Май 2007 съдебното дело срещу природен парк странджаДата27.08.2016
Размер35.49 Kb.
#7440


Федерация Световен фонд за Централна и източно

EUROPARC дивата природа европейска работна група

за биологично разнообразиеМай 2007

СЪДЕБНОТО ДЕЛО СРЕЩУ ПРИРОДЕН ПАРК СТРАНДЖА
Становище

Като едни от най-големите природозащитни организации в Европа, ние сме силно обезпокоени от съдебното дело срещу природен парк Странджа, най-голямата защитена територия в България.


През 1992 г. Съветът на министрите на околната среда обяви Странджа за един от петте приоритетни природни райони в Централна и Източна Европа, които трябва да бъдат запазени. Резерватът Узунбоджак в Странджа беше обявен за „биосферен резерват” през 1977 г. като признание за световната му важност. В момента той е в най-строго защитената зона на природен парк Странджа. Странджа също така е идентифицирана за включване в Натура 2000, екологичната мрежа от специални защитени зони на Европейския съюз.
Преди няколко месеца Върховният административен съд обяви за нищожна заповедта на правителството за обявяването на друга защитена територия – Камчийски пясъци. Тя съществува от 1980 г. и също като природен парк Странджа е на брега на Черно море. Ние се надяваме, че този прецедент няма да се повтори.
Преди 12 години община Царево се е съгласила да бъде обявен природен парк Странджа. Сега тя е движещата сила зад процеса, който може да доведе до разрушаването на природния парк заради чисто частни интереси. Преобладаващото обществено мнение в България е силно в подкрепа на опазването на природата и задълженията по Натура 2000. Над 50 хиляди българи подписаха петициите „За да остане природа в България” и „Спасете българското Черноморие”, които бяха внесени в българското правителство през януари 2007 г. от коалиция от неправителствени организации. Освен това хиляди европейци и хора от други краища на света изразиха опасенията си за проблемите в Странджа и защитените територии в България, както и желанието си да видят богатствата на България опазени (виж http://www.bluelink.net/zaprirodata/support_list.php?page=15&number=15226 и http://passport.panda.org/campaigns/ ).
Ето защо ние, долуподписаните организации, призоваваме българското правителство и парламента да предприемат спешни административни и законодателни действия, за да гарантират съществуването на всички обявени защитени територии, включително и природен парк Странджа.
Вярваме, че опазването на Странджа е от широк обществен интерес, не само за българите, но и за международната общност.
Отговори на настоящето становище се очакват на следния адрес: WWF Дунавско-Карпатска програма България, ул. Цанко Церковски 67, вх.1, ап.3, 1421 София, България, тел./факс 02 964 05 45, email: office@wwfdcp.bg; лице за контакти: Катерина Раковска.

Федерация EUROPARC
Федерация EUROPARC е организацията-мрежа на европейските защитени територии. Тя обединява национални, регионални и природни паркове, както и биосферни резервати от 38 държави с общата цел да се опази уникалното европейско разнообразие от дива природа, местообитания и ландшафти.
EUROPARC е основана през 1973 г под името „Федерация на природните и националните паркове в Европа”, а в последствие се разраства и се превръща в най-значимата професионална организация на европейските защитени територии. Федерацията е независима, неправителствена организация, чиито членове са организации и структури, участващи в управлението на над 400 защитени територии.

WWF
Световната природозащитна организация WWF – Световен фонд за дивата природа е основана през 1961 г. WWF работи в повече от 100 държави по света, осъществява около 2000 природозащитни проектa и има над 4000 служители в целия свят.

Мисията на WWF е да спре влошаването на околната среда на планетата, за да може в бъдеще хората да живеят в хармония с природата. Това може да се постигне чрез запазване на биологичното разнообразие, устойчивото използване на възобновяеми природни ресурси и намаляване на замърсяването и разхищението.


CEEWEB

Централно и източно европейската работна група за биологично разнообразие (CEEWEB) представлява мрежа от няколко десетки природозащитни организации от Централна и Източна Европа, които работят в партньорство за опазване на природното наследство в района. Мисията на CEEWEB е опазване на биологичното разнообразие чрез устойчиво развитие.CEEWEB е основана през 1993 с подкрепата на Европейския съюз и две унгарски НПО – Националното природозащитно сдружение и Зелена акция. Основна цел на организацията е да подкрепя изпълнението на националните ангажименти, свързани с прилагането на Конвенцията за биологичното разнообразие. CEEWEB е единствената организация – мрежа на природозащитните неправителствени организации в Централна и Източна Европа.
Каталог: upload -> documents -> no-date
no-date -> Предстои двоен опит за заличаването на Природен парк Странджа Изявление на 17 природозащитни организации от коалицията „За да остане природа в България”
no-date -> Циркус седемте езера
no-date -> O ц e н к а за съвместимостта на Изменение на Общ устройствен план на Община Царево
no-date -> Решение на Министерския съвет №122 от 03. 2007 г.
no-date -> Приложение 1
no-date -> Българско дружество за защита на птиците
no-date -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството Министерство на околната среда и водите
no-date -> Г. Относно: изменение на Общ устройствен план (оун) на Община Царево
no-date -> П р и л о ж е н и е т а б л и ц и
no-date -> Екологично сдружение “Хаберлеа” До: Mинистър – Председателя на рб министерски съвет


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница