Мариана матеева петроваДата25.03.2017
Размер150.8 Kb.

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

МАРИАНА МАТЕЕВА ПЕТРОВА


България, Велико Търново, 5000, ул.Александър Бурмов 32, ет.3, ап.5

Мобилен телефон +359 886842129

mm_p@abv.bg, m.petrova@uni-vt.bg, director@cet-vtu.com
Пол Ж | Дата на раждане 13/11/1962 | Националност Българска
ТРУДОВ СТАЖДати

01.04.2016 – до сега

Длъжност

Директор Център за дистанционно обучение

Организация

ВТУ “СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ”, гр.В.Търново

Дати

01.10.2015 – до 31.03.2016

Длъжност

Директор Център за образователни технологии

Организация

ВТУ “СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ”, гр.В.Търново

Дати

19.02.2014 – до сега

Длъжност

Професор - Управленски информационни системи, Електронни административни услуги Приложни програмни продукти

Организация

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ, гр.ПловдивДати

02.10.2007 – до сега

Длъжност

Доцент 05.02.08 Приложение на ИТ в икономиката (информатика)

ИТ, Интернет технологии, Информационни системи в управлението, Моделиране на информационни системи, Е- разплащания, Е-търговия, Е-маркетинг, Е-бизнес, Управление на проекти, Е- правителство и електронно управлениеОрганизация

ВТУ “СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ”, гр.В.ТърновоДати

01.02.2012 – 18.02.2014

Длъжност

Доцент - Приложни програмни продукти, Управленски информационни системи,

Електронни административни услугиОрганизация

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ, гр.ПловдивДати

2002 - 2003

Длъжност

зам. директор за направление Дистанционно обучение

Център за образователни технологииОрганизация

ВТУ “СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ”, гр.В.ТърновоДати

2001 - 2003

Длъжност

Член на Директорския съвет, Център за квалификация

Организация

ВТУ “СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ”Дати

1986 –2007

Длъжност

Асистент, старши асистент, главен асистент, катедра „Информационни технологии”

Организация

ВТУ “СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ”, гр.В.Търново

Дати

1985 – 1986

Длъжност

Проектант-програмист

Организация

отдел “Автоматизация на управленската дейност”, ТИИЦ, гр. Велико ТърновоОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕДати

1999 - 2001

Квалификация

Доктор (физико-математически науки 01.01.09) СНС по Математическа кибернетика към ВАК, Кишинев, Молдова

Научна организация

ВТУ “Св.св.Кирил и Методий”, Молдовски Държавен Университет, КишиневДати

1980 – 1985

Квалификация

Икономист-системорганизатор, магистър

Придобити професионални умения

Специалност "ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРОЕКТИРАНЕ И ОБРАБОТКА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ИНФОРМАЦИЯ"

Научна организация

СА „Д.А.Ценов” гр.Свищов


СЕРТИФИКАТИ
Експерт по оценяване на дистанционна форма на обучение – Национална агенция по оценяване и акредитация (НАОА).
ISO 27001:2005 – Auditor / Lead Auditor for Information Security Management Systems; ISO 27001:2005 – Internal Auditors for Information Security Management Systems; ISO 9001:2000/ISO 9001-2008 – Internal Auditors For Quality Management Systems - Managers of Quality Management Systems (Moody International Ltd.)
Microsoft Office Specialist (MOS) – MASTER (Microsoft)
DL-101 General Course on Intellectual Property (World Intellectual Property Organization)

ISACA, CPE – 02.04.2009, 09.06.2009, 30.09.2009

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
Майчин език

БългарскиДруги езици

РАЗБИРАНЕ

ГОВОРЕНЕ

ПИСАНЕ

Слушане

Четене

Участие в разговор

Самостоятелно устно изложение
Руски език

С1

С2

С1

С1

В2

Английски език

В1

В2

А2

А2

А2
Административни и оганизационни умения и компетенции

 • Ръководител на магистърска програма „ИТ в съдебната и изпълнителната власт” 2008

 • Ръководител на специализации в Център за квалификация: Информационен мениджмънт; Бизнес информационни технологии (задочно/дистанционно) от 2011 г.

 • Зам.директор Център за образователни технологии, направление Дистанционно обучение, ВТУ “Св.св.Кирил и Методий” 2002 – 2003

 • Член на Директорския Съвет на Център за квалификация към ВТУ "Св.св.Кирил и Методий" 2001 – 2003, 2015-2019

 • Член на борда на директорите на Център за Европейски индустриални и екологични стандарти по проект “IB_JEP 13054-98 Center for training on EU industrial and ecological standards” 1998-2001

 • Ръководител лаборатория по Информатика към TEMPUS IB_JEP 13054-98 'CENTER FOR TRAINING ON EU INDUSTRIAL AND ECOLOGICAL STANDARDS", 1998г-2001г.

 • Координатор и инструктор по проект за обучение на държавната администрация T-Centres (“Bulgarian State Administration IT Training- “iGovernment” Project”) в област Велико Търново

 • Член на Президиума на ОК на V (2012), VI (2013), VII (2014), VIII (2015), IX (2016) International Scientific Conference TECHNOLOGY INNOVATION AND EDUCATION, КузГТУ, Белово, Русия

 • Член на Програмния и Организационния комитет на 11th (2013), 12th (2014), 13th (2015) and 14th (2016) International Conference Information Technologies and Management, ISMA University of Applied Sciences, Riga, Latvia

 • Член на университетската комисия по управление на качеството 2015-2019

Административни и оганизационни умения и компетенции

 • Member of the Programme Committees of the International Scientific Conference ”Ëconomic Development and Legacy of Simon Kuznets”, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv, Ukraine”, 2016

 • Organisational development and management technologies. Design of the Management Problems 14-15.11.2014, ISMA University of Applied Sciences, Riga, LatviaЧлен на Програмния комитет на 1st INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCETHE, 06.11.2015 INTERDISCIPLINARY ASPECTS OF LANGUAGE DEVELOPMENT: PROBLEMS AND SOLUTIONS, Riga Teacher Training and Educational Management Academy, Latvia

 • Member of the Scientific Programme Committee of Business Competence Center, 20.11.2013

 • Член на Организационния комитет на трета НК INTERNET-EDUCATION-SCIENCE, ТУ, Виница, Украйна, (IES'2002)

 • Член на Организационния комитет и научен секретар на конференция "Интернет-среда за нови технологии в информационното общество" 1998, 1999, 2000, 2001, 2002г.

Социални умения и компетенции

Работа в екип по научно-изследователски и научно-приложни разработки и проекти у нас и чужбина

- TEMPUS IB_JEP 13054-98 'CENTER FOR TRAINING ON EU INDUSTRIAL AND ECOLOGICAL STANDARDS", 1998г-2001г.- Разработване на програмно-информационна система за WEB- базирано дистанционно обучение във ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”, 2002-2003

- Project No.00049793, Проект за обучение на държавната администрация T-Centres (“Bulgarian State Administration IT Training- “iGovernment” Project”) – 2006/2007, Ръководител: д-р Красимир Симонски- Договор №РД 1235/27.12.2007 Възпитаване на учениците и студентите в отговорно родителство - ФНИ, Ръководител на проекта: Доц. д-р Веселина Петрова, 2007-2008

 • - Догово𠹓РД 1229/27.12.2007г “Математика, музика, информатика” - ФНИ, Ръководители на проекта: доц. д-р Тихомир Трифонов и доц. д-р Стефка Бочева, 2007

- Договор №РД 1491-02/27.06.2008 Компютърни престъпления и информационна сигурност - ФНИ, Р-ли на проекта: Доц. д-р Мариана Петрова, доц.д-р Цв. Сивков, 2008

- Договор №РД 1491-10/27.06.2008 “Социално предприемачество” - ФНИ, Ръководител на проекта: проф.дпн. Байко Байков, координатор: доц. д-р Мариана Петрова, 2008

- Договор №РД 1491-12/27.06.2008 “Междупредметни връзки в обучението по математика и информатика” - ФНИ, Ръководител на проекта: доц. д-р Маргарита Върбанова, 2008

- Договор №РД 366-11/28.04.2009 “Е-правосъдие, е-управление и информационна сигурност - ФНИ, Ръководители на проекта: Доц. д-р Мариана Петрова, доц.д-р Цветан Сивков, 2009-2011

- Договор №РД366-08/28.04.09 “Информационно-ресурсно осигуряване на системите по качество – ФНИ, Ръководител на проекта: проф.дпн. Байко Байков, координатор: доц. д-р Мариана Петрова, 2009-2011

- № РД-09-590-07/10.04.2013,Е-гласуване – технологии, иновации и предизвикателства - ФНИ, Ръководител: доц.д-р Г. Митов, координатор: доц. д-р Мариана Петрова, 2013-2015

- Договор № РД-09-590-13/10.04.2013, Интегрирано електронно обслужване за гражданите и бизнеса - ФНИ, Ръководител на проекта: Доц. д-р М. Петрова, 2013-2015

Договор № РД-09-13/11.04.2015. Изграждане на портал на периодичните електронни издания на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Ръководител: проф.д-р Елена Георгиева, координатор: доц. д-р Мариана Петрова, 2015

Договор № РД - Уеббазирана платформа за периодичните електронни издания на ВТУ"Св. Св. Кирил и Методий", доц. д-р Мариана Петрова, 2016

Договор № РД- Изследване на възможностите за създаване на виртуален образователен клъстер във ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", Ръководител: доц.д-р Недко Минчев, координатор: доц. д-р Мариана Петрова, 2016

- BG12/ A5.1/516/R3 “Младежката работа в България – минало, настояще, бъдеще”, Младежта в действие, СПОФ Плевен, 2012

- BG051PO001-4.3.04-0056 "Развитие на електронни форми на дистанционно обучение във ВУАРР" (04-12.2013), ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от ЕСФ на ЕС

- ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07-0002 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“, ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от ЕСФ на ЕС, 18.01.2012- 31.10.2014 г.

- проект BG051PO001-3.1.07-0043 „Актуализиране на учебните програми във ВУАРР в съответствие с изискванията на пазара на труда”, ОП „Развитие на човешките ресурси” (28.05.2013-28.11.2014), съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС.
Свидетелство за МПС

B, М
Компютърни умения и компетенции

Работа с компютър на професионално ниво – сертификати: MS Office Power Point 2002, MS Office Outlook 2002, MS Office Word 2002, MS Office Excel 2002 – EXPERTДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Почетен професор / Professor honoris causa на ISMA University of Applied Sciences, Рига, Латвия (28.06.2014. Nr. 0r -37 I 64-14)
The freelance member of the Council of Doctoral programme “Business Administration”  (ISMA, Riga)

Екперт по оценяване на дистанционна форма на обучение (удостоверение от НАОА).

Експерт по информационни услуги и ИТ в проект за държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията „Младежки работник”

Академичен координатор по Еразъм - Latvia, Estonia, Italy, Croatia, Cyprus, Romania, Austria


Публикации: над 100

Монографии и студии –15; Научни статии – 22; Доклади - 42; Учебници и учебни пособия - 21 броя; Над 90 ръководства и над 80 рецензии на дипломни работи

Участие в проекти и научно-приложни разработки - 13 броя;
РЕЦЕНЗИЯ НА ПРОЕКТИ

Lifelong Learning Programme/Leonardo da Vinci. Transfer of Innovation. Ability not disability in Workspace (AnDiW). No. LLP-LdV-TOI-2009-LV-000, Professor, Dr.habil.oec. M. Zhivitere, 2009/2011


Наредба 9 на ВТУ „Св.св.Кирил и Методий”:

Управление и организация на научно-изследователската и учебна дейност във висшите училища, 2011-13; “Интенцията на професионалното образование във ВУЗ в контекста на компетентностния подход”, 2014-2015, проф.д-р Виолета МариноваНаредба 9 на Шуменски университет “Еп.Константин Преславски”:

РД-05-282/15.03.2012 - Изследване на особеностите на компютърните облаци и перспективите в/при  обучението на студенти от ШУ, 2012, р-л доц. д-р Константин Цветков

РД-05-280/15.03.2012 - Защита на изображения и стил на програмиране, ШУ, 2012, р-л доц. д-р Борислав Панайотов

РД-08-256/14.03.2013 г. „Псевдослучайни генератори на редици и нелинейни функции”

Шуменски университет “Еп.Константин Преславски”, р-л доц. д-р Борислав Панайотов

РД-08-236/13.03.2014, ”Генериране на псевдослучайни двоични последователности на основата на динамични системи”

РД-08-306/12.03.2015, Изследване на псевдослучайни числови редици конструирани чрез нелинейни системи”, р-л доц. д-р Борислав Панайотов

РД-08-240/13.03.2014, ”Практически приложения на модели и алгоритми на Изкуствения интелект”, доц.д-р Найден Ненков

№ РД-08-306/12.03.2015, Изследване на интелигентни методи и приложения на симулатори за невронни мрежи и оптимални методи на учебния процес", доц.д-р Найден Ненков

Независима оценка на иновативността на уеб базирана здравна платформа „ХИН“, „иСървис“ ООД, София, ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013


РЕЦЕНЗИИ НА МОНОГРАФИИ:

Formation strategy of economic structures: the tools and practices: [Collective monograph] / edited by A. Berezin, M. Bezpartochnyi. – Riga: ISMA University. – 254 p., UDK 005.21:658.11, 2015
Минчев, Н. Приложение на математико-статистически методи при анализа и прогнозирането на социално-икономическите процеси. ISBN 978-954-350-127-4, Сира, Велико Търново 2011

Константин Цветков, Управление на проекти с MS project 2007, Център по Евроинтеграция и култура към 2012, ISBN 978-954-9498-88-2

Business Competences: Volume 1. Edited by I. Spica, Riga: Scientific Institution Business Competence Center, 2009, 122 p.; Business Competences. Volume 2. Edited by I. Spica, Riga: Scientific Institution Business Competence Center, 2010, 130 p.; Business Competences. Volume 3. Edited by I. Spica, Riga: Scientific Institution Business Competence Center, 2011, 132 p.; Business Competences. Volume 4. Edited by I. Spica, Riga: Scientific Institution Business Competence Center, 2012, 140 p.
Член на редколегията на сборник от VI Международна научно-практическа конференция «Инновации в технологиях и образовании», 17–18 мая 2013 г.: в 4 ч. / Филиал КузГТУ в г. Белово. – Белово: Изд-во филиала КузГТУ в г. Белово, Россия; Изд-во ун-та «Св. Кирилла и Св. Мефодия», Велико Тырново, Болгария, 2013.

Член на редколегията на сборник от VII Международна научно-практическа конференция «Инновации в технологиях и образовании», 28–29 март 2014 г.: в 4 ч. / Филиал КузГТУ в г. Белово. – Белово: Изд-во филиала КузГТУ в г. Белово, Россия; Изд-во ун-та «Св. Кирилла и Св. Мефодия», Велико Тырново, Болгария, 2014

Член на редколегията на сборник от VIII Международна научно-практическа конференция «Инновации в технологиях и образовании», 05-06 март 2015 г.: в 5 ч. / Филиал КузГТУ в г. Белово. – Белово: Изд-во филиала КузГТУ в г. Белово, Россия; Изд-во ун-та «Св. Кирилла и Св. Мефодия», Велико Тырново, Болгария, 2015

Член на редколегията на сборник от IX Международной научно-практической конференции «Инновации в технологиях и образовании», 18-19 марта 2016 г.: в 4 ч. / Филиал КузГТУ в г. Белово. – Белово: Изд-во филиала КузГТУ в г. Белово, Россия; Изд-во ун-та «Св. Кирилла и Св. Мефодия», Велико Тырново, Болгария, 2016


Член на редколегията на сборник от Международна интернет конференция "Электронное правительство в регионах: проблемы и перспективы", 18-19-12-2014 / Филиал КузГТУ в г. Белово. – Белово: Изд-во филиала КузГТУ в г. Белово, Россия; Изд-во ун-та «Св. Кирилла и Св. Мефодия», Велико Тырново, Болгария, 2014
Information Technologies, Management and Society (ISSN 1691-2489) Journals, ISMA, Riga, Latvia (член на редколегията)

Член на редколегията на международни научни списания: 1. «E C O N O M IC S & E D U C A T I O N », ISSN 2500-946X, International Scientific Journal, ISMA, Riga, Latvia

 2. ВIСНИК СХIДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦIОНАЛЬНОГО УНIВЕРСИТЕТУ IМЕНI ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ = Visnik of the Volodymyr Dahl East Ukrainian national university : наук. журн. / Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. Володимира Даля, 1996. - Періодичність: 18 разів на рік. - ISSN 1998-7927. Registered by the Ministery of Justice of Ukraine, Registration Certificate KB № 15607-4079, ПР dated 18.08.2009

 3. MATHEMATICAL AND SOFTWARE ENGINEERING, Publisher Varepsilon Ltd. Bulgaria, ISSN: 2367-7449, Member of the Editorial Board, http://varepsilon.com/index.php/mse/

 4. NEW KNOWLEDGE JOURNAL OF SCIENCE, Academic publishing house of the University of agribusiness and rural development – Bulgaria, ISSN 1314 -5703, http://science.uard.bg/, Section Editor, Member of the Editorial Board

Интереси в областта на:Системи за управление на информационна сигурност; Информационни системи в управлението; Бизнес приложения за анализ на икономическа информация; Софтуер за управление на проекти; Информационен мениджмънт; Електронен бизнес Електронни разплащания, Електронна търговия, Електронен маркетинг, Дистанционно обучение,Страница /

Каталог: userinfo
userinfo -> Лична информация
userinfo -> Стефан лютаков
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Преподавателите на вту „Св св. Кирил и Методий” 1963 – 2013
userinfo -> Списък на публикациите на доц д-р Димитриос Йоанис Румпос
userinfo -> Завършва Национална Художествена Академия София, специалност „Стенопис при проф. Димо Заимов, Магистър по стенопис, мозайка и витраж 1980-1984 г. Назначен с конкурс
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Монография: Suffixderivation der Personenbezeichnungen im Fr ü
userinfo -> I. монографии: Църква и общество в България днес


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница