„maшинни науки” 2012 Място на провеждане: к-с Горски кът, гр. Сливен Секция „ Приложна Механика”Дата12.10.2018
Размер131.23 Kb.
#84051
Национална конференция с международно участие

„MAШИННИ НАУКИ” 2012
Място на провеждане: к-с Горски кът, гр. Сливен


Секция „ Приложна Механика” и „Мехатроника“
Дата: 29.06.2012г.

1345 – 1630 часа - Приемане на допълнителни доклади на нови участници!

1630 – 1900 часа – Свободно време.

1930 часа – Коктейл


Дата: 30.06.2012г.
900 – 1115 часа – ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ
Председател : проф. д-р инж. П. Генова

Секретар: доц. д-р инж. Радостина Петрова900 – 915 часа – Откриване от Почетния Председател на Национална конференция с международно участие „MAШИННИ НАУКИ” 2012 проф. д-р инж. Пенка Генова
Приветствия от почетните гости и участници в Конференцията:

 • инж. Иван Петров – председател на Комисия по образование, наука, култура и вероизповедания към Общински Съвет – Сливен
 • доц. д-р инж. Иван Кралов - Зам.- Ректор по научна и приложна дейност на Технически Университет – София
 • проф. дтн Николай Минчев
 • г-н Стефан Павлов – Н-к Отдел „Технически прегледи“ към Агенция „Автомобилна администрация“
 • проф. д-р инж. Станимир Карапетков - Ръководител на "Факултет и Колеж - Сливен" и председател на Организациония Комитет на Конференцията

915 – 940 часа – Пленарен доклад на проф. дтн. Илия Ангелов на тема

Матрична теория на вибрации”
940 – 1015 часа – Презентация на фирма Хайкад Инфотех
1015 – 1050 часа – Презентация на фирма „SMC”
1050 – 1115 часа – Кафе пауза
1130 – 1230 часа – ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ
Председател : проф. дтн инж. Николай Минчев

Секретар: доц. д-р инж. Радостина Петрова

1130 – 1140 часа:

Васил Ахчийски, Илия Ангелов, Георги Илиев, "Незатихващи трептения, собствени честоти и форми на четири кабини от едновъжена линия в 3D пространството",

презентира Илия Ангелов
1140 – 1150 часа:

Васил Ахчийски, Илия Ангелов, Георги Илиев, "Кинематика на лифт с четири кабини, хващачи, носачи и въже в 3D пространството на междустълбие",

презентира Илия Ангелов
1150 – 1200 часа:

Симеон Панев, Цветелина Чолакова, „Определяне закона на движение на закотвен цилиндър сред вълни”,

презентира Симеон Панев
1200 – 1210 часа:

Христо Узунов, "Пространствена задача на удар между автомобили с отчитане на началните стойности на пространственото движение след удар",

презентира Христо Узунов
1210 – 1220 часа:

Борислав Стоянов, "Изграждане на началната намотка на модернизирана рингова предачна машина",

презентира Борислав Стоянов
1220 – 1230 часа:


Мина Цонева, Калоян Димитров, "Анализ на движението на механизма за повлекателно кросно на тъкачен стан с гъвкави рапири ”VAMATEX – LEONARDO“,

презентира Калоян Димитров
1230 – 1400 часа – Обяд
1400 – 1600 часа – ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ
Председател : проф. д-р инж. Станимир Карапетков

Секретар: доц. д-р инж. Радостина Петрова
1400 – 1410 часа:

Илия Ангелов, Деян Желев, Валентин Бачев, Въльо Николов, “Матрична кинематика на мотокар с хидродинамичен повдигач в тримерното пространство”,

презентира Валентин Бачев
1410 – 1420 часа:

Валентин Бачев, Въльо Николов, Илия Ангелов , “Свободни незатихващи трептения в пространството на силов агрегат с двг, монтирани върху стенд”,

презентира Валентин Бачев
1420 – 1430 часа:

Валентин Бачев, Въльо Николов, Чавдар Ангелов, Механо - матрично моделиране в пространството на принудените трептения на лек автомобил от неравностите на пътното платно”,

презентира Валентин Бачев
1430 – 1440 часа:

Стоян Георгиев, "Влияние на коефициента на блокиране на диференциала върху циркулацията на паразитна мощност",

презентира Стоян Георгиев
1440 – 1450 часа:

Димитър Няголов, "Критерии при избора на електродвигателите във връзка с направените конструктивните промени в линията за автоматизация на процеса на карбонизация на плата в текстилната промишленост",

презентира Димитър Няголов
1450 – 1500 часа:


Стефан Читаков, "Виброизолация на механични системи чрез разделяне на трептенията в тримерното пространство”,


1500 – 1510 часа:

Стефан Читаков, "Ъглови трептения в агрегат с диференциален механизъм"


1510 – 1520 часа:

Радостина Петрова, "Анализ на собствените честоти и форми на трептене на перка от ветрогенератор",

презентира Радостина Петрова
1520 – 1600 часа:

Презентация на фирма Хайкад Инфотех

Вероника Иванова, "Laparoscopic Device for Restore Sense of Touch" - постерен доклад.


1930 часа – Коктейл

Секция „ Математично моделиране и информационни технологии”
Дата: 29.06.2012г.

1345 – 1630 часа - Приемане на допълнителни доклади на нови участници!

1630 – 1900 часа – Свободно време.

1930 часа – Коктейл

Дата: 30.06.2012г.

900 – 915 часа – Откриване от Почетния Председател на Национална конференция с международно участие „MAШИННИ НАУКИ” 2012 проф. д-р инж. Пенка Генова
Приветствия от почетните гости и участници в Конференцията:


 • инж. Иван Петров – председател на Комисия по образование, наука, култура и вероизповедания към Общински Съвет – Сливен
 • доц. д-р инж. Иван Кралов - Зам.- Ректор по научна и приложна дейност на Технически Университет – София
 • проф. дтн Николай Минчев
 • г-н Стефан Павлов – Н-к Отдел „Технически прегледи“ към Агенция „Автомобилна администрация“
 • проф. д-р инж. Станимир Карапетков - Ръководител на "Факултет и Колеж - Сливен" и председател на Организационния Комитет на Конференцията

915 – 940 часа – Пленарен доклад на проф. дтн. Илия Ангелов на тема:

Матрична теория на вибрации”


940 – 1015 часа – Презентация на фирма Хайкад Инфотех
1015 – 1050 часа – Презентация на фирма „SMC”
1050 – 1115 часа – Кафе пауза
1130 – 1300 часа – Първо заседание

Председател : проф. дтн инж. ик. Николай Петров

Секретар : ас. маг. инж. Силвия Дечкова, маг. инж. Хабибе Нури
1. Христова Сн., В. Пройчева , „Асимптотичен метод за решаване на диференциални уравнения с максимуми“.

2. Христова Сн., Л. Ванкова, „Дискретно обобщение на интегралното неравенство на Грондол – Белман с максимуми“.

3. Бонева М., В. Донев, „Изследване на квазилинейни импулсни диференциални уравнения от първи ред със закъсняващ аргумент (Идуза-1) за съществуване на неосцилиращи решения чрез характеристични уравнения с пулсираща експонента“.

4. Лазаров, Ив., З. Джандармова, „Работният ресурс като рисков фактор при оценяване на безопасността.

5. Лазаров, Ив., З. Златев, „Влияние на климатичните фактори при оценяване на риска за електробезопасносттта‘.
1400 – 1500 часа – Второ заседание

Председател : проф. дтн. инж. ик. Николай Петров

Секретар : ас. маг. инж. Силвия Дечкова, маг. инж. Хабибе Нури
6. Джандармов, П. Анализ на техническото осигуряване на отрасъл ,,Земеделие”

в условията на европейската селскостопанска политика.

7. Петров Н., С. Дечкова, Х. Нури, Ил. Хамза Относно един алгоритъм за оптимално резервиране на рискови технически системи.

8. Петров Н., М. Павлова,  Ел. Недялкова, С. Дечкова Идентификация на елек-тробиологични процеси в хранителни среди и замърсено облекло.

9. Маркова Н., „Осцилаторно и асимптотично поведение на решенията на диференциалните уравнения от n-ти ред с максимум“.
1930 часа – Коктейл.
Секция „ Механика на флуидите, топло – и масопренасяне“
Дата: 29.06.2012г.

1345 – 1630 часа - Приемане на допълнителни доклади на нови участници!

1630 – 1900 часа – Свободно време.

1930 часа – Коктейл


Дата: 30.06.2012г.
900 – 1115 часа – ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ
900 – 915 часа – Откриване от Почетния Председател на Национална конференция с международно участие „MAШИННИ НАУКИ” 2012 проф. д-р инж. Пенка Генова
Приветствия от почетните гости и участници в Конференцията:

 • инж. Иван Петров – председател на Комисия по образование, наука, култура и вероизповедания към Общински Съвет – Сливен
 • доц. д-р инж. Иван Кралов - Зам.- Ректор по научна и приложна дейност на Технически Университет – София
 • проф. дтн Николай Минчев
 • г-н Стефан Павлов – Н-к Отдел „Технически прегледи“ към Агенция „Автомобилна администрация“
 • проф. д-р инж. Станимир Карапетков - Ръководител на "Факултет и Колеж - Сливен" и председател на Организациония Комитет на Конференцията

915 – 940 часа – Пленарен доклад на проф. дтн. Илия Ангелов на тема

Матрична теория на вибрации”
940 – 1015 часа – Презентация на фирма Хайкад Инфотех
1015 – 1050 часа – Презентация на фирма „SMC”
1050 – 1115 часа – Кафе пауза

15 30 – 1900 часа – ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ
Председател : проф. д-р инж. Петър Костов

Секретар: маг. инж. Диана Ангелова


Автор

Заглавие

1

Атанасов Г.

„Характеристики и класификация на източниците на отпадъчни води и на утилизаторите на нископотенциална топлинна енергия в такива води”

2

Мавродиев Н.

„Относно вътрешно термично съпротивление на двуфазни нискотемпературни гладкостенни термосифони и методиката за определянето му”

3

Ташев А.,

М.Минчев, Д.Атанасов“Изследване на слънчевото покритие при сушене на картофи в конвективна слънчева сушилня с комбинирано енергозахранване”

4

Христов Х.,

Н. Ангелов,

К. Костов


“Изследване кинетиката на нискотемпературно сушене на гъби в термопомпена сушилня”

5

Христов Х.,

Н. Ангелов,

К. Костов


„Екологични аспекти при използването на хладилни агенти”

6

Николов В.,

Кр. Амбарев„Изследване влиянието на газообмена върху работния цикъл на дизелов двигател”

7

Попов Г.,

К. Климентов,

Б. Костов


“Изследване влиянието на техническото състояние на помпените агрегати върху разхода на енергия в помпените системи”

8

Обретенов В.,

Г. Табаков„Изследване и анализ на характеристиките на хидроагрегатите във ВЕЦ ”Бързия””

9

Обретенов В.,

Ц. Цалов,

Т. Чакъров.


„Синтез на лопатьчни системи за вятърни турбини с хоризонтална ос”

10

Ангелов Илчо,

Диана Танева„Дигитални хидравлични системи – начини на управление, компановка и предимства”

11

Ангелов Илчо,

Александър Митов„Анализ на динамичните характеристики на налягането в система с бързопревключващ разпределител с дигитално управление”

12

Ангелов Илчо,

Петко Кьоргогов„Алгоритъм за изследване на хидростатична трансмисия за ветрогенераторни съоръжения”

13

Ангелов Илчо,

Никола Станчев„Електрохидравлична позиционна следяща система за листово-развалцовачна линия”

14

Орманджиев К.,

М. Райкова,

Н. Стефанов


„Моделиране на динамичните процеси в топлообменен апарат тип „тръба в тръба”

15

Цанков П., К. Костов

„Експериментално изследване на хидравлични линейни загуби в полутвърди алуминиеви въздуховоди”

16

Цанков П.

„Изследване и качествена оценка на характеристиките на конструкция пореста плоска аеростатична опора (ПАСО)”

17

Костов П.,

Н. Кръстев,

Д. Ангелова


„Изследване на инжектирана завъртяна струя при изотермични условия”

18

Димитрова Таня

"Циркулационни зони в горивната техника"

19

Янков Р.

„Влияние на относителната плътност на твърда частица върху напречното и преместване в стабилизиран граничен слой на възходящо равнинно течение”

20

Николов Ч., К.Костов

„Определяне на показателите на топлинната и икономическата ефективност и анализ на тарифната политика на ТЕЦ при “Лукойл енергия и газ България” при работа в пазарни условия”

21

Калчев Ст.,

Ч.Николов, П. Костов, К. Атанасов 

22

Костов К., П. Цанков

"Експериментален стенд на въздушен слънчев колектор"


1930 часа – Коктейл
Секция „ Машиностроителна техника и технологии”
Дата: 29.06.2012г.

1345 – 1630 часа - Приемане на допълнителни доклади на нови участници!

1630 – 1900 часа – Свободно време.

1930 часа – Коктейл


Дата: 30.06.2012г.
900 – 1115 часа – ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ
900 – 915 часа – Откриване от Почетния Председател на Национална конференция с международно участие „MAШИННИ НАУКИ” 2012 проф. д-р инж. Пенка Генова
Приветствия от почетните гости и участници в Конференцията:

 • инж. Иван Петров – председател на Комисия по образование, наука, култура и вероизповедания към Общински Съвет – Сливен
 • доц. д-р инж. Иван Кралов - Зам.- Ректор по научна и приложна дейност на Технически Университет – София
 • проф. дтн Николай Минчев
 • г-н Стефан Павлов – Н-к Отдел „Технически прегледи“ към Агенция „Автомобилна администрация“
 • проф. д-р инж. Станимир Карапетков - Ръководител на "Факултет и Колеж - Сливен" и председател на Организациония Комитет на Конференцията

915 – 940 часа – Пленарен доклад на проф. дтн. Илия Ангелов на тема

Матрична теория на вибрации”
940 – 1015 часа – Презентация на фирма Хайкад Инфотех
1015 – 1050 часа – Презентация на фирма „SMC”
1050 – 1115 часа – Кафе пауза

1130 – 1300 часа – Първо заседание

Председател : проф. дтн. Иван Тошев

Секретар : гл.ас. д-р инж. Венцислав Димитров
1. Радев Р., В. Гагов, Е. Янков, Д. Господинов, Моделиране на пластично течение на ултрадребнозърнести алуминиеви сплави
2. Янков Е., В.Гагов, Р.Радев, Д. Господинов, Уредба за изпитване на листови метални материали чрез хидравлично издуване
3. Илиева М, М.Йорданов, Н.Зюмбюлев, Електрохимично поведение на стомана след йонно карбонитриране с газ Коргон 18
4. Григоров В., С.Савов, Формализирано определяне разположението на технологичното оборудване при използване на метода на центъра на тежестта
5. Григоров В., Н. Георгиева, М.Кършаков, Изследване на размерообразуването при обстъргване на валове с подвижен двуножов блок
6. Чавдаров И., Т.Танев, В. Павлов, Статична устойчивост на тип крачещ робот
1300 – 1400 часа – Обяд

1415 – 1630 часа – Второ заседание

Председател : проф. д-р Димчо Чакърски

Секретар : гл.ас. д-р инж. Венцислав Димитров

7. Няголов Димитър, Оптимизиране контрола и управлението на процеса на карбонизация на плата в текстилната промишленост


8. Чакърски Д., Р. Димитрова, П.Томов, В.Георгиева, Някой аспекти при автоматизирано проектиране на автоматични машини и системи
9. Чакърски Д., Д. Димитров, Т.Вакарелска, Относно проектирането на работна позиция за автоматичен монтаж на печатни платки
10. Топалова Михаела, Р. Петрова, В. Райчев – Автоматизирано оразмеряване на работния участък на поансона

Постерни доклади :
1. Николова М, В.Захариева, П. Данев, И.Дерменджиев, Някой особенности на PVD-обработена и вакуумно окси-карбонитрирана инструментална стомана
2. Захариева Ваня, Р.Шишков, И.Дерменджиев, М.Йорданов , М.Николова, Влияние на архитектурата и технологичните параметри върху твърдостта на магнетронно отложени покрития
3. Крум ПЕТРОВ, Р. Рангелов, Б. Иванова, Рециклиране на шлам чрез пелетизиране
4. Волкова Г.Д., Новоселова О.В. Анализ контуров управления машиностроительным предприятием
5. Денева Христина, Изследване на микротвърдостта при щанцоване и лазерно рязане
6. Атанасов Р., Многофакторно изследване влиянието на геометрията на междинна цанга върху основните характеристики на високоточен цангов патронник.
7. Митев Иван, И.Винев, Ефективност на ултразвуковото обработване с абразивни частици
8. Митев Иван, Кр.Попов, Химико-термично обработване на проницаеми прахови конструкционни материали
9. Митев Иван, Р.Маймарев, Спичане на двукомпонентни прахови конструкционни материали при наличие на течна фаза.
10. Барзев Иван, Изследване на структурата и твърдостта при плазмено заваряване на електротехническа стомана
11. Стамов Т., За връзката между психоемоционалното въздействие на дизайна на транспортни средства и изискванията на компанията производител

1930 часа – Коктейл


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница