Международна академия на архитектурата Съюз на архитектите в БългарияДата31.12.2017
Размер117.82 Kb.
Международна академия на архитектурата
Съюз на архитектите в България
Университет по архитектура, строителство

и геодезия, СофияОРГАНИЗИРАТ

ДВАНАДЕСЕТО СВЕТОВНО

ТРИЕНАЛЕ НА АРХИТЕКТУРАТА

ИНТЕРАРХ'2009”


17 - 20 май 2009 г.

ПОД ПАТРОНАЖА НА ПРЕЗИДЕНТА

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

И

ЮНЕСКО
ИНТЕРАРХ’2009”

ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В СГРАДАТА НА

Университета по архитектура, строителство и геодезия,


бул. “Христо Смирненски” № 1, София 1046


СВЕТОВНО ТРИЕНАЛЕ НА АРХИТЕКТУРАТА В ДАТИ
I

Интерарх’81

юни

03-12, 1981

II

Интерарх’83

юни

06-12, 1983

III

Интерарх’85

юни

03-09, 1985

IV

Интерарх’87

септември

21-27, 1987

V

Интерарх’89

юни

20-26, 1989

VI

Интерарх’91

юли

02-06, 1991

VII

Интерарх’94

юни

20-25, 1994

VIII

Интерарх’97

юни

23-27, 1997

IX

Интерарх’2000

май

22-26, 2000

X

Интерарх’2003

май

18-21, 2003

XI

Интерарх’2006

май

14-17, 2006

XII

Интерарх’2009

май

17-20, 2009

“ИНТЕРАРХ’2009” е едно от най-значимите архитектурни събития за 2009 година. То е отворен международен форум с участието на архитекти и теоретици от целия свят; панорама на тенденциите и постиженията на съвременната световна архитектура.

Участниците ще дискутират по темата "Архитектурата на ХХI век", ще обменят идеи със световните лидери на съвременната архитектура и ще вземат участие в различните секции на триеналето.


ПОЧЕТЕН КОМИТЕТ (ПОКАНЕНИ)

 • Mинистърът на културата на България

 • Министърът на Териториалното развитие и благоустройството на България;

 • Кметът на София

 • Президентът на Международния съюз на архитектите

 • Представител на ЮНЕСКО

 • Постоянният представител на ЮНДП за България


ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

 • Георги Стоилов - президент на Международната академия на архитектурата; президент на „Интерарх-София”

 • Спиридон Ганев - председател на Съюза на архитектите в България

 • Добрин Денев - ректор на Университета по архитектура, строителство и геодезия, София


СЕКРЕТАРИАТ

 • Милка Костуркова – директор на МАА, генерален секретар на „Интерарх”: тел.: +359 2 9434950, факс: +359 2 9434959, е-mail: iaarch@yahoo.com; адрес: ул. “Оборище” 35, София 1504; GSM: +359 989 255 302

 • Лило Попов – зам.-председател на САБ, тел.: +359 2 9438321, GSM: +359 888 220 446, е-mail: sab@bularch.org ; адрес: ул. “Кракра” 11, София 1504

 • Боян Георгиев – заместник-ректор на УАСГ, GSM+ 359 888530252; факс: +359 2 9631796; е-мail: boyangeo_far@uacg.bg, Aдрес: бул. “Христо Смирненски” № 1, София 1046


ПРОЯВИ НА “ИНТЕРАХ '2009”
01. Авторски конференции на световно известни архитекти

02. Форум на тема “Архитектурата на ХХI век”

03. Изложба-конкурс на архитектурни проекти и реализации

04. Изложба-конкурс на архитектурни книги и списания за архитектура

05. Изложба-конкурс на студентски дипломни проекти от водещи архитектурни университети

06. Изложба "Водещи майстори на световната архитектура - членове на МАА”

07. Eкспо на водещи фирми в архитектурата и строителството


01. АВТОРСКИ КОНФЕРЕНЦИИ НА СВЕТОВНО ИЗВЕСТНИ АРХИТЕКТИ. ПОКАНЕНИ ЗА УЧАСТИЕ: SPEAKERS:TADAO ANDO, PAUL ANDREU, ANDREY BOKOV, MARIO BOTTA, SANTIAGO CALATRAVA, JEAN MARIE CHARPENTIER, MASSIMILIANO FUKSAS, VITTORIO GREGOTTI, TEODORO GONZALEZ DE LEON, NICHOLAS GRIMSHAW, THOMAS HERZOG, STEVEN HOLL, TOYO ITO, HELMUT JAHN, FRANCOISE-HELENE JOURDA, JOHN KAY, KIYONORE KIKUTAKE, REM KOOLHAAS,

DANIEL LIBESKIND, RICARDO LEGORRETA, WU LIANGYONG, THOM MAYNE,

MANFREDI NICOLETTI, JEAN NOUVEL, FRANK O.GEHRY, KAS OOSTERHUIS,

CESAR PELLI, FABIO PENTEADO, RENZO PIANO, AGUSTIN HERNANDEZ NAVARRO,

RICHARD ROGERS, MOSHE SAFDIE, ALVARO SIZA, KENNETH YEANG.


02. ФОРУМ "АРХИТЕКТУРАТА НА ХХI ВЕК". ПОКАНЕНИ ЗА УЧАСТИЕ: AHMET VEFIK ALP (TURKEY), JUSTUS DAHINDEN (SWITZERLAND), RICHARD ENGLAND (MALTA), KENNETH FRAMPTON (USA), JORGE GLUSBERG (ARGENTINA), JAN HOOGSTAD (THE NETHERLANDS), ALEXANDER KUDRJAVTZEV (RUSSIA), LOISE NOELLE MERELES (MEXICO), JUHANI PALLASMAA (FINLAND), MARIO PISANI (ITALY), LILO POPOV(BULGARIA), DENNIS SHARP (UK), BRIAN SPENCER (USA).

03. Изложба-конкурс на архитектурни проекти и реализации. Секции: Архитектурни структури на бъдещето; Иновации и традиционна архитектура; Aрхитектурна идентичност; Aрхитектура и екология; Устойчиви градове.
Участниците трябва да поставят текстове, чертежи, скици и цветни или черно-бели фотоси на архитектурните си проекти и/или реализации. Панелите трябва да бъдат твърди, с дебелина до 3 мм , формат A1 (84.2 см / 59.4 см)
Всеки автор може да участва с не повече от два проекта, като всеки проект трябва да бъде представен на не повече от две табла. Текстът е необходимо да бъде на английски език и да включва:


 1. Наименованието и раздела, в който ще бъде представен.

 2. Номера на таблото, ако таблата са две за един проект.

 3. Името на автора или на ръководтителя на колектива.

 4. Годината, в която е бил създаден проектът и/или годината на реализацията.

Таблата остават като собственост на музея на Интерарх. Всички представени проекти и/или реализации ще бъдат селекционирани от специален професионален екип. Международно жури ще присъди международни почетни награди и дипломи на лауреатите.


Участниците, изпратили до 5 Април 2009 г. (по е-мail на секретариата на “Интерарх'2009” в МАА): снимка на проекта си; кратка анотация, не по-дълга от една печатна страница; наименование на проекта; aвтор или ръководителя (ако са колектив - собствено и фамилно име); е- мail; точен адрес, пощенски код, улица, град, дата на проектиране и/или дата на реализиране на проекта, ще бъдат включени в издаването на CD ROM каталог с архитектурните проекти и/или реализации, представени на изложбата-конкурс.
Членове на международното жури: Георги Стоилов (България) – председател; Пиер Андре Дюфетел (Франция), Ян Хоогстад (Холандия), Кионори Кикутаке (Япония), Теодоро Гонсалес де Леон (Мексико), Манфреди Николети (Италия), Юри Платонов (Русия), Браян Спенсър (САЩ); секретар - Лило Попов (България).
04. Изложба-конкурс на архитектурни книги и списания.

Ще бъдат представени архитектурни книги и списания, издадени след 2006 година.

Ще бъдат връчени три дипломи за лауреати, на най-добрите книги и списания, от международно жури.

Членове на международното жури :

Жеко Тилев - председател (България), Алфредо Камара (Италия), Паоло Куки (Малазия), Ричард Инглънд (Малта), Юри Гнедовски (Русия).


05. Изложба-конкурс на студентски дипломни проекти от водещи архитектурни университети. Университетите по архитектура са поканени да представят не повече от пет дипломни работи с формат А1 (84.2 см /59.4 см).

Трите най-добри дипломни проекта ще бъдат отличени с дипломи за лауреати.Членове на международното жури: Недялко Бончев - председател (България); Ахмет Вефик Алп (Турция), Боян Георгиев (България), Вахтанг Давитая (Грузия), Марио Пизани (Италия).
06. Изложба "Водещи майстори на световната архитектура - членове на МАА". Представяне на последните архитектурни творби на (изредени по азбучен ред): KURT ACKERMANN, AHMET VEFIK ALP, EMILIO AMBASZ, TADAO ANDO, PAUL ANDREU, RASEM BADRAN, АNREY BOKOV, DOUGLAS J. CARDINAL, ALBERTO CAMPO BAEZA, GUNTER BEHNISCH, HELGE BOFINGER, ORIOL BOHIGAS, GOTTFRIED BOHM, MARIO BOTTA, MARIO BRUNATI, SANTIAGO CALATRAVA, JEAN-MARIE CHARPENTIER, CHARLES CORREA, JUSTUS DAHINDEN, VAKHTANG DAVITAIA, SARA TOPELSON DE GRINBERG, TEODORO GONZALEZ DE LEON, BALKRISHNA DOSHI, PIERRE-ANDRE DUFETEL, RICHARD ENGLAND, ARTHUR ERICKSON, ADRIEN FAINSILBER, NORMAN FOSTER, MASSIMILIANO FUKSAS, VITTORIO GREGOTTI, NICHOLAS GRIMSHAW, DONALD HACKL, ZAHA HADID, SHIZUO HARADA, ANDREAS GOTTLIEB HEMPEL, HERMAN HERTZBERGER, JAN HOOGSTAD, TOYO ITO, HELMUT JAHN, KIYONORI KIKUTAKE, KARLA KOWALSKI, VLADILEN KRASILNIKOV, ALEXANDER KUDRJAVTZEV, KISHO KUROKAWA, HENNING LARSEN, RICARDO LEGORRETA V., WU LIANGYONG, FUMIHIKO MAKI, IMRE MAKOVECZ,

AL MANSFELD, RICHARD MEIER, LEONARD MOSCALEVICH, BENJAMIN MOUTON, AGUSTIN HERNANDEZ NAVARRO, ANDREY NEKRASOV, MANFREDI NICOLETTI, FRANK O.GEHRY, JUHANI PALLASMAA, MARIO PAREDES, GUSTAV PEICHL, CESAR PELLI, FABIO PENTEADO, MIGUEL PEREIRA, RENZO PIANO, YURI PLATONOV, BART PRINCE, ANTOINE PREDOCK, RICHARD ROGERS, MOSHE SAFDIE, JEAN PIERRE SAINTENOIS, HARRY SEIDLER, GEORGI STOILOV, VALENTIN STOLKO,PAOLO SOLERI, CLORINDO TESTA, JIM TOROSSIAN, ERIC VAN EGERAAT, PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ, JEAN-PAUL VIGUIER, R. RANDALL VOSBECK, KENNETH YEANG, ABRAHAM ZABLUDOVSKY, AYMERIC ZUBLENA.


07. Експо на водещи фирми в архитектурата и строителството.

РАБОТЕН ЕЗИК НА ТРИЕНАЛЕТО: АНГЛИЙСКИ

ПРОГРАМА
17 май, неделя
15:00 - ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА „ИНТЕРАРХ’2009”

ОТКРИВАНЕ НА ИЗЛОЖБИТЕ

17:00-19:00 - АВТОРСКИ КОНФЕРЕНЦИИ

19:00 - КОКТЕЙЛ
18 май, понеделник
10:00-13:00 - ФОРУМ „АРХИТЕКТУРАТА НА ХХI ВЕК”

15:00-19:00 - АВТОРСКИ КОНФЕРЕНЦИИ
19 май, вторник
10:00-13:00 - ФОРУМ „АРХИТЕКТУРАТА НА ХХI ВЕК”

15:00-19:00 - АВТОРСКИ КОНФЕРЕНЦИИ
20 май, сряда
10:00-13:00 - АВТОРСКИ КОНФЕРЕНЦИИ

15:00-18:00 - АВТОРСКИ КОНФЕРЕНЦИИ

19:00-20:00 - ЗАКРИВАНЕ НА „ИНТЕРАРХ’2009”

20:00 - ПРОЛЕТНА ФИЕСТА НА АРХИТЕКТУРАТА
КРАЕН СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ:

Попълненият формуляр за участие трябва да бъде получен в секретариата на МАА преди 5 април 2009 г.


За български архитекти таксата за участие в изложбата конкурс на архитектурни проекти и реализации е 100 лв., като в нея са включени посещенията на всички изложби, форумът на „Интерарх’2009” и авторските конференции (както и празничните коктейли).

Участието на български студенти в изложбата-конкурс на дипломни проекти е безплатно.

За български архитекти (неплатили такса участие), които биха искали да присъстват на коктейла: куверт - 30 лв.; за български студенти, които биха искали да присъстват на коктейла: куверт - 20 лв.

Транспортът, хотелите и другите разходи са за сметка на участниците.


НАЧИН НА ЗАПЛАЩАНЕ:

по банков път наМеждународна академия на архитектурата

Първа Инвестиционна Банка

IBAN: BG81FINV91501003797542

BIC: FINVBGSF

бул. “Васил Левски” № 95

София 1000


Или в секретариата на МАА, ул. “Оборище” 35, София 1504
ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Панелите, книгите и списанията за архитектура трябва да се получат преди 15 Април 2009 в секретариата на МАА (адрес: ул. “Оборище” 35, София 1504)

- Материалите за студентските дипломни проекти трябва да се получат в Университета за архитектура, строителство и геодезия преди 15 април 2009, (адрес: ул. “Христо Смирненски” 1, София 1046, зам.-ректор Боян Георгиев).

2. Експонатите от изложбата-конкурс остават собственост на музея на Интерарх.

3. Формулярите за участие в “Интерарх'2009” трябва да бъдат получени в секретариата на МАА преди 5 Април 2009 г.

4. За допълнителна информация, моля обръщайте се към секретариата на “Интерарх'2009”: тел.: 943 49 50, факс: 9434959, е-mail: iaarch@yahoo.com; GSM: 0989 255 302
ФОРМУЛЯР ЗА УЧАСТИЕ


 1. Бих искал да взема участие в изложбата-конкурс на архитектурни проекти и реализации с ....................... броя проекти, с ................. броя табла.

 2. Бих искал да взема участие в изложбата-конкурс на архитектурни книги и списания с .................. броя книги; с ................. броя списания.

 3. Бих искал да взема участие в изложбата на студентски дипломни проекти.

 4. Бих искал да взема участие във форума “Архитектурата на ХХI век”.

 5. Бих искал да взема участие в изложбата-конкурс на студентски дипломни проекти.

 6. Бих искал да посетя “Интерарх'2009” като наблюдател от .......... до ....... май 2009 година.ИМЕ, ПРЕЗИМЕ:
ЗАНЯТИЕ
АДРЕС

служебен
домашен
TЕЛЕФОН:

служебен
домашен

ФАКС:
E-MAIL:
1

2

3

4

5

6


Моля, зачеркнете номера на проявата, в която искате да участвате.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2009
2009 -> Католически Литургичен Календар 2010
2009 -> Смб – Секция “Изток” Великденско математическо състезание 22. 04. 2007 г
2009 -> 1. Числото, което се получава от числото 194 973, като се разменят цифрите на десетиците и хилядите, е
2009 -> Програма за развитие на сектор „Рибарство на Република България, финансирана от Европейския фонд по рибарство за Програмен период 2007 2013 г
2009 -> Програма за развитие на сектор "Рибарство" на Република България, финансирана от Европейския фонд по рибарство за Програмен период 2007 2013 г
2009 -> Програма за развитие на сектор "рибарство" (опрср) на република българия, финансирана от европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 2013 Г.


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница