Материали за обучение на адвокати и неправителствени организации По Европейската конвенция за правата на човека и праватастраница1/10
Дата05.10.2017
Размер1.16 Mb.
#31666
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Материали за адвокати и НПО Обучителни семинари 2002Материали за обучение на адвокати и неправителствени организации

По Европейската конвенция

за правата на човека и правата

на лица с психични проблеми и/или

увреждания на развитието

С подкрепата на Съвета на ЕвропаВ настоящия документ са представени личните мнения на авторите, които не отразяват непременно становището на Съвета на Европа. Той не дава на споменатите в него правни документи официално тълкуване, което да е задължително за правителствата на държавите-членки, органите на Съвета на Европа, или друг орган, създаден по силата на Европейската конвенция за правата на човека.

...за всяко човешко същество е естествен стремежът към свобода, равенство и достойнство и правото да постигнат това е еднакво за всички.”
Негово светейшество Далай Лама, Ню Йорк, април 1994 г.
СъдържаниеУвод 5

МДАС 6


Член 2 от ЕКПЧ 8

Член 3 от ЕКПЧ 14

КПИ 20

Член 8 от ЕКПЧ 25Член 5 от ЕКПЧ 29

Настойничество и попечителство 38

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – КПИ 40

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - Принципи за защита на


лица с психична болест 49

Увод

Настоящите материали са предназначени за адвокати и неправителствени организации, участващи в семинарите за обучение, организирани през 2002 г. от Ментал дисабилити адвокаси сентър (МДАС) и неправител-ствeните организации-партньори. Семинарите за обучение се провеждат с любезната подкрепа на Съвета на Европа и посолства на Великобритания. МДАС изказва благодарност на следните неправителствени организации за тяхното съдействие при организиране на семинарите:
 • Чешки център за развитие на психичното здраве, Прага

 • Словашки хелзинкски комитет, Братислава

 • Унгарски форум за психично здраве, Будапеща

 • Латвийски център за права на човека и етнически проучвания, Рига

 • Вилнюска и женевска психиатрична инициатива, Вилнюс

 • Хелзинкска фондация за права на човека, Варшава

 • Румънска лига за психично здраве, Букурещ

 • Естонско бюро за правни услуги, Талин

 • Български хелзинкски комитет, София

 • Мир Срече, Любляна

Настоящите материали представляват ръководство в материята, свързана с Европейската конвенция за правата на човека и умствените увреждания в централна и източна Европа. Те нямат за цел да бъдат изчерпателно ръководство - нито по системата на умствените увреждания и заведенията за лечението им в региона, нито по Европейската конвенция за правата на човека. За конкретни случаи следва да се потърси консултация от адвокат. Ментал дисабилити адвокаси сентър с готовност би предоставил консултации и помощ на адвокати и неправителствени организации, осигуряващи процесуално представителство на лица с умствено увреждане.


Автори на материалите за обучение, написани през май 2002 г., са Оливър Люис (Директор на правната програма на МДАС) и Оливър Торолд (адвокат, Даути стрийт чеймбърс, Лондон).

МДАС


Ментал дисабилити адвокаси сентър (МДАС) е неправителствена организация, която работи предимно в централна и източна Европа, централна Азия, Русия и Монголия. Организацията извършва правно и друго застъпничество за правата на лица с психични проблеми и/или увреждания на развитието. Целта на МДАС е да подобри качеството на живот на тези лица, като се застъпва за обществена политика, насочена към тяхното интегриране в обществото, самоопределение и оказване на подкрепа на тях и техните семейства.


Понастоящем, МДАС извършва следните дейности:


 • обучение за неправителствени организации, адвокати и други професионалисти за използване на международното право с цел насърчаване на положителни социални промени в системите на умствените увреждания и заведенията за тяхното лечение,

 • обучение за неправителствени организации за наблюдение на спазването на правата на човека в психиатрични и социални заведения,

 • субсидии за процесуално представителство от адвокати, водещи дела от обществен интерес в областта на умствените увреждания,

 • технически консултации и помощ за адвокати по дела, свързани с умствени увреждания в национални и международни съдилища,

 • информира за нарушения на правата на човека в региона,

 • осигурява цялостна информация за адвокати и активисти на страницата си в Интернет, в т.ч. резюмета на най-важните дела в областта на умствените увреждания, по които се е произнесъл Европейският съд по правата на човека.

Mental Disability Advocacy Center

1051 Budapest

Oktober 6. utca 12

Hungary
Телефон (+361) 441 4410

Факс (+361) 441 4411Ел. поща mdac@mdac.info

Интернет www.mdac.info

Авторско право: Ментал дисабилити адвокаси сентър, 2002


Определения

За тази област е характерно използването на дамгосващ език (както в английски, така и в други езици). Ние предлагаме някои определения на термините, които се използват в настоящите материали и съставят лексиката на семинарите.


Използваме общия термин умствено увреждане. Под умствено увреждане разбираме лица с психичен проблем (на които е поставена диагноза “психично заболяване”, като биполярно афективно разстройство, депресия или шизофрения), и лица с увреждания на развитието (известно на други места като “интелектуално увреждане”, “трудности при ученето”, “интелектуално затруднение”, старомодния израз “психично разстройство” или особено силно дамгосващото “умствено изоставане”). Под увреждане на развитието разбираме трайно състояние, което оказва влияние върху интелектуалното, социалното и емоционално развитие. В обхвата на термина умствено увреждане включваме и лица с диагноза личностно разстройство.
Под психиатрично заведение разбираме психиатрични болници, специални психиатрични заведения за принудително настаняване и домове за лица с умствени увреждания – в централна и източна Европа те са известни под благовидното наименование “домове за социални грижи”.
Когато говорим за лицата, настанени в психиатрични заведения, използваме думата домуващ. Споменаваме и думата “пациент”, която е най-често срещаният термин в решенията на Европейския съд по правата на човека, като правим уговорката, че с използването на думата не се застъпваме непременно за медицинския модел в психиатрията.
Когато се позоваваме на Европейската конвенция за правата на човека, с неохота използваме израза душевноболни лица, тъй като това е терминът в член 5 от Конвенцията. Разбираме, че изразът е особено дамгосващ, но не трябва да забравяме, че Конвенцията е приета преди повече от 50 години.
Използваме и термините потребител и бивш потребител на психиатрични услуги.

Каталог: sites
sites -> Образец №3 справка-декларация
sites -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
sites -> Отчет за разкопките на праисторическото селище в района на вуз до Стара Загора. Аор през 1981 г. ХХVІІ нац конф по археология в Михайловград, 1982
sites -> Отчет за разкопките на праисторическото селище в района на вуз до Стара Загора. Аор през 1981 г. ХХVІІ нац конф по археология в Михайловград, 1982
sites -> В областта на текстила и конфекцията и опазване на околната среда
sites -> Медии и преход възникване и развитие на централните всекидневници в българия след 1989 година
sites -> Окръжен съд – смолян помагало на съдебния заседател


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница