Междинни прогнози на ес: по-силно от очакваното забавяне на икономическия растежДата28.10.2018
Размер59.5 Kb.


IP/08/1305

Брюксел, 10 септември 2008 г.Междинни прогнози на ЕС: по-силно от очакваното забавяне на икономическия растеж

Очаква се тази година икономическият растеж на ЕС да бъде 1,4 % (1,3 % в еврозоната), което е с около ½ процентен пункт по-малко от прогнозата, направена през април. Неблагоприятните рискове, отбелязани в пролетните прогнози, се проявиха на практика — задълбочиха се проблемите във финансовата сфера, повишиха се цените на основните суровини, кризата в сектора на недвижимите имоти разшири обхвата си. Очаква се средният темп на инфлацията тази година да бъде 3,8 % в ЕС и 3,6 % в еврозоната под влияние на продължаващото сериозно поскъпване на основните суровини. Данните представляват повишение спрямо предишната прогноза, въпреки че равнището на инфлацията може би се намира в повратна точка, като се има предвид постепенното отшумяване през следващите месеци на досегашните поскъпвания на енергията и хранителните продукти.

Продължаващите вече година проблеми на финансовите пазари, почти двойното поскъпване на енергията за същия период и корекциите в някои пазари на недвижими имоти оказаха влияние върху икономиката, въпреки че неотдавнашното понижение на петролните цени и на цените на някои суровини, както и намаляването на натиска върху курса на еврото, дадоха възможност за „глътка въздух“. В тази трудна и несигурна среда ние трябва да се поучим от направените в миналото грешки и да поддържаме праволинейност в действията си. Напредъкът в изпълнението на набелязаните реформи в Европа е решаващ за продължаването на процеса на създаване на работни места и за по-доброто овладяване на неблагоприятните външни въздействия. Необходимо е да ускорим прилагането на пътната карта, за да подпомогнем възстановяването на доверието към финансовите пазари и да съхраним успехите в публичните финанси, така че да не увеличим товара върху плещите на бъдещите поколения, които и без това вече имат пред себе си предизвикателството, свързано със застаряването на населението“, каза Хоакин Алмуния, комисар по икономическите и финансовите въпроси.

На фона на засилващите се „насрещни ветрове“ общото производство в няколко развити икономики започна да се понижава през второто тримесечие на тази година под влияние също така в някои страни на кризата в сектора на недвижимите имоти. БВП на ЕС се сви с 0,1 %, а на еврозоната — с 0,2 %. Това отчасти отразява „отлива“ след неочаквано силния растеж през първото тримесечие, който до известна степен беше повлиян от временни фактори Освен това продължаващото поскъпване на основните суровини, продължаващите финансови проблеми и, в някои случаи, шокът на пазара на недвижими имоти, доведоха до спад в доверието, до допълнително увеличение на капиталовите разходи и до засилване на темпа на нарастване на потребителските цени, като по този начин беше ограничено вътрешното търсене.

За 2008 г. Генералната дирекция по икономически и финансови въпроси на Комисията към момента прогнозира растеж от 1,4 % в ЕС и от 1,3 % в еврозоната, което представлява преразглеждане към понижение със съответно 0,6 и 0,4 процентни пункта спрямо пролетните прогнози. Изчислението е направено на базата на обновените прогнози за Франция, Германия, Италия, Нидерландия, Полша, Испания и Обединеното кралство, които заедно създават около 80 % от БВП на ЕС.Все по-неблагоприятни външни условия

Състоянието на световната икономика и прогнозите за нейното бъдеще остават необичайно несигурни. Година след началото на финансовите проблеми състоянието на международната финансова система остава нестабилно на фона на продължаващите сериозни затруднения на няколко ключови кредитни пазара. Цените на основните суровини, и по-специално цените на енергията и на храните, се увеличиха неимоверно за периода след последното тримесечие на 2007 г. — въпреки че петролните цени и цените на други основни суровини се понижиха спрямо предишните си високи стойности по-рано това лято. Доверието на бизнеса и на потребителите се понижи значително до равнища значително под средните стойности в дългосрочен план. Въпреки че икономическият растеж остава за момента силен в бързоразвиващите се икономики, на хоризонта се очертава сериозен икономически спад в световен мащаб.

До възникването миналото лято на финансовите проблеми, европейските икономики като цяло бяха в добро състояние. В ЕС и в еврозоната като цяло липсваха значителни дисбаланси, въпреки че случаят може би не е такъв във всички икономически сфери и държави-членки. Икономическата активност беше сравнително добра, но финансовите сътресения оказаха незабавно неблагоприятно въздействие върху някои показатели за доверието. Със засилването на „насрещните ветрове“ в световната икономика през последните тримесечия обаче спадът в показателите за доверието обхвана нови икономически сектори и държави-членки (особено голям спад на индекса за общото доверие в икономиката беше отбелязан в Испания и в Обединеното кралство). Освен това започнаха да отслабват показателите за икономическата активност. Редица показатели, като например промишленото производство, поръчките и продажбите на дребно сочат отслабване през последните месеци в набраната от основния икономически растеж инерция както в ЕС, така и в еврозоната. Неотдавнашни проучвания също предполагат неблагоприятни прогнози за развитието на икономиките в ЕС.

Очакваното забавяне на темпа на инфлацията, за което се предполага, че ще подсили разполагаемия доход на домакинствата и потреблението в по-голяма степен през четвъртото тримесечие, е един от факторите, които могат за доведат до обрат в тенденцията.Инфлация в повратна точка

Под влияние на високите цени на основните суровини, инфлацията на потребителските цени продължи да се ускорява през последните месеци. Приносът на цените на енергията и на храните в основната инфлация нарасна значително и през юли достигна съответно 1,7 процентни пункта и 1,2 процентни пункта. Темпът на основната инфлация се забави леко през август до 3,8 % в еврозоната — спад спрямо рекордното равнище, отчетено през юли (4,0 %).

Преразглеждането към повишение на прогнозите за инфлацията отразява по-лошите от очакваното резултати, отчетени за периода след пролетните прогнози. Постепенното отшумяване през следващите месеци на досегашни поскъпвания на енергията и на храните предполага обаче, че инфлацията може би се намира в повратна точка. Въпреки това бъдещите тенденции на пазарите на основни суровини, както и способността да бъдат посрещнати вторични ефекти, ще останат ключови фактори за сбъдването на прогнозите за инфлацията и в двата региона.

Оценка на риска

Рисковете за прогнозирания икономически растеж остават по-скоро неблагоприятни. По-специално, промените на финансовите пазари и на пазарите на основни суровини ще останат основните фактори за сбъдването на прогнозите за растежа, а техническите предположения също биха могли изненадващо да бъдат неблагоприятни, както това се случи с прогнозите неотдавна. Други рискове са свързани с важната роля, която играе състоянието на икономиката на САЩ, новите призиви за протекционистични мерки и за мерки, които изкривяват търговията, но също така и със способността на някои икономики на ЕС да направят необходимите промени във връзка със своите външни и вътрешни дисбаланси. Рисковете за сбъдването на прогнозите за инфлацията са до известна степен по-балансирани, но не могат да бъдат пренебрегнати. Дори и ако конкретно темповете на икономическата активност започнат бързо да се забавят, рисковете от вторични ефекти не могат да бъдат изключени, въпреки че засега липсват доказателства за подобно широко разпространение на тези ефекти.

Подробен доклад може да бъде намерен на следния адрес:

http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article12054_en.htm
Таблица 1: Ръст на реалния БВП

Забележка: Данните на тримесечна база отчитат броя на работните дни и сезонните колебания, докато при данните на годишна база те не са взети под внимание.Таблица 2: Инфлация на потребителските цени
Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница