страна същият е осъществил състава на престъпление по чл.343б, ал.2 от НК.Прокурорът счита, че делото е изяснено от фактическа и правна страна,като безспорна е виновността на подсъдимия, което се подкрепя и от показанията на полицейските служители от досъдебното и съдебното производство,които са последователни и точни, подкрепени с приетата съдебно-медицинска експертиза и съдебно-техническата експертиза. Прокурорът пледира да не се кредитират показанията на св.Иво Симеонов и св.Йордан Пенчев, като противоречиви и несъвпадащи,тъй като на първо място свидетелят Иво Симеонов е заявил, че мотора на подсъдимия е бил оставен за продажба, докато свидетеля Йордан Пенчев заявява, че е бил счупен,а също следващото противоречие е в показанията на св.Иво Симеонов, който е бил плътно до подсъдимия и двамата полицейски служители и същият заявява единствено в разпитите като употребява думите : ”...Те се заядоха…” без да конкретизира разговора между подсъдимия и полицейските служители, докато св.Йордан Пенчев, който е бил вътре и при затворени врати чул всичко, като подробно излага своите доводи за това, което е житейски нелогично.Прокурорът счита,че делото безспорно е доказано и подсъдимия е осъществил състава на престъплението по чл.343б,ал.2 от НК, което е предявено с обвинителния акт и моли да му се наложи наказание около средния размер за това деяние по закона.


Защитникът на подсъдимия Г.П.П. - адвокат Росица Симеонова в съдебно заседание моли въз основа на доказателствата по делото да бъде постановена оправдателна присъда за подзащитния й, като бъде признато, че не е извършил деяние съставомерно по чл.343б,ал.2 от НК. Адвокат С. подчертава факта,че прокуратурата твърди, че са налице безспорни непротиворечиви доказателства, но не е съгласна с този извод и изразява дълбоко възражение, какви са доказателствата.Адвокат С. счита,че има резултати за алкохола в кръвта на подзащитния й, като не твърди, че няма, и както Г.П. и единият от тримата, които са били заедно в района, са употребили алкохол и както и св. И. С., така и подзащитният й са признали, че до късен час преди полунощ са били в заведение и са пийвали и това е безспорно, но той не е управлявал в това състояние. Адвокат С. подчертава факта,че доказателствата на обвинението са двамата свидетели - актосъставителя и свидетеля по акта, и това са съответно М.П. и И.Н.И.,но счита,че показанията им като свидетели на обвинението се разминават по някои много важни и особено съществени ситуации, които опровергават техните твърдения,а именно : в съдебно заседание на 31.03.2014г. св. М.П.П. е казал на втора страница от протокола : „Ние се намирахме при изхода на бензиностанцията и борса „Изабела”. Борса „Изабела” е в посока с.Трудовец и е след ресторанта „Изабела” на бензиностанцията, а другия свидетел на обвинението И.И. е казал : „На посочената дата ние бяхме на бул.”*****” при склад за строителни материали „Изабела”,а от друга страна, отново св. М.П. в разпита си на същата дата първоначално е казал, че са се намирали пред ресторанта на бензиностанцията, а по-надолу в протокола е отразено, че са се намирали пред склада, и изтъква,че има съществена разлика за видимостта дали са били пред ресторанта или пред склада на магазин „Изабела”; също един от двамата свидетели говори за черно-бял суичър, а другия говори за бял суичър на черни капки ,което изтъква също като различие в показанията на двамата свидетели и е показателно, че не са запомнили облеклата на останалите двама, нито физиономиите им, а само тоалета и лицето на подсъдимия; св. Й. Е. П.и св.И.С., в показанията си заявяват, че единия от свидетелите - И.И. е бил в много лоши отношения на лично основание с подсъдимия, което обяснява и поведението му. Адвокат Симеонова счита,че не следва да се възприемат показанията на св. М.П. и св.И.И. като достоверни,тъй като категорично се опровергават както чрез констатираните вътрешни противоречия, относно точното възприятие на влизането на мотора и хората, които са се намирали на него, а също и от показанията на двамата свидетели, посочени от подсъдимия,които твърдят точно обратното и обясняват други фактически обстоятелства и не изключват употребата на алкохол, и именно за това са отишли специално с кола, която е била повикана, и това е св.Й. Е. П., който е бил повикан специално, за да ги вземе от ресторанта, където са били подсъдимия и св.И. С., и да ги откара до бензиностанцията да приберат мотора. Адвокат С. потвърждава факта,че мотора е бил на бензиностанцията и тримата –подсъдимия с приятелите си са отишли при него, като от тримата само св. Йордан Пенчев не е употребил алкохол, но него не са го и изследвали, а са се насочили към неудобния на свидетеля по акта, а именно подзащитния и. Адвокат С. изтъква и факта,че в показанията си св.П. и св.С. установяват,че поканили актосъставителя и свидетеля по акта да се убедят, че мотора не е работил и двигателя е студен, но никой от тях не е докоснал с ръка двигателя на мотора и се базира на показанията им, че не са се возили на този мотор и той е бил оставен там за продажба, и подсъдимия пиян, заедно с втория свидетел, също пиян, точно същата нощ са решили да си го приберат и да не стои на бензиностанцията.Адвокат Симеонова се базира и на изготвената съдебно-автотехническа експертиза, която дала параметри и измерила разстоянието от мястото, където се твърди да е влязъл мотора с возените на него лица и изтъква факта,че експертизата не могла да отговори на основния въпрос – би ли могло да се разпознаят лицата, които са пътували на него и това наложило изготвянето на съдебно-медицинската експертиза от лекар-офтолмолог, която дала очаквания отговор за разстоянието, което се твърди в обвинителния акт – къде са се намирали актосъставителя и свидетеля в тъмната част на денонощието и дали би могло да се види мотопеда с фигурите, и евентуално белия суичър, но не би могло да се видят детайлите от лицата.Адвокат Симеонова набляга на факта,че когато мотопеда е влизал в района на бензиностанцията е изключено според заключението на медицинската експертиза полицаите да са могли да видят лицата, които са се намирали на мотора, нито първия, нито втория, нито третия, както твърдят и не е съгласна с твърденията им,че са го разпознали още при влизането на мотора в бензиностанцията и са установили, че поведението му е неадекватно и за това са отишли в бензиностанцията да видят в какво състояние управлява. Адвокат Симеонова счита,че показанията на свидетелите на обвинението са в противоречие и следва да се изключат като доказателства по делото в частта, в която твърдят, че са познали подсъдимия при влизането и дори и преди влизането в района на бензиностанция, и това е съобразно заключението на съдебно-медицинската експертиза, че не може да се видят детайли от лицата, и един черно-бял или бял на черни точки суичър не е доказателство, тъй като не е изяснено и какъв е по цвят суичъра. Адвокат Симеонова моли да се даде вяра на твърденията на свидетелите водени от подзащитният и, и да бъде прието, че подзащитния и не е извършил визираното деяние, квалифицирано по смисъла на чл.343б, ал.2 от НК и бъде постановена спрямо него оправдателна присъда, със законите от това последици.

Подсъдимият Г.П.П. в съдебно заседание не се признава за виновен по предявеното му обвинение за извършено престъпление по чл.343б,ал.2 от НК,твърди,че не е карал скутера и бил в бензиностанцията когато полицаите попитали на кой е скутера и той излязъл и казал,че е негов, но им обяснил,че не го е карал скутера и по-стария полицай казал да „надува” ,като бил изпробван с техническо средство за наличие на алкохол в издишваните пари въздух. Подсъдимия П. дава обяснения по делото,като излага своя версия на случилото се и в последната си дума моли да бъде оправдан,тъй като е невинен.


Съдът след като прецени събраните на досъдебното производство и в съдебно заседание при провеждане на съдебното следствие доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, прие за установено следното от фактическа страна, а именно:

Свидетелите М.П.П. на длъжност „полицай" при РУП - Б. и И.Н.И. на длъжност „младши автоконтрольор" при РУП - Б., били на работа и изпълнявали задълженията си по контрола на движението по пътищата в района на гр.Б. за времето от 20.00 часа на 18.09.2013г. до 08.00 часа на 19.09.2013г.,като на 19.09.2013 г. се намирали на бул. „*****" в гр.Б., в близост до бензиностанция „Газтрейд". Полицейските служители П. и И. забелязали мотопед марка „Малгути Ф12" с per. номер РА 2680 М, на когото се возели общо три лица и същият бил управляван от лице с бял суичър с качулка на черни точки, като се движел по бул. „*****". Водачът на мотопеда забелязал полицейските служители и завил към бензиностанция „Газтрейд", където паркирал. В същото време св. И. и св. П., забелязали, че водач на мотопеда е подсъдимия Г.П.П. ***, когото познавали. Полицейските служители веднага влезли в района на бензиностанцията и видели подсъдимия П. да паркира мотопеда и заедно със св. Йордан Емилов Пенчев влезли вътре в бензиностанцията. Полицейските служители последвали подсъдимия вътре в бензиностанцията, където св. И. се представил на подсъдимия П. и го поканил да даде документите си за проверка. Св. И. и св. П. установили, че подсъдимия П. лъхал на алкохол и поканили съшият в сградата на РУП - Б., за изясняване на случая, тъй като последния нямал документи за самоличност в себе си. След установяване самоличността на подсъдимия Г.П., последния бил изпробван от св. И. с техническо средство - „Алкотест Дрегер АРВА" с фабричен № 0064, за наличие на алкохол в кръвта, което отчело положителен резултат, а именно, 2,90 на хиляда промила. Свидетелят И. съставил на подсъдимия П. акт за установяване на административно нарушение №001346/19.09.2013г., издаден му бил талон за кръвна проба № 0400025. но същият отказал да даде кръвна проба, което обстоятелство е отразено в фиш за спешна медицинска помощ амб.№6425/19.09.2013г..

Видно от приложената справка за съдимост №276/20.04.2016г.,издадена от БРС, подсъдимия Г.П.П. е осъждан със споразумение от *****г. по НОХД № ***** г. на Райнен съд -Б., одобрено и влязло в сила на ***** г. за престъпление по чл. 343б ал.1 от НК и реабилитиран по право – чл.86,ал.1,т.2 от НК.

От заключението на вещото лице Тодор Господинов по назначената съдебно-автотехническа експертиза,неоспорено и прието в съдебно заседание,се установява,че разстоянието от мястото на което са били дежурните полицаи до мястото на отстояване на процесния мотопед на метри преди влизането му във входа на бензиностанцията е било 75 метра,когато дежурните полицаи са били пред служебния автомобил или на 77 метра,ако са били зад автомобила и от техническа гледна точка при конкретната пътна обстановка и атмосферни условия към 00.10ч. на дата 19.09.2013г. процесния движещ се мотопед по бул.”*****” може да бъде видян по права линия от дежурните полицаи от тяхното местоположение и е имало пряка видимост до мотопеда,която е била достътъчна,съгласно норматива.В съдебно заседание вещото лице поддържа заключението,като подчертава факта,че и двамата свидетели казват, че като са ги видели полицаите, че идват са тръгнали към тях. Вещото лице изяснява,че може да се влезе по три пътя към бензиностанцията - от ляво на първите колони, от дясно на колоните и в средата между колоните и когато влиза откъм Б. трябва да се знае от кой път са минали. В момента на влизането разстоянието е около 50 метра, тъй като те приблизително са влезли по средата на входа на бензиностанцията и от мястото до входа е 50 метра разстояние.

От заключението на вещото лице д-р Стоянова по назначената съдебно-медицинска експертиза се установява,че въз основа на описаните местонахождения на мотопеда и дежурните полицаи може да бъде видян мотопеда,фигурите на лицата,возещи се върху него,да се забележи белия суичър при влизане във входа на бензиностанцията откъм гр.Б..Вещото лице прави извода,че не биха могли да се видят детайли от лицата,но същите биха могли да се видят в по-добре осветената част на самата бензиностанция и при скъсяване на разстоянието между полицаите и мотопеда.

При така установената фактическа обстановка, съдът приема от правна страна, че подсъдимия Г.П.П. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл. 343б, ал.2 от НК,за което следва да носи предвидената в закона наказателна отговорност.

От обективна страна са осъществени всички обективни признаци на състава на престъплението от подсъдимия Г.П.П.,а именно : На 19.09.2013 година в гр. Б., бул. „*****", е управлявал моторно превозно средство - мотопед марка „Малагути Ф12" с per. номер РА 2680 М, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда, а именно 2,90 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство - „Алкотест Дрегер АРВА" с фабричен № 0064, след като е осъден с влязло в сила на *****г. споразумение по НОХД ***** г. по описа на PC - Б. за престъпление по чл. 343б ал.1 от НК. Употребата на алкохол от подсъдимия Г.П.П., управлявал МПС, е констатирано по надлежния ред, регламентиран в Наредба № 30/27.06.2001 г., за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на моторно превозно средство, а именно: след установяване употреба на алкохол с техническо средство, на водача на моторното превозно средство е бил съставен акт за установяване на административно нарушение, издаден му бил талон за медицинско изследване,но същият не направил такова.

Съдът изцяло кредитира показанията на св.П.,св.И.,св.Йоана Ц.,св.И.Г. и св.В.В..Показанията на тези свидетели са последователни,логични и без противоречия и заявени от лица,незаинтересовани от изхода на делото.Така св.П. и И.-полицейски служители установяват важни обстоятелства относно време и място на извършване на деянието и относно неговото авторство.Показанията на тези свидетели се подкрепят от показанията на разпитаните при новото разглеждане на делото св.Йоана Ц.,св.И.Г. и св.В.В.,които категорично сочат,че управлявания от подсъдимия Г.П.П. мотопед, не се е намирал на територията на бензиностанцията,а е бил докаран от подсъдимия Г.П.П. на инкриминираната дата.По делото бяха разпитани и свидетели на подсъдимия ,от показанията на които се установява следното : св.Иво Ц. Симеонов, установява,че с Г. се видяли към 15.00ч.-15.00ч. и нещо на 18.09.2013г. след обяд и той имал уговорена среща с едно момче да му продаде скутера на него,като скутера бил оставен на бензиностанция „Газтрейд” за оглед от клиенти за продажба. Св.Симеонов твърди,че момчето се отказало от закупуването му и с Г. отишли в ресторант „Ти-ви” в кв.„Изток”, като се нахранили и почерпили с едно-две питиета и към 23.30 ч. на 18.09.2013г. се обадили на едно момче Йордан, който е от с.Трудовец да дойде да приберат скутера с неговата кола.Св.Симеонов установява,че до бензиностанция „Газтрейд” отишли с колата на Йордан и Г. влязъл да си купи цигари, а той бил до мотора и започнал да го бута и тогава дошли полицаите и го попитали кой е собственика и тъй отвърнал, че е вътре ,след което го извикал и полицаите го отвели в полицията, а двамата с Йордан натоварили скутера в багажника на колата и го закарали в с.Т.;св. Й. Е. П. установява,че Г. му е приятел и са съученици и въпросната вечер през м. септември 2013г. го помолил да ги прибере с И. от ресторант „Ти-Ви”,който се намира в гр.Б., в кв. „Изток”, а също да натоварят и превозят и скутера от бензиностанцията на „Газтрейд”.Св.П. ги взел и отишли на бензиностанцията, като паркирал лекия автомобил точно до ресторанта и влезли с Г. да си купят цигари, а Иво отишъл при скутера за да го придвижи и да го качат в колата и няколко минути по-късно полицаите дошли и започнали да разпитват Иво.Св.Пенчев твърди,че Иво извикал Г. да излезе от бензиностанцията и след като полицаите изяснили кой е управлявал скутера и че това е Г. го поканили да бъде изпробван за наличие на алкохол в кръвта и същият отказал,но впоследствие размислил и се съгласил да бъде изпробван с техническо средство за наличие на алкохол и бил откаран в полицията.Свидетелят твърди,че Г. и Иво били видимо пияни, когато отишъл да ги вземе от „Ти-Ви”-то,но той не бил употребил алкохол.Съдът не кредитира показанията на св. Иво Ц. Симеонов и св. Й.Е. П.,тъй като са в противоречие с показанията на св.И.И. и св.М.П.,както и с показанията на разпитаните при новото разглеждане на делото св.Й. Ц.,св.И.Г. и св.В.В..От показанията на последните категорично се установява,че на инкриминираната дата подсъдимия е управлявал мотопеда,които показания съдът въприема,като логични, последователни и напълно установяващи фактите по делото,а също и с оглед на обстоятелството,че св. И. Ц. С. и св. Й. Е. П. като приятели на подсъдимия Г.П. се стремят да изложат благоприятни за него обстоятелства,с които да докажат,че не е извършил процесното деяние.Св. Йордан Пенчев установи в показанията си, „че Г. и Иво били видимо пияни, когато отишъл да ги вземе от „Ти-Ви”-то”, което е неоспорим факт по делото,а също безспорно е от показанията на свидетелите И.И. и М.П.,че именно подсъдимия Г.П. е управлявал мотопеда на 19.09.2013г. по бул.”*****” в посока с.Т. и като забелязал полицаите свил към паркинга на бензиностанция „Тазтрейд" за да го паркира там.Съдът не кредитира показанията на св.И. Ц. С.в и св.Й. Е. П.,че Г.П. не е управлявал мотопеда,като същият се е намирал на паркинга на бензиностанция „Газтрейд" в гр.Б. и до там са се придвижили с колата на св.П.,тъй като са в противоречие с кредитираните показния на посочените по горе свидетели и с останалите доказателства по делото.Съдът намира,че не следва да обсъжда свидетелските показания на разпитаните по делото свидетели З.М.,С.Р.,М.Ж. и Г.Д.,тъй като ги намира за неотносими.От тях не се установяват факти включени в предмета на доказване по делото.От показанията на тези свидетели се установяват само обстоятелства свързани с режима на работа на бензиностанция „Газтрейд” в гр.Б..От заключението на вещото лице Т. Г. по назначената съдебно-автотехническа експертиза се установява,че разстоянието от мястото на което са били дежурните полицаи до мястото на отстояване на процесния мотопед на метри преди влизането му във входа на бензиностанцията е било 75 метра,когато дежурните полицаи са били пред служебния автомобил или на 77 метра,ако са били зад автомобила и от техническа гледна точка при конкретната пътна обстановка и атмосферни условия към 00.10ч. на дата 19.09.2013г. процесния движещ се мотопед по бул.”*****” може да бъде видян по права линия от дежурните полицаи от тяхното местоположение и е имало пряка видимост до мотопеда.От заключението на вещото лице д-р Стоянова по назначената съдебно-медицинска експертиза също се установява,че въз основа на описаните местонахождения на мотопеда и дежурните полицаи може да бъде видян мотопеда,фигурите на лицата,возещи се върху него,да се забележи белия суичър при влизане във входа на бензиностанцията откъм гр.Б.,при което изтъкваните доводи от защитника на подсъдимия за липса на видимост при отстоянието на мотопеда с возещите се на него лица от дежурните полицаи са неоснователни. В обясненията си дадени в съдебно заседание подсъдимия Г.П.П. заявява,че не се признава за виновен,като излага следното от фактическа страна : когато дошли полицаите бил вътре в бензиностанция „Газтрейд” да си купува цигари и св.И. С. го уведомил, че го викат полицаите, като автоконтрольора викал „Извикайте собственика…” и той излязъл.Подсъдимия П. установява,че полицаят му казал да се качи в колата и да духа на апарата, но той отказал и за това го закарали в полицията и там бил проверен с техническо средство за наличие на алкохол в издишвания въздух и апарата показал 2,9 промила. Подсъдимия П. разказва,че на бензиностанцията отишли с Йордан и Иво, като преди това викнали Йордан да отиде при тях и да ги вземе от заведение „Ти-ви” в кв.”Изтока”,след което да отидат и да приберат скутера от бензиностанцията защото го бил оставил на „Газтрейд” и Йордан отишъл при тях и ги взел и всички отишли до бензиностанцията с лек автомобил „Голф 3”, а не с мотора. Подсъдимия П. твърди,че скутера се води по документи на друго лице,на което го е платил, но документално не е прехвърлен и бил оставен на бензиностанцията „Газтрейд” там където е колонката за въздух за продажба,където работещите го пазели. Подсъдимия П. заявява недвусмислено,че е употребил алкохол, но колко не помни. Твърди,че купил скутера с договор за покупко-продажба преди две-три години и от около една година не работи и не го е карал,като го държал в мазето на Иво,но искал да го продаде и един човек от гр.Пловдив му се обадил по обявата,която пуснал и имали уговорката да дойде към 17 часа на 18-ти в гр.Б.,но се обадил, че няма да дойде,но уговорката била скутера да бъде на бензиностанция „Газтрейд”, защото там го бил оставил предния ден за продажба, като го забутал от кв.”Севера”.Съдът не възприема обясненията на подсъдимия,в частта,в която установява,че не е карал мотопеда процесната вечер,а същият е бил паркиран на бензиностанция „Газтрейд”,тъй като го обявил за продажба,поради обстоятелството,че се опровергават от показанията на св.М.П.,св.И.И., св.Й. Ц.,св.И.Г. и св.В.В. ,които безспорно установяват,че подсъдимия е управлявал мотопеда.Съдът счита,че подсъдимия излага своя версия,с която да представи превратно случилото се на 19.09.2013г. и да бъде оневинен за извършеното от него престъпление по чл.343б,ал.2 от НК.

От субективна страна деянието е извършено умишлено по смисъла на чл. 11 ал. 2 от НК, като подсъдимият е съзнавал общественоопасния характер на деянието си, предвиждал е настъпването на общественоопасните последици от извършването му и ги е целял.

Причини и условия, способствали за извършване на престъплението, е незачитането от страна на подсъдимия на установените правила и и норми и изисквания по ЗДвП към водачите на моторни превозни средства при управлението им и движението по пътищата.

Изложеното се установява и обвинението се доказва по категоричен начин от събраните при разследването доказателства и доказателствени средства, а именно: показанията на разпитаните свидетели И.И., М.П.,Йоана Ц.,И.Г. и В.В., акт за установяване на административно нарушение, талон за медицинско изследване, справка за техническата годност на прибора за установяване на алкохол, справка за съдимост, характеристика, писмо и справка от Началник Сектор „ПП-КАТ" при ОДМВР - София.

При определяне на вида и размера на наказанието на подсъдимия съдът съобрази както смекчаващите отговорността обстоятелства,а именно добрите характеристични данни, обстоятелството, че е млад човек,поддаващ се на емоционалното си състояние,което не може да овладее след употребата на алкохол,а също липсата на отегчаващи отговорността обстоятелства и при условията на чл.54 от НК му наложи наказание „лишаване от свобода” за срок от 6/шест/ месеца, както и „глоба” в размер на 200.00 /двеста/ лева.Съдът на основание чл. 66, ал.1 от НК отложи изпълнението на така наложеното наказание „лишаване от свобода”, за изпитателен срок от 3/три/ години, считано от влизане на присъдата в законна сила,като прие,че не е наложително ефективното изтърпяване на наказанието с оглед на чистото му съдебно минало и добри характеристични данни и целите на генералната и специална превенция на закона могат да бъдат постигнати и по този начин.

Съдът на основание чл.343г от НК, във вр.чл.37, ал.1, т.7 от НК постанови подсъдимия Г.П.П. да бъде лишен от правото да управлява МПС за срок от 8 /осем/ месеца.

Съдът осъди Г.П.П.,*** да заплати сумата в размер на 130,00 /сто и тридесет/ лева, за направени на съдебното производство разноски, в полза на държавата, платими по сметка на РС-гр.Б..

По изложените съображения съдът постанови присъдата си по НОХД №470/2015г. по описа на Б.ски районен съд.РАЙОНЕН СЪДИЯ :


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница