Марта здравкова сугарева автобиография Име: Марта Здравкова СугареваДата10.02.2018
Размер56.98 Kb.
МАРТА ЗДРАВКОВА СУГАРЕВА
Автобиография

Име: Марта Здравкова Сугарева

Родена: 31.03.1951 г. в гр. София
Област на научна квалификация: Статистика, Демография, Социология, Икономически науки.
Адрес:

Пловдивски университет “Паисий Хилендраски”

Факултет по икономически и социални науки

Пловдив 4000

Ул. Цар Асен, 24
Институт за изследване на населението и човека при БАН

секция “Икономическа и историческа демография
София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 6, ет. 6

Тел. 979-3027; 979 3030

e-mail: marta.sugareva@yahoo.com
Образование, научни степени и звания

1974 г. ВИИ "Карл Маркс" (сега УНСС) - София, специалност "Статистика".
1981 г. Кандидат на икономическите науки . ВАК- София. (Phd)


1991 г. Старши научен сътрудник втора степен. ВАК- София.

2000 г. Доктор на социологическите науки . ВАК - София.

2009 г. Старши научен сътрудник първа степен по научната специалност 05.02.06 “Статистика и демография”. ВАК- София.
Заемани длъжности до момента

От септември, 2010 – Професор по “Статистика” и “Демография” в ПУ “Паисий Хилендарски”

От август, 2010 – професор на половин щат в Институт за изследване на населението и човека към БАН

ноември 2009 – 2010- Старши научен сътрудник I ст. Център за изследване на населението при БАН.

2002 –2009: Старши научен сътрудник II ст. Център за изследване на населението при БАН.

1991 – 2002: Старши научен сътрудник II ст. Институт по демография при БАН.

1990- 1991: Научен сътрудник. Институт по демография при БАН.

1981-1990: Научен сътрудник в Институт по социология при БАН

1989-1990 – Специалист в Институт по социолотия при БАН

1977-1990 – Редовен аспирант към катедра “Статистика”, ВИИ “К. Маркс”, София

1974-1977 – Специалист-статистик в ЦСУ (Централно статистическо управление, сега НСИ), София.

От 1989 до 2010г. Хоноруван преподавател по Демография и Социология на семейството в СУ “Св. Кл. Охридски”, Философски факултет, Катедра “Социология”.

Владеене на езици: Английски, френски, руски – активно; испански- пасивно.


Преподавани университетски курсове и курсове за докторанти:
Статистика (ПУ);

Демография (ПУ);

Социология на семейството (СУ) - до 2010 г.;

Демография (СУ) – до 2010 г.

Курсове за докторанти: „Статистика”, „Демография” и „Статистика и демография”, ЦИН/ИИНЧ (БАН)

Брой ръководени докторани: 5

Отпуснати стинепдии, покани за гостувания:

UNFPA, Institute of social studies. Diploma program “Population and Development”, Хага, Холандия, (9 месеца). 1991-1992 г.
Фондация „Отворено общество:

- Изследване по темата „България между Изтока и Запада”, проведено в Национален институт за демографски изследвания, INED, Франция, 1995;

едноседмичен курс за квалификация по подготовка на университетски курсове от лекции в Централноевопейския университет, CEU, Будапеща, Унгария, 2004.- Oxford and Cambridge Hospitality Scheme на Фондация Отворено общество,

1-месечен престой в Оксфордския университет, Оскфорд, Великобритания, Факултет по Социални науки и социално дело февруари, 1995.

Членство в организации:European Association for Population Studies (EAPS)

Българска Социологическа Асоциация (БСА)

Сдружение на статистиците в България

По-важни публикации

І. Монографии и учебници:

1. Сугарева М., К. Лилова, Демографското възпроизводство в европейските страни след Втората световна война. Акад. издателство “Проф. М. Дринов”, С., 2010, 309 с.

2. Сугарева М, Н. Цеков. и кол., Демографската ситуация в районите на депопулация (на примера на Северозападна България). Акад. издателство “Проф. М. Дринов”, С., 2008 г., 142 с.

3. Сугарева, М., Въведение в демографията. Изд. Авалон, С., 2004 г. (Учебник за ВУЗ), 120 с..Сугарева М., Демографското бъдеще на селото.ІІ. Избрани статии в научни списания и сборници: след 2000 г.

1. Сугарева, М. Съвременната политика за семейството в Европа и България. Население, Юбилеен сборник, 2000, Институт по демография при БАН., с. 142-158.

2. Сугарева, М. Най-новите тенденции на семейството в Европа и проявлението им в България. Списание на БАН, 2000,4, с. 35-40.

3 Сугарева, М. Върху методите за количествено оценяване на разстояния между статистически разпределения (с критичен коментар на някои съвременни приложения в демографията). Статистика, 2001, 6, с. 63-80.

4. Сугарева, М. Остаряване на населението на света – съвременни тенденции и социални последици. Население, 2000, 2, с. 109-124.

5. Сугарева М. Идейните корени на наталистичната и либералната политики в областта на семейството. Население, 2004, 1-2, с. 67-84.

6. J.-F. Dumont, M. Sougaréva, N. Tzekov. La crise démographique en Bulgarie. (Ж..-Ф. Дюмон, М. Сугарева, Н. Цеков, Демографската криза в България). Population&avenir, Janvier, 2005, (на френски ез.), p. 17-20.

7. Сугарева М. Депопулация, демографско остаряване и необходимост от специфична демографска политика. Население, 2006, 1-2, с. 70-83.

8. Сугарева М. и К. Лилова. Типологизация на европейските държави по степен на демографско остаряване. Статистика, 2006, 4, с. 59-76.

9. Сугарева М., И. Гарнизов и К. Лилова. Тенденции на раждаемостта в България и Източна Европа. Население, 2007, 1-2, с. 13-36.

10. Лилова К. и М. Сугарева. Относителни влияния на раждаемостта и смъртността върху възпроизводството на населението. Статистика, 2007, 2, с. 53-69.

11. Сугарева М., В Ковачев, Ролята на институциите за социалната и етническата интеграция на населението на с. Мечко, Плевенско. Сп. Население, бр 3-4, 2009 г.

12. Сугарева М., Демографският преход и началото на новото брачно поведение в Европа, сп. Население, кн. 1-2, 2010 г.
Преводи от френски език и научна редакция:

1. Б. Рианде. Приносът на анкетните изследвания към демографското познание (из опита на Франция).сп. Население, 1992, 3

2. Л. Русел. Прогнозиране на семействата и домакинствата, състояние на проблема. сп. Население, 1993.

3. Р. Преса, Речник по демография. Авалон, 2006 г., 400 с.(Превод и редакция)

4. Научен редактор на : Гиглион Р. и Маталон Б., Социологическите анкети – теория и практика. Изд. Наука и изкуство, С., 2005 г., 320 с.

Ръководство на проекти (планови проекти, приети от Научния съвет на Института по демография при БАН, Научния съвет на Центъра за изследване на населението при БАН и Научния съвет на Института за изследване на населението и човека при БАН):

1.- Ранни бракове и ранна раждаемост в България. Институт за изследване на населението и човека при БАН, 2011 г., (150 с.)

2. Специфични черти на демографското възпроизводство в страните от Източна Европа след Втората световна война. Център за изследване на населението, БАН. 2007. (240 с.)

3. Демографската ситуация в най-засегнатите от депопулацията райони на в Северозападна България. Център за изследване на населението, БАН. 2004 г. (240 с.)

4. Демографски аспекти на развода в България. Институт по демография, БАН, 2000 г. (86 с.)

5. Ръководител на емпирично изследване по проект Статистика на жените. Проект на ООН: BUL94. на тема: “Мъжете и жените в България в прехода към пазарна икономика.”. Институт по демография, НСИ, 1995-2000 г.

6. Българското население между Изтока и Запада. Фондация “Отворено общество, Институт по демография при БАН. 1997 г. (103 с.)

7. Възможности за демографско моделиране на семействата и домакинствата в България. Институт по демография при БАН, 1997 г. (119 с.)

9. Съвременни тенденции и проблеми на семейно-брачното поведение в европейските страни. Институт по Демография, БАН, 1994г .(180 с.)

10. Автор на статии в Речник по социология. Институт по социология при БАН, 1994 г.

Подпис:


/М. Сугарева/

София, юли, 2011 г.
Каталог: cvs
cvs -> Starterass
cvs -> Европейски формат на автобиография
cvs -> V-то юбилейно издание на Ежегоден младежки фестивал на изкуствата „Различният поглед”
cvs -> Корпоративно cv на говорителите Сергей Койнов
cvs -> Формуляр за кандидатстване / Application form
cvs -> Europass автобиография
cvs -> Отчет за дейността на Сдружение за доброволчески труд "Си Ви Ес България"
cvs -> Формуляр за кандидатстване Доброволец към Интеграционния център при Държавната агенция за бежанци
cvs -> Биографична справка за Димо И. Узунов, Професор, Доктор на физическите науки


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница