Материали за обучение на адвокати и неправителствени организации По Европейската конвенция за правата на човека и праватастраница7/10
Дата05.10.2017
Размер1.16 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Настойничество и попечителство


Резюме

Животът на хиляди хора в централна и източна Европа е сериозно засегнат от системата за настойничество и попечителство. Регламентирана от Гражданските кодекси и почти непроменена от социалистическо време, тази система не е приоритет за законодателя, който с оглед изискванията на международната общност е насочил усилията си в други по-забележими клонове на правната система. Настойничеството и попечителството остават до голяма степен извън наблюдение, а лица, поставени под запрещение - заключени и забравени: самото им положение ги лишава от възможност за защита. Посегателството върху човешките права пронизва цялата система: от съдебното следствие до запрещението, назначаването на настойник или попечител, правомощията им, както и преразглеждането на нуждата от тях. Злоупотребите, свързани с настойничеството и попечителството, не стигат до съда и не са отразяват в необходимата степен.


Производство за поставяне под запрещение

Често семействата искат от съда да обяви техен близък за недееспособен, като съображенията са от финансово естество. В Естония е поискано запрещение със следния мотив: “Искам да продам вилата му”. Когато дадено лице няма роднини, държавата е тази, която следва да поиска поставяне под запрещение и ако то се прогласи от съда, за настойник или попечител се назначава представител на местната власт.


Делата за поставяне под запрещение обикновено се гледат от младши съдии. Обикновено лицето, чиято дееспособност се оспорва, не бива уведомявано за образуваното срещу него производството. В Чешката република съдиите понякога посещават лицето в психиатричната болница, на практика обаче заседание не се провежда, а пациентът неефективно е представляван от стажанти: случва се дори да не бъде уведомен, че посетителят му е съдия.
Във всички държави писменото психиатрично заключение е достатъчно съдията да приеме, че дадено лице е недееспособно, а в страните, където провеждането на заседание е задължително, лекарят има право да прецени и да сподели със съдията, че присъствието на лицето не е необходимо. В Полша и Унгария съдията назначава представител на лицето, който обаче рядко се среща с клиента си и получава указания от него. В други страни присъствието на лицето е задължително, без обаче да се осигурява представител.
Често липсват преки свидетели, а психиатричната експертиза се приема за неоспорима научна истина. Понякога лицето под запрещение не се уведомява за съдебното решение.
В повечето правни системи проверката, която трябва да извърши съдията, за да обяви дадено лице за недееспособно, не е правно регламентирана. Малко на брой са отхвърлените молби за поставяне под запрещение.
В някои страни лицето може да бъде принудително настанено в дом за социални грижи, за да се изследва неговата дееспособност. В Полша съдът може, въз основа на две медицински експертизи, да постанови настаняването му в “лечебно заведение” за срок до 3 месеца, “ако намери това за необходимо”.
Тези производства са в противоречие с член 6 от ЕКПЧ, който гласи, че “Всяко лице при определянето на неговите граждански права и задължения ... има право на справедливо и публично гледане на неговото дело в разумен срок от независим и безпристрастен съд, създаден в съответствие със закона”. Значението на понятието гражданско право е “определено не чрез правната му квалификация, а чрез позоваване на материалното съдържание и последиците от правото според законодател-ството на съответната страна.”5 Обикновено личните, частните и икономическите права се приемат за “граждански”. Правото на свобода по своята същност е гражданско право.
Назначаване на настойник или попечител

Когато никой от членовете на семейството не желае да е настойник или попечител, органът по настойничество и попечителство (административен орган) посочва лице, на което се заплаща за всяко от лицата под негов контрол. В много страни съществуват “професионални” настойници и попечители, които нерядко имат над 100 подопечни. В Унгария максималният разрешен от закона брой е 40, често обаче това правило се нарушава. В други страни за настойник или попечител се назначава директорът на дома за социални грижи, което може да доведе до конфликт на интереси.


Обикновено настойникът или попечителят не се срещат и не разговорят с подопечния си. Лицето, поставено под запрещение, обикновено дори не знае името на своя настойник или попечител, ако изобщо е уведомено за поставянето си под запрещение.


Права и задължения на настойниците и попечителите

Правомощията на настойниците и попечителите в централна и източна Европа са твърде широки. Често държавата отклонява отговорността си за закрила на най-уязвимите граждани като предоставя упражняването на редица лични права на трети лица. Следват едни от най-често срещаните правомощия на настойника или попечителя:
  • Взимане на решение къде да живее запретеното лице. На практика това означава, че настойникът или попечителят могат да настанят подопечния си в дом за социални грижи - обикновено това са огромни, изолирани и пренаселени заведения. Настойникът или попечителят имат и право да попречат на освобождаването на подопечните си.
  • Контролиране на финансите. Настойниците и попечителите имат право да управляват финансовите дела на подопечните си. Това включва продажба на недвижими и движими имоти; изключителен достъп до банкови сметки; получаване на пенсията. Има вероятност за нарушение на член 1 от Протокол 1 към ЕКПЧ: защита на собствеността.
  • Ограничаване достъпа на лицето до адвокат. След като е поставено под запрещение, подписът на лицето е “недействителен” според местното законодателство. Поради това то не може да упълномощи адвокат. За работата си последният няма да получи възнаграждение, тъй като подписът на клиента му е недействителен – малкото адвокати, които действат в тази област, са финансирани от НПО или работят безплатно.
  • Оспорване на запрещението. Ако запретеното лице иска да обжалва поставянето си под запрещение, настойникът или попечителят трябва да дадат съгласието си за целта. Естествено, това рядко се случва. Или по думите на един адвокат: “Няма заседания, няма процес, нищо повече от отхвърляне на поредното дело.”
  • В някои страни - взимане на решение за провеждане на медицинско лечение.
  • В някои страни - даване на съгласие за брак.
  • В някои страни – разрешаване участието на подопечни в изборите.
  • В някои страни – ограничаване на признатото от местното законодателство право на подопечния на отпуск (6-седмичен годишен “градски отпуск”) от дома за социални грижи.

Често правата на настойника и попечителя не са правно уредени. Последните не са длъжни да се срещат с подопечните си и да се съобразяват с желанията им. Очевидно е, че се посяга върху лични права, когато определено лице има неограничен достъп до личната и финансова сфера на друго лице без неговото съгласие.
Контрол върху настойника и попечителя

В повечето страни Органът по настойничеството и попечителството е отговорен за дейността на настойниците и попечителите. В много страни обаче той изпълнява задълженията си крайно небрежно, което отчасти се обяснява с липсата на критерии за оценяване на настойниците и попечителите. Финансовите отчети, представени от настойниците и попечителите, рядко се проверяват или обсъждат. В някои страни дори отсъства такъв административен орган. Заместването на настойника или попечителя (например поради неизпълнение на задълженията му) е до голяма степен неуредено в законодателството.
Смърт на лице, поставено под настойничество или попечителство

Настойниците и попечителите имат право да поискат от държавата разследване на смъртта на техните подопечни; право, което незаинтересованият настойник или попечител едва ли би упражнил. В почти всички страни липсва механизъм за разследване, което несъмнено представлява нарушение на член 2 от ЕКПЧ.

Каталог: sites
sites -> Образец №3 справка-декларация
sites -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
sites -> Отчет за разкопките на праисторическото селище в района на вуз до Стара Загора. Аор през 1981 г. ХХVІІ нац конф по археология в Михайловград, 1982
sites -> Отчет за разкопките на праисторическото селище в района на вуз до Стара Загора. Аор през 1981 г. ХХVІІ нац конф по археология в Михайловград, 1982
sites -> В областта на текстила и конфекцията и опазване на околната среда
sites -> Медии и преход възникване и развитие на централните всекидневници в българия след 1989 година
sites -> Окръжен съд – смолян помагало на съдебния заседател


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница