Международен наказателен процес Нюрнбергският процес 1945-1949 и Международният военен трибуналДата15.10.2018
Размер73 Kb.
#88492

Международен наказателен процес Нюрнбергският процес 1945-1949 и Международният военен трибунал

2010
Нюрнбергският процес е събирателно название за процесите срещу официални лица и организации, свързани с Втората Световна война(1939-1945 г.)и Холокоста по време на нацисткия режим (1933-1945 г.), провеждат се в Нюрнбергската съдебна палата, в Нюрнберг, Германия, от 1945-та до 1949-та г. Пръв и най-известен процес – „Процесът срещу главните военнопрестъпници пред Международния военен трибунал, който осъжжда 24 от най-важните пленени партийни водачи и военни командири на нацистка Германия. Друг знаков процес е т.нар :Doctor’s Trial” ( Процесът срещу докторите)

 1. Възникване на идеята за процес срещу главните военнопрестъпници

– Чърчил, Сталин..., американският министър на финансите Хенри Моргентау Младши предлага план за пълна денацификация на Германия, известен като план „Моргентау” – представлява методи като депортация, принудителен труд и икономически репресии, в духа на предложенията за екзекуции /крайно/ от страна на Чърчил и Сталин. Рузвелт среща силна публична съпротива след представянето на този план, но не заема друга позиция, т.е. приема се като мълчаливо съгласие, все пак планът „Моргентау” не сработва, търси се друг метод за справяне с нацистките водачи

-следващият след Рузвелт президент Хари Труман подкрепя твърдо съдебния процес и при неговия мандат е изработен проектът „Процес срещу европейските военнопрестъпници”, макар че към момента – 1945 много от верояните обвиняеми вече са мъртви –Адолф Хитлер, Хайнрих Химлер, Паул Йозеф Гьобелс, се самоубиват в последните дни на войната, БЕнито Мусолини пък е разстрелян и обесен през април 1945, други като полк. От SS Адолф Айхман и д-р Йозеф Менгеле, първия „архитект” на „окончатеното решение” за унищожаване на евреите, вторият извършител на зловещи експерименти със затворници в концентрационните лагери, успяват да се измъкнат от Германия, макар и временно и се укриват в Южна Америка. Не всички успяват да се измъкнат, 24 все пак са привлечени под отговорност по Нюрнбергската харта за военни престъпления. Трибуналът осъжда 18 и освобождава трима – Ялмар Шахт, президент на Централната германска банка ,Ханс Фрицше, министър на пропагандата за германското радио и Франц фон Папен, вицеканцлер на Германия. Един от обвиняемите – д-р Роберт Лай, лидер на Германския Работнически Фронт се самоубива преди да започне процесът, един обвиняем Густав круп фон Болен унд Халбах, германски военен индустриалец е намерен за умствено и физически неспособен да застане пред съда и един обвиняем Мартин Борман, секретар на Хитлер и началник на канцеларията на нацистката партия е осъден задочно, тъй като местонахождението му е неизвестно.

2. Учредяване на съда

8 август 1945 г. Съюзниците подписват конвенция – Споразумение относно преследването и наказването на главните военнопрестъпници от европейските сили на Оста – наричана още ЛОНДОНСКО СПОРАЗУМЕНИЕ или НЮРНБЕРГСКА ХАРТА – граници – „наказване на главните военнопрестъприци от европейските страни от Оста” – правната основа за юрисдикцията на съда е дефинирана от инструмента на капитулацията на Германия, политическата власт и право на Германия преминават в Съюзническия контролен съвет. И тъй като съдът е ограничен до разглеждане на военновременните престъпления, той няма юрисдикция над престъпления, извършени преди избугването на Втората световна война – 1 септември 39 г. т.нар. „справедливост на победителя”, първият критик – Сенатор Тафт, след него Джон Кенеди – говорят за „фиктивна справедливост” , за Трибунала – „самозвана институция на победителя, само маскира разправата на съюзниците с победена Германия/аналогично и с Япония/, законодателството на Трибунала не е подчинено на върховенството на закона, а на военно-политическа конюнктура, оттук следва, че Нюрнберг не само не е неутрален, но че по същество не е и „международен”, той е Съд на победители над победени..

Повдигнатите обвинения:


 1. Престъпления срещу мира

 2. Военни престъпления

 3. Престъпления срещу човечеството

 4. Членуване в престъпни групи или организации, определени за такива от МВТ

Нюрнбергските принципи са точно определена серия от ръководни принципи, които определят какво представлява военното престъпление.Принцип I

Всяко лице, което извърши действие, представляващо престъпление по международното право, носи отговорност и подлежи на наказание

Принцип I I

Фактът, че вътрешното право не прилага наказание за действие, представляващо престъпление по международнот оправо, не оправдава лицето, което извършва действието от отговорност по международното право

Принцип I I I

Фактът, че едно лице, изв.действие, представляващо престъпление по международното право, е действало като държавен глава или отговорно лице от кабинета, не го освоождава от отговорност по международното право

Принцип I V

Фактът, че едно лице действа съгласно нареждане на правителството или висшестоящ, не го освобождава от отговорност по международното право, тъй като моралният избор на практика е бил възможен за него

Принцип V

Всяко лице, обвинено в престъпление по международното право, има право на справедлив процес според фактите и закона

Принцип VI

Наказуеми по международното право са : 1. престъпления срещу мира/планиране, подготовка, иницииране или водене на агресивна война или на война за нарушение на международните договори, споразумения или уверения; Участие в съвместен план или конспирация/заговор за извършването на което и да е от действия, споменати по-горе/2. Военни престъпления – нарушаване на законите и обичаите на войната, включващи, но не ограниаващи се до избиване, малтретиране или депортиране за принудителен труд нацивилно население за каквато и да е цел от или в окупираните територии; избиване или малтретиране на военнопленници или морски екипажи, убиване на заложници, ограбване на пубична или частна собственост, безпричинно и произволно унищожаване на градове или села или опустошаване без военна необходимост и 3. Престъпления срещу човечеството-избиване, унищожаване, поробване, депортиране или други нехуманни действия, извършени срещу цивилно население, преследване на политическа, расова или религиозна основа, когат осъщите действия са извършени в изпълнение или във връзка с което да е престъпление срещу мира или военно престъпление

Принцип VII

Съучастничество в извършването на престъпление срещу мира, военно престъпление или престъпление срещу човечеството според Принцип VI е престъпление по международното право


Нюрнбергската защита – правна защита, която се основава на фразата, че обвиняемият „само е следвал заповеди”, поради което самият той не носи отговорност за престъпленията. Защитата е приложена много добре в Нюрнбергските процеси, на които е наименована. Преди края на Втората световна война Съюзниците допускат, че такава защита може да бъде използвана и в Лондонската харта специално заявяват, че това не е валидна/имаща законна сила/защита срещу обвинения във военни пестъпления. Американските военни приспособяват кода за военно правосъдие след Втората световна война. Те включват правило/предписание/, което анулира/унищожава тази защита, заявявайки, че американският военен състав има право да откаже да изпълни провтивозаконни заповеди. Тази защита все пак се използва често, аргументирайки се, че противозаконната заповед представлява дилема, на която правото не дава разрешение. Този , който откаже да изпълни противозаконна заповед, ще бъде съден/а в някои страни дори убиват/, а този, който приеме и я изпълни – най-вероятно ще бъде съден.

ПРИНОС на Нюрнбергския процес - в три важни насоки: 1. Установява прецедентът, че всички лица, без значение от статус и професия, могат да бъдат подвеждани под отговорност за тяхното поведение по време на война , не могат да се самоосвободят от отговорност, обвинявайки държава, правителство, армия за конкретно военно престъпление;

 2. Никое лице не може да отхвърли връзкатаси с военни пестъпления, като заяви, че просто е действало по заповед на по-висшестоящ в йерархията;

 3. Ясно се квалифицират три самостоятелни военни престъпления, наказуеми по международното право – престъпления срещу мира, престъпления срещу човечеството и престъпления, които нарушават траснационални задължения, установени в договори и други споразумения – голямо значение за международното криминално право

Изводите от Нюрнберг помагат за създаването на Конвенцията на геноцида, Световна/Всеобща/ Универсална декларация за човешките права, Женевска конвенция за законите и обичаите на войната 1949 и допълващите я протоколи 1977

23 в. Международен трибунал за съденето на лица, извършили престъпления в Бивша Югославия от 1991 г. насам.

93-94г. -? На фона на нововъзникналите дебати относно легалността на Нюрнберг, скептино настроение по отношение създаването на Юготрибуналът. Но половин век след Нюрнберг, ситуацията вече е различна, самото начинание е прецедент в много отношения, влиянието върху процеса на решаванена кризите в Югославия – също. Фактът, че за разлика от Нюрнберг, Трибуналът за Югославия действа доста по-бавно, не само не е пречка, но се отразява добре за репутацията му на безпристрастна съдебна институция. Кулминация в работата на Трибунала е изправянето на най-високопоставения държавен служител на Югославия, Слободан Милошевич, „главен военно престъпник”, казано на езика на Нюрнберг, предаден от властите в собствената си страна, случай без аналог в историята” По всичко изглежда, че Трибуналът е фаза в цялостната еволюция на международноправната сфера. Неговият успех разколебава скептиците и мотивира допълнително защитниците на идеята ООН да създаде постоянно действащ Международен криминален съд.

Легитимност – въпроси относно характер, граници, възможности за максимална институционализация на този тип съд в постоянен криминален съд. Лансирани тези: 1. Трибуналът за Югославия преодолява повечето недостатъци на своя знаменит предшественик, в Нюрнберг. В контекста на това сравнение той е правно много по-издържан от Нюрнберг;

 2. Все пак, дори и продукт на мощна еволюция на международноправните отношения, подобно на Нюрнберг не може да реши дихотомията на нормативно и политическо, оставайки по същество политически акт.;

 3. Идеята за постоянен Международен криминален съд е концептуално незащитима като база за постоянно действаща международна институция, поради което международни наказателни съдилища трябва да се създават само ad hoc

Чл.11 на Устава на Трибунала предвижда възможност обвиняемите да бъдат съдени в национални съдилища.Условието, при което присъдата се признава за валидна от самия Трибунал, е дефинирано негативно, т.е. след присъда от национален съд обвиняемият може да бъде призован от Трибунала при условия, че действията, за които е осъден, са определени като ординерни престъпления, я не в съответствие с Устава на Трибунала и ако националният съд е действал пристрастно, осигурявайки прикритие на обвиняемия.

Нюрнбергски межд. наказателен съд / от лекциите по Международно наказателно право/

Известен като международен военен трибунал /МВТ/. Създаден въз основа на Съглашение, подписано на 08.08.1945 г. между СССР, САЩ, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и временното правителство на Френската република. Съставя се уставът на Международния военен съд и неговият статут, съобразно които се проведе Нюрнбергският международен наказателен процес, който се превърна в първообраз на съвременното международно наказателно правосъдие.

Идеята е да се организира и проведе межд.наказателен съд срещу лицата, виновни в извършване на престъпления п/в мира и човечеството- планиране, подготовка или водене на агресивна война; убийства, изтезания на гражданско население, юрисдикцията и функцията на МВТ се определят в Устава на Трибунала”. Уставът е един перфектен материално-правен и процесуален документ, в който подробно се регламентира:

- целта на учредяване, а именно „справедливо и бързо съдене и наказване на главните военни престъпници в европейските страни”

- съставът на съда- 4-ма души и заместниците им

- разработен е комплекс от правила относно правата на Съда, водене на съдебните заседания, предвидено е право на защита и на последна дума на подсъдимите; гарантиран е принципът за равенство на всички граждани пред закона, като се подчертава, че виновните лица, заемали най-висок пост в служебната и държавна йерархия също ще носят наказателна отговорност за извършените от тях престъпления.

Уставът на МВТ има фундаментално значение не само за дейността на трибунала, но и за развитието на МНП. Неговите принципи и разпоредби имат актуално значение и днес. От накзателноправен и процесуален аспект присъдата, постановена от Първия в историята международен наказателен съд е образец на международно правосъдие.

Първото съдебно заседание е открито на 20.11.1945 г. в Двореца на правосъдието в Нюрнберг, Германия. Председателът на съда е прочел обвинителното заключение и дал думата на подсъдимите да вземат отношение по обвиненията. От стенограмата е видно, че нито един от тях не се е признал за виновен. Последват разпити, представяне на доказатеслтва и накрая обвинителните речи на 4-мата главни обвинители /от всяка държава по един/. Те обосновават правната квалификация на деянията, които са извършили подсъдимите. Правят и своите искания за вида на наказанията, размера и начина на изтърпяване. Следва време за съвещание на Съда. На 01.10.1946 г. Съдът постановява присъдите - осъдени на смърт 11 човека, м/у които Гьоринг, Рибентроп, ген. Кайтел.; на доживотен затвор - трима, лишаване от свобода- 4-ма /различни срокове/. Оправдани – 4-ма. Смъртните присъди са изпълнени чрез обесване. Гьоринг се е самоубил с цианкалий преди изпълнение на присъдата. А Хитлер, Гьобелс и Химлер- още преди края на ВСВ се самоубиват.Токийски межд.наказтелен съд

Известен като МВТ за Далечния Изток. Започва работа на 03.05.1946 г в сградата на Военното министерство в Токио, Япония.

Подсъдими са 28 отговорни лица от висшата военна и политическа йерархия на Япония /бившият мин.председател; генерали; адмирали; дипломати и министри/. Спрямо тях са предявени множество доказателства, относно участието им пряко или косвено в убийства, изтезания, грабежи и насилия над много невинни хора, както в почти всички райони, където са били разположени японски войкси, така и в самата Япония.

Съдът осъжда на смърт чрез обесване 7, на доживотен затвор – 16, на лишаване от свобода – 2.

Присъдата е произнесена на 12.11.1948 г /процесът е продължил повече от 2 г./

Поради географската отдалеченост той остава в известен смисъл в сянката на проведения МВТ в Нюрнберг. Независимо от това обаче, дейността на ТВТ има важно значение за развитието на международното правосъдие.

Функционирането на Токийския военен съд за Далечния изток затвърди тенденцията за реализиране на наказателна отговорност за извършителите на престъпления против мира, престъпления против човечеството и военни престъпления. Уставите и статутите на тези два международно наказателноправни форума създадоха юридическата база на съвременното Международно наказателно право. Използваме термина съвременно, защото от исторически аспект тази проблематика води своето начало още от Виенския конгрес - 1815 г., продължено през годините на дейността на Обществото на народите, когато са правени опити да се създаде международен съдебен орган, но поради различни причини тези идеи фактически не бяха реализирани, въпреки че юридически, формално в международноправния мир имаше някакъв Постоянен съд при Обществото на народите в Женева.

Силен тласък на обогатяването на юридическата база на международното наказателно правосъдие даде Организацията на обединените нации, чийто принос за утвърждаването на Международното наказателно право като самостоятелен дял от правото е изключителен и безспорен. Общото събрание на Организацията на обединените нации прие много международни конвенции в областта на Международното наказателно право.Юготрибунал

Межд.военен съд, създаден с Резолюция на Съвета за сигурност на ООН през май 1993 г със седалище в ХАга, Холандия.

Трябваше да разглежда множество противоправни деяния и военни престъпления, извършени от лица от състава на армията на бивша Югославия по време на войната в Босна и Херцеговина. Бившият президент на босненските сърби Радован Караджич и др. от управляващата тогава върхушка трябваше да понесат своята отговорност за извършените от техните подчинени екзекуции на 10 хил. Мирни жители. Според различни източници убитите босненски мюсюлмани са повече от 20 хил, повечето заравяни в масови гробове. За съжаление в сравнение с предшестващите международни съдилища в Нюрнберг и Токио, този в Хага и досега не успя да изпълни до край мисията си, не наказа всички виновни и все още не се е превърнал в ефективен орган. Все още действа.

Постоянен международен наказателен съд на ООН

Създаден през май 1998 г със седалище в ХАга. В неговата компетенция е разглеждане на спорове, възникнали м/у държавите. Не се занимава с престъпни действия на отделни индивиди.

Основна функция - да решава в съответствие с межд. право спорове относно:


 • межд. Конвенции, които установяват парвила, изрично признати от спорещите държави

 • международния обичай

 • общите принципи на правото, признати от цивилизованите страни.

Решенията на Съда са задължителни САМО за страните, участващи в спора и САМО за дадено дело. То е окончателно и не подлежи на обжалване.

Състои се от 15 члена, като не може да има повече от един гражданин на една и съща държава. Членовете се избират на Общо събрание на ООн с мандат 9 г.

Ако осъдената държава не изпълни Решението на Съда и Съвета за сигурност на ООн сметне за необходимо, може да направи препоръка или да предприеме съответни действия за привеждане на Решението в действие.

В заключение следва да посочим, че 120 държави , в това число и РБ са гласували „за” учредяване на Съда и приемане на Устава му, 7 - против, въздържали се 21, не участвали в гласуванети- 12 страни, членки на ООН.Стана ясно, че със 113 с/у 7 гласа бе отхвърлено искането на САЩ, които настояваха да получат юридически гаранции, че американски военни и агенти няма да бъдат съдени от този съд, без тяхното изрично съгласие.


каза да си прочетем Нюртбергския процес, Токийския процес, Римски статут и Екстрадация

Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница