Marina Stefanova is Director "Sustainable Development" of the un global Compact Network Bulgaria. She has a PhD on Social governance -specialty "Corporate social responsibility"Дата22.07.2017
Размер10.49 Kb.
#26304
Д-р Марина Стефанова е директор „Устойчиво развитие“ към Българската мрежа на Глобалния договор на ООН. Тя е магистър по право от Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Притежава допълнителни квалификации по “Фирмен мениджмънт” и “Административно управление” от Стопанския факултет на същия университет. Има специализация “Въведение в английското и европейското право” към Cambridge university (Великобритания).

От 2007 година г-жа Стефанова e сертифициран консултант е по корпоративна социална отговорност към Организацията за индустриално развитие на ООН (UNIDO. От 2008 година е член на Огледалния комитет по разработване на международния стандарт по социална отговорност ISO 26 000 към Българския институт за стандартизация. Оттогава е включена и в Работна група 13 към МТСП, която отговаря за разработване и изпълнение на „Национална стратегия по КСО в България”.

Марина Стефанова активно участва в международни проекти като автор, експерт, лектор и одитор в областта на корпоративната социална отговорност. Има публикувани 1 книги, 1 глава от книга и повече от 10 статии по темата за корпоративната социална отговорност.
Marina Stefanova is Director “Sustainable Development” of the UN Global Compact Network Bulgaria. She has a PhD on Social governance –specialty “Corporate social responsibility”. She has MA in Law from Sofia University "St. Kliment Ohridski " and additional qualifications in "Company Management" and "Administrative Management" from Department of Economics at the same university. She has also graduated the postgraduate program "Introduction to British and European law" at Cambridge university (UK).

Since 2007, Ms. Stefanova is a certified consultant in corporate social responsibility of the United Nations Industrial Development Organization (UNIDO). Since 2008 she is a member of the Mirroring Committee for the draft of the international standard on social responsibility ISO 26000 representing the Bulgarian Standardization Institute. In 2009 she is a member of the Working Group 13 in the Ministry of Labor and Social Policy, which is responsible for developing and implementing the "National Strategy for CSR in Bulgaria."


Maria Stefanova actively participates in international projects such as author, expert, speaker and auditor in the area of ​​corporate social responsibility.

She has published 1 book, 1 chapter of book and more than 10 articles in the field of CSR.
Каталог: images -> messages
images -> 1 среща: 2 среща: 3
images -> Дата Място
messages -> Лаборатория за публични политики Гражданско образование и политическо участие
messages -> Конкурса „ Ние рисуваме врабчета" Настоящите официални правила уреждат условията за участие в конкурса за рисунка „Ние рисуваме врабчета"
messages -> Приложение 1 Хронологична справка
messages -> Конкурс за най-добър бизнес план на неправителствена организация тази година са: г-жа Виктория Блажева


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница