Mac 250 krypton/entour ръководство за употреба изхвърляне на продуктастраница1/2
Дата18.09.2016
Размер346.03 Kb.
#10140
  1   2
MAC 250 KRYPTON/ENTOUR
РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА
Изхвърляне на продукта: Продуктите на Martin се доставят в съответствие с Директива 2002/96/ЕС на Европейския Съюз и допълненията към разпоредбите, съгласно Директива 2003/108/ЕС.

Съдействайте за опазването на околната среда. Осигурете рециклиране на продукта, който сте закупили, след края на употребата му. За информация относно местата, където можете да го предоставите за рециклиране, потърсете вашия доставчик.
Характеристики

Някои от основните характеристики на Martin MAC 250 Krypton или MAC 250 Еntour са: • Ефективна, 3000 работни часа, 250 ватова, разреждаща се лампа;

 • 12 двупосочни, дихроични цветове;

 • 7двупосочни gobo ефекта, с индексирана ротация;

 • Двупосочна 3-фасетна, въртяща се призма;

 • Моторизиран фокус;

 • Пълен комплект димни ефекти;

 • Blackout и strobe ефекти;

 • Матирана оптика;

 • Компоненти, които се монтират от потребителя;

 • Настройки за захранването, с възможност за избор, посредством превключвател.

В допълнение, MAC 250 Entour се отличава и с: • 10 фиксирани гобоса

 • Tilt блокировка

 • Допълнителни лещи, осигуряващи 14 градусов ъгъл на лъча.

Относно последните разработки за ъпгрейдване на оборудването, документация и друга информация, посетете нашия сайт http://www.martin.com.


ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Внимание! Този продукт е предназначен за професионална употреба. Не го използвайте в домашни условия.

При работа с уреда, съществува опасност от сериозни увреждания и дори смърт, поради пожар, топлина, токов удар, ултравиолетова радиация, избухване на лампата и падане. Преди да инсталирате устройството и да го включите към ел.мрежата, прочетете внимателно ръководството за употреба и следвайте инструкциите за безопасност. Ако имате и други въпроси относно начина на употреба, моля свържете се с вашия Martin дилър или потърсете помощ от 24-часовия онлайн сервиз на Martin.Как да предпазим себе си и околните

 • Изключете уреда от АС захранването, преди да монтирате или отстранявате лампата, предпазителя или която и да е друга част към уреда; изключете го и когато не възнамерявате да го използвате за продължителен период от време.

 • Винаги заземявайте уреда електрически.

 • Използвайте източник на АС захранване, който отговаря на местните разпоредби за строителство и електрификация, снабден е със защита при претоварване и е заземен.

 • Не излагайте уреда на дъжд и влага.

 • При необходимост от сервизно обслужване, обръщайте се към квалифицирани служители на Martin.

 • Не използвайте уреда в случай, че лещите са повредени или липсват.

 • Когато сменяте лампата, oставете устройството да се охлади за около 15 минути предварително; носете предпазни ръкавици и очила.

 • Не гледайте директно към светлината. Не гледайте към лампата, когато тя свети.

 • Заменете лампата, ако тя се повреди или износи.


Внимание опасност! Висока температура. Дръжте на разстояние от хора и предмети. Външната повърхност на незащитената лампа може да достигне до температура от 120ºС. Преди да започнете работа, оставете поне 45 минути да изстине. Продължително излагане на светлината от незащитената лампа може да причини увреждане на зрението или изгаряне на кожата.


 • Не шунтирайте термостатния превключвател или предпазителя. Когато заменяте увредени предпазители, съобразете се с типа и характеристиката им.

 • Дръжте на разстояние поне 1 метър от устройството всякакви лесно запалими материали (като плат, дърво, хартия). Не оставяйте в близост до уреда възпламеняващи се материали.

 • Не осветявайте повърхности на разстояние 3 метра от устройството.

 • Осигурете свободно пространство от 0.1 метра около вентилаторите и вентилационните отвори.

 • Не поставяйте филтри и не монтирайте към уреда компоненти, които не са производство на Martin.

 • Не използвайте уреда при околна температура, която превишава 40ºС.

 • Не вдигайте и не пренасяйте сами уреда.

 • Когато монтирате над земята устройството, проверете дали повърхността, към която монтирате, може да издържи тегло, поне 10 пъти по-голямо от това на оборудването.

 • Уверете се, че всички външни капаци и компоненти за връзка са добре обезопасени и закрепени и използвайте средства за допълнителна защита (като защитен кабел).

 • Когато инсталирате или премествате устройството, блокирайте пространството под работната зона.Окомплектовка:

MAC 250 Krypton/Entour включва: • MSD 250/2 лампа (фабрично монтирана)

 • 3-метров, 3-проводников IEC захранващ кабел

 • Ръководство за употреба;

 • ¼-оборот клампа за монтаж;

 • 5-метров, 3-проводников, покрит XLR контролен кабел;


MAC 250 Entour се предлага също с допълнителни 14º лещи.

Опаковката на оборудването е внимателно подбрана, така, че да го предпазва от наранявания по време на транспортирането му – запазете оригиналната опаковка на уреда, в случай на необходимост от транспортиране, на по-късен етап.

Когато инсталирате MAC 250 Entour, е добре да блокирате главата, за да не се движи, като за целта използвате tilt блокировка.
АС захранване
Внимание! За да се предпазите от пожар или токов удар, заземете устройството. Източника на захранващо напрежение трябва да притежава защита срещу претоварване и да е заземен също.

Проверете дали захранващите кабели не са повредени и дали отговарят на изискванията на устройствата, които свързвате с тях.

Преди да включите захранването, проверете работното напрежение и честота на уреда.
MAC 250 Krypton/Entour е фабрично конфигуриран за работа при 230V/ 50 Hz. Ако захранването, което вие ползвате е различно от това, необходимо е да се направи нова конфигурация. Винаги използвайте настройки, които са най-близо до вашето AC захранване.

Как да направите конфигурирането: 1. Изключете устройството от захранването.

 2. Отстранете двата винта 2 Philips, разположени на капака, непосредствено зад конекторите за захранване и данни. Вдигнете капака.

 3. Намерете превключвателите за избор на настройки.

 4. Преместете превключвателя за напрежението на позиция, която пасва с най-голяма точност до АС захранването на вашата мрежа. Например: Ако напрежението в локалната мрежа е 220 волта, използвайте настройката 230 волта, а не настройката 210 волта.

 5. Преместете превключвателя за честотата, така че да пасне на честотата на АС захранването от мрежата: 50 или 60 херца.

 6. Поставете отново капака.


Монтиране на щепсел към захранващия кабел

Захранващия кабел трябва да бъде снабден със заземяващ тип щепсел, който отговаря на местните изисквания на ел.мрежата. Ако не сте сигурни как да направите инсталирането, консултирайте се с квалифициран елетротехник.

Когато монтирате щепсела, следвайте инструкциите на производителя и свържете жълтия и зеления проводник към земя, кафявия към фаза, а синия към нула.
Свързване на устройството

Внимание! Захранващите кабели, които използвате за свързването, не трябва да са повредени; трябва да отговарят на електрическите изисквания на устройствата, които възнамерявате да свързвате с тях. Захранване посредством димна система може да повреди устройството.


 1. Уверете се, че захранващите кабели са здрави и отговарят на изискванията на устройствата.

 2. Свържете захранващия кабел към АС конектора на уреда и към заземенения контакт на ел.мрежата.


Разположение и ориентация

MAC 250 Krypton/Entour можете да инсталирате при всякакъв тип ориентация. Може директно да бъде закрепен към подходяща повърхност, да бъде окачен с помоща на свързваща клампа или да бъде поставен директно върху равнинна повърхност.

За целите на безопасността, при инсталиране на уреда, вземете предвид следните условия:


 • Устройството да бъде на разстояние поне 0.1 метра от запалими материали;

 • На устройството да бъде осигурена защита срещу дъжд и влага;

 • Да бъде осигурено празно пространство, поне 0.1 метра, около вентилаторите и контролния панел;

 • В близост до устройството да няма възпламеняващи се материали.


Монтаж на уреда

Внимание! Преди да започнете работа по монтажа, блокирайте пространството под работната зона.

Можете да го поставите на сцена или да го закрепите към подпорна конструкция, при каквато и да е ориентаци. Системата Fast-Lock позволява бърз и лесен монтаж на скобите в 4 позиции. MAC 250 Krypton/Entour има клампираща скоба за монтаж, към която можете да закрепите допълнително 1 или 2 клампи. Клампиращата скоба за монтаж се закрепя към основа, с помощта на стопори, завъртащи се на 1/4оборот.


Внимание! Добавете и обезопасяващ кабел, към определените за него точки, разположени на основата. Не използвайте дръжките за пренасяне на уреда, за да монтирате към тях допълнително оборудване. Стопорите се блокират, само ако ги завъртите на 1 пълен оборот по посока, обратна на часовниковата.


 1. Уверете се, че клампите са в добро състояние и могат да издържат тегло, поне 10 пъти по-голямо от това на оборудването. Закрепете клампите към скобата, с помощта на болт М12 и блокираща гайка или съгласно изискванията на производителя, като използвате 13 мм отвори на клампиращата скоба.

 2. Подравнете скобата с 2 произволни слота от основата. Поставете блокиращите щифтове в слотовете и завъртете лостовете на 1/4оборот по посока на часовника.

 3. Уверете се, че структурата може да издържи тегло, поне 10 пъти по-голямо от това на инсталираните устройства, клампи, кабели и допълнително оборудване.

 4. Като работите на стабилна платформа, закрепете устройството към структурата.

 5. Поставете и обезопасяващ кабел, който може да издържи тегло, поне 10 пъти по-голямо от това на устройството. Мястото за прикачване на кабела е предвидено за карабинерна клампа.

 6. Уверете се, че на разстояние 1 метър от устройството няма леснозапалими или избухливи материали.


Свързване на сериен линк

MAC 250 Krypton/Entour разполага с блокиращи се 3-пинови и 5-пинови вход и изход конектори за данни, които се използват за свързване на DMX устройства, като пин 1 се свързва към земя, пин 2 към сигнал – (студен), а пин 3 към сигнал + (горещ).


Внимание! Не свързвайте към повече от 1 вход и изход за данни.
Как да извършите процедурата по свързване на линк:

 1. Свържете изхода на контролера към входа за данни на устройството.

 2. Свържете изхода на устройството, което се намира най-близо до контролера, към входа на следващото устройство. Ако свързвате устройство с пин 3 (горещ) към устройство с пин 3 (студен), използвайте адаптер за обръщане на фазата.

 3. Затворете линка като монтирате мъжки завършващ щепсел към изхода на последното устройство от линка.


КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ

Вие можете ръчно да задавате DMX адрес на вашето устройство, да променяте характеристиките му и ефектите на управление, като използвате менютата от контролния панел.


Меню навигация

DMX адреса и съобщенията за грешки се изписват на екрана, след рестартиране на устройството. За да влезете в менюто, натиснете бутон [Menu]. Използвайте бутоните [Up] и [Down], за да се движите из менюто. За избор на под-меню или функция, натиснете бутон [Enter]. За да излезете от меню или функция, натиснете [Menu].


Избор на режим DMX

Устройството предлага възможност за два оперативни DMX режима, 16-битов и 16-битов разширен. Разширеният режим използва 17 DMX канала, тоест с 3 повече от стандартния 16-битов режим. Освен това, предлага много по-прецизен контрол върху димните, цветни ефекти, както и върху настройките на фокуса. DMX режим можете да изберете с опция PSET от контролното меню на устройството.


Настройка на DMX режим

 1. Включете захранването към уреда. Натиснете бутон [Menu], за да влезете в основното меню.

 2. Изберете PSET, като използвате за целта бутони [up] и [down]. Натиснете [Enter].

 3. Изберете 16BT за стандартен 16-битов режим на работа или 16Ех за 16-битов разширен режим на работа. Натиснете [Enter].

 4. Натиснете бутон [menu], за да се върнете към основното меню.


Избор на DMX адрес

За самостоятелно управление на устройствата, трябва всяко от тях да има зададен отделен адрес. Два MAC 250 Krypton/Entour могат да споделят един и същи адрес, ако отговарят на командите по един и същи начин (тоест, няма да можете да ги управлявате самостоятелно).

Процедура:


 1. Включете захранването към уреда. Натиснете [menu], за да влезете в основното меню.

 2. Изберете ADDR, като използвате бутони [up] и [down]. Натиснете [Enter].

 3. Изберете адрес (канал за стартиране) от 1 до 500, като използвате бутони [up] и [down]. Натиснете [Enter]. Натиснете [menu], за да се върнете към основното меню.


Приспособяване

MAC 250 Krypton/Entour предлага три менюта с опции за оптимизиране на движението, така че да пасва на различни видове приложения. • PATI, Pan и Tilt инвертирано меню, позволява ви да разменяте канали Pan и Tilt (SWAP-ON), да обръщате Pan движението (PINV-ON), да обръщате Tilt движението (TINV-ON). Тези опции могат да ви бъдат от полза в ситуации, при които искате дадени устройства да отразяват действието на други устройства, със същия DMX адрес или в случаите, когато устройствата не са ориентирани според програмата си.

 • PTSP, Pan/Tilt скорост меню, предлага 2 настройки: FAST и NORM. Първата предоставя максимална скорост на работа за контролерити, при високи нива на DMX изхода. Втората предоставя по-бавна скорост, по-прецизно движение, при по-ниски нива на изхода. Настройката по подразбиране е FAST.

 • EFSP – Ефекти скорост меню, предлага 3 настройки: FAST, NORM и PRSS. Първите две настройки са подобни на разгледаните по-горе. PTSS – при тази настройка скоростта на ефектите копира настройките на скоростта за Pan/Tilt. Това ви дава възможност с една инструкция да настроите както скоростта на Pan/Tilt, така и на ефектите, от DMX контролера.

 • SCUT – съкратените настройки, които можете да откриете в меню PERS, определят дали колелата за цветовете и гобо ефектите да преминават през позиция отворено, при смяна на позициите. При настрока ON, колелата могат да приемат съкратената настройка и да преминат през отворената позиция, когато това е най-краткия път до следващата позиция. При настройка OFF, колелата няма да преминават през позиция отворено.


Дисплей

Менюто на дисплея (PERS-DISP) определя дали дисплея да остане осветен или не. Изберете ON, ако искате да остане осветен или OFF, ако искате да изгасне, две минути, след като сте натиснали бутон.

За ускоряване реакциите на дисплея, натиснете едновременно бутони [up] и [down].

Настройка за интензитета на дисплея (PERS-DINT) определя яркостта. Можете да изберете AUTO, за автоматично затъмняване на дисплея, като за целта се използва вграден светлинен сензор или ръчно да изберете нивото на интензитета от 10 до 100.


Захранване на лампата

Има две настройки, които определят управлението на лампата: Automatic Lamp On (PERS-ALON) и DMX Lamp-Off (PERS-DLOF).

Разполагате с три опции за автоматично управление на лампата: ON, OFF и DMX. При опция OFF, лампата остава изключена, до подаване на команда Lamp-on от контролера. При опция ON, лампата автоматично се включва при включване на електрозахранването на уреда. При опция DMX, лампата автоматично се включва, когато получи DMX данни и се изключва автоматично, 15 минути, след като се загубят DMX данните.
Рестартиране

Mожете да рестартирате устройството от контролер, ако DMX рестартирането (PERS-DRES) е с настройка SSEC. Ако настойката е OFF, командата няма да действа.

Можете да рестартирате устройството и да възвърнете фабричните му настройки като изберете: DFSE – FACT – LOAD.
ОТЧЕТИ

За работни часове на устройството

Общия брой часове, през които устройството е било включено, считано от производството му – (INFO – TIME – HRS – TOTL).

Броя на часовете, считано от последното рестартиране (INFO – TIME – HRS – RSET). Тази информация можете да ползвате за да определите интервалите между планираните ремонти. Натиснете и задръжте за 5 секунди [up], докато изписаното на дисплея изчезне.

Работни часове на лампата

Общия брой часове, при които лампата е била включена, считано от производството й (INFO – TIME – L HR – TOTL).

Броя на часовете, считано от последното рестартиране (INFO – TIME – L HR – RSET). Рестартирайте брояча, когато инсталирате нова лампа. Натиснете и задръжте за 5 секунди бутон [up], докато изписаното на екрана изчезне.
Включване на лампата

Общия брой включвания на лампата (INFO – TIME – L ST – TOTL) и общия брой включвания на лампата, считано от рестартиране на брояча (INFO – TIME – L ST – RSET). Рестартирайте брояча, когато инсталирате нова лампа. Натиснете бутон [up] и го задръжте за 5 секунди, докато отчитането изчезне от екрана.


Фабрична версия на оборудването

INFO –VER – на екрана ще се изпише версията на оборудването. Същата информация се появява закратко на екрана при стартиране на уреда.


Възможности за тестване и обслужване на уреда

DMX отчети


РАБОТА С DMX КОНТРОЛЕР

MAC 250 Krypton/Entour има възможност да работи с DMX512 контролери. Използва два оперативни режима: 16-битов и 16-битов, разширен.


Включване и изключване на лампата

Освен ако не е избран автоматичен режим на включване на лампата, тя остава изключена до подаване на команда за включване Lamp On.Забележка: При включване на няколко лампи едновременно може да се получи претоварване на веригата. Съветваме ви, в случай че желаете да включите няколко лампи, да задавате команди последователно към отделните лампи, между интервали от поне 5 секунди.

За да изключите лампата от контролера, подайте команда Lamp OFF на канал 1 в продължение на 5 секунди. Забележка: Не можете да включвате повторно лампата, преди да са изминали 8 минути, след последното изключване.


Позициониране на ефектите

Рестартиране – в случай, че даден ефект загуби индексирането си и престане да се движи според зададената програма, вие можете да рестартирате устройството, като подадете команда RESET на канал 1 на контролера, в продължение на 5 секунди. Обърнете внимание, че функцията за рестартиране може да е деактивирана, в съответствие с настройките DMX Personality (PERS – DRES).


Dimmer/Shutter системи

Механичната система Dimmer/Shutter предоставя димни ефекти, ефекти Blackout и Strobe. Ефекти Shutter, Strobe и Pulse се задават на канал 1. Нивото на интензивност на ефекта се задава на канал 2. 16-битовия разширен режим на работа предлага фина настройка за нивото на интензивност на ефектите, която се задава на канал 3.


Цветови ефекти

Колелото за цветовите ефекти може да се завърта постоянно – като възпроизвежда ефекти с разделени цветове – или постъпателно; да се върти на периоди или постоянно, в двете посоки и при различна скорост. 16-битовия разширен режим на работа дава възможност за фина настройка на канал 5, за настройките за избор на цветове на канал 4.


Ротационни гобоси

MAC 250 Krypton/Entour има 7-индексирани ротационни гобо позиции плюс една отворена позиция. Гобосите могат да бъдат индексирани (позиционирани под различен ъгъл), могат да се въртят постоянно, а могат да се въртят и от време на време да подскачат. Вида гобо ефект и модела на движение се избира на канал 4 (на канал 6 при 16-битовия разширен режим); ъгъла на индексиране и скоростта на въртене се избира на канал 5, (на канал 7 при 16-битовия разширен режим); фина настройка за позиционирането и скоростта – на канал 6, (на канал 8 при 16-битовия разширен режим).

Гобо колелото може да се върти постоянно, в двете посоки и при различна скорост.
Фиксирани гобоси (само за MAC 250 Entour)

Този модел предлага допълнително гобо колело с 10 фиксирани гобо позиции (плюс отворена позиция). Вида на гобо ефекта и типа на движението се избира на канал 7, (на канал 9при 16-битовия разширен режим). Гобо колелото може да се върти постоянно, в двете посоки и при различна скорост.


Фокус

Лъчът може да бъде фокусиран от приблизително 2 метра до безкрайност, с помощта на канал:

8 при 16-битов режим на работа за MAC 250 Krypton

10 при 16-битов, разширен режим на работа за MAC 250 Krypton

9 при 16-битов режим на работа за MAC 250 Entour

11 при 16-битов, разширен режим на работа за MAC 250 Entour.

Призмата може да бъде вмъкната и отстранена от пътя на светлината. Тя може да се върти в двете посоки и при различна скорост.
PAN и TILT

За управление на функциите, използвайте канали:

9 при 16-битов режим на работа за MAC 250 Krypton

12 при 16-битов, разширен режим на работа за MAC 250 Krypton

10 при 16-битов режим на работа за MAC 250 Entour

13 при 16-битов, разширен режим на работа за MAC 250 Entour.


Управлние на скоростта

Използвайте канали:

13 и 14 при 16-битов режим на работа за MAC 250 Krypton

16 и 17 при 16-битов, разширен режим на работа за MAC 250 Krypton

14 и 15 при 16-битов режим на работа за MAC 250 Entour

17 и 18 при 16-битов, разширен режим на работа за MAC 250 Entour.


Контрол на проследяването

Контрол на проследяването за функции Pan/Tilt, както и за гобо ефектите, е осъществим, посредством настойка 0 на каналите за скорост.

Контрол на проследяването относно това при каква скорост ефектите заглъхват при една сцена или се позиционират на друга, се осъществява от контролера.
Вектор управление

При този контрол, скоростта на движение на ефектите се определя от стойностите, избрани за каналите за скорост. Това позволява промяна на скоростта на крос-фейдърите, в случай, че контролера който използвате няма контрол крос-фейдър. Освен това, с този вид контрол можете да си осигурите по-плавно движение, особено при ниските скоростти.

Когато използвате вектор контрол, настройката на времето на крос-фейдъра (на контролера) трябва да е 0.
Blackout

При избрана настройка “blackout while moving” за каналите за скоростта, преградата се затваря, когато ефекта се придвижва, с цел изпълнение на невидимо преместване. Преградата се отваря, когато движението е изпълнено.


Отмяна на персонални настройки

Следните канали предоставят стойности за проследяване, с помощта на които можете да отменяте персонални настройки за скорост на Pan/Tilt. (PTSP в контролното меню):

13 при 16-битов режим на работа за MAC 250 Krypton

16 при 16-битов, разширен режим на работа за MAC 250 Krypton

14 при 16-битов режим на работа за MAC 250 Entour

17 при 16-битов, разширен режим на работа за MAC 250 Entour.


На следните канали ще получите стойности за проследяване, с помощта на които можете да отменяте съкратени настройки (SCUT в контролното меню):

14 при 16-битов режим на работа за MAC 250 Krypton

17 при 16-битов, разширен режим на работа за MAC 250 Krypton

15 при 16-битов режим на работа за MAC 250 Entour

18 при 16-битов, разширен режим на работа за MAC 250 Entour.
ОПТИЧНА КОНФИГУРАЦИЯ


Каталог: public -> MANUALS -> MARTIN-Light -> text files
MANUALS -> Ръководство на оператора
text files -> Инсталиране и начални стъпки за програмиране на lightjockey версия 5 за Windows 95/98/Me/2000/xp инсталиране
MANUALS -> Matrix аудио матрична система cme matrix X ръководство за употреба
MANUALS -> Cerwin – wega professional субвуфери ръководство за употреба
MANUALS -> Evid – ev I иновативен дизайн ръководство за употреба описание на продукта
MANUALS -> Ръководство за употреба важни инструкции за безопасност
MANUALS -> Evid – Високоговорителни системи за монтаж към таван ръководство за употреба описание на продукта
MANUALS -> Sx600 Ръководство на потребителя ev® Описание на продукта
text files -> Martin smartmac размери Всички размери са дадени в милиметри. Инструкции за безопасност


Сподели с приятели:
  1   2
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница