Май 2006 I. Проведени срещи на представители на библиотеките сДата24.07.2016
Размер171.54 Kb.
#4111
РЕЗУЛТАТИ ОТ НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕЧНА СЕДМИЦА

15 - 21 МАЙ 2006
I. Проведени срещи на представители на библиотеките с:
I. І. Депутати
Регионална библиотека “Пейо Яворов” - Бургас
1. 16 май – РБ – приемна на бургаския депутат Маруся Любчева.

2. 22 май - РБ – приемна на бургаския депутат Светослав Малинов.


Библиотека “Дора Габе” - Добрич
Седмицата беше закрита със среща с депутата от Добрички избирателен район - г-н Ясен Пенчев.
Народна библиотека “Иван Вазов” – Пловдив
Среща със Захари Георгиев, водач на листата на БСП от Пловдив.
Регионална народна библиотека “Петко Рачев Славейков”– Велико Търново
Среща с Мирослав Мурджов- народен представител от 4-ти Великотърновски многомандатен избирателен район.
Регионална библиотека ”Христо Смирненски” - Плевен
22 май - среща на народните представители от ХV плевенски многомандатен избирателен район с библиотечни работници от Плевен и региона. На срещата присъстваха : Анелия Мингова - депутат от НДСВ, Васил Антонов - депутат от Коалиция за България, заместник областния управител Николай Русинов и председателя на БСП - Плевен Любомир Петков. Домакин на срещата беше г-жа Аня Михова –директор на РБ”Христо Смирненски”. Тя очерта най-наболелите проблеми на ръководената от нея институция. Един от тях е преместването в новата сграда на библиотеката, която ще бъде готова следващата година.Това поставя въпроса за осигуряване на съвременно оборудване на сградата и автоматизацията на информационно-библиотечната дейност. Г-жа Михова призова депутатите да лобират пред изпълнителната власт за необходимите средства, за да може да се осъществи преместването на библиотеката в новата сграда през 2007 година. Дискутираха се и бяха обсъдени проблемите както на РБ”Христо Смирненски”, така и на библиотеките в региона.
Регионална библиотека “Петър Стъпов” - Търговище
15 май – открита изложба на стари и редки книги. Официален гост беше народният представител г-н Румен Такоров. Приемният ден за граждани на депутата премина в библиотеката.
I. ІІ. Представители на изпълнителната власт
Регионална библиотека “Пейо Яворов” - Бургас
11 май – ХХІХ – ти Ден на библиотечните дейци в Бургаска област с участието на библиотекарите от Регионална библиотека “Г.С. Раковски” – гр. Ямбол. Гостува зам.- министъра на културата Надежда Захариева.
Библиотека „Проф. Боян Пенев” – Разград
С областния управител-Наско Анастасов и зам.-областния управител Милена Цанева, присъствала на откриването на Националната изложба на библиотеките и участвала на „кръглата маса” в Народното събрание.
Библиотека “Родина” – Стара Загора
Среща със зам.-областния управител Данчо Данев на директорите и представители на трите големи старозагорски библиотеки – ЧБ “Родина”, РБ “Захарий Княжески” и УБ при Тракийски университет.

Библиотека “Зора” – Сливен

17 май - среща със зам.министъра на културата Надежда Захариева – участваха библиотекарите от “Зора” и представители на читалищата от Сливенска община; на срещата бяха обсъдени проблемите на читалищата и библиотеките.


I. ІІІ. Представители на местната власт и читалищни настоятелства
Библиотека “Дора Габе” - Добрич
17 май - Проведена среща на директора на библиотека “Дора Габе” и председателя на читалищното настоятелство на НЧ “Йордан Йовков” с кмета на Община град Добрич - Детелина Николова. Бяха обсъдени въпроси, свързани с мястото на обществените библиотеки като партньори на местната власт, възможността за включване на библиотеките в общинските стратегии, проекти и програми за развитие, идеи за изграждане на регионална библиотечно-информационна мрежа, обогатяване на библиотечните фондове и информационни ресурси, модернизиране на технологиите и материално-техническата база на библиотеките.
Регионална библиотека "Н. Фурнаджиев – Пазарджик
Среща с кмета на град Пазарджик - Иван Евстатиев и с председателя на Общинския
съвет - Тодор Попов.
Библиотека „Проф. Боян Пенев” – Разград
1. С председателя на Общински съвет Разград – Добринка Монева;

2. С кмета на Община Разград – Денчо Бояджиев и зам.-кмета по култура - Кина Дякова, присъствала на откриването на Националната изложба ;

3. Изнесено в библиотеката съвместно заседание на двете постоянни комисии на Общински съвет Разград-по култура и духовни ценности и по образование и наука, присъствали 13 общински съветници, от общинската администрация- кмет, зам.-кмет и секретар, журналисти от местните медии-телевизия и вестници, председателите на трите местни дружества на писателите, граждани.
Библиотека “Родина” – Стара Загора
1. Откриване на 38-то заседание на Общинския съвет с информация за НБС и двете старозагорски библиотеки – ЧБ “Родина” и РБ “Захарий Княжески”.

2. Папки с материалите за НБС получиха:

д-р Евгений Желев – кмет на Община Стара Загора

Иван Георгиев – зам.-кмет на Община Стара Загора

Тихомир Димитров – зам.-кмет на Община Стара Загора

Илия Златев – зам.-кмет на Община Стара Загора

Зоя Цвяткова – секретар на Община Стара Загора

Цанка Ганева – директор на Дирекция “Финансово-стопански дейности, бюджет и управление на собствеността” в Община Стара Загора

Георги Вълчев – директор на Дирекция “Образование и култура”

Антон Андронов – председател на ОС

д-р Диана Бушкалова – зам.-председател на ОС

Валентина Бонева - зам.-председател на ОС

Стефчо Василев - зам.-председател на ОС

Петя Арнаудова – председател на ПК по образование

Велизар Лазаров – председател на ПК по култура

3. 47 общински съветници получиха папки с материали, подготвени от двете старозагорски библиотеки – ЧБ “Родина” и РБ “Захарий Княжески”.Библиотека “Зора” – Сливен

19 май – по покана на директора на библиотека “Зора” се проведе изнесено заседание на Постоянната комисия по култура и вероизповедания към Общински съвет – Сливен; заседанието изцяло бе посветено на библиотеката - обсъдени бяха както постиженията, така и проблемите на “Зора”.


Регионална народна библиотека “Петко Рачев Славейков”– Велико Търново
22 май – от 15.00 ч. в зала 302 на Община Велико Търново бе проведено открито заседание на Комисията по Култура и културно историческо наследство и вероизповедание при Общински съвет Велико Търново, на което присъстваха: Мирослав Мурджов- народен представител от 4-ти Великотърновски многомандатен избирателен район, Николай Тачев-Председател на Общински съвет-Велико Търново

Общински съветници-членове на Комисията по култура, Велика Иванова-началник отдел “Култура и КИН”-Община Велико Търново, Нели Стойчева-секретар на Читалище “Искра”-Велико Търново и библиотечни специалисти от Община Велико Търново. На заседанието бяха предоставени материали, свързани с темата на предстоящото заседание на Комисията и с националната библиотечна седмица. По време на заседанието се обсъдиха настоящите проблеми, свързани с дейността на различните видове библиотеки, финансиране на дейностите, липса на технологично оборудване, ниското заплащане на библиотечния труд , което води до немотивираност и липса на стимул да работят активно и да предлагат нови идеи и услуги в библиотечната дейност.


Регионална библиотека “Петър Стъпов” - Търговище
През Националната библиотечна седмица бе представен Информационният център в присъствието на Кмета на Община Търговище, Председателя на общинския съвет и други гости.
Регионална библиотека “Пенчо Славейков” – Варна
1. 2 април - Областната управа включи в работна среща на кметове и кметски наместници от региона с културните институти - презентация за двете национални кампании и библиотеката, както и разговор за библиотечното дело в региона. След нея бяхме поканени на нова среща в разширен състав - кметски наместници, отговорници за културно-масова дейност, читалища в региона. Изключително ползотворен беше диалогът, защото местната власт получи ясна представа за проблемите и възможност за оформяне на други приоритети в своите планове. Срещите с различните представители на местната власт издигнаха отново сградния проблем на библиотеката.

2. 18 май, 11:00 ч. Среща с председателя на Общински Съвет - Варна г-н Борислав Гуцанов.

13:30 ч. Среща с председателя на ПК "Култура, медии, вероизповедания " при ОС - Варна - г-н Панко Анчев и Среща с председателя на постоянната комисия "Образование" - г-н Диян Даскалов. Срещи с общински съветници в комисията по култура и комисията по образование. Среща с председателите на постоянните комисии.
Градска библиотека “Пеньо Пенев” – Димитровград
17 май – Дискусия в библиотеката на тема “Перспективи за подобряване нормативната и законодателната уредба на библиотечното дело в България” с участието на председателя на ОбС Николай Колев и общински съветници. Николай Колев се ангажира да внесе предложение ГБ “Пеньо Пенев” да бъде включена в Общинския план за развитие, обхващащ стратегия за възобновяване и стабилизиране на града и общината до 2013 година. Общинският съветник Стефан Димитров предлага част от компютрите в училищата да се предоставят за ползване в библиотеките им.
Народна библиотека “Иван Вазов” – Пловдив
Среща с Красимир Обретенов – експерт в Дирекция “Култура” на Община Пловдив и Пенка Калинкова – общински съветник. Те изслушаха експозетата на Радка Колева, Славка Шопова и Златка Иванова за проблемите на библиотеката, програмата за НБС, за състоянието на библиотеките от региона и обещаха съдействие и подкрепа.  
I. ІV. Ректорски ръководства
Библиотека “Дора Габе” - Добрич
Среща с доц. Славка Славова - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" - Филиал Добрич.
II. Постигане на конкретни договорености в полза на библиотеките.
Международен колеж – Албена гр. Добрич
19 май - Библиотечно-информационният комплекс получи нова техника – комбинирана машина Bizhub – копир, скенер и принтер.
Библиотека “Дора Габе” - Добрич
1. Във връзка със стартиралата кампания “Дари книга” от името на г-жа Д. Николова – Кмет на Община гр. Добрич бяха дарени книги на три училищни библиотеки от града.

2. Проявен интерес на местната общност към организираните инициативи и множество положителни изказвания на гражданите по време на проявите; особено силен интерес и добро отношение към библиотеката беше показан при провеждането на Библиотечния салон от страна на журналисти, краеведи, местни творци и издатели /Петранка Божкова, Рада Въртунинска, Драгни Драгнев, Николай Мирчев и др/.


Регионална библиотека "Н. Фурнаджиев – Пазарджик
Постигната договореност с общината за осигуряване на допълнително финансиране от порядъка на 35 000 лв. за довършване ремонта на залата за ново книгохранилище.
Библиотека „Проф. Боян Пенев” – Разград
1. Инвестиционно финансиране газифицирането на централната сграда на библиотеката.

2. Включване в общинската програма преустройство на архитектурната среда пред Детския отдел - изграждане входна рампа за деца с увреждания.

3. Финансиране краеведско издание на библиотеката за 2006 г.– сборник „Избрани песни от Лудогорието”.

4. Финансиране закупуването на нови библиотечни документи от издателства за регионалната, читалищните и училищни библиотеки.

5. Пренасочване на два броя помощен персонал от наетите от общината по НП„СПОЗ”.

Библиотека “Зора” – Сливен

Общинските съветници гласуваха решение да се внесе искане за отпускане на средства за ремонт на библиотеката.


Регионална народна библиотека “Петко Рачев Славейков”– Велико Търново
1. Закупуване на копирна техника в размер на 5 000 лв. със средства на Община Велико Търново.

2. Подмяна на осветление, дограма и боядисване на отдел “Изкуство” със средства от инвестиционната програма на Община Велико Търново в размер на 15 000 лв.


Централна научно-техническа библиотека
Фирма БИК ООД дари на библиотеката книги на стойност 100 лева.


III. Медийно отразяване.
ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ
15 май 2006
Национално радио, Програма “Хоризонт” – Новини

Програма “Христо Ботев” – Новини

По време на цялата седмица от 12-24 май по програма “Хоризонт” тече радио-спот за кампанията
Програма “Хоризонт” , “Преди всички” 6.40 ч.

Репортаж за участието на библиотеката на Шуменския университет “Еп. Константин Преславски” в НБС с откриване на работно място за хора със зрителни увреждания.


Канал 1, сутрешен блок

Репортаж за откриването на Националната библиотечна седмица и изложбата на малки книги, организирана от библиотека “Захарий Княжески”, гр. Стара Загора.


Канал 1, Централни новини 20.30 ч.

Откриване на Националната библиотечна седмица с изложбата “Съвременната българска библиотека” в Парламента.

Интервю с Ваня Грашкина – Председател на СБИР.
19 май 2006 г.
Радио “Алма матер”, предаване “Рок море”, 14.00 ч.

Доц. д-р Иванка Янкова – гост в студиото. Разговор за НБС и за премиерата на книгата “Модерната библиотека”


22 май 2006 г.

Национално радио, “Нощен Хоризонт”

Доц. д-р Иванка Янкова – гост в студиото. Разговор за НБС и за премиерата на книгата “Модерната библиотека”


24 май 2006г.

Национално радио, Програма “Хоризонт”

Излъчени репортажи с интервюта за Националната библиотечна седмица с Иванка Янкова, Динчо Кръстев, Нели Стоилова, Слава Драганова.


ВЕСТНИЦИ
1. Тодорова, Таня. Университетските библиотеки и съвременното образование // А з Б у к и, бр. 22, 2006

2. Тодорова, Таня. Библиотеките – инвестиция в бъдещето //

3. Библиотеките в проценти // К у л т у р а, N 20, 26 май 2006, с. 1.

4. Закон прави библиотеките европейски //


Международен колеж – Албена гр. Добрич
1. 15 май - Радио “Добруджа” излъчи интервю с Елена Юрченко по повод откриването и целите на Националната библиотечна седмица.

2. 20 май - Телевизия “Добруджа” излъчи интервю с Елена Юрченко за професионалния й път, за перспективите пред професията на библиотечно-информационния специалист, за дейността на СБИР и сдружение “Американски опит за библиотеките” и за дейността на Библиотечно-информационния комплекс на Международен колеж-Албена.


Библиотека “Дора Габе” - Добрич
1. Отразяване в предаването "Новини" на местна телевизия "Добруджа кабел"
2. Публикации в печата:

"БИБЛИОТЕКАТА - инвестиция в бъдещето. // Н о в а д о б р у д ж. т р и б у н а (Добрич), № 88, 11 май 2006.


ДНИ на отворените врати в библиотека "Дора Габе". // Д о б р у д ж. т р и б у н а (Добрич), № 90, 12 май 2006.
ЗАПОЧВА Национална библиотечна седмица. // Н о в а д о б р у д ж. т р и б у н а (Добрич), № 90, 15 май 2006.
ИЗЛОЖБА представя ценни издания от фонда на библиотека "Дора Габе". // Н о в а д о б р у д ж. т р и б у н а (Добрич), № 91, 16 май 2006, 1 сн.
ЦЕННИ книги представят в библиотека "Дора Габе". // Д о б р у д ж. т р и б у н а (Добрич), № 92, 16 май 2006, 1 сн.
СТУДЕНТИ ще станат библиотекари за ден. // Д о б р у д ж. т р и б у н а (Добрич), № 93, 17 май 2006.
КНИГАТА е велико чудо. // Н о в а д о б р у д ж. т р и б у н а (Добрич), № 93, 18 май 2006, 1 сн.
ИНИЦИАТИВАТА "Библиотекар за един ден"...(Културни акценти). // Н о в а д о б р у д ж. т р и б у н а (Добрич), № 93, 18 май 2006.
БИБЛИОТЕКИТЕ и местната власт ще си партнират. // Д о б р у д ж. т р и б у н а (Добрич), №95, 19 май 2006.
БИБЛИОТЕКИТЕ могат да разчитат на местната власт. // Н о в а д о б р у д ж. т р и б у н а (Добрич), № 94, 19 май 2006.
Регионална библиотека "Н. Фурнаджиев – Пазарджик
1. Кузева, Ваня. Първи сме след София със специална програма за слепи / Ваня Кузева. // Виделина (Пазарджик), XVI,  № 95, 19-21 май 2006, с. 2.

2. Димитрова, Теодора. ОбС-шефът се ангажира с ремонта на библиотеката / Теодора Димитрова. // Виделина (Пазарджик), XVI,  № 93, 17 май 2006, с. 4.


Библиотека „Проф. Боян Пенев” – Разград
1. Местни вестници: „Лудогорски вестник”- в постоянната рубрика „Вашата библиотека”, подготвена страница за Националната седмица ; публикации във в.„Гледища днес”, в „Екип 7”, в. „Потомци”.

2. Местната кабелна телевизия „Евроком Разград” ООД.

3. Радио Разград.

4. Културния календар на Община Разград – уеб сайт.


Библиотека “Родина” – Стара Загора
1. Публикации в печата:

Бахчеванов, Димитър.  Инициативи на "НБП" възраждат интереса към книгите : Без глоби през Седмицата на библиотеките / Димитър Бахчеванов. // Национална бизнес поща . - Ст. Загора, XVI, N 20, 15 - 21 май 2006, с. 53. 

Загорова, Анита.  Седмица без глоби в библиотеките / Анита Загорова. // Местен 24 часа . - Ст. Загора, N 40, 19 май 2006, с. 4. 

Национална библиотечна седмица - 15-21 май 2006 г. // 7 дни Стара Загора . - Ст. Загора, XIII, N 19, 12 - 18 май 2006, с. 10. 

Ранчева, Росица.  Библиотеката - инвестиция в бъдещето? : Селските и училищните библиотеки не получават нито един всекидневник / Росица Ранчева. // Старозагорски новини . - Ст. Загора, XII, N 92, 15 май 2006, с. 11.

2. Електронни медии:

Пресконференция с представители на печатни и електронни медии – 11 май. Участници: директорите на ЧБ “Родина”, РБ “Захарий Княжески” и УБ при Тракийски университет; началник отдел “Култура” в Община Стара Загора

ТВ Стойчев:

- Пълен запис на пресконференцията – 11 май

- Пълен запис на откриване на фотоизложба “Четяща Стара Загора” с връчване на грамоти за участие в 24-часовия Маратон на четенето, проведен в Стара Загора на 19 – 20 април 2006 г. – 24 май

Радио “Хоризонт”

- Интервю със Слава Драганова – директор на ЧБ “Родина” – 15 май, 14.30 ч.

Радио Стара Загора:

- Интервю със Слава Драганова – директор на ЧБ “Родина” – 24 май, 9.15 ч.

ТВ Стара Загора:

- Сутрешен блок (9.00 – 11.00 ч.) – Културен акцент

- Интервю в библиотеката с Мима Атанасова – гл. библиотекар “Краезнание” в библиотека “Родина”.

Библиотека “Зора” – Сливен

1. Публикации във вестници:ДНИ на отворените врати в Библиотека “Зора”.// С е д м и ц а - Сливен, 2006, N 61, с.18

БИБЛИОТЕКАТА – инвестиция в бъдещето”.// С л и в е н с к о д е л о – Сливен, 2006, N 36, с. 6

ЗОРА” в София.// С л и в е н с к о д е л о – Сливен, 2006, N 40, с. 6;12

ДНИ на отворените врати в “Зора”.// С л и в е н с к и н о в и н и – Сливен, 2006, N 20, с. 2

2. Електронни медии:Телевизия “КТV и телекабел” – Сливен

Репортажи във вечерните новини в 19.00 часа на 16.05.2006 г. за предстоящите инициативи през седмицата; на 17.05.2006 г. за срещата в Библиотека “Зора” на зам.министъра на културата Н. Захариева с библиотекарите и представители на читалищата от Сливенска община; на 18.05.2006г. за провежданите библиотечни уроци / ползване на различни информационни източници в б-ката, сайта на б-ката, новата услуга “Виртуална справочна служба”/ с ученици от средния курс; на 19.05.2006 г. за изнесеното заседание в б-ката на Комисията по култура и вероизповеданияРадио “Дарик“ – Сливен – интервю с директора на б-ката за предстоящите прояви през Национ. библиот. седмица – излъчено на 15.05.2006 г. в сутрешния блок на местната програма.

Радио “Експрес” – Сливен – репортаж за събитията във връзка с Национ. библиот. седмица – 15.05.2006 г. – сутрешен блок на местната програма /10.00-12.00 ч./
Столична библиотека
Интерес към програмата на Столична библиотека във връзка с Националната библиотечна седмица прояви журналистката Мая Стоева от Програма “Христо Ботев” на БНР. Интервю за сутрешния блок даде Диана Велкова – един от организаторите на събитията.
Регионална народна библиотека “Петко Рачев Славейков”– Велико Търново
1. Кампанията е отразена от всички медии на територията на Велико Търново (ежедневниците “Борба”, Янтра днес”, кабелни телевизии “Евроком”, Видеосат”, Общинско радио Велико Търново и от кореспондентите на националните медии.

2. Директорът на библиотеката Иван Александров бе сутрешен гост на телевизия “Евроком Царевец” преди стартирането на кампанията на 8 май 2006 г.

3. Христова, Марияна. Опрощават наказателните такси в Регионалната библиотека / Марияна Христова. // Янтра днес (В. Търново), IX,N 91,11 май 2006, с. 4.
Библиотеката при НЧ “Постоянство” – Лом
1. Болшинството от проявите на библиотеката се излъчиха от местната кабелна телевизия “Евроком - Лом” и “Радиовъзел – Лом”.

2. Почит към дарителите // Л о м П р е с, бр. 32, 9-12 май 2006.


Регионална библиотека “Пенчо Славейков” – Варна
1. Публикации във вестници:

Христова, Донка. Варна се включва в първата национална библиотечна седмица// Ч е р н о м о р е, №69, 24 март, с. 14

Марков, Мартин. НСИ: 1 724 000 книги раздали библиотеките за една година / Мартин Марков. // Н а р. д е л о (Варна), LXI, N 107, 10 май 2006, с. 4.

Почна седмицата на библиотеките // Д н е в е н Т р у д, N 133, 16 май, 2006, с.7.

Христова, Донка. Библиотеките търсят партньорство с централната и местната

власт / Донка Христова. // Ч е р н о м о р е (Варна), VIII, N 111, 15 май 2006, с. 5.Рачева, Светлана. Дни на библиотечното дело провежда ИУ / Светлана Рачева.

// Ч е р н о м о р и е (Варна), XVI, N 112, 19 май 2006, с. 5.

2. Основни медийни партньори за кампанията бяха Радио Варна и телевизия Варна, новинарския екип на МСАТ.

Библиотечната проблематика е представена в две предавания на радио Варна “Вечерен тромпет “ и “Да поговорим за култура” с гост Емилия Милкова и в анкети с читатели подготвени от журналистката Светлана Вълкова.

Кратки телефонни интервюта бяха давани на Дарик радио, Алфа радио, а пресконференцията на 14.05 беше представена и от кореспондента на радио Хоризонт Даниела Стойнова.

В края на седмицата телевизия ВВТ покани за гост госпожа Милкова и излъчи срещата на 24 май . По телевизия Варна бяха излъчени в две поредни предавания /на 11 май и 16 май / филма за Националния маратон на четенето 2006 г. Гости в сутрешните блокове на 11 и 16 май бяха Даниела Канева и Кристиана Димчева.


Градска библиотека “Пеньо Пенев” – Димитровград
1. Софтуер в помощ на незрящи чака библиотеката // Х а с к о в с к а М а р и ц а, № 115, 19 май 2006

2. Проблемите за библиотеките да се решат на национално равнище // Х а с к о в с к а М а р и ц а, № 115, 19 май 2006

3. Библиотеките в САЩ по-напред с IT, нашенските влагат повече душа // Т р а к и я 21 в е к, № 20, 17-23 май 2006

4. Русев, Живко. ГБ “Пеньо Пенев” оценена достойно в София // О р и е н т е к с п р е с, № 21, 24-30 май 2006

5. Част от компютрите в училищата да се ползват и в библиотеките // Т р а к и я 21 в е к, № 21, 24-30 май 2006

6. Първолачетата от СОУ “В. Левски” за пръв път влязоха в читалнята // Т р а к и я 21 в е к, № 21, 24-30 май 2006


Народна библиотека “Иван Вазов” – Пловдив
1. Интервюта по телевизии: Евроком, Пловдивска обществена телевизия, Канал 1 – Пловдив, Европа; много репортажи от проявите на библиотеката – изложби, срещи с писатели, от опашките пред гишетата за записване, от детския отдел

2. Интервюта и съобщения за проявите в библиотеката по следните радия: Пловдив, Веселина, Дарик радио, Атлантик

3. Информационните издания: Пловдивинфо, Навигатор, вестник Марица и др. също отразиха цялостно програмата на НБС в Пловдив.                   
IV. Брой на регистрираните читатели в библиотеките в дните на отворените врати.
Регионална библиотека “Пейо Яворов” - Бургас
70 деца – участници в Конкурса за написване на есе на тема “Природата се побеждава само когато й се подчиняваме”, е присъдена като награда безплатна читателска карта.
Библиотека “Дора Габе” - Добрич
64 читатели
Регионална библиотека "Н. Фурнаджиев – Пазарджик
В периода 15-19 май са регистрирани 208 читатели /със 100 повече от предходната седмица на месеца/.
Библиотека „Проф. Боян Пенев”- Разград
Регистрирани общо 313 нови читатели. От регистрираните читатели 246 са без заплащане, в т.ч. 206 са в Детския отдел на библиотеката и 40 – възрастни (студенти, учащи, специалисти и др.).
Градска библиотека – Исперих
43 читатели, от които безплатни са 14 – ученици от Дом-интерната в града.
Градска читалищна библиотека – Кубрат
16 новорегистрирани.
Читалищна библиотека – Завет
30 регистрирани читатели.
Библиотека “Родина” – Стара Загора
226 регистрирани читатели. “Златна” читателска карта получиха:

д-р Евгений Желев – кмет на Община Стара Загора

Олег Стоилов – председател на УС на Търговско-промишлена палата – Стара Загора
Регионална библиотека „Захарий Княжески” - Стара Загора
Записани нови читатели /безплатно/ във всички отдели на библиотеката 613, от които

с едногодишен абонамент - 431 човека

От тях ученици 158

Студенти 46

Пенсионери 24

Възрастни 203

с еднодневни читателски карти - 182 човека

Библиотека “Зора” – Сливен

Бяха издадени 205 броя безплатни читателски карти.


Регионална библиотека " Николай Вранчев " – Смолян
Регистрирани читатели 75, от които деца – 47 и читатели над 14 години – 28.
Столична библиотека
В Централната библиотека и двата й филиала – “Сердика” и “Люлин”, бяха издадени 139 безплатни едногодишни читателски карти. Записаните нови читатели са с около 2,5 пъти повече от средното дневно записване в библиотеката.
Регионална народна библиотека “Петко Рачев Славейков”– Велико Търново
в структурните звена на РНБ “П.Р. Славейков” за дните 11, 12 и 13 май са регистрирани безплатно общо 393 нови читатели, от които:

- деца - 12

- средношколци - 238

- възрастни - 143


Библиотеката при НЧ “Постоянство” – Лом
49 нови читатели.
Централна научно-техническа библиотека
Регистрирани 21 нови читатели, на които са издадени читателски карти безплатно.
Регионална библиотека ”Христо Смирненски” - Плевен
В рамките на дните на отворените врати (15-23 май) всички желаещи да станат читатели на библиотеката имаха възможност да получат безплатни читателски карти за срок от една година, а изрядните читатели да продължат абонамента си за още една година също безплатно. Регистрирани са 530 читатели във всички отдели на библиотеката.
Градска библиотека “Пеньо Пенев” – Димитровград
Нови читатели – 302.
Народна библиотека “Иван Вазов” – Пловдив
Във всички структурни звена на библиотеката са регистрирани 638 читатели.
Общ брой: 3935 читатели.
Каталог: kampanii -> nbs2006
kampanii -> Десет идеи как всеки може да отбележи Деня на Земята – 22 април
kampanii -> Международен ден на Черно море – 31 октомври 2012 г
kampanii -> Биологично разнообразие на българия
kampanii -> Книга на България
kampanii -> Библиотеките на 21-ви век: Предизвикателства и възможности Роберта Стивънс
nbs2006 -> Ден на библиотеката
nbs2006 -> Съюз на библиотечните и информационните работници / сбир/ union of librarians and information services officers /uliso
nbs2006 -> Цялото знание на света на едно място
nbs2006 -> Национална библиотечна седмица 15-21 май „Библиотеките – инвестиция в бъдещето”
nbs2006 -> Ръководство за библиотечния застъпник американска библиотечна асоциация


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница