Мегабайт-интернет” еоод договор за доставка на телекомуникационни услуги



Дата08.06.2018
Размер18.04 Kb.
МЕГАБАЙТ-ИНТЕРНЕТ” ЕООД

договор за доставка на телекомуникационни услуги

No............../ дата...........


Днес, ...................... в гр. Петрич, между фирма „Мегабайт-интернет“ ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. Петрич, ул. „Цар Борис III” No 22, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията под ЕИК 200787753, представлявано от Управителя Апостолос Христос Самарас, сметка ОББ Банк с IBAN: BG44UBBS80021096391630, BIC:UBBSBGSF

наричан ОПЕРАТОР и ..................................................................................................................., с постоянен адрес гр. ......................................................................................................................., с ЕГН: ................................ наричан за краткост ПОТРЕБИТЕЛ се сключи настоящият Договор за доставка на телекомуникационни услуги.


ПРЕДОСТАВЕНА УСЛУГА ПАРАМЕТРИ ЦЕНА НА МЕСЕЦ

................................................ ....................... .......................


ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЦЕНОВИ КОМПОНЕНТИ

пром.цена преди изтичане на абонамента ........................



ЕДНОКРАТНИ ТАКСИ КРАЙНА ЦЕНА

.......................................................................................... .................................


АДРЕС ЗА ДОСТАВКА НА УСЛУГАТА

..........................................................................................


ДАННИ ЗА КОНТАКТ

..........................................................................................


СРОК НА ДОГОВОРА

Договорът е безсрочен.


ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Договорът може да бъде прекратен по всяко време с 30 дневно предизвестие.


ПРИЛОЖИМИ НОРМИ

За всички неуредени с договора отношения се прилагат Общите условия за взаимоотношенията с крайни потребетели на „Мегабайт-интернет“ ЕООД, а при липса на уредба в тях – действащото българско законодателство. С подписването на ДОГОВОРА,


ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е запознат с действащото българско законодателство, условията по Договора за доставка на телекомуникационни услуги, както и че приема Общите условия за взаимоотношения с крайни клиенти на „Мегабайт-интернет“ ЕООД.

Общите условия са публикувани на официалната страница на Оператора.



ОПЕРАТОР: ПОТРЕБИТЕЛ:
Удостоверявам, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ лично положи

подписа си пред мен и че приложените документи

са точни копия на техните оригинали.

....................................... ....................................


/................................................../


Тел: 0745/99087; GSM: +359 898 554 205; email: info@megabyte.bg
Каталог: downloads
downloads -> Конкурс „зелена планета 2015" Наградени ученици І раздел „Природата безценен дар, един за всички"
downloads -> Конкурс за певци и инструменталисти „ Медени звънчета
downloads -> Задача Да се напише програма която извежда на екрана думите „Hello Peter. #include void main { cout }
downloads -> Окс“бакалавър” Редовно обучение I до III курс
downloads -> Конспект по дисциплината „Екскурзоводство и анимация в туризма" Специалност: "Мениджмънт в туризма"
downloads -> Alexander Malinov
downloads -> Тема 8: Линейни алгоритми. Отделяне на цифрите на число, преобразуване на числа. Алгоритмично направление: Алгоритми от теория на числата
downloads -> Отчет за научноизследователската, учебната и финансовата дейност на националния природонаучен музей при бан през 2013 г
downloads -> Закон за националния архивен фонд в сила от 13. 07. 2007 г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница