Магнитотерапия Исторически прегледстраница1/5
Дата06.11.2017
Размер0.65 Mb.
#34012
  1   2   3   4   5

ФАБРИКА СПОРТ ЕООД, тел. 0878 200 270, 02 417 0 471, www.fabrikasport.comМагнитотерапия

Исторически преглед
Да се води задоволителен и дълъг живот, без болки и болести, като че ли е цел за всички човешки цивилизации от началото на времето. Шамани и лечители, фелдшери и лекари постоянно търсят всевъзможни начини как да избавят пациентите си от най-различни здравни затруднения. От вниманието им не е убягнал и минералът, наречен магнетит (железен оксид, Fe3O4, най-богатата желязна руда, съдържаща до 72% желязо), който полагали на рани, ревматични стави и различни болезнени места заради неговите забележителни лечебни качества. Под формата на прах е станал дори една от съставките на еликсира на младостта. Предполага се, че китайците са го познавали преди повече от шест хилядолетия и са го използвали като добавка към лечебни кремове, питиета и компреси.
Съвременната история на използването на магнитните полета започва през 30-те години на ХІХ век, когато американецът Джоузеф Хенри и Уилям Стърджън са изработили първите електромагнити. За теоретичното обяснение на възникването и действието на електромагнитното поле заедно с тях имат заслуги и Майкъл Фарадей и Джеймс Максуел. Почти едновременно с това се появяват и първите опити за използването на електромагнитите в медицината. Но действителният размах на магнитотерапията настъпва едва след Втората световна война, когато в този клон на медицината започват систематично да се появяват множество научни работи. В Чехословакия от шейсетте години започват да се посвещават на тази дисциплина редица изключителни специалисти, като можем да посочим например д-р Новак, д-р Хокинарж и по-късно докторите Йержабек и Хвойка.
Магнитното поле и организма
Изключителните условия, които са се създали на Земята от нейното възникване, са дали възможност за появата на живот. Едно от тях е уникалното планетарно магнитно поле, което пулсира със специфичен ритъм и пази всичко живо от опасните съставки на космическото и слънчевото лъчене. „Екранираните“ частици създават на разстояние 1000–50 000 км от Земята т.нар. радиационни пояси на Ван Алън. Но най-значим и същевременно най-красив израз на защитата е полярното сияние, което е видимо в близост до северния магнитен пояс.
Магнитното поле на Земята има двуполюсен характер и приблизително веднъж на 700 000 години се стига до размяна на полюсите, тоест до промяна на северния полюс в южен. По време на тази смяна интензитетът и като следствие защитната дейност на магнитното поле спада до минимум. Никой не знае колко дълго трае такова състояние; според една теория едва няколко седмици или месеци, според други – стотици години. Сигурно е само едно – намираме се непосредствено пред такава периодичност, защото за последен път полюсите са се сменили приблизително преди 780 000 години. Интензитетът на магнитното поле на Земята се е понижил за последните 500 години с 50% и продължава да спада. Понастоящем стойността му представлява около 0,047 мТ (мили Тесла), което при старата система единици е 0,47 Г (Гаус).
Всеки жив организъм, не изключваме човешкия, на клетъчно ниво представлява съвършено съчетание на физикохимически реакции, които са повлияни от присъствието на планетарното магнитно поле. Неговият интензитет наистина е нисък, но въздейства на практика постоянно и периодично пулсира. Въпреки, че нямаме съответни чувствени рецептори и не можем да го усетим, без съществуването му нашият организъм няма да е способен да осигури правилното протичане на клетъчните биохимични реакции. Редица експерименти доказват голямата чувствителност на клетките и към минимални изменения в интензитета на магнитното поле, което значително влияе върху пропускливостта на клетъчните мембрани. В присъствието на магнитно поле със специфични биотропни параметри се стига до интензифициране на обмяната на веществата между външната и вътрешната среда, а с това и до общо повишение на метаболитната активност на клетките. Променя се повърхностното им напрежение и активност на някои ензими, както и йонното равновесие в екстра и интрацелуларна среда. Можем следователно да кажем, че едно от условията за съществуването на живота на Земята е нейното магнитно поле.
Характеристика на магнитното поле
При протичане на електрически ток по проводник (бобина) в неговата околност възниква магнитно поле. Ако разположим в нестационарно (променливо) магнитно поле жива тъкан (= проводник), ще възникне в нея под въздействие на електромагнитната индукция слабо електродвижещо напрежение и токове, които впоследствие изменят характеристиките на частиците на живата маса.
Познаваме статично магнитно поле, при което във времето не се променят нито поляритетът, нито интензитетът. Освен това променливо магнитно поле, при което поляритетът периодично се редува, и накрая импулсно магнитно поле (ИМП), което променя поляритета си на импулси със специфична форма и честота. Това поле се явява най-подходящо за терапевтични цели.

За да оказва необходимото въздействие, импулсното магнитно поле трябва да е с определена индукция (за безопасно използване без необходимост от лекарско наблюдение – до около 20 мТ), честота (използва се нискочестотна магнитотерапия – от 0 до 100 Hz), градиент, дължина и форма на импулса. Такова НИМП (нискочестотно импулсно магнитно поле) няма странични ефекти и е възможно то да бъде използвано при съответни индикации без притеснение.
Въздействие на импулсното магнитно поле върху човешкия организъм
Както беше казано по-горе, прилагането на нискочестотно импулсно магнитно поле предизвиква в експонираната тъкан и опосредствано в целия организъм редица изменения в биологичните процеси, което е възможно терапевтично да бъде използвано за влияние върху много болестни състояния. Предвид факта, че магнитното поле прониква равномерно през цялата тъкан, неговото въздействие е върху всяка една клетка. Не е в сила предположението, че колкото е по-висока индукцията (интензитета) и честотата, толкова по-голям е резултатът. Магнитно поле с висока индукция и честота може да предизвика най-различни здравословни проблеми, като например болки в главата, умора, кожни изменения, невралгични компликации или смущения в сърдечния ритъм. По време на клиничните изпитания се установи, че за терапевтично използване е най-подходящо нискочестотното импулсно магнитно поле с параметрите, посочени в предходния раздел.
Между най-важните въздействия на такова НИМП са:
Ускоряване на регенерацията на клетките, стартиране на процесите на зарастване

Противовъзпалителни действия

Притъпяване на болките (действие на аналгетик)

Разширяване на кръвоносните съдове и подобряване на кръвоснабдяването в експонираната област

Отстраняване на отоци

Отстраняване на повишено мускулно напрежение (миорелаксиране)

Подсилване и стабилизиране на костната и свързващата тъкан (стави, хрущяли)

Подсилване и подобряване на имунната система

Стабилизиране на кръвното налягане

Хармонизиране на вегетативната нервна системаПонижаване на консумацията на лекарства
Ускоряване на регенерацията на клетките, стартиране на процесите на зарастване
Приложението на ИМП води до активиране на метаболизма на клетките. Доказано е, че по време на различните болестни състояния се променя повърхностното напрежение (потенциали) на клетъчните мембрани. Импулсното магнитно поле въздейства върху йонното равновесие в плазмата и в междуклетъчното пространство, активира управляваните чрез напрежението канали и преноса към мембраните и така нараства общия метаболитен обмен на всяка клетка. Следователно се подобрява кръвоснабдяването и това води до повишаването на приема на кислород и хранителни вещества (както и по-доброто приемане на лекарствата) и до по-доброто отвеждане на отпадъчните вещества от обмяната на веществата, което е изходно условие за всички оздравителни процеси. Образно може да се каже, че приложението на ИМП с подходящи параметри стимулира клетките, за да трептят отново в своите хармонични честоти и така подкрепя активирането на техните собствени способности и процесите на регенерация.
Добро доказателство може да бъде например въздействието на импулсното магнитно поле при дегенеративните заболявания на ставите, каквито са артрозата или ревматоидния артрит. Днес на пазара се намира голямо количество лекарствени средства, предназначени за притъпяване на тези проблеми и по-добро снабдяване на хрущяла. Редица от тях са действително с високо качество. Метаболитната активност на хондроцитите (клетките на хрущялната тъкан) в сравнение с директно снабдяваните чрез кръвоносни съдове тъкани (хрущялът няма преносни съдове) е многократно по-ниска и ако при това са повредени от дегенеративни процеси, то тяхната способност за регенерация изразително се понижава. Приложението на ИМП помага на хрущялните клетки да активизират заздравителните процеси и да се повиши нивото на техния обмен, което в крайна сметка им позволява да използват достатъчно приемането на хранителни вещества и лекарства.
Противовъзпалителни действия
Противовъзпалителното действие на импулсните магнитни полета е опосредствано от повишаването на фагоцитозата на неутрофилите (поглъщане на бактерии и възпаляващи частици от специализиран вид бели кръвни телца) и продуцирането на супероксид (свободен радикал), който деструктурира клетъчната стена на бактериите. Същевременно се повишава разграждането на левкотриените, които са вещества, силно поддържащи местните възпалителни процеси. Това привидно противоречиво въздействие на ИМП обяснява използването им както при бактериални, така и при стерилни възпаления (подагра, ревматоиден артрит). Повишаването на продукцията на вече споменатия супероксид е също причина за временното влошаване на състоянието при някои болни (особено при страдащи от ревматизъм), което обаче се подобрява в течение на няколко следващи приложения на ИМП. В рамката на активирането на метаболичните и регенеративните процеси, посочени в предходния раздел, може да се стигне до цялостно отстраняване на затрудненията.
Притъпяване на болките (действие на аналгетик)
Аналгетичният ефект на ИМП идва по няколко линии. Много важно е противовъзпалителното въздействие и свързаната с него промяна на рН („киселинност“) в тъканта, влиянието върху импулсите на нервите на местно ниво (изключителната успешност на ИМП при притъпяване на болките от нервен произход, каквито са например при ишиас, синдроми за притискане на нервните корени, произлизащи от гръбначния мозък, тригеминална невралгия или фантомни болки). Своето значение има също и мускулното релаксиране, повишеното разграждане на ендорфина и по-доброто кръвоснабдяване на експонираната тъкан.
Разширяване на кръвоносните съдове и подобряване на кръво-снабдяването в експонираната област
Импулсното магнитно поле предизвиква повишено окисляване на йоните на калция от клетките на гладката мускулна тъкан на съдовете, което води до отпускане на напрегнатостта на стените им и така до тяхното разширяване. Този ефект е важен преди всичко при капилярите, защото води до повишаване на кръвоснабдяването на експонираната област, а с това и до достъп на повече кислород и хранителни вещества, както и до по-доброто отвеждане на продуктите на метаболизма. Това въздействие на ИМП намира приложение например при диабетните ангиопатии (смущения в кръвоснабдяването преди всичко на долните крайници при диабетиците) или при исхемичното заболяване на сърцето и при ангина пекторис (лошо кръвоснабдяване на сърдечния мускул в резултат на свиване на сърдечните съдове), но и при други заболявания.
Отстраняване на повишено мускулно напрежение (миорелаксиране)
В намаляване на напрежението на скелетната мускулатура заслуга има както аналгетичното действие на импулсното магнитно поле, така и повишаването на кръвоснабдяването на експонираната област. Повишаването на активността на ензима лактатдехидрогенеза води до разграждане на киселите метаболити на млечната киселина, която възниква в мускулите по време на натоварване. Разграждането и отмиването на тези продукти приглушава дразненията на нервните рецептори и позволява отпускането на болезнените контракции. Значение има също и антивъзпалителното действие на ИМП. Ефектът на миорелаксиране се чувства преди всичко при неспецифичните болки в гърба, вдървеността на шията и вратните мускули (често предизвикващи продължително главоболие), при лумбаго и др.
Отстраняване на отоци (въздействие върху едеми)
С подобряването на кръвоснабдяването и микроциркулацията в експонираната тъкан и с повишаване на метаболизма в нея се постига по-бързо абсорбиране на отоците. Освен това с прякото въздействие върху предизвикалата го причина (наранена мускулатура, гръбначна или друга тъкан или други причини) изчезва довода за възникването им. Приложение намира също антивъзпалителното и аналгетичното действие на импулсното магнитно поле.
Гореописаното въздействие на НИМП позволява на импулсната магнитотерапия да намира решения за много болестни състояния. Тя със сигурност не е лек срещу всичко, но нейните характеристики директно предопределят използването й в почти всички клинични специалности.

  • Не създава навици

  • използването й представлява минимален риск

  • минимум странични ефекти

  • ниски разходи

а на всичко отгоре и показва най-висока статистическа мярка на успешност в сравнение с всички използвани лечебни процедури (!).
За съжаление обаче, не се предписва като пръв избор на метод, а едва в ситуацията, когато останалите терапевтични методики не са дали никакъв или само пренебрежим резултат. Въпреки това импулсната магнитотерапия има своето незаменимо място в лечебния план и нейните терапевтични резултати казват много.
При проверяването и прилагането на гореизложената теория в практиката измежду няколкото чешки производители на магнитотерапевтични уреди избрахме продуктите с марка


RENAISSANCE®

Производителят ни предостави за изучаване обширни клинични тестове, извършвани с тези уреди. Така имахме възможността да проверим всички необходими технически данни, представяни от този производител, и да се запознаем с отзивите на редовните потребители на магнитотерапевтичните уреди с марка „RENAISSANCE®“. Въз основа на тези познания и информация от специализираната литература, в настоящата публикация са използвани термини и стойности, използвани именно от този производител.


Препоръчаните режими на лечебно приложение са синтез от осъществени клинични тестове и опит от днес вече многобройната общност от удовлетворени потребители на лечебните уреди с марка „RENAISSANCE®“. Не малка част също са почерпани от успоредни изследвания, които протичат в Европа и в целия свят.
Пояснения към по-долу изложения текст:
НИМП – нискочестотно импулсно магнитно поле
Режим „РЕГЕНЕРАЦИЯ“ – режим, чиято главна задача е да ускори процесите на зарастване, да подобри кръвоснабдяването на експонираната част, да ускори регенерацията на клетките.
Режим „СРЕЩУ БОЛКИ“ – режим, който служи за потискане на остри състояния на болка.
Специални програми Р0-Р9 – режими (само при модела R2010), който служи за избор на конкретни стойности на честотата на НИМП, според диагнозата на заболяването.
Използване на импулсното магнитно поле в клиничната практика

Исхемична болест на сърцето и хипертония
Исхемична болест на сърцето, ангина пекторис

♥ Недостатъчното снабдяване с кръв на сърдечния мускул – по стените на коронарните артерии се отлагат атероматозни плаки, които стесняват сечението им. Стесняването на коронарните артерии при артериосклерозен процес може да има различни клинични изяви, които обобщаваме под общото название исхемична болест на сърцето (ИБС). Най-известното следствие от нея е инфарктът на миокарда, по-честа и главно продължителна изява са стягащите болезнени усещания в областта на гърдите, които наричаме ангинозни болки или стенокардия.

Ангината пекторис се дефинира като пристъпна, натискаща или пареща болка в сърдечната област, не точно ограничена, най-често усещана зад гръдната кост или вляво от нея, често с излъчване към лявото рамо, лявата плешка, понякога и към шията или стомаха. Може да се свързва с чувство за недостиг на въздух или затруднено дишане (задушаване), притеснение, често с прилошаване, понякога с усещане за повръщане и студена пот. Продължава от няколко до десетки минути – при по-голяма продължителност винаги има място подозрението за остър инфаркт на миокарда.

 Повишаването на дейността на лявата и дясна камера, продължаването на диастолата (фаза на сърдечния цикъл, при която сърдечните кухини се отпускат и се пълнят с кръв), понижаването на честотата на пулса и отшумяването на болката в гърдите (стенокардия). Понижаване на чувствителността към метеорологичните влияния, повишаване на поносимостта към натоварване, понижаване на уринирането (важно защото не се създават отоци, сърцето изпомпва нормално количество кръв и не се натоварва прекомерно), по-късно и възможност за намаляване на дозите лекарства. Подобрението се забелязва и в ЕКГ! Понижаването на тенденцията за създаване на кръвни съсиреци, активира механизмите за разтварянето им. Можем да полагаме апликатора и на гърдите, и на гърба. Необходимо е продължително използване, минимално 6 месеца до една година!Препоръчано прилагане:

режим „РЕГЕНЕРИРАНЕ“ или програма Р3 два до три пъти на ден

продължителност на едно експониране 20–30 минути
Хипертония

♥ Повишено кръвно налягане, дължи се на много причини.

 При всички случаи за понижаване на кръвното налягане и свързаните с него рискове (инсулт, исхемична болест на сърцето, увреждане на ретината, глаукома, увреждане на бъбреците и други органи и т.н.), подобряване на съня, потискане на главоболие. Понижаване на честотата на пулса, по-висока диуреза (количество отделена урина), понижаване на нивото в кръвта на хормоните, които влияят за повишаване на кръвното налягане. Оптимизиране на тонуса (напрежението) на вегетативната нервна система.

Препоръчано прилагане:

режим „РЕГЕНЕРИРАНЕ“ или програма Р3 два до три пъти на ден

продължителност на едно експониране 20–30 минути

Бележка: По време на първите прилагания е възможно при някои индивиди да се получи рязко понижение на сърдечното налягане. Това състояние обаче се оправя по време на следващите няколко експонирания и не е причина за прекъсване на терапията! При такива случаи съкратете времето на прилагане на веднъж дневно 5–10 минути и постепенно повишавайте.

Аритмия

♥ Нарушение на сърдечния ритъм в смисъл на забързването му (тахикардия), забавянето му (брадикардия) или неритмичност.

 Препоръчва се прилагането на апликатора на гърба в областта на гръдната част от гръбначния стълб. При пароксизмалната тахикардия (пристъпно сърцебиене) се е понижил броят и продължителността на пристъпите равностойно с групата, лекувана фармаколо­гично (лекарства, т.нар. антиаритмика), при която беше възможно да се понижи дозирането.

Препоръчано прилагане:

да се започва постепенно един–два пъти на ден по 5–10 минути, с времето да се повишава

режим „РЕГЕНЕРИРАНЕ“, 2 до 3 пъти на ден

продължителност на едно експониране 20–30 минутиБележка: По време на първите прилагания е възможно при някои индивиди да се получи рязко понижение на сърдечното налягане. Това състояние обаче се оправя по време на следващите няколко експонирания и не е причина за прекъсване на терапията! При такива случаи съкратете времето на прилагане на веднъж дневно 5–10 минути и постепенно повишавайте. След приложение останете да лежите или седите поне още 10 мин. Не ставайте рязко.
Заболяване на периферните кръвоносни съдове
Заболяване на артериите

♥ Атеросклеротични запушвания, диабетна ангиопатия (съдоводегенеративни усложнения на захарната болест), ендартерит (възпаление на интимата – вътрешните слоеве на артериите, води до създаване на кръвни съсиреци (тромби), които могат да запушат съда или могат да бъдат емболизирани (въвлечени) по посока на кръвния поток).

 Увеличава се разстоянието, което пациентът изминава без да се появи болка в зле снабдяваните с кръв крайници (т.нар. клаудикация, особено при диабет или при атеросклерозни запушвания на бедрените артерии), подобряване на tilt-теста, болкоуспокояващо (аналгетично) действие, повишаване на кожната температура, подобряване на кръвоснабдяването, противосъсирващо действие, повишава се съдържанието на кислород в тъканите → бързо заздравяване на кожните дефекти, причинени от лоша трофика (хранене, кръвоснабдяване), антибактериално действие, противовъзпалително действие. Възможна превенция на ампутирането при диабетиците. В някои случаи може да се стигне до рязко понижение на налягането, усещане за замайване е световъртеж (вертиго) или сърцебиене (палпитация). В случай че не се прекъсва магнитотерапията, затрудненията ще отшумят до петото експониране.

Препоръчано прилагане:

режим „РЕГЕНЕРИРАНЕ“ или програма Р3 два до три пъти на ден

продължителност на едно експониране 20–30 минути
Заболявания на вените

♥ Преди всичко тромбофлебити и техните последствия (възпаления на вените с образуване на съсиреци, опасност от емболизиране (навлизане) в белите дробове), хронична венозна недостатъчност (забавяне на кръвния ток във вените → отоци, образуване на съсиреци).

 Редуциране на отоците, повишаване на съдържанието на кислород в артериалната кръв и подобряване на прехода му към тъканите, разтваряне на тромбите (съсиреците) и намаляване на образуването им. Стартиране на процеси на зарастване при язви.

Препоръчано прилагане:

режим „РЕГЕНЕРИРАНЕ“, два до три пъти на ден

продължителност на едно експониране 20–30 минути
Заболявания на лимфатичните съдове

♥ Първичен лимфедем (оток, причинен от запушване на лимфатичните съдове), лимфадем след хирургично лечение.

 Изразително подобрение на циркулацията, редукция на обема на засегнатите крайници с 20–50%. Препоръчва се комбиниране с лимфодренаж.

Препоръчано прилагане:

режим „РЕГЕНЕРИРАНЕ“ или програма Р3 два до три пъти на ден

продължителност на едно експониране 20–30 минути

при възпаления първите няколко дни веднъж на ден, после постепенно да се повишаваБелодробни заболявания
Хроничен бронхит

♥ Продължителни повтарящи се възпаления на долните дихателни пътища

 Облекчаване на дишането и изкашлянето, потискане на пристъпите на кашлица и задушаване. Общият период на лечение се съкращава с третина или половина.

Препоръчано прилагане:

режим „РЕГЕНЕРИРАНЕ“ или програма Р6 два до три пъти на ден

продължителност на едно експониране 20–30 минути
Неспецифични белодробни заболявания

♥ Бронхиална астма, хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ, т.нар. болест на пушачите).

 При асматиците се понижава честотата на пристъпите, подобряват се спирометричните параметри (изследване на функционалния капацитет на белите дробове), понижаване на дозите на стероиди (лекарства, потискащи възпаленията), облекчаване на изкашлянето. При ХОББ – подобни резултати, също противовъзпалително действие, освен това подобряване на действието на антибиотиците (магнитното поле спомага за проникването им в тъканите, действа срещу фиброзната дегенерация на белите дробове (в резултат на възпалението клетките на белодробната тъкан се заместват със съединителна тъкан, като дробовете понижават способността си да обменят газове между кръвта и вдишвания въздух.


Каталог: userfiles -> product files shared
product files shared -> Afya pharmacy Мета думи
product files shared -> Натюрпро 02” пълномаслено соево брашно, тостирано
product files shared -> Пиксел: 8mm. In Dip пиксела в модул
product files shared -> Ефектът на Ментат при представянето на учениците в училище
product files shared -> Приемането на Ашваганда и нейният ефект върху процеса на стареене
product files shared -> Проучване на ефективността на препарата Меносан при овладяването на субективните симптоми на патологичния климактериум
product files shared -> Захранване: 12V 1a dc ( постоянен ток) Захранващ кабел
product files shared -> Ролята на Цистон при камъни в уринарните пътища Проучване, проведено от Marya sks, Singla S
product files shared -> Приложение на препарата „цистон“ в комплексното лечение на уролитиазата
product files shared -> Цистон и неговото приложение при хронични бъбречни заболявания


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница