Механизъм за разпределение на общинската годишна субсидия за читалищата №1Дата21.02.2017
Размер129.46 Kb.
#15449
МЕХАНИЗЪМ
за разпределение на общинската годишна субсидия за читалищата1

по

ПОКАЗАТЕЛИ

Точки

ред1

2

3

А.

Библиотечно и информационно обслужване
A. 1.

Брой на жителите (района), населеното място или квартала


□ от 200 до 500 жители
0,50
□ над 1 500 жители

1,00

А.2.

Библиотечен фонд


до 10 500

1,00
□ над 10 500

2,00

А.3.

Набавени библиотечни материали
А.3.1.

Брой на абонираните периодични изданиядо 5 броя

0,50

А.3.2.


□ над 5 броя

Брой закупени нови книги

□ детска литература – над 5 броя

□ специализирана – над 5 броя

□ научна литература – над 3 броя

□ учебна литература – над 5 броя

□ художествена литература – над 10 броя

брой електронни издания


1,00
0,50

0,50


0,50

0,50


0,50

0,50

А.4.

Мероприятия в библиотеката, работа с НПО, училища, църкви

□ социална и образователна дейност

дарителски акции

□ семинари и обучения

□ срещи с творци, литературни четения

□ чествания и годишнини

1,00

0,50


0,50

1,00

1,00


А.5.

Читателски посещения брой годишно□ до 1000

2,00
□ над 1000


3,00

А.6.

Брой регистрирани читатели

□ до 100


над 100
1,00

1,50А.7.

Проекти

□ Кандидатстване по проекти

одобрени проекти и реализирани

1,00

2,00


А.8.

ИКТ оборудване

□ преносим компютър / лаптоп /

настолен компютър

□ принтер□ скенер

□ ксерокс

□ мултимедия

□ интернет

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50


А.9.

Предоставяне на ИКТ услуги

индивидуални

групови0,50

1,00

А.10.

Функционираща читалня


1,00

А.11.

Наличие на фототека, фонотека, филмотека, видеотека


0,50
Максимум брой точки от библиотечно и информационно обслужване

30,00

Б.

Художествена самодейност и народно творчество
Б.1.

Постоянно действащи колективи□ 3 колектива

1,00
□ 5 колектива

2,00
□ над 5 колектива

3,00

Б.2.

Изяви на прегледи на художествена самодейност
□ Международни

- в чужбина с конкурсен характер

- в чужбина без конкурсен характер

- в България с конкурсен характер

- в България без конкурсен характер

□ Национални

□ Регионални

□ Общински

□ Изяви, организирани на читалищно ниво:

- до 50 участника

- от 51 – 100 участника

- над 101 участника

всяка изява по посочения брой точки


бр.

изявибр.

точки


10,00


6,00

10,00


5,00

6,00


4,00

4,00
1,00

2,00

3,00В.3.


Отбелязване на кръгла годишнина, юбилей на читалището

10,00В.4

Школи по изкуствата

□ 3


□ над 3

1,00


1,50

Г.

Клубове и кръжоци

□ 3


□ 5

□ над 5


Забележка: при временно действащи

1,00


2,00

3,00


-1,00

1

2

3

Д.

Действащи музейни сбирки и изложби

до 3

□ над 3

1,00


2,00Е.

Проекти

□ Кандидатстване по проекти

одобрени проекти и реализирани проекти
1,00

2,00Ж.

Други читалищни дейности

□ младежки

социални

□ образователни

□ съвместно с училищата

□ съвместно с църквата

□ съвместно с други НПО

0.50


1,00

1,00


1,00

1,00


1,00

З.

Организиране и провеждане на мероприятия

□ селищни прояви

□ общински празник

□ регионален празник

□ национален празник

международен празник
1,00

2,00


3,00

4.00


5.00
Максимум брой точки от художествена самодейност и народно творчество

100,00

В.

Материалната база
В.1.

Разгърната площ в кв.м. за читалищна дейност

□ до 1000 м2

□ над 1000 м2

0,50


1,00

В.2.

Техническо осигуряване

□ сценично оборудване

□ осветителни тела

□ озвучаване

□ отопление

□ музикални инструменти

закупуване/осигуряване с носии /сценични костюми

0,50


0,50

0,50


0,50

0,50


1,00


В.3.

Ремонти
В.3.1.
В.3.2.

Текущ

подмяна на дограма

□ ВиК

□ ел. инсталация□ съоръжения и оборудване

□ сграден фондОсновен

□ вътрешен – на сграден фонд

□ външен – на сграден фонд

□ покрив


□ ВиК

□ ел. инсталация и захранване


0,50


0,50

0,50


0,50

0,50
1,00

1,00

1,00


0,50

0,50


В.4.

Проекти

□ Кандидатстване по проекти

одобрени проекти и реализирани проекти


1,00


2,00

В.5.

Охрана и сигурност

□ СОТ


пожароизвестяваща система

□ противопожарни уреди и съоражения

□ друга охрана0,50

0,50

0,50

0,50

В.6.

Набиране на собствени приходи годишно в лв.

до 2000 лв.□ над 2000 лв.


1,00

2,50
Максимум брой точки от стопанска дейности и поддържане на материалната база

20,00
Максимален брой точки

150,00


За изразходване на предоставената субсидия се сключва договор между председателя на настоятелството на съответното читалище и кмета на общината.
Каталог: sites -> default -> files
files -> Образец №3 справка-декларация
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Отчет за разкопките на праисторическото селище в района на вуз до Стара Загора. Аор през 1981 г. ХХVІІ нац конф по археология в Михайловград, 1982
files -> Медии и преход възникване и развитие на централните всекидневници в българия след 1989 година
files -> Окръжен съд – смолян помагало на съдебния заседател
files -> Семинар на тема „Техники за управление на делата" 18 19 юни 2010 г. Хисар, Хотел „Аугуста спа" Приложение
files -> Чинция Бруно Елица Ненчева Директор Изпълнителен директор иче софия бкдмп приложения: програма
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница