М о т и в и по присъда №8/11. 03. 2016 година, постановена по нохдстраница1/2
Дата25.10.2018
Размер464.26 Kb.
#97982
  1   2
М О Т И В И
по присъда № 8/11.03.2016 година, постановена по НОХД

№ 624/15 година по описа на Софийския окръжен съд


С.о.п. е повдигнала обвинение пред съда на подс. З.Ш. (Z. S.), роден на *** г. в гр. В. – Р Хърватска, хърватин, хърватски гражданин, неосъждан, със средно образование, притежаващ паспорт № *******, издаден на 03.07.2013 г. от Р Хърватска, както следва:

І. За това, че в периода от 31.05.2014 г. до 01.06.2014 г. на КГПП – К. А., общ. С., област Х., и на ГКПП – К., област Софийска, при условията на продължавано престъпление е извършил две деяния, през непродължителни периоди от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, при което последващото се явява от обективна и субективна страна продължение на предшестващото и осъществяват поотделно състав на едно и също престъпление, а именно:

1. На 31.05.2014 г. около 20.50 часа на ГКПП – К. А., общ. С., област Х., на трасе „входящи товарни автомобили”, в товарна автокомпозиция с хърватски регистрационни номера ******* без надлежно разрешително е пренесъл през границата на страната от Р Турция в Р България високорисково наркотично вещество – хероин (поставен под контрол в Списък І – „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина” от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични във вр. чл. 3, ал. 2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите) – с нето тегло 71 585.54 гр., опаковани в общо 144 броя пакета, със съдържание на активен компонент диацетилморфин (ДАМ) в границите над 61 % и под 71 %, както следва между 60.53 % - 66.59 %, на обща стойност 8 948 192.50 лв., като високорисковото наркотично вещество – хероин е в особено големи размери и случаят е особено тежък;

2. На 01.06.2014 г. около 20.30 часа на ГКПП – К., обл. Софийска, на трасе „изходящи товарни автомобили”, в товарна автокомпозиция с хърватски регистрационни номера ********* без надлежно разрешително е направил опит да пренесе през границата на страната от Р България в Р Сърбия високорисково наркотично вещество – хероин (поставен под контрол в Списък І – „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина” от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични във вр. чл. 3, ал. 2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите) – с нето тегло 71 585.54 гр., опаковани в общо 144 броя пакета, със съдържание на активен компонент диацетилморфин (ДАМ) в границите над 61 % и под 71 %, както следва между 60.53 % - 66.59 %, на обща стойност 8 948 192.50 лв., като високорисковото наркотично вещество – хероин е в особено големи размери и случаят е особено тежък, и деянието е останало недовършено поради независещи от дееца причини – намеса на митническите власти;

престъпление по чл. 242, ал. 4, пр. 1, вр. ал. 2, пр.1, вр.чл. 26, ал.1 от НК.
ІІ. И за това, че за времето от 28.05.2014 г., гр. Д., Р Турция, до 01.06.2014 г., 20.30 часа на ГКПП – К., Софийска област, на трасе „изходящи товарни автомобили”, в товарна автокомпозиция с хърватски регистрационни номера ********* без надлежно разрешително е държал с цел разпространение високорисково наркотично вещество – хероин (поставен под контрол в Списък І – „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина” от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични във вр. чл. 3, ал. 2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите) – с нето тегло 71 585.54 гр., опаковани в общо 144 броя пакета, със съдържание на активен компонент диацетилморфин (ДАМ) в границите над 61 % и под 71 %, както следва между 60.53 % - 66.59 %, на обща стойност 8 948 192.50 лв., като високорисковото наркотично вещество – хероин е в особено големи размери,

престъпление по чл. 354а, ал. 2, изр. 2, вр. ал. 1, пр. 4 от НК.


В съдебни прения представителят на държавното обвинение – прокурор Н. от СОП, счита, че обвинението е доказано по несъмнен и категоричен начин от всички събрани гласни и писмени доказателства в хода на съдебното производство. Сочи се, че отразената в обвинителния акт фактическа обстановка е изцяло доказана в хода на съдебното следствие - подсъдимият З.Ш., хърватски гражданин, управлявал товарна автокомпозиция, състояща се от влекач марка МАН с рег. № ******** и полуремарке марка „Шварцмюлер” с рег. № *******. Полуремаркето представлявало товарна платформа, затворена от двете страни и покрита отгоре с покривало, закрепено от двете му страни с различни по вид закопчалки, като в този вид полуремаркето било закупено от свидетеля Л. и управлявано от самото начало от подсъдимия, който реално знаел, че не е плътно затворено ремаркето и е бил запознат, че закопчалките са били различни от двете страни. Твърди се, че на 28.05.2014 г. в гр. Д., Р. Турция, на управлявания от подсъдимия Ш. товарен автомобил била натоварена стока, която той следвало да откара в Б. и Х., преминавайки през територията на Р България. Обръща се специално внимание на претеглянето на товарната автокомпозиция, на влизане в България – с тегло 35.320 тона, и на теглото на същата на излизане от страната, а именно 35.120 тона, като се прави извод, че подсъдимият е преминал още турско-българската граница с посоченото количество наркотични вещества. Твърди се, че установеното при извършената на ГКПП К. митническа проверка наркотично вещество - хероин, намиращо се в 144 броя пакети, е открито и иззето по установения ред, а общата му стойност съгласно трайната съдебна практика попада в параметрите на особени големи размери. Подчертава се, че спешно намереният от собственика на транспортната фирма товар е бил за подсъдимия, когото собственикът считал за свой близък приятел, и собственикът надали би приел поръчка, за която не е сигурен; и се набляга на поведението на спедиторката, с която свидетелят рядко работел (обезумяла и нервна от случилото се).

Счита се, че обвинението се доказва по безспорен и категоричен начин - както от свидетелските показания, така и от множеството експертизи, назначени и приети в хода на съдебното следствие, от които става ясно, че ремаркето може да бъде отворено, без да се наруши целостта на митническата пломба, и в него може да бъде поставена въпросното наркотично вещество, като цялото действие отнема между 20 и 30 минути. Сочи се, че самият подсъдим Ш. заявява, че е присъствал на товаренето на стоката и знае как е извършено товаренето, взел е необходимите документи, тоест проверил е стоката и съответно същата е отговаряла на документите. Поведението на подсъдимия в наказателното производство, при което той отрича да е знаел, че в товарната композиция е имало наркотично вещество, се счита за негова защитна позиция, тъй като голямото количество наркотично вещество е невъзможно да бъде качено без негово знание, предвид присъствието му на товаренето.

Счита се, че единствено намесата на митническите власти в конкретния случай е осуетила пренасянето на такова голямо количество хероин - вещество, което е вредно за здравето и живота на хората.

Иска се постановяване на осъдителна присъда спрямо подсъдимия З.Ш., по отношение и на двете повдигнати обвинения, като бъдат наложени и за двете престъпления наказания около минималния предвиден от законодателя за всяко от тях размер, съответно за престъплението по чл. 242, ал. 4 от НК – 15 години ЛС и 200 хил. лева глоба, а за престъплението по чл. 354а, ал. 2 от НК – три години ЛС, които наказания да бъдат групирани и да бъде постановено изтърпяването на по-тежкото от тях, като наказанието лишаване от свобода бъде изтърпяно в затворническо общежитие от закрит тип при първоначален строг режим.

На основание чл. 242, ал. 7 от НК се иска предметът на контрабандата да се отнеме в полза на държавата, след което да бъде унищожен; а на основание чл. 242, ал. 8 от НК превозното средство, послужило за превозване на стоките, да се отнеме в полза на държавата, независимо от това, че подсъдимият не е негов собственик.

В реплика към пледоарията на защитата се сочи, че е възможно подсъдимият да не е изхвърлил наркотичното вещество при изпращането на товарната автокомпозиция на рентген точно защото е знаел естеството на товара, поради страх от митническите органи - тъй като вече е навлязъл в митническия пункт и веднъж установено някакво нарушение или престъпление, лесно може после да се установи както товарната композиция, така и водачът, който я е управлявал (което поради дългогодишният опит на подсъдимия в международните превози безспорно му е било известно). Изтъкнатото от защитата спокойно поведение на подсъдимия се счита за лично впечатление на хората, които са го възприели; а фактът, че по никакъв начин не е показал, че знае за наркотичното вещество - че този факт не означава действително незнание.


Защитникът на подсъдимия Ш. - адв. Х., пледира за оправдателна присъда. Сочи се, че единственото, което безспорно е доказано, е, че в полуремаркето на камиона, управляван от подсъдимия, е намерено определено количество наркотично вещество - на определена цена и от определен вид. Твърди се, че няма нито едно доказателство - пряко или косвено, събрано в хода на наказателното производство, което да сочи, че подсъдимият е знаел, че превозва наркотично вещество, или поне е предполагал за това; доказателство за това, че той го е скрил между стоката в полуремаркето, че го е придобил по някакъв начин лично, или в крайна сметка, че по някакъв начин е съзнателно съпричастен с откритото вещество. Сочи се, че не става ясно въз основа на какви доказателства обвинението е направило извода в обвинителния акт, поддържан и в съдебни прения, че подсъдимият сам е скрил пакетите с наркотично вещество в полуремаркето между останалата стока. Твърдението на представителя на държавното обвинение, че подсъдимият, осъзнавайки, че може да бъде установен от органите на реда, е предприел необходимите действия за демонстриране на лесен достъп до товара в полуремаркето, за да може да бъде обяснено поставянето на наркотичното вещество без негово участие, се счита за нелепо, тъй като точно разхлабеното въже е предизвикало вниманието на митническия инспектор и той предприел проверката на товарната автокомпозиция на рентген. Твърдението на СОП, че подсъдимият сам е сложил наркотичното вещество в камиона, или поне е знаел за това, защото е присъствал на товарене на автомобила в Турция, се оспорва, тъй като фактът на неговото присъствие при товарене на стоката не доказва, че именно тогава е сложено наркотичното вещество, а това е можело да стане по друго време, предвид установеното от експертните заключения. Сочи се, че при придвижването си подсъдимият е спирал, движел се е спокойно, не е бързал, не е имал някакви притеснения; а впоследствие доброволно и сам, без придружител откарал товарната автокомпозиция на рентген и се върнал точно след десет минути. Подчертава се, че при отиването му към рентгена подсъдимият не е направил опит да се отклони, за да се освободи от товара, защото не е знаел, че има такъв; и че е могъл да изхвърли наркотичното вещество – за което са необходими около 10 минути. Сочи се, че подсъдимият Ш. не е сторил нищо от описаното, просто защото не е знаел какво превозва в полуремаркето, още по-малко той да е скрил наркотичното вещество в него.

Счита се, че от събраните документи, касаещи чистото съдебно минало на подсъдимия, неговата трудова дейност и представените грамоти, се установява достоен човек с достойно минало, попаднал в нелека ситуация, без негово желание и без негово съгласие; а отделно от това тези писмени доказателства не сочат на човек с висока степен на обществена опасност, и следователно в случая не е налице особено тежък случай - така, както е квалифицирано деянието от обвинението.


Защитникът на подсъдимия Ш. - адв. С., се присъединява към пледоарията на адв. Х. с изложените в нея доводи. Допълнително се изтъква, че подсъдимият сам е поискал да бъде разпитан пред съдия, както и е настоявал пред него да бъде подложен на изследване от полиграф, с оглед установяване на заявеното, че не е знаел за наличието на наркотичното вещество в полуремаркето. Сочи се, че подсъдимият не може да бъде свързан по никакъв начин с намереното наркотично вещество, а от разследващите органи не са взети и изследвани дактилоскопни отпечатъци от кашоните и пакетите в тях. Набляга се, че като дългогодишен шофьор подсъдимият Ш. е имал възможност, тръгвайки за рентгена, за по-малко от пет минути да изхвърли кашоните, или да остави камиона и да напусне митническия пункт, но той не е знаел, че в камиона има наркотично вещество и не е сторил нищо за осуетяване на проверката.
Подсъдимият З.Ш. в съдебни прения заявява, че поддържа казаното от защитниците и че не се усеща виновен, а в последната си дума пред съда моли за оправдателна присъда, тъй като по никой начин не е виновен за „това криминално дело”.

Съдът, като обсъди доводите на страните и събраните писмени и гласни доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност и съобразно с чл. 14 от НПК, приема за установено следното:


ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА:

Подсъдимият З.Ш. е хърватски гражданин, живее в град К., Република Хърватска, и работи като шофьор във фирма „Т********” – която извършва международен превоз на стоки. Като служител на фирмата той управлява товарна автокомпозиция, състояща се от влекач марка „Ман” модел „18.413” 4х2 с рег. № ******* и полуремарке марка „Шварцмюлер” тип „SPA”, модел „3 Е” с рег. № ********. Полуремаркето представлява товарна платформа, затворена от двете страни и покрита отгоре с покривало (чергило) от винил – състоящо се от три части, от които едната покрива тавана, а останалите две (тип щори) покриват страните по дължина на полуремаркето. В долната част на страничните части на чергилото са поставени ключалки, с които то се захваща към пода на товарната платформа; през ключалките преминава въжето за пломбиране на полуремаркето и те не позволяват на страничните части на чергилото да се отварят при заключено положение и опънато въже за пломбиране. От двете страни на чергилото са монтирани различен тип ключалки, като товарната автокомпозиция е собственост на транспортната фирма. Полуремаркето било закупено в описания по-горе вид, вкл. различните ключалки, за които на свидетеля Ж. Л. (собственик на фирмата) било обяснено от предишния собственик, че не са разполагали с ключалки от модела и затова сложили различен модел „понеже трябвало да пътува”.

В края на месец май 2014 година три от товарните автомобили, собственост на „Т******”, вкл. управляваният от подсъдимия, се намирали в Република Турция, а спедиторските къщи, с които работел свидетелят Ж. Л., нямали поръчки за изпълнение за всички тях. Подсъдимият Ш., който в свободното си от пътуване време се занимавал с обработка на земя, помолил свидетеля да намери каквото и да е, за да може да се върне по-бързо в къщи. Тогава свидетелят Л. позвънил на жена на име Е., чрез която преди това, докато работила в „М.”, осигурявал на „Т********” превоз на стоки. Е. съобщила на свидетеля, че има стока за превоз от Турция – от изпращач „Е.” АД за „И.” Д.О.О., ул. „*********” № ***, гр. З., Босна и Херцеговина; и свидетелят Ж. Л. приел поръчката и изпратил подсъдимия Ш. да я натовари.

На 27.05.2014 г. подсъдимият пристигнал в гр. Д., Р Турция, отстоящ на около 100 км. от гр. И., преспал през нощта в камиона и на 28.05.2014 г. около обяд започнало товаренето на стоката – различни модели заваръчна тел и електроди, алуминиева тел, пръчки от неръждаема стомана, абразивен камък, електрожен, маски за електрожен, с общо бруто тегло 19 391.91 кг. Подсъдимият присъствал на товаренето, като част от палетите пристигнали същия ден на мястото за товарене с товарен автомобил с турска регистрация, след което били прехвърлени в полуремаркето на управляваната от него товарна автокомпозиция – в предната му част. След приключване на товаренето подсъдимият получил документите за стоката и тръгнал от гр. Д. за митница Е., находяща се в азиатската част на И., където пристигнал около 21.00 часа. Подсъдимият преспал в товарния автомобил и на следващия ден – 29.05.2014 г. влязъл на територията на митницата, където прекарал целия ден, като била извършена обработка на необходимите документи, контрол (съответствие между стоката и митническата спецификация), след което била поставена митническа пломба на полуремаркето. При придвижването си, както обикновено, подсъдимият Ш. поддържал връзка по мобилния телефон с работодателя си – свидетеля Л., и тъй като нямало да разполага с достатъчно пари след заплащането на необходимите такси за митническа обработка на документите, била уговорена среща с Е. (която живеела в Р Турция), и последната поела ангажимент да се яви на митницата и да върне на подсъдимия заплатената от него сума. Тъй като Е. желаела подсъдимият да откара в Босна и Херцеговина мостри от битови стоки, тя му предала и две кутии с такива, а подсъдимият ги взел и сложил в една от трите зелени пластмасови кутии, които се намирали в голям черен сандък, поставен извън полуремаркето (в лявата му част, гледано към влекача) – на място, на което съхранявал инструменти, ремъци, газова бутилка, прибори за хранене и др. вещи, необходими за пътуване. За получените от Едина кутии подсъдимият Ш. уведомил с СМС свидетеля Л., без да бъде уточнено за мостри на какви стоки се касае – от разговора с Е. подсъдимият останал с впечатление, че са чинийки, джезвета и купички.

Около 20.00 часа управляваният от подсъдимия товарен автомобил излязъл от митницата и тръгнал за гр. Истанбул.

На 30.05.2014 г. автокомпозицията се придвижвала към турско-българската граница, като имала и няколко престоя; подсъдимият спал в камиона, който паркирал на паркинг, и около 13.00 – 14.00 часа на 31.05.2014 г. продължил пътя към границата, която достигнал около 17.00 часа.

В 20.36 часа управляваната от подсъдимия автокомпозиция влязла в Р България през ГКПП К. А., без да бъде извършвана физическа проверка, с общо тегло на товара и композицията 35.320 тона. Подсъдимият закупил винетен стикер, заверил документите и продължил по АМ „Тракия”, до паркинг в близост до град П., където спрял около 02.00 часа (вече на 01.06.2014 г.) и пренощувал. Крайпътният комплекс имал обособено заведение за хранене „Н.”, с управител свидетеля К. Н.; както и обособен паркинг (неограден и осветен само в малка част), охранителната дейност върху който се осъществявала от „А.” ЕООД гр. П..

По това време на работа на паркинга бил свидетелят Д. И.. След пристигането си, подсъдимият Ш. заплатил за престой на автокомпозицията сумата от три евро - за което свидетелят Игнатов му издал квитанция на бележка с надпис „сметка”, и след това подсъдимият легнал да спи в товарния автомобил. Когато се събудил, подсъдимият престоял в заведението за хранене около два часа (през което време нямал видимост към товарния автомобил), в 12.45 часа потеглил от паркинга и без да спира, пристигнал на ГКПП Калотина около 15.20 часа. Тъй като имало много чакащи товарни автомобили, до митницата на трасе „изходящи товарни автомобили” товарният автомобил се придвижил около 20.00 часа.

По това време на смяна бил свидетелят К. К., който започнал проверката с външен оглед на товарната композиция, при който издърпал пломбажното въже и забелязал, че част от щипките – тип куки от дясната страна (гледано по посока на движението) са откачени, а същевременно въжето е непокътнато. По този начин свидетелят открил отвор, даващ възможност за достъп до вътрешността на полуремаркето, без да се нарушава митническата пломба. Освен това, свидетелят констатирал, че куките от лявата и дясната страна на полуремаркето били различни по вид. Това наложило по-задълбочена митническа проверка, за което свидетелят К. пренасочил товарната композиция за проверка на рентген.

Подсъдимият Ш. сам, без да бъде придружен от митнически служител, откарал товарния автомобил на рентгеново изследване, което било извършено на място, намиращо се на значително разстояние от трасе „изходящи товарни автомобили”. Той получил изготвеното рентгеново изображение № ******** и върнал товарния автомобил около 10 минути след изпращането, отново на трасе „изходящи товарни автомобили”, като представил на свидетеля К. рентгеновото изображение, на което били отбелязани констатираните подозрения в предната част на полуремаркето. Тогава свидетелят К. пренасочил подсъдимия Ш. с товарната автокомпозиция към гараж за извършване на физическа митническа проверка (на трасе „изходящи товарни автомобили"), и незабавно уведомил свидетеля Ю. Ю. (държавен митнически инспектор - отговорник смяна на МП К.), за възникналия проблем, като свидетелят Ю. също отишъл на място и бил запознат от свидетеля К. с обстоятелствата, които налагат извършването на физическа митническа проверка. Двамата свидетели пристъпили към проверката, като се уверили в целостта на турската митническа пломба, след което я премахнали.

След издърпване на платнището от товарното помещение, от лявата страна по посока на движението, митническите служители констатирали пет палети с бели кашони, обвити в опаковъчно фолио. На два от палетите опаковъчното фолио било разкъсано, а кашоните - разместени. Свидетелят К. извадил част от странично разположените кашони на палетите с разкъсаното фолио, и в кухините на двата палета (трети и четвърти в посока от кабината към задната част на ремаркето) открил укрити по два кафяви кашона във всяко пале, или общо четири кафяви кашона. Свидетелят К. срязал един от кашоните, и установил, че той бил пълен с пакети с правоъгълна форма, пресовани и облепени с бежово тиксо.

Срязан бил произволно избран пакет и било констатирано, че в него има светло бежово прахообразно вещество, което реагирало при извършения полеви наркотест NIK положително за хероин. Всеки от четирите кашона съдържал по 36 броя пакети, или общо 144 пакета. На въпрос от страна на двамата свидетели към подсъдимия Ш. дали знае за наличието на наркотичното вещество той отговорил отрицателно. На ГКПП Калотина общото тегло на товарната композиция било 35.120 тона, съгласно приложена справка от МФ Агенция Митници, Митница Столична.

Местопроизшествието било запазено от свидетеля К. и на място бил изпратен екип с разследващ полицай. В присъствието на свидетелите Г.Д. и В.Д. и на подсъдимия Ш. бил извършен оглед на местопроизшествие, при който били иззети 144 броя пакети с бежово прообразно вещество, плик с 5 броя тахошайби, товарната автокомпозиция заедно с документите, както и турската митническа пломба. Свидетелят К. съставил на подсъдимия Ш. акт за установяване на административно нарушение № 298/02.06.2014г., а с протокол за доброволно предаване от 02.06.2014г. подсъдимият Ш. предал два броя мобилни телефона с два броя сим карти за тях.

С протокол за доброволно предаване от 02.06.2014г. обвиняемия Ш. предал ТИР карнет, СМР, транзитен придружаващ документ и хърватски сертификат за извършване на международна транспортна дейност.

По делото с протокол за доброволно предаване от 17.11.2015г. адв. И.С. предал един брой бележка с печатан надпис в горната част „сметка" и ръчно изписан текст „сумата от 3 евра", дата на престоя 01.06.2014 г., която получил от подсъдимия. Разпитан в съдебно заседание, свидетелят И. заявява, че саморъчно написал ръкописно написания текст на сметката, след заплащане на посочената сума за престой на паркинга на крайпътния комплекс до гр. П..

От заключението на извършената трасологична експертиза се установява, че върху идентификационния номер на рамата на полуремаркето има извършена интервенция; като при отправено запитване до хърватските власти, чрез Бюро „Сирене", относно собственика на полуремаркето е получен отговор, че собственик е транспортната компания „Л.".

Извършените съдебно технически експертизи дават заключение, че организираното захващане към пода и пломбиране на чергилото от дясната страна на полуремаркето дава възможност за достъп до вътрешното пространство и товара в него при опънато въже и без да се нарушава митническата пломба; монтираните устройства за опъване на покривалото (чергилото) и въжето за пломбиране на полуремаркето от дясната му страна не осигуряват закрепването му и не предотвратяват достъпа до товарното отделение и товара в него; както и че човек без технически познания и умения, ако не е инструктиран предварително, не може да си осигури достъп до товарното отделение и товара в полуремаркето, без да наруши пломбата, с която е пломбирано осигуряващото въже. Установява се, че от техническа гледна точка е напълно възможно, без да се наруши целостта на митническата пломба, в превозвания товар да се постави укритото наркотично вещество - четири броя кашони, съдържащи 144 бр. пакети с размери 16x8x5 см. с тегло 0.5 - 0.52 кг. и общо тегло 74 кг. Кашоните са поставени в палети №№ 3 и 4, и могат да бъдат внесени в товарното отделение през описаната пролука, без да се наруши целостта на пломбата – посредством издърпване на долния край на чергилото от дясната страна на ремаркето заедно с осигуряващото въже; откачане на няколко от куките, задържащи чергилото към борда на полуремаркето; издърпване на чергилото встрани от борда; през образувалата се пролука товарене на кашоните и качване на човека, който извършва деянието; срязване на опаковъчното фолио в горната страна на палета; изваждане на пакетите от средната част; поставяне на кашоните в образувалата се кухина и запълване на останалата част от кухината с пакети от товара така, че напълно да закрият кашоните от всички страни; увиване на горната част от палета с опаковъчна материя така, че да не се забелязва нарушената опаковка; а след слизане от полуремаркето – издърпване на чергилото надолу и закачане на куките на ключалките за борда на полуремаркето. Установява се, че от техническа гледна точка, необходимото време за извършване на описаните дейности е 25 - 30 мин.

Заключението на назначената и изготвена съдебно техническа експертиза по предоставените тахошайби за периода от 27.05.2014г. до 01.06.2014г. касае времето на движение и престой на товарната композиция, като изминатите километри съгласно тахошайбите напълно кореспондират на изминатите километри, съгласно километропоказателя на автомобила, както и на заявеното от подсъдимия в приобщените по реда на чл. 279, ал. 1, т. 4 от НПК обяснения; и не са констатирани разлика между отчетените и изминатите километри или манипулиране на тахошайбите или тахографа.От иззетите обекти - 144 броя пакета, са взети представителни проби. При отделянето на представителни проби е извършено и измерване на съдържанието на пакетите, иззети от полуремаркето на автокомпозицията, управлявана от подсъдимия Ш. при огледа на местопроизшествие, и на 37 отделени представителни проби е назначена физикохимична експертиза. От заключението на ФХЕ (протокол № 204/05.06.2014г. на БНТЛ при ОД МВР С.) се установява, че представеното за изследване вещество е хероин с нето тегло 467,64 грама със съдържание на активен компонент диацетилморфин (ДАМ) е 62,77 %. Веществото, съдържимо от полиетиленов плик (представителна проба - обект № 1), описан подробно в изследователската част на експертното заключение, е с нето тегло 5 грама и в него се установява наличие на хероин, а количествено определеното съдържание на активен компонент диацетилморфин (ДАМ) е 62,15 %. Съдържимото от полиетиленов плик (представителна проба - обект № 2), описан подробно в изследователската част на заключението, е с нето тегло 5 грама и в него се установява наличие на хероин, а количествено определеното съдържание на активен компонент диацетилморфин (ДАМ) е 61,87 %. Съдържимото от полиетиленов плик (представителна проба - обект № 3), описан подробно в изследователската част, е с нето тегло 5 грама и в него се установява наличие на хероин, а количествено определеното съдържание на активен компонент диацетилморфин (ДАМ) е 62,15 %. Съдържимото от полиетиленов плик (представителна проба - обект № 4), описан подробно в изследователската част, е с нето тегло 5 грама и в него се установява наличие на хероин, а количествено определеното съдържание, на активен компонент диацетилморфин (ДАМ) е 65,56 %. Съдържимото от полиетиленов плик (представителна проба - обект № 5), описан подробно в изследователската част, е с нето тегло 5 грама и в него се установява наличие на хероин, количествено определеното съдържание на активен компонент диацетилморфин (ДАМ) е 62,44 %. Съдържимото от полиетиленов плик (представителна проба - обект № 6), описан подробно в изследователската част, е с нето тегло 5 грама и в него се установява наличие на хероин, количествено определеното съдържание на активен компонент диацетилморфин (ДАМ) е 62,65 %. Съдържимото от полиетиленов плик (представителна проба - обект № 7), описан подробно в изследователската част, е с нето тегло 5 грама и в него се установява наличие на хероин, количествено определеното съдържание на активен компонент диацетилморфин (ДАМ) е 65,41 %. Съдържимото от полиетиленов плик (представителна проба - обект № 8), описан подробно в изследователската част, е с нето тегло 5 грама и в него се установява наличие на хероин, количествено определеното съдържание на активен компонент диацетилморфин (ДАМ) е 61,41 %. Съдържимото от полиетиленов плик (представителна проба - обект № 9), описан подробно в изследователската част, е с нето тегло 5 грама и в него се установява наличие на хероин, количествено определеното съдържание на активен компонент диацетилморфин (ДАМ) е 60,64 %. Съдържимото от полиетиленов плик (представителна проба - обект № 10), описан подробно в изследователската част, е с нето тегло 5 грама и в него се установява наличие на хероин, количествено определеното съдържание на активен компонент диацетилморфин (ДАМ) е 61,1 %. Съдържимото от полиетиленов плик (представителна проба - обект № 11), описан подробно в изследователската част, е с нето тегло 5 грама и в него се установява наличие на хероин, количествено определеното съдържание на активен компонент диацетилморфин (ДАМ) е 62,26 %. Съдържимото от полиетиленов плик (представителна проба - обект № 12), описан подробно в изследователската част, е с нето тегло 5 грама и в него се установява наличие на хероин, количествено определеното съдържание на активен компонент диацетилморфин (ДАМ) е 64.29 %. Съдържимото от полиетиленов плик (представителна проба - обект № 13), описан подробно в изследователската част, е с нето тегло 5 грама и в него се установява наличие на хероин, количествено определеното съдържание на активен компонент диацетилморфин (ДАМ) е 61,31 %. Съдържимото от полиетиленов плик (представителна проба - обект № 14), описан подробно в изследователската част на експертното заключение, е с нето тегло 5 грама и в него се установява наличие на хероин, количествено определеното съдържание на активен компонент диацетилморфин (ДАМ) е 64,38 %. Съдържимото от полиетиленов плик (представителна проба - обект № 15), описан подробно в изследователската част на експертното заключение, е с нето тегло 5 грама и в него се установява наличие на хероин, количествено определеното съдържание на активен компонент диацетилморфин (ДАМ) е 61,59 %. Съдържимото от полиетиленов плик (представителна проба - обект № 16), описан подробно в изследователската част на експертното заключение, е с нето тегло 5 грама и в него се установява наличие на хероин, количествено определеното съдържание на активен компонент диацетилморфин (ДАМ) е 64,19 %. Съдържимото от полиетиленов плик (представителна проба - обект № 17), описан подробно в изследователската част на експертното заключение, е с нето тегло 5 грама и в него се установява наличие на хероин, количествено определеното съдържание на активен компонент диацетилморфин (ДАМ) е 66,59 %. Съдържимото от полиетиленов плик (представителна проба - обект № 18), описан подробно в изследователската част на експертното заключение, е с нето тегло 5 грама и в него се установява наличие на хероин, количествено определеното съдържание на активен компонент диацетилморфин (ДАМ) е 62,83 %. Съдържимото от полиетиленов плик (представителна проба - обект № 19), описан подробно в изследователската част на експертното заключение, е с нето тегло 5 грама и в него се установява наличие на хероин, количествено определеното съдържание на активен компонент диацетилморфин (ДАМ) е 63,63 %. Съдържимото от полиетиленов плик (представителна проба - обект № 20), описан подробно в изследователската част на експертното заключение, е с нето тегло 5 грама и в него се установява наличие на хероин, количествено определеното съдържание на активен компонент диацетилморфин (ДАМ) е 63,25 %. Съдържимото от полиетиленов плик (представителна проба - обект № 21), описан подробно в изследователската част на експертното заключение, е с нето тегло 5 грама и в него се установява наличие на хероин, количествено определеното съдържание на активен компонент диацетилморфин (ДАМ) е 60,93 %. Съдържимото от полиетиленов плик (представителна проба - обект № 22), описан подробно в изследователската част на експертното заключение, е с нето тегло 5 грама и в него се установява наличие на хероин, количествено определеното съдържание на активен компонент диацетилморфин (ДАМ) е 61,56 %. Съдържимото от полиетиленов плик (представителна проба - обект № 23), описан подробно в изследователската част на експертното заключение, е с нето тегло 5 грама и в него се установява наличие на хероин, количествено определеното съдържание на активен компонент диацетилморфин (ДАМ) е 64,27 %. Съдържимото от полиетиленов плик (представителна проба - обект № 24), описан подробно в изследователската част на експертното заключение, е с нето тегло 5 грама и в него се установява наличие на хероин, количествено определеното съдържание на активен компонент диацетилморфин (ДАМ) е 65,43 %. Съдържимото от полиетиленов плик (представителна проба - обект № 25), описан подробно в изследователската част на експертното заключение, е с нето тегло 5 грама и в него се установява наличие на хероин, количествено определеното съдържание на активен компонент диацетилморфин (ДАМ) е 63,81 %. Съдържимото от полиетиленов плик (представителна проба - обект № 26), описан подробно в изследователската част на експертното заключение, е с нето тегло 5 грама и в него се установява наличие на хероин, количествено определеното съдържание, на активен компонент диацетилморфин (ДАМ) е 64,1 %. Съдържимото от полиетиленов плик (представителна проба - обект № 27), описан подробно в изследователската част на експертното заключение, е с нето тегло 5 грама и в него се установява наличие на хероин, количествено определеното съдържание на активен компонент диацетилморфин (ДАМ) е 61,4 %. Съдържимото от полиетиленов плик (представителна проба - обект № 28), описан подробно в изследователската част на експертното заключение, е с нето тегло 5 грама и в него се установява наличие на хероин, количествено определеното съдържание на активен компонент диацетилморфин (ДАМ) е 66,3 %. Съдържимото от полиетиленов плик (представителна проба - обект № 29), описан подробно в изследователската част на експертното заключение, е с нето тегло 5 грама и в него се установява наличие на хероин, количествено определеното съдържание на активен компонент диацетилморфин (ДАМ) е 64,77 %. Съдържимото от полиетиленов плик (представителна проба - обект № 30), описан подробно в изследователската част на експертното заключение, е с нето тегло 5 грама и в него се установява наличие на хероин, количествено определеното съдържание на активен компонент диацетилморфин (ДАМ) е 60,53 %. Съдържимото от полиетиленов плик (представителна проба - обект № 31), описан подробно в изследователската част на експертното заключение, е с нето тегло 5 грама и в него се установява наличие на хероин, количествено определеното съдържание на активен компонент диацетилморфин (ДАМ) е 63,35 %. Съдържимото от полиетиленов плик (представителна проба - обект № 32), описан подробно в изследователската част на експертното заключение, е с нето тегло 5 грама и в него се установява наличие на хероин, количествено определеното съдържание на активен компонент диацетилморфин (ДАМ) е 61,72 %. Съдържимото от полиетиленов плик (представителна проба - обект № 33), описан подробно в изследователската част на експертното заключение, е с нето тегло 5 грама и в него се установява наличие на хероин, количествено определеното съдържание на активен компонент диацетилморфин (ДАМ) е 63,21 %. Съдържимото от полиетиленов плик (представителна проба - обект № 34), описан подробно в изследователската част на експертното заключение, е с нето тегло 5 грама и в него се установява наличие на хероин, количествено определеното съдържание на активен компонент диацетилморфин (ДАМ) е 62,9 %. Съдържимото от полиетиленов плик (представителна проба - обект № 35), описан подробно в изследователската част на експертното заключение, е с нето тегло 5 грама и в него се установява наличие на хероин, количествено определеното съдържание на активен компонент диацетилморфин (ДАМ) е 62,99 %. Съдържимото от полиетиленов плик (представителна проба - обект № 36), описан подробно в изследователската част на експертното заключение, е с нето тегло 5 грама и в него се установява наличие на хероин, количествено определеното съдържание на активен компонент диацетилморфин (ДАМ) е 64,18 %.

Хероинът е поставен под контрол в Списък I - "Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредният ефект от злоупотреба с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина" от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични във връзка с чл. З, ал. 2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП).

Съгласно приложения Протокол за вземане на представителни проби от 10.07.2014 г., представените обекти под номера № 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, иззети от Обект № 3 (един брой кашон, номериран като № 1 от пале № 3), изследвани под номера съответно №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 са представителни за цялото количество иззето наркотично вещество. На основание Постановление № 115 от 28 април 2011 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съхраняване и унищожаване на наркотични вещества, растения и прекурсори, както и за вземане на представителни проби от тях, приета с Постановление № 28 на Министерския съвет от 2006 г., и Наредба за условията и реда за извършване на експертно изследване на иззети наркотични вещества и прекурсори, получените резултати от изследването на представителните проби следва да се отнесат за цялото количество вещество от отделните обекти, имащи нето тегло, описано в Протокол за вземане на представителни проби, както следва: Обект № 3 (един брой кашон, номериран като № 1 от пале № 3): Обект № 2 нето тегло - 499 г.; Обект № 3 нето тегло - 497,5 г.; Обект № 4 нето тегло - 96,4 г.; Обект № 5 нето тегло - 494,6 г.; Обект № 6 нето тегло - 499,9 г.; Обект № 7 нето тегло - 496 г.; Обект № 8 нето тегло - 497,8 г.; Обект № 9 нето тегло - 497,8 г.; Обект № 10 нето тегло - 498,8 г.; Обект № 11 нето тегло - 498,4 г.; Обект № 12 нето тегло - 496,6 г.; Обект № 13 нето тегло - 497,1 г.; Обект № 14 нето тегло - 500,6 г.; Обект № 15 нето тегло - 497,6 г.; Обект № 16 нето тегло - 497,7 г.; Обект № 17 нето тегло - 498,1 г.; Обект № 18 нето тегло - 498,5 г.; Обект № 19 нето тегло - 497,5 г.; Обект № 20 нето тегло - 496,9 г.; Обект № 21 нето тегло - 497,2 г.; Обект № 22 нето тегло - 495,4 г.; Обект № 23 нето тегло - 497,5 г.; Обект № 24 нето тегло - 498,1 г.; Обект № 25 нето тегло - 497,3 г.; Обект № 26 нето тегло - 497,7 г.; Обект № 27 нето тегло - 499,7 г.; Обект № 28 нето тегло - 496,7 г.; Обект № 29 нето тегло - 499,7 г.; Обект № 30 нето тегло - 497,9 г.; Обект № 31 нето тегло - 498.10 г.; Обект № 32 нето тегло - 499,2 г.; Обект № 33 нето тегло - 497,5 г.; Обект № 34 нето тегло - 499,5 г.; Обект № 35 нето тегло - 498,7 г.; Обект № 36 нето тегло - 497,6 г. - общо - 17424,6 г.

Съгласно приложения Протокол за вземане на представителни проби от 10.07.2014 г. представените обекти под номера № 1, 5, 8, 13, 17, 21, 26, 31, 35 иззети от Обект № 4 (един брой кашон, номериран като № 2 от пале № 3), изследвани под номера съответно №№ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, са представителни за цялото количество иззето наркотично вещество. На основание Постановление № 115 от 28 април 2011 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съхраняване и унищожаване на наркотични вещества, растения и прекурсори, както и за вземане на представителни проби от тях, приета с Постановление № 28 на Министерския съвет от 2006 г. и Наредба за условията и реда за извършване на експертно изследване на иззети наркотични вещества и прекурсори, получените резултати от изследването на представителните проби съответно следва да се отнесат за цялото количество вещество от отделните обекти, имащи нето тегло, описано в Протокол за вземане на представителни проби, както следва: Обект № 4 (един брой кашон, номериран като № 2 от пале № 3) - Обект № 1 нето тегло - 496,6 г.; Обект № 2 нето тегло - 497,7 г.; Обект № 3 нето тегло - 496,2 г.; Обект № 4 нето тегло - 496,6 г.; Обект № 5 нето тегло -501,5 г.; Обект № 6 нето тегло - 500,4 г.; Обект № 7 нето тегло - 498,6 г.; Обект № 8 нето тегло - 497,1 г.; Обект № 9 нето тегло - 498,1 г.; Обект № 10 нето тегло - 493,7 г.; Обект № 11 нето тегло - 497,6 г.; Обект № 12 нето тегло - 498,1 г.; Обект № 13 нето тегло - 498,6 г.; Обект № 14 нето тегло - 497,1 г.; Обект № 15 нето тегло - 498,3 г.; Обект № 16 нето тегло - 498,3 г.; Обект № 17 нето тегло - 491,6 г.; Обект № 18 нето тегло - 498,1 г.; Обект № 19 нето тегло - 499,6 г.; Обект № 20 нето тегло - 498 г.; Обект № 21 нето тегло - 498,4 г.; Обект № 22 нето тегло - 498,7 г.; Обект № 23 нето тегло - 497,9 г.; Обект № 24 нето тегло - 497,1 г.; Обект № 25 нето тегло - 494,4 г.; Обект № 26 нето тегло - 499,8 г.; Обект № 27 нето тегло - 501,4 г.; Обект № 28 нето тегло - 497,3 г.; Обект № 29 нето тегло - 497,1 г.; Обект № 30 нето тегло - 499,3 г.; Обект № 31 нето тегло - 497 г.; Обект № 32 нето тегло - 497,4 г.; Обект № 33 нето тегло - 498,9 г.; Обект № 34 нето тегло - 501,2г.; Обект № 35 нето тегло - 501,5 г.; Обект № 36 нето тегло - 499,7 г. - общо- 17928,9 г.

Съгласно приложеният Протокол за вземане на представителни проби от 10.07.2014 г. представените обекти под номера № 1, 5, 8, 13, 17, 21, 26, 31, 35 иззети от Обект № 5 (един брой кашон номериран като № 1 от пале № 4), изследвани в настоящия протокол под номера съответно №№ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, са представителни за цялото количество иззето наркотично вещество. На основание Постановление № 115 от 28 април 2011 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съхраняване и унищожаване на наркотични вещества, растения и прекурсори, както и за вземане на представителни проби от тях, приета с Постановление № 28 на Министерския съвет от 2006 г. и Наредба за условията и реда за извършване на експертно изследване на иззети наркотични вещества и прекурсори, получените резултати от изследването на представителните проби съответно следва да се отнесат за цялото количество вещество от отделните обекти имащи нето тегло описано в Протокол за вземане на представителни проби, както следва: Обект № 5 (един брой кашон, номериран като № 1 от пале № 4) - Обект № 1 нето тегло - 500,5 г.; Обект № 2 нето тегло - 498,9 г.; Обект № 3 нето тегло - 496 г.; Обект № 4 нето тегло - 498,8г.; Обект № 5 нето тегло - 498 г.; Обект № 7 нето тегло - 497,3 г.; Обект № 8 нето тегло - 498,7 г.; Обект № 9 нето тегло - 499 г.; Обект № 10 нето тегло - 494,8 г.; Обект № 11 нето тегло - 499,8 г.; Обект № 12 нето тегло - 497,6 г.; Обект № 13 нето тегло - 498,6 г.; Обект № 14 нето тегло - 497,3г.; Обект № 15 нето тегло - 497,1 г.; Обект № 16 нето тегло - 499,3 г.; Обект № 17 нето тегло - 497,4 г.; Обект № 18 нето тегло - 499 г.; Обект № 19 нето тегло - 497 г.; Обект № 20 нето тегло - 498,8 г.; Обект № 21 нето тегло - 496,8 г.; Обект № 22 нето тегло - 498,2 г.; Обект № 23 нето тегло - 497,5 г.; Обект № 24 нето тегло - 497,8 г.; Обект № 25 нето тегло - 498 г.; Обект № 26 нето тегло - 498,6 г.; Обект № 27 нето тегло - 498,4 г.; Обект № 28 нето тегло - 497,3 г.; Обект № 29 нето тегло - 497,3 г.; Обект № 30 нето тегло - 496,1 г.; Обект № 31 нето тегло - 498,6 г.; Обект № 32 нето тегло - 496,5 г.; Обект № 33 нето тегло - 498,1 г.; Обект № 34 нето тегло - 496,9 г.; Обект № 35 нето тегло - 497,3 г.; Обект № 36 нето тегло - 497,3 г. - общо - 17922,1 г.

Съгласно приложеният Протокол за вземане на представителни проби от 10.07.2014 г. представените обекти под номера № 1, 5, 9, 14, 18, 23, 27, 33,. 33 иззети от Обект № 6 (един брой кашон номериран като № 2 от пале № 4), изследвани в настоящия протокол под номера съответно №№ 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, са представителни за цялото количество иззето наркотично вещество. На основание Постановление № 115 от 28 април 2011 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съхраняване и унищожаване на наркотични вещества, растения и прекурсори, както и за вземане на представителни проби от тях, приета с Постановление № 28 на Министерския съвет от 2006 г. и Наредба за условията и реда за извършване на експертно изследване на иззети наркотични вещества и прекурсори, получените резултати от изследването на представителните проби съответно следва да се отнесат за цялото количество вещество от отделните обекти имащи нето тегло описано в Протокол за вземане на представителни проби, както следва: Обект № 6 (един брой кашон, номериран като № 2 от пале № 4) - Обект № 1 нето тегло - 496,8 г.; Обект № 2 нето тегло - 497,1 г.; Обект № 3 нето тегло - 495 г.; Обект № 4 нето тегло - 499,3 г.; Обект № 6 нето тегло - 496,5 г.; Обект № 7 нето тегло - 496,6 г.; Обект № 8 нето тегло - 495,6 г.; Обект № 9 нето тегло - 498,9 г.; Обект № 10 нето тегло - 495,6 г.; Обект № 11 нето тегло - 495,9 г.; Обект № 12 нето тегло - 496,8 г.; Обект № 13 нето тегло - 497,2 г.; Обект № 14 нето тегло - 499,3 г.; Обект № 15 нето тегло - 498,2 г.; Обект № 16 нето тегло - 498,2 г.; Обект № 17 нето тегло - 497,6 г.; Обект № 18 нето тегло - 496,8 г.; Обект № 19 нето тегло - 498,8 г.; Обект № 20 нето тегло - 498,9 г.; Обект № 21 нето тегло - 499,7 г.; Обект № 22 нето тегло - 496,9 г.; Обект № 23 нето тегло - 497,5 г.; Обект № 24 нето тегло - 497,9 г.; Обект № 25 нето тегло - 498 г.; Обект № 26 нето тегло - 498,4 г.; Обект № 27 нето тегло - 496,2 г.; Обект № 28 нето тегло - 496,9 г.; Обект № 29 нето тегло - 498,8 г.; Обект № 30 нето тегло - 496,8 г.; Обект № 31 нето тегло - 497,6 г.; Обект № 32 нето тегло - 496 г.; Обект № 33 нето тегло - 499,7г.; Обект № 34 нето тегло - 498,6 г.; Обект № 35 нето тегло - 498,8 г.; Обект № 36 нето тегло - 397,4 г. - общо - 17812,3 г.

С приемо - предавателни протоколи № 3786/24.08.2015 г. и № 37587/24.08.2014 г, на основание чл. 91 от ЗКНВП хероинът - девет плика проби и обекти в четири кашона, остатък след отделяне на представителни проби е предаден за съхранение в ГУ "Митници", както следва: нето маса общо проби - бруто маса 1675 г. и остатък след отделяне бруто маса 73,615 кг.

От заключението на допуснатата фармакологична експертиза е видно, че наркотичното вещество в определените представителни проби е хероин с активен компонент - диацетилморфин (ДАМ) в диапазона от 60 - 70 %. Стойността съобразно обявените в ПМС № 23/29.01.98 год. цени на наркотични вещества по трафика за нуждите на съдопроизводството за този диапазон активен компонент е 125,00 лева/грам; като се установява от експертното заключение, както следва: обект № 1 - хероин (диацетилморфин) - 497,64 грама х 125,00 лева е на стойност 62 205,00 лева (активен компонент - 62,77 % ); кашон № 1 от пале № 3 - хероин - 17 424,60 грама х 125,00 лева на стойност - 2 178 075,00 лева (активен компонент - 60,00 % -70,00 % ); кашон № 2 от пале № 3 -хероин - 17 928,90 грама х 125,00 лева е на стойност 2 241 112,50 лева (активен компонент - 60,00 % -70,00 %); кашон № 1 от пале № 4 - хероин - 17 922,10 грама х 125,00 лева на стойност 2 240 262,50 лева (активен компонент - 60,00 % -70,00 % ); кашон № 2 от пале № 4 - хероин - 17 812,30 грама х 125,00 лева на стойност 2 226 537,50 лева (активен компонент - 60,00 % - 70,00 %) – като общата стойност на цялото количество хероин е 8 948 192,50 лв.

От заключението на изготвената съдебно-оценителна експертиза на автовлекача и полуремаркето се установява, че стойността на автовлекача е 21 400.00 лева, а на полуремаркето 9 400.00 лева, или общо автокомпозицията е на стойност 30 800.00 лева.

От заключението на допуснатата в хода на съдебното производство съдебно-техническа експертиза се установява, че при движение по маршрута ГКПП К. А. – ГКПП К., автокомпозицията е изразходвала 116 – 124 литра гориво, или среден разход 120 л., като относителното тегло на изразходваното количество дизелово гориво е 99 кг.


Фактическата обстановка се установява от гласните доказателства – обясненията на подсъдимия Ш. (както депозирани в съдебно заседание, така и приобщените по реда на чл. 279, ал. 1, т. 4 от НПК), показанията на свидетелите Г.Д., В.Д., К. К., Ю. Ю., Д. И., К. Н. и Ж. Л.; от писмените доказателства - протокол за оглед на местопроизшествие – ДП, т. 1, л. 10-43, регистрационни талони на табели (ремарке и автомобил), с превод – ДП, л.49 – 53, АУАН № 298 от 02.09.2014 г. – ДП, л. 57, изображение на системата за инспекция на контейнер – ДП, т. 1, л. 59, ТИР карнет – ДП, т.1, л. 60, копие заглавна страница на паспорт на подсъдимия – ДП, т.1, л. 61, справка за пътуване на превозно средство – ДП, т.1, л. 62, експресна справка № 112 от 02.06.2014 г. за реакция на полеви наркотест – ДП, т. 1, л. 63, протокол № 114 от 04.06.2014 г. за експертна справка за интервенция на шасито – ДП, т. 1, л.64, протокол за доброволно предаване от подсъдимия на два броя мобилни телефони и два броя сим – карти – турска и хърватска – ДП, т.1, л. 104, протокол за оглед на веществени доказателства – ДП, т. 1, л. 105-106, писмо от МФ, Агенция „Митници”, Митница Столична, МП К., с копие от реализиран график – ДП, т. 1, л. 180, справка от МФ, Агенция „Митници”, Митница Столична – разпечатка от система ПТРР на МП К. – ДП, т. 1, л. 184 – 187, протокол за доброволно предаване от К. К. - ТИР карнет, СМR, транзитен придружаващ документ и хърватски сертификат за извършване на международна транспортна дейност за ремарке – ДП, т. 1, л. 189-191, и л. 202 – 203, фактура № ******** от 29.05.2014 г. – с превод – ДП, т.1, л. 194 -195, международна товарителница СМR G 2218726 – с превод – ДП, т. 1, л. 198, карнет ТИР № ******* – с превод – ДП, т. 1, л. 199 – 201, приемо-предавателни протоколи – ДП, т. 2, л. 1 – 3, л. 10, 12, справка от МФ, Агенция Митници, Митница С. – ДП, т. 2, л. 7 – 8 , протокол за оглед на веществени доказателства – ДП, т. 2, л. 14-16, фотоалбум към протокол за оглед на веществени доказателства – ДП, т. 2, л. 17 – 32, протокол за вземане на представителни проби – ДП, т. 2, л. 36 – 40, докладна записка за извършена проверка на паркинг – ДП, т.2, л. 75, писмо от ДМОС (Дирекция Международно оперативно сътрудничество) – ДП, т. 2, л. 84, писмо от МОСВ с копие на документа, съхраняван в базите данни на митническите власти в Хърватия – ДП, т. 2, л. 86 – 89, протокол за доброволно предаване – ДП, т. 2 ,л. 122, копие бележка л. 123, протокол за доброволно предаване – ДП, т. 2, л. 127 -128, протокол за доброволно предаване от К. Н., удостоверение за актуално състояние, заверено копие от договор за наем на паркитг, договор с охранителна фирма и график на охранителите – ДП, т. 2, л. 138 – 151, протокол за вземане на образци за сравнително изследване – ДП, т. 2, л. 162, протокол за вземане на представителни проби – ДП, т. 2, л. 211 – 216, протокол за вземане на представителни проби – ДП, т. 3, л. 3 – 8, приемо-предавателни протоколи – ДП, т. 3, л.33-34, писмо от МФ, Агенция Митници, Митница С., МП К. А. – ДП, т. 3, л. 58, приемо-предавателен протокол – ДП, т. 3, л. 77, текстови съобщения в превод, и докладна записка за извършени справочно-аналитични мероприятия, с таблици – ДП, т. 3, л. 79-82; изготвените фотоалбуми - фотоалбум към протокола за оглед на местопроизшествие – ДП, т. 1, л. 18-48, фотоалбум към протокол за оглед на веществени доказателства – ДП, т.1, л.107 – 113, фотоалбум към протокол за вземане на представителни проби – ДП, т. 2, л. 41 – 69, фотоалбум към протокол за вземане на представителни проби – ДП, т. 3, л. 15 – 31; и експертните заключения по приетите физико-химична експертиза – ДП, Т.1, Л. 119 – 123, съдебно-техническа експертиза – ДП, т.1, л. 125 – 152, съдебно-техническа експертиза – ДП, т.1, л.153 – 161, СОЕ – ДП, т. 1, л. 162 – 168, съдебно-техническа експертиза – ДП, т.1, л. 171 – 178, трасологична експертиза – ДП, т. 2, л. 105-107, физико-химична експертиза –ДП, т. 2, л. 192 – 205, фармакологична експертиза – ДП, т. 2, л. 216 -224, съдебно-техническа експертиза - ДП, т. 3, л.37-47, комплексна трасологична и физикохимична експертиза - ДП, т. 3, л. 66-69, и допуснатата в хода на съдебното производство съдебно-техническа експертиза; както и от разпита на вещите лица, изготвили цитираните експертни заключения.

От представената по делото статия от интернет се установява общоизвестният факт, че са налице канали за пренасяне на наркотици през териториите на различни държави, вкл. Босна и Херцеговина, като не е видно статията да има връзка с настоящото производство, нито с някои от обсъжданите в мотивите лица и дружества.

Проведеният съдебен оглед на полуремарке марка „Шварцмюлер” тип, модел „3 Е”с рег. № ********, намиращо се на служебен паркинг за задържани автомобили, на територията на РДГП – Д., с участието на страните и полицейски инспектор „Експертна дейност” при РДГП – Н. А. Е. (експерт), констатира, че в голям черен метален сандък, малък черен метален сандък и кутия – находящи се от лявата страна на полуремаркето (гледано към автовлекача), всички запечатани с хартиени отрязъци, закрепени с тиксо, всеки от отрязъците от тях с надпис – „02.06.2014 г., Б.” и с подпис, се намират, както следва:

- в големия сандък - зелена пластмасова кутия с поставена в нея предпазна бяла каска и работни обувки - половинки, поставени в найлонов плик, такламид (уред за смазване с грес – твърда смазка), маркуч и помпа за гориво, ъгли за фиксиране на товар (за фиксиране на ремъци), 4 макари с ремъци и 4 тресчотки (уреди за натягане на ремъци), празна бяла пластмасова туба, 3 броя ключове за гайки на джантите (според поясненията на експерта и подсъдимият Ш. – използващи се за натягане на гайките); като от страна на подсъдимия Ш. се заявява липса на две идентични с установената зелени пластмасови кутии, двете кутии с мостри (поставени според него в една от зелените пластмасови кутии), три кашона с инструменти, крик за повдигане, една голяма кръстачка за джанти, и една кутия (гедоре) с комплект ключове вътре;

- в малкия сандък - двулитрова бутилка от Кока Кола, пълна с прозрачна течност, и квадратна дъска; като от страна на подсъдимия се заяви липсата на газова бутилка и съдове за хранене;

- в кутията, находяща се в задната част на полуремаркето - пожарогасител, 2 бр. кечета, 3 бр. тресчотки (уреди за натягане на ремъци) и разхвърляни ъгли за фиксиране на товари; като от страна на подсъдимия Ш. се заявява липсата на пожарогасител.


Подсъдимият З.Ш. е роден на *** г. в гр. В., Р Хърватска, хърватски гражданин, неосъждан, със средно образование, с отлични характеристични данни по местоживеене и месторабота – награден от президента на Р Хърватия с грамота за участие в Отечествената война 1990 – 1992 г.; като спрямо него няма образувани в Р Хърватия наказателни производства (установено от справка за съдимост, уверения, характеристики и грамота).


Каталог: Acts -> Съдебни%20актове%20по%20Наказателни%20дела -> Съдебни%20актове%20постановени%20през%202016%20година -> 03-Март-2016
Съдебни%20актове%20по%20Наказателни%20дела -> М о т и в и по присъда №7/10. 03. 2015 година, постановена по
Съдебни%20актове%20постановени%20през%202016%20година -> Мотиви по нохд №528 / 2014 год по описа на софийски окръжен съд
03-Март-2016 -> Мотиви по присъда №6/01. 03. 2016 година, постановена по нохд №132/15 година по описа на Софийския окръжен съд
Съдебни%20актове%20постановени%20през%202016%20година -> Заседание на двадесет и девети август две хиляди и шестнадесета година в състав


Сподели с приятели:
  1   2
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница