Масажираща седалка Medisana mc 825, GermanyДата18.12.2017
Размер128.56 Kb.
#37054Масажираща седалка Medisana MC 825, Germany


ВНИМАНИЕ!

Транспортното заключване, което се намира на задната част на облегалката в основата, трябва да бъде отстранено преди устройството да бъде използвано за първи път.За допълнителна информация -прочетете раздел: „Преди да използвате уреда“.

Устройство и контрол 1. Пристягащи ремъци (отзад)

 2. 2 регулируеми масажни глави за врата / рамото (шиацу масаж) със свалящa се калъвка

 3. Въртящо се колелона вертикалнатакорекция

 4. 2двевъртящи семасажниблизнакглави (Шиацу масаж)

 5. 2въздушнивъзглавницизаакупресурамасажвобластта на талията

 6. Щепсел с кабел

 7. 2въздушнивъзглавницизаакупресурамасажвобластта на бедрата

 8. Джобза дистанционно управление

 9. БутонON /OFF (Управляващ блок бутонза включване / изключване)

 10. DEMOбутонсLED(изпълнява всички масажнифункции)

 11. NECKбутонмасажорсLED(превключва към врата/рамотоза включване / изключване)

 12. UpperбутонсLED(превключва горната част на гърбашиацумасажза включване / изключване)

 13. WHOLEBACKсLED(превключва целия гръбшиацумасажза включване / изключване)

 14. LowerбутонсLED(превключва долната част на гърбашиацумасажза включване / изключване)

 15. БутонAIRBACKсLED(превключва масажакупресуравобластта на талиятаза включване / изключване)

 16. AIRSEATбутонасLED(превключва масажакупресуравобластта на бедротоза включване / изключване)

 17. Бутон Intensity за акупресура с 3 светодиода (за включване / изключване, 3 интензивност стъпки избираеми: L = ниска,М = средно или H = висока)

 18. BACKHEATбутонсLED(изключва отоплениетов гърбаза включване / изключване)


Инструкции за безопасност

Прочетете инструкциите внимателно преди да използвате това устройство, особено


тези за безопасност, и ги пазете за бъдеща употреба.
Ако трябва да дадете това устройство на друго лице, е от жизненоважно значение, че вие ​​същотрябва да предадете
тези инструкции за употреба.

Свързване към захранването

• Преди да свържете устройството към захранването, моля уверете се, че захранващото напрежение, посочено на табелката с данни, е съвместимо с електрическата мрежа.

• Не използвайте апарата в близост до високочестотни електромагнитни източници.

• Дръжте захранващия кабел и самото устройство далеч от топлина, горещи повърхности, влага и течности. Избягвайте да докосвате щепсела или захранването с мокри или дори влажни ръце, или когато стоят във вода.

• Частите, които провеждат електричество на устройството, не трябва да влизат в контакт с

течност.
• Ако устройството падне във вода, не се опитвайте да го извадите. Вместо това издърпайте щепсела веднага.

• Винаги проверявайте дали щепселът е лесно достъпен, когато устройството е свързано.

• Извадете щепсела от контакта веднага след използване на устройството.

• Никога не дърпайте захранващия кабел към изключете уреда от електрическата мрежа. Винаги вадете захранващия кабел!

• Не носете, не дърпайте и не завъртайте устройството от неговия захранващия кабел.

• Уверете се, че кабелът няма да доведе до загуба на равновесие. Кабелът не трябва да бъде прегънатили усукан.

Специфични групи хора

• Това устройство не е предназначено да се използва от лица (включително деца) с ограничени физически, сензорни или умствени способности, или от лица с недостатъчен опит и / или знание, освен ако под наблюдение от лице, отговорно за тяхната безопасност, освен ако те не са били инструктирани за употребата на устройство.

• Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че те не си играят с устройството.

• Не използвайте уреда като заместител на медицинско лечение. Хроничени оплаквания и симптоми могат да се влошат.

• Трябва да се въздържате от използване на уреда или да се консултирате с Вашия лекар преди да го използвате, ако

- Сте бременна,

- Имате сърдечен пейсмейкър, изкуствени стави или електронни импланти,

- Страдате от едно или повече от следните заболявания и оплаквания:

- Нарушения в кръвообращението, разширени вени, отворени рани, натъртвания, наранена кожа, възпаление на вените.

• Уредът разполага с отопляема повърхност. Лицата, нечувствителни към топлина, трябва да бъдат внимателни, когато използват уреда.

• Ако изпитвате болка или дискомфорт по време на масажа, спрете веднага, и се консултирайте с Вашия лекар.

• Никога не оставяйте уреда без наблюдение, докато е включен;

• Внимавайте при употребата на затоплящата функция, ако имате проблеми с кръвообращението или имате нечувствителност кум топлина. Има риск от изгаряне!

• Консултирайте се с лекар, преди да използвате седалката за терапевтично лечение.

• Употребата на седалката е забранена в следните случаи:


 • Приложение при деца;

 • Приложение при животни;

 • Употреба докато спите;

 • Този модел не е подходящ за автомобил;

 • Ако приемате вещества, които намаляват времето за реакция (болкоуспокояващи, алкохол и други).


Преди да използвате уреда

Транспортното заключване, което се намирана задната частна облегалката в основата, трябва да бъде отстраненопреди устройството дабъдеизползвано за първи път(виж илюстрацията в Инструкциятазаупотреба).

1. Завъртетеобратно на часовниковата стрелка, с помощта на предоставения ключ и отстранете (1)

2. Изхвърлетевинта(2). В никакъв случай не трябвада бъде поставен отново. Такова действие може да повреди устройството. (2)

• Винаги внимателно инспектирайте кабела и блока за управление и възглавницата за масаж за повреди преди употреба. Не се опитвайте да използвате дефектен модул.

• Не използвайте уреда, ако има видими следи от повреда на устройството или кабелните компоненти, уредът не работи правилно или възглавница или блокът за управление са паднали или са се намокри. За да се предотврати опасносна ситуация, при съмнение, винаги изпращайте уреда в сервизен център.

• Ципътна гърбанаустройствотозамасажнетрябва да бъде отворян. Той е поставен само с производствена цел.
Управление на уреда

• Масажната седалка трябва да се използва само по предназначение, както е описано в инструкцията за употреба.

• Използването на уреда за каквато и да е друга цел обезсилва гаранцията.

• Никога не оставяйте уреда без надзор, ако той е свързан към захранването.

• Максималното време за употреба на уреда е 15 минути. Оставете седалката да се охлади поне 15 минути, преди да я включите отново.

• Не позволявайте масажната седалка да влиза в контакт с остри предмети.

• Никога не поставяйте уреда на пода, върху електрическа печка или други източници на топлина

• Никога не използвайте масажnата седалката, ако е сгъната или смачкана.

• Никога не използвайте устройството под завивки, одеяла или възглавници.

• Използвайте устройството само в изправено положение, никога не я поставяйте легнала на пода.

• Уверете се, че всички движещи се части могат да се движат свободно по всяко време.

• Никога не сядайте/стъпвайте върху движещите се части с цялото си тегло и не поставяйте уреди върху седалката.


Устройството е предназначен само задомашна употребаи не трябва да да се използва за търговскиилимедицински цели.

Ако имате опасениязаздравето си, секонсултирайтесВашия лекар преди да използвате уреда.

Масажната възглавницатрябвада се използва самов затворени пространства!

Не използвайте възглавницатазамасажвъв влажнипомещения(например, във ваната или докато вземате душ).


Поддръжка и почистване

• Устройството не се нуждае от поддръжка.

• Сами можете единствено да почиствате седалката. Ако устройството не работи, не се опитвайте сами да отстраните дефектите. Не само, че това прекратява гаранцията на уреда, но има и значителни рискове (пожар, токов удар, нараняване). Ремонтите се извършват само от оторизираните сервизи.

• Не използвайте устройството, ако има видими знаци за повреда на кабелите или блока да управление, ако уредът е бил изпуснат от височина или е бил намокрен. За да избегнете опасни ситуации, свържете се със сервизен център.

Ако все пак проникне течност в седалката, веднага изключете захранващия кабел.

• Не перете!Не носете на химическо чистене!

Калъфката (100% полиестер) може да бъде свалена и почистена.

Можете да перете калъфката (2) при нормална програма на максимум 30 градуса температура. Следвайте инструкциите на етикета.


Благодарим Ви за доверието в нас и поздравления за успешния избор!

С Shiatsu масажираща седалка MCN сте се сдобили с качеството на продуктите от марката MEDISANA.

За да се гарантират най-добри резултати и дългосрочно удовлетворение от Вашия MEDISANA MC 825 масажор, препоръчваме Ви да прочетете следните инструкции за поддръжка внимателно.

Моля, проверете на първо място, че устройството е цяло и не е повредено по някакъв начин. В случай на съмнение, не го използвате и се свържете с Вашия дилър.


Следните части са включени в комплекта:

• 1 MEDISANA Shiatsu MC 825 масажираща седалка

• 1 Инструкция

• 1 Дистанционно управление

Опаковките могат да се рециклират или използват повторно. Моля, изхвърлете правилно всеки опаковъчен материал, който вече не е необходим.

Ако забележите някакви повреди при транспортирането или по време на разопаковането, моля свържете се с Вашия дилър незабавно.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Моля, уверете се, че опаковките от полиетилен се държат на недостъпно за деца място! Съществува риск от задушаване!
Шиацу е форма на масаж с пръсти и е една от най-важните масажни техники. Тази форма на масаж е разработен в Япония, но произлиза от традиционния китайски масаж. Нежно гали и полезно наляганеприложни техники се използват, за да се събудят жизнените сили и да ги насърчи към поток през тялото. Целта на масажа е не само за облекчаване на напрежението,но също така и да се оптимизира потока на жизнената сила и хармонизиране на тялото и душата.
Със седалката за шиацу масаж на Medisana MC 825 имате модерно устройство за истински стил при шиацу масажи на гърба. Седалката за шиацу масаж на Medisana MC 825 има две врата / рамотомасажни глави (2) и две триизмерни въртящи се двойни глави (4) за масаж шиацу от трите зони "горната част на гърба", "долната част на гърба" и "цял гръб". Устройството е оборудваноспневматичнафункциявобластта на талията (5) както инаосноватана седалката (7)ифункцияотоплениевмасаж наглавите(4)може да се активира. Уникална комбинация отинтензивеншиацуиакупресурамасаж сизлъченатоплинаправимасажната седалкада може да покриеефективно ирелаксиращотретиране.Настройкитеиммогат да се регулиратудобнопосредствомлесен за управление блок за управление.
Употреба

Използването на тази седалка ще подобри състоянието Ви след стресиращия ден. Ефектът от масажа е особено полезен за отпускане на напрегнати мускули и уморени тъкани. Моделът предлага приятен отдих за преодоляване на ежедневния стрес. Масажиране може да подобри Вашето емоционално и физическо състояние, а също е полезен и при спорт и фитнес.


Стартиране
Транспортното заключване, което се намира на задната част на облегалката в основата, трябва да бъде отстранено преди устройството да бъде използвано за първи път (виж илюстрацията в инструкциите). Бъдете сигурни, че спазвате инструкциите за безопасност.

• Поставете на седалката за масаж на висок стол или кресло и да го прикрепите към него чрез закопчаките (1). Уверете се, че седалката има поставка по цялата си площ и че облегалката е достатъчно висока.

• Поставете щепсела (6) в контакта. Уверете се, че захранването е леснодостъпно.

• Седнете на седалката за масаж шиацу и се запознайте с функциите.

• Седнете удобно и в изправено положение. Уверете се, че седите в центъра и масажните глави (4) се движат вляво и вдясно от гръбначния Ви стълб.
Експлоатацията на уреда

Седалката има 3 функции за ефективен масаж – масаж с пръсти (шиацу),акупресура масаж и затопляне. Топлинната функция може да се използва само със шиацу масаж на гърба, като през това време масажът на врата и вибриращият масаж също могат да бъдат активирани.

Не използвайте уреда за повече от 15 минути наведнъж. След около 15 минути, устройството автоматично ще се изключи. Винаги оставяйте седалката да се охлади напълно, преди да я използвате отново.
Бутони на контролния блок

Използвайте бутоните на контролния блок, за да управлявате уреда. Включете устройството, като натиснете бутона On / Off (9). Дисплеят трябва да светне. Устройството стартира в режим на готовност. Ако не бъде натиснат бутон, устройството се изключва автоматично след около 15 минути.


Демо бутон (10)

Можете да активирате функцията демо с или без натискане на бутона On / Off (9) преди това. Натиснете бутона Демо (10), устройството стартира автоматично с демонстрация на различните настройки. Екранът покава текущите области на масаж и функциите. Устройството автоматично ще се изключи, след като е демонстрирало всички функции.


Бутон за врата (11)

Регулирайтемасажниглавидо желаната височиначрез завъртанена колелото.


Включетеустройствоточрез натискане на бутонаON /OFF?.
Шиябутонмасажор? е заврата/рамотообратимамесенемасаж. Натиснететози бутон,
?веднъж, налявомасажна главата семесенена часовниковата стрелка;? дяснатамасажна главата семесенена часовниковата стрелка.
Натиснете гоза втори път,масажна вратаспира.
Бутони за гърба (12) (13)(14)

Включете устройството чрез натискане на бутона On / Off (9). Изберете зоната, която искате да масажирате (12) (13) (14)Долен бутон (14) (долната част на гърба).
Масаж шиацу глави (4) пътуват нагоре и надолу долната половина на гърба в кръгови движения. Обръщане на посоката на въртене се извършва, когато са достигнати съответните крайни позиции.


Горен бутон (12) (горната част на гърба).
Масаж шиацу глави (4) Пътуват нагоре и надолу горната половина на гърба в кръгови движения. Обръщане на посоката на въртене се извършва, когато са достигнати съответните крайни позиции.


Пълен бутон (13) (Цял гръб)
Масаж шиацу глави (4) се движи от "Парк" в основата на облегалката, до раменете, масажиране на гърба с кръгови движения. След като най-горното положение е било постигнато, посоката на въртене на масажиращите глави се отпише. Ръководителите след това пътуват към основата на облегалката. След като главите достигнат тази точка, посоката на
въртене се обръща отново и след това пътуване отново.
BACK бутона HEAT(18)
Функцията за топлина може да бъде активирана по всяко време с масаж шиацу , през който акупресура
Масаж може да се активира . Натиснете бутона BACK HEAT (18) за да активирате функцията ; светодиода на
звеното за управление и масажни глави светват в червено. Топлината се излъчва чрез масажни глави
(4) . Натиснете бутона (18) отново или да спре масаж шиацу , да де- активирате функцията за топлинна енергия; светодиода и червената светлина на масажни глави се изключват .

Бутон AIR BACK(15) / БутонAIR SEAT(16) ( бутони акупресура )
Масаж акупресура в областта на талията и бедрото може да се добави към функцията за масаж шиацу при
всяко време чрез натискане на бутона (15)/ (16) .
Масаж акупресура може да се използва отделно .
Включете устройството чрез натискане на бутона ON / OFF(9).
Натиснете бутона за масаж акупресура (15) / (16). Интензитетът LED светлини и двете въздушни възглавници
(5) / (7)издуват . Те започват с лек масаж . Натискането на бутона Intensity (17)увеличава интензивността
на масаж ( масаж средна интензивност ). LED индикаторът „M“ светва. Натискането на бутона Intensity (17)отново
активира силната настройка на масаж ( масаж високата интензивност ) . LED индикаторът “H” светва. След като бутон
(15) / (16)е натиснат масаж акупресура се изключва и индикаторът изгасва.

Не използвайте масаж устройството за по-дълго от 15 минути и след това mu позволeте да се охлади . Използване на устройството за по-дълго може прекомерно стимулирате мускулите и да причини напрежение , вместо почивка.


Масажът може да бъде завършен по всяко време чрез натискане на ON / OFF бутон(9).
След всяка употреба , изключвайте устройството с помощта на бутона ON / OFF (9)и извадете
щепсела (6) от контакта . Винаги съхранявайте панелен блок в своята чанта (8).

За да изключите устройството

Натиснете On/Off бутона (9). Дисплеят светва и масажните глави се връщат в изходна позиция. Когато тази позиция е достигната, дисплеят изгасва. Ако натиснете On/Off бутона, докато някоя от масажните функции е включена, масажите на врата и раменете и седалката спират веднага, включително и затоплящата функция. Първо, докато дисплеят свети, масажните глави в облегалката се връщат в изходна позиция. След като достигнат изходно положение, дисплеят изгасва.


Почистване

• Преди почистване на уреда, се уверете, четой е изключени откачен от електрическата мрежа. Почиствайте уреда,след като се охлади.

• Почиствайте седалката само с мека кърпа, леко навлажнена с лек почистващ препарат (например сапун). При никакви обстоятелства не използвайте агресивни препарати, твърди четки, разтворители, петролни продукти, разредители или алкохол.

• При почистване, никога не потапяйте контролния блок във вода и се уверете, че в устройството не прониква вода.

• За да изперете калъфката (2), отворете ципа по цялата му дължина. Изперете при нормален режим на пране с температура максимум 30 градуса и следвайте инструкциите на етикета.

• Изчакайте докато устройството е напълно изсъхнало преди да го използвате отново.

• Отстранете всякакви извивки от кабела.

Съхранявайте устройството в оригиналната му опаковка, на чисто и сухо място.


Този продукт не трябва да се изхвърлятзаедносбитовите отпадъци.

Всички потребители са длъжнида предадатна всичкиелектрически и електронниустройства, независимо дали те съдържаттоксични вещества, в общински или втърговски събирателен пункт, така че те дамогат да се депониратпо безопасен за околната начин.


Име и модел:MEDISANA Shiatsu acupressure massage seat coverMC 825

Захранващо напрежение: 220-240V ~ 50-60Hz

Консумирана мощност: прибл. 40 W

Автоматична. изключите: след около. 15 минути

Условия на работа: Използвайте го само в хладни и сухи помещения

Условия на съхранение: в хладно и сухо място

Размери: прибл. 110х 42 х18 см

Тегло: прибл. 5.9 кг

Дължина на кабела власт: прибл. 1.8 m

No.: 88939EAN код: 40 15588 889394
Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница