Маркетингов планстраница1/9
Дата22.11.2017
Размер1.41 Mb.
#35148
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Икономически Университет – Варна

Център “Магистърско обучение ”

К У Р С О В П Р O Е К Т
2010г.

Дисциплина: Маркетингово планиране

Тема:
Маркетингов план

на фирма "Перпетум" АД


Изготвил: Стефан Манджуров
фак. №9878
Проверил:
………………………………..

Доц. д-р Юлия УзуноваВарна

2010г.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И ЕІ.Увод стр.4

1. Аргументация за разработване на маркетинговия план.

2. Информационна карта.

3. Кратка история на фирма "Перпетум" АД

4. Статут на фирмата.

5. Географско положение

6. Мисия, мото и ръководни принципи на "Перпетум" АД
ІІ.Ситуационно-сегментационен анализ стр. 19

1.Анализ на макроравнище.    1. Икономическа среда.

А) Инфлация

Б) Брутен вътрешен продукт

В)Валутен курс

Г)Безработица

Д)Инвестиции

1.2. Политическа среда

1.3.Социално-културна среда

1.4.Правна среда

1.5.Финансова среда
2. Анализ на финансовото състояние на фирма "Перпетум" АД

3. Анализ на маркетинговия микс

3.1.Продуктов анализ

3.2.Анализ на цената

3.3.Анализ на дистрибуцията

3.4.Анализ на промоцията


4. Микромаркетингов анализ

4.1.Анализ на конкуренцията

4.2.Анализ на персонала

4.3.Анализ на потребителите

4.4.Анализ на фирмения имидж

5. Анализ на пазарната ситуация

6. SWOT и SPACE анализ

6.1. SWOT анализ

6.2. SPACE анализ
ІІІ.Маркетингови цели стр. 66

1.Цели на стратегическо ниво

2.Стратегически цели на оперативно ниво
ІV.Маркетингови стратегии стр. 70

1.Пазарна стратегия

2.Ценова стратегия

3.Рекламна стратегия

4.Промоционална стратегия

V.Маркетингов план стр. 73
VІ.Маркетингов одитинг стр. 77
VІІ.Препоръки стр. 81

Използвана литература стр.82

Приложения стр.83
І.Увод
1.Аргументация за разработване на маркетинговия план.
Разработването на настоящия план има за цел съставянето на маркетингов план за развитие на дейността на фирма . "Перпетум" АД, /© Lines Holding Group/, част от "БББ Груп" АД. Стремежът е да се представи картина на процеса, който допринася за разработването на жизнеспособен маркетингов план. Този процес дава възможност на маркетинговите специалисти в организацията да вземат информирани решения за най- подходящите маркетингови пътища към печалбата и другите цели.

Маркетинговото планиране1 е структуриран процес на проучване и анализиране на сегашната ситуация, включваща пазарите и клиентите, развиване и документиране на маркетинговите цели, стратегии и програми и провеждането, оценяването и контролирането на дейностите, за постигане на целите и задачите. Този систематизиран процес дава възможност на маркетолозите да идентифицират и оценяват възможностите, които биха могли да доведат до постигане на общите цели, както и възникващи заплахи, които могат да им попречат. Всеки един аспект от маркетинговата среда може да се промени по всяко време; поради това маркетинговото планиране трябва да се разглежда като приспособим, текущ процес, а не като фиксирано събитие, случващо се веднъж в годината.

Резултатът от този структуриран процес е маркетинговия план, документ, покриващ определен период, който обобщава какво е научил маркетолога за пазара, какво ще се постигне чрез маркетинга, и как. Всички маркетингови планове би трябвало да обясняват проектиранеите маркетингови стратегии, да очертават дейностите, които ще предприемат служителите за да постигнат целите, да показва механизмите за измерване на прогреса към целите, и да позволява настройки, ако резултатите са извън предвидения курс.
Фигура 1. Маркетингово планиране.

Маркетинговият план е един от няколкото официални планови документа, създавани от организацията, Те включват бизнес плана, който очертава общите финансови и оперативни цели и стратегии на фирмата; и стратегическия план, който дискутира генералната дългосрочна стратегическа посока на организацията. Сър Джордж Бул, председател на британската верига супермаркети Сейнсбъри, подчертава, че маркетинговият план се отличава от бизнес плана по своя фокус: ”Бизнес планът взема като отправна точка и като цел самият бизнес”, обяснява той. „За разлика от него маркетинговият план започва от клиента и така достига до бизнеса.” Стратегическият план на компанията се намира някъде по средата, като излага основните стратегии, които ще водят стратегическото управление на всички подразделения и функции за един от 3 до 5 годишен планов период. Маркетинговият план се създава на едно по- ниско ниво от бизнес плана и от стратегическия план, и е замислен да предоставя по- краткосрочна, специфична оперативна насока, или как организацията ще осъществява стратегиите и ще се движи към постигане на набелязаните резултати.

В миналото, маркетинговото планиране е било изолирано в маркетинговия отдел - планът се разглеждал от мениджмънта, преработвал се и след това се е разпространявал в отдел „Продажби” и другите отдели. В последно време обаче, маркетинговото планиране изисква приноса на всички нива служители и сътрудничество в посока и отгоре-надолу, в цялата организация. Добре е мениджърите и служителите от различни звена да дават идеи, които да могат да се включат в плана. Освен че изгражда вътрешен консенсус и коопериране, този двупосочен информационен поток предоставя ценен материал за стратегии на всякакво ниво.


2. Информационна карта.2
Наименование на фирмата : "Перпетум" АД

Управител: Виктор Зарев

Седалище : гр.Плевен, България

Адрес на управление :гр. Плевен, 5800, ул. Георги Кочев 94

Офиси :

  • Главен офис: гр. Плевен, 5800, ул. Георги Кочев 94

Тел: 064 806 601

Факс: 064 807 153  • Търговски отдел: гр. Плевен, 5800, ул. Георги Кочев 94

Тел: 064 800 415

Факс: 064 800 418

  1. Кратка история и представяне на фирмата.

Консервният завод е най-голямото работещо предприятие от този бранш в България.

Предприятието произвежда пълна гама замразени и консервирани плодове и зеленчуци, характерни за България, както и широк спектър от салати и готови ястия, с типичен за Балканския Полуостров вкус, плодови компоти и конфитюри. Богатият асортимент включва повече от 100 артикула по оригинални рецепти.

Производственият капацитет на завода е над 20 000 тона готов продукт, като ключови артикули са грах и сладка царевица.

Фирмата осъществява активна търговска дейност със собствените си продукти на вътрешния и международния пазар. Предприятието изнася продукцията си в Европейските страни, САЩ и Русия и се отличава със силното си присъствие на Българския пазар.

Дейността на предприятието се регламентира от българското законодателство и по-специално от Закона за храните3.
Каталог: files -> files
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
files -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
files -> В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница