Математическа гимназия “баба тонка” – русеДата24.07.2016
Размер52.34 Kb.
#3642
МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ “БАБА ТОНКА” – РУСЕ
Състезание по математика за ученици от IV клас – II част, 7 юни 2014 г.

Време за работа – 120 минути
 1. Ако умаляемото е 24, а умалителят е 8, то резултатът е:

А) 3 Б) 16 В) 32 Г) 192 Д) друг отговор


 1. Кое число се получава, когато сборът на числата 9 и 5 се умножи с тяхната разлика?

А) 14 Б) 45 В) 60 Г) 54 Д) друг отговор


 1. Жилищата на една улица се номерират с последователни числа, като всички номера от едната страна са четни, а от другата – нечетни. Пощальон трябвало да занесе писма на няколко адреса. Той обходил жилищата в следната последователност: №1, №3, №6, №5, №10, №8, №7. Колко пъти пощальонът пресичал улицата?

А) 1 Б) 2 В) 3 Г) 4 Д) 5


 1. Мая написала всички естествени числа по-малки от 100, като започнала от 1. Колко числа останали, след като тя изтрила всички числа по-големи от 90 и всички числа по-малки от 25?

А) 66 Б) 65 В) 64 Г) 56 Д) 82


 1. Лесно се пресмята, че 11+12+13+14+15+16+17+18+19+20=155. Пресметнете сбора 111+112+113+114+115+116+117+118+119+120.

А) 1580 Б) 10155 В) 1155 Г) 1125 Д) 2014


 1. Гошо отворил касичката си и намерил там пет монети по 10 стотинки, три монети по 50 стотинки, шест монети по 20 стотинки и три монети по 5 стотинки. Колко пари има той?

А) 2 лв. и 85 ст.; Б) 3 лв. и 15 ст.; В) 4 лв. и 10 ст.; Г) 3 лв. и 35 ст.; Д) 1 лв. и 90 ст.


 1. Дадени са три окръжности с радиуси 3 см, 5 см и 7 см. Кое разположение на окръжностите е невъзможно?

А) Б) В) Г) Д)


 1. Разгледайте внимателно чертежа. Кое твърдение е вярно?

А) ABC е остър.

Б) BCM и MPK са остри.

В) CMP е тъп.

Г) ABC и KPM са тъпи.

Д) CBA и BCM са остри.


 1. На асфалта в двора на училището ученици начертали една след друга три бели, пет червени и девет зелени отсечки. Червените са дълги по 21 дм, а белите и зелените по 12 дм. Как се пресмята дължината на получената отсечка?

А) 5.21+(3+9).12 = 249 Б) 12.(3+9)+21.5 = 305 В) 3.21+5.12+9.12 = 249

Г) (3+5+9).12 = 204 Д) (3+5).21+3.12 = 204
 1. В понеделник, 22.00 часа, бащата на Иванчо го наказал да не включва компютъра две денонощия и половина. Кога най-рано (от посочените отговори), същата седмица, Иванчо може да използва компютъра?

А) сряда, 22.00 ч. Б) четвъртък, 12.00 ч. В) вторник, 10.00 ч. Г) петък, 18.00 ч. Д) събота, 13.00 ч. 1. Снежанка купила девет килограма плодове – банани, портокали и ябълки. Ябълките са с 2 кг повече от бананите, а портокалите са с 2 кг по-малко от бананите. Колко килограма са ябълките?
 1. Страната AB на правоъгълника ABCD е два пъти по-малка от едната страна на правоъгълника MPKT, а страната AD е шест пъти по-голяма от другата страна на MPKT. Колко квадратни метра е лицето на MPKT, ако лицето на ABCD е 54 кв. м?
 1. Всяко от децата: Ани, Иво, Боби и Рени, харесва по един сезон, като всеки две деца харесват различни сезони. Ани не харесва зима и пролет. Боби харесва лято или есен. Иво не харесва пролет. Кой сезон харесва Рени?
 1. Новият учител по математика решил да провери съобразителността на учениците от ІVа клас. Когато влязъл в класната стая, вместо да каже фамилното си име, записал на дъската следната таблица:
З

В

Б

Д

Р

Л

Ж

Н

С

О

Е

Т

У

А

П

Ф

Ц

М

К

Х

И

Щ

Г

Ш

Й

Я

Ь

Ч

Ъ

Ю

Под нея написал (3,6) (4,3) (4,2) (3,2) (5,1) (1,6) (2,4) (1,2). Учениците бързо отгатнали фамилията на учителя. Какво е фамилното име на учителя?

 1. Една майка донесла в чанта книги за трите си деца. Помолила ги да познаят колко книги има в чантата. Предположенията били 11, 10 и 8 книги. Майката казала, че две от тези предположения се различават с 1 от верния брой, а едно с 2. Намерете колко книги е донесла майката.


 1. Ако при деление на числото a с числото b се получава частно q и остатък r, то можем да запишем a = b.q + r. Например, ако разделим 13 на 5, получаваме частно 2 и остатък 3. Тогава записваме 13 = 5.2 + 3. Когато остатъкът е 0, казваме, че делението е без остатък.

а) Намерете две числа - делимо и делител, такива че да се получи частно 7 и остатък 1 и запишете делимото по дадения начин.

б) Намерете най-голямото трицифрено число, което се дели на 16 без остатък.Упътване за един възможен начин за решаване: Разделете най-голямото трицифрено число на 16 и извадете от него получения остатък.

в) Намерете най-малкото четирицифрено число, което се дели на 12 без остатък.Опишете разсъжденията и пресмятанията на лист номер 16. 1. В килер има четири еднакви рафта за буркани. На всеки рафт може да се сложат най-много по седем празни буркана. На един рафт може да се сложи един пълен буркан, ако се махнат три празни. Първоначално на всеки рафт имало по седем празни буркана. Няколко пъти заменяли празни с пълни буркани. Възможно ли е броят на бурканите да бъде:

а) 5 пълни и 13 празни?

б) общо 10 пълни и празни?

в) общо 13 пълни и празни?

Ако отговорът на някой въпрос е „да”, начертайте схема, от която да става ясно как са разположени бурканите и кои от тях са пълни и кои - празни. Ако отговорът е „не”, обяснете защо.Примерна схема на рафт с един пълен и четири празни буркана: .
Опишете разсъжденията и пресмятанията на лист номер 17.
Каталог: e107 plugins -> content -> downloads
downloads -> Математическа гимназия “баба тонка” – русе
downloads -> Указания: Попълвайте листа за отговори с химикал
downloads -> Указания: Попълвайте листа за отговори с химикал
downloads -> Математическа гимназия “баба тонка” – русе
downloads -> Математическа гимназия “баба тонка” – русе
downloads -> Автошарж Румен Горанов е ококорил очи за пъстроцветието на света под щастливия знак на съзвездието „Лъв
downloads -> Математическа гимназия “баба тонка” – русе
downloads -> Математическа гимназия “баба тонка” – русе


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница