Международен туризъм – българия период януари юни 2017 гДата25.03.2018
Размер209.71 Kb.

rectangle 2


МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ – БЪЛГАРИЯ

ПЕРИОД ЯНУАРИ - ЮНИ 2017 г.

Чуждестранни туристи в България


През периода януари - юни 2017 г. общият брой посещения на чуждестранни туристи в България е 3 345 712. Техният брой е със 7,7% повече спрямо периода януари - юни 2016 г.

Фигура 1. Посещения на чуждестранни туристи в България през периода януари – юни (брой)

Източник: НСИ

Увеличение има при посещенията с цел почивка и ваканция, като са реализирани 1 904 041 посещения и ръст от 8,6%. Посещенията с цел гостуване са 266 978 като те се увеличават с 6,3%. Посещенията с цел бизнес са 714 697, като те сe увеличават с 10,1%. Посещенията с други туристически цели са 459 996.

Посещенията с цел почивка и ваканция формират 56,9% от всички туристически посещения.

Фигура 2. Структура на посещенията на чуждестранните туристи по цели през периода януари – юни 2017 г. в %Източник: НСИ

Таблица 1. Посещения на чуждестранни туристи в България, януари – юни 2017 г. / януари – юни 2016 г.

Държава

Брой

Промяна

(брой)

Промяна

(%)

Общо

3 345 712

240 396

7,7

1

ГЪРЦИЯ

534 678

48 852

10,1

2

РУМЪНИЯ

475 393

-78 407

-14,2

3

ТУРЦИЯ

293 549

21 786

8,0

4

МАКЕДОНИЯ

265 889

8 949

3,5

5

ГЕРМАНИЯ

250 476

26 478

11,8

6

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

210 077

7 448

3,7

7

СЪРБИЯ

179 191

6 554

3,8

8

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

136 380

24 570

22,0

9

УКРАЙНА

109 332

18 045

19,8

10

ПОЛША

82 387

18 421

28,8

11

ИЗРАЕЛ

76 989

11 785

18,1

12

МОЛДОВА

70 358

9 466

15,5

13

ИТАЛИЯ

67 866

12 821

23,3

14

ФРАНЦИЯ

47 260

11 104

30,7

15

АВСТРИЯ

44 275

7 726

21,1

16

ЧЕХИЯ

39 549

645

1,7

17

САЩ

37 597

3 063

8,9

18

БЕЛГИЯ

29 568

9 679

48,7

19

НИДЕРЛАНДИЯ

26 741

7 214

36,9

20

УНГАРИЯ

26 109

5 936

29,4

21

ИСПАНИЯ

25 894

9 197

55,1

22

БЕЛАРУС

24 654

1 291

5,5

23

ШВЕЦИЯ

18 176

7 584

71,6

24

НОРВЕГИЯ

16 468

3 275

24,8

25

АЛБАНИЯ

15 243

-406

-2,6

26

КИТАЙ

14 212

5 145

56,7

27

СЛОВАКИЯ

13 202

1 807

15,9

28

ДАНИЯ

11 637

2 141

22,5

29

ИРЛАНДИЯ

11 099

2 572

30,2

30

ХЪРВАТИЯ

10 676

3 594

50,7

31

ЛИТВА

10 531

1 924

22,4

32

ШВЕЙЦАРИЯ

10 107

-746

-6,9

33

ФИНЛАНДИЯ

9 872

-389

-3,8

34

ИРАН

8 537

1 337

18,6

35

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

8 171

2 054

33,6

36

СЛОВЕНИЯ

8 015

790

10,9

37

ЯПОНИЯ

7 972

1 365

20,7

38

ЕСТОНИЯ

6 688

819

14,0

39

КАНАДА

6 595

-28

-0,4

40

РЕПУБЛИКА КОРЕЯ

6 486

1 059

19,5

41

КИПЪР

6 485

685

11,8

42

ГРУЗИЯ

5 786

1 453

33,5

43

АВСТРАЛИЯ

5 634

632

12,6

44

ИНДИЯ

5 038

557

12,4

45

ФИЛИПИНИТЕ

4 849

-218

-4,3

46

ПОРТУГАЛИЯ

4 338

1 495

52,6

47

ЛАТВИЯ

4 156

-149

-3,5

48

КАЗАХСТАН

3 845

490

14,6

49

ЧЕРНА ГОРА

3 509

451

14,7

50

МАЛАЙЗИЯ

3 381

2 340

224,8

Източник: НСИ

Фигура 3. Посещения на чуждестранни туристи, пазари топ 10 (брой)
Източник: НСИ

Европейски съюз


ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

През периода януари - юни 2017 г. страните от Европейския съюз продължават да са най-важният генериращ пазар за международен туризъм на България с относителен дял 57% и общ обем от 1 905 658 туристически посещения (ръст от 7,1%).Таблица 2. Посещения на чуждестранни туристи от ЕС в България, януари – юни 2017 г. / януари – юни 2016 г.Държава

Брой

Промяна

(брой)

Промяна

(%)

Общо

1 905 658

127 134

7,1

1

ГЪРЦИЯ

534 678

48 852

10,1

2

РУМЪНИЯ

475 393

-78 407

-14,2

3

ГЕРМАНИЯ

250 476

26 478

11,8

4

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

136 380

24 570

22,0

5

ПОЛША

82 387

18 421

28,8

6

ИТАЛИЯ

67 866

12 821

23,3

7

ФРАНЦИЯ

47 260

11 104

30,7

8

АВСТРИЯ

44 275

7 726

21,1

9

ЧЕХИЯ

39 549

645

1,7

10

БЕЛГИЯ

29 568

9 679

48,7

11

НИДЕРЛАНДИЯ

26 741

7 214

36,9

12

УНГАРИЯ

26 109

5 936

29,4

13

ИСПАНИЯ

25 894

9 197

55,1

14

ШВЕЦИЯ

18 176

7 584

71,6

15

СЛОВАКИЯ

13 202

1 807

15,9

16

ДАНИЯ

11 637

2 141

22,5

17

ИРЛАНДИЯ

11 099

2 572

30,2

18

ХЪРВАТИЯ

10 676

3 594

50,7

19

ЛИТВА

10 531

1 924

22,4

20

ФИНЛАНДИЯ

9 872

-389

-3,8

21

СЛОВЕНИЯ

8 015

790

10,9

22

ЕСТОНИЯ

6 688

819

14,0

23

КИПЪР

6 485

685

11,8

24

ПОРТУГАЛИЯ

4 338

1 495

52,6

25

ЛАТВИЯ

4 156

-149

-3,5

26

ЛЮКСЕМБУРГ

2 401

543

29,2

27

МАЛТА

1 806

-518

-22,3Източник: НСИ


Приходи от туризъм – България


    1. Текущи данни

За периода януари – май 2017 г. приходите от международен туризъм възлизат на над 1 515 млн. лв (над 774 млн. евро). Ръстът спрямо периода януари – май 2016 г. е 14,9%.
3.2 Данни за изминалата година

Приходите от международен туризъм в текущата сметка на платежния баланс по данни на БНБ през 2016 г. възлизат на 3 283,7 млн. евро, което е с 15,7% повече в сравнение с 2015 г.

Фигура 4. Приходи от международен туризъм (млн.лв.) – годишни данни

Източник: БНБ

Пътувания на български граждани в чужбина


През периода януари – юни 2017 г. българските граждани са реализирали общо 2 994 880 пътувания в чужбина по всички видове цели. Увеличението спрямо периода януари – юни 2016 г. е 17,9%.

Таблица 3. Пътувания на български граждани в чужбина, януари – юни 2017 г. / януари – юни 2016 г.

Държава

Брой

Промяна

(брой)

Промяна

(%)

Общо

2 994 880

455 625

17,9

1

ТУРЦИЯ

643 390

34 763

5,7

2

ГЪРЦИЯ

600 310

86 026

16,7

3

СЪРБИЯ

243 194

34 997

16,8

4

РУМЪНИЯ

233 297

36 897

18,8

5

МАКЕДОНИЯ

204 245

24 684

13,7

6

ГЕРМАНИЯ

169 497

26 358

18,4

7

ИТАЛИЯ

111 050

29 183

35,6

8

АВСТРИЯ

100 212

20 726

26,1

9

ИСПАНИЯ

89 834

18 304

25,6

10

ФРАНЦИЯ

79 830

12 915

19,3

11

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

77 184

14 292

22,7

12

ЧЕХИЯ

46 341

8 715

23,2

13

БЕЛГИЯ

44 750

14 103

46,0

14

ПОЛША

38 570

11 649

43,3

15

НИДЕРЛАНДИЯ

28 465

9 245

48,1

16

УНГАРИЯ

27 422

3 948

16,8

17

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

26 030

9 218

54,8

18

ХЪРВАТИЯ

16 904

2 499

17,3

19

СЛОВАКИЯ

13 705

4 184

43,9

20

СЛОВЕНИЯ

13 678

2 798

25,7

21

ДАНИЯ

12 893

4 820

59,7

22

УКРАЙНА

11 344

2 681

30,9

23

САЩ

11 301

769

7,3

24

ШВЕЦИЯ

10 864

6 374

142,0

25

ПОРТУГАЛИЯ

10 238

-706

-6,5

26

ИЗРАЕЛ

9 620

-487

-4,8

27

ШВЕЙЦАРИЯ

9 591

1 709

21,7

28

МОЛДОВА

9 502

1 185

14,2

29

КИПЪР

7 435

4 131

125,0

30

АЛБАНИЯ

7 162

-1 612

-18,4

31

ЛИТВА

7 139

4 465

167,0

32

ЧЕРНА ГОРА

6 073

3 847

172,8

33

МАЛТА

5 456

27

0,5

34

ИРЛАНДИЯ/ЕЙРЕ

5 265

1 208

29,8

35

БЕЛАРУС

4 312

3 077

249,1

36

ЛАТВИЯ

3 960

2 578

186,5

37

ОБЕД.АРАБ.ЕМИР.

3 877

1 292

50,0

38

КАНАДА

3 461

-218

-5,9

39

НОРВЕГИЯ

3 417

780

29,6

40

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

3 393

3 045

875,0

41

СИНГАПУР

2 890

2 370

455,8

42

ФИНЛАНДИЯ

2 210

195

9,7

43

ЕСТОНИЯ

2 139

1 176

122,1

44

ЛЮКСЕМБУРГ

1 822

1 155

173,2

45

КИТАЙ

1 657

-126

-7,1

46

ЯПОНИЯ

1 545

-238

-13,3

47

АРМЕНИЯ

1 305

1 263

3007,1

48

ЕГИПЕТ

1 008

-345

-25,5

49

АЗЕРБАЙДЖАН

921

235

34,3

50

КАТАР

854

291

51,7


Източник: НСИ
Фигура 5. Пътувания на българи до водещи дестинации (брой)Източник: НСИСТР.


Каталог: sites -> tourism.government.bg -> files -> documents -> 2017-08
files -> Закон за туризма; Наредба №1 от 5 юни 2007 г за категоризиране на туристическите хижи и прилежащите към тях заведения за хранене
files -> Закон за туризма; Наредба за организацията на единната система за туристическа информация
2017-08 -> Дв, бр. 13 от 17. 02. 2015 г. Глава първа общи положения
2017-08 -> Наредба №2 от 29. 01. 2016 г за условията и реда за сертифициране на „балнеолечебен (медикъл спа) център", „спа център", „уелнес център" и „таласотерапевтичен център"
2017-08 -> I. Достъпност и местоположение а задължителни изисквания
2017-08 -> Наредба №1 от 29. 04. 2015 г за изискванията към туристическите хижи, туристическите учебни центрове, туристическите спални и прилежащите към тях заведения за хранене и реда за определяне на категория, отказ
2017-08 -> Наредба №1 от 05. 01. 2016 г за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Eкскурзовод


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница