Международна научна конференция: "Морската мощ на държавата и борбата с пиратството и тероризма на море"Дата17.10.2018
Размер126 Kb.
Международна научна конференция:

"Морската мощ на държавата

и борбата с пиратството и тероризма на море"
В рамките на Юбилейната научна сесия,

посветена на 130-годишнината от

основаването на МОРСКО УЧИЛИЩЕ

1881-2011 г.


ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:

Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров”

Военноморски сили – Министерство на Отбраната

Главна дирекция „Гранична полиция”

Министерство на Вътрешните РаботиИзпълнителна агенция „Морска администрация”

Министерство на транспортаДържавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”Министерство на транспорта

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ НА ДОКЛАДИТЕ В СЕСИЯТА:

  • Политически и правни аспекти на борбата с асиметричните заплахи.

  • Управление на дейностите и действията по борба с асиметричните заплахи

  • Осигуряване на дейностите и действията по борба с асиметричните заплахи

  • Подготовка на силите за борба с асиметричните заплахи


УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯТА
1. Работни езици: български, руски, английски.

2. Заявките за участие, с анотация на доклада (за участие като слушател), трябва да бъдат изпратени до 20.04.2011 г.

3. Потвърждение от ВВМУ за участие в Конференцията - до 27.04.2011 г.

Докладите, оформени според изискванията и образеца, се представят на хартиен носител на секретаря на конференцията в деня на представянето им.

Приемат се само доклади, които не съдържат класифицирана информация.

Докладите ще бъдат публикувани в изданието “Морски научен форум” на езика, на който са представени. Екземпляр, след тиражирането, ще бъде изпратен на всеки участник.5. Максималният брой доклади, с които може да участва всеки автор, самостоятелно или в съавторство, е три.

6. Време за изнасяне на докладите, вкл. обсъждане и показ - до двадесет минути.

7. Окончателната програма на Конференцията ще бъде предоставена на участниците при регистрацията им.

8. Такса за участие: 60 лв. с ДДС за участие с доклади или като слушател. Заявилите участие в Юбилейната научна сесия не заплащат такса за участие в Конференцията.

Постъпилите средства ще се използват за техническото и организационно осигуряване на работата на Конференцията: подготовка и тиражиране на програмата и изданието на Форума, кафе-паузите и коктейл.

Таксата се превежда, след получаване на съобщение от Секретариата за приета заявка, по сметката на ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”: IBAN BG77 TTBB 9400 3115 0686 40, BIC TTBBBG22, SG “Експресбанк” - гр. Варна. В платежното нареждане като основание за превода се вписва: “Такса за участие в Международна научна конференция”. Освен по банков път, таксата за участие може да бъде внесена и в касата на училището.

При осъществяване на превода след 05.05.2011 г. размерът на таксата се завишава с 12 лв. с ДДС.

Копие от платежното нареждане се представя при регистрацията.

За справки по таксите: тел. 052/552 381; 052/552 227.9. Регистрацията на участниците ще се извършва във ВВМУ на 18.05.2011 г. от 8.00 до 13.00 часа.

10. Адрес за изпращане на заявките:

е-mail: conference@naval-acad.bg

или: гр. Варна - 9026, ул. “Васил Друмев” 73

ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”, за Международна научна конференция

За справки: тел.: (052) 552 244; 552 243, 552 241; 552 374

факс: (052) 303 163; www.naval-acad.bg
ВАЖНИ СРОКОВЕ:

• Заявка за участие (с анотация, резервация за хотел) - 20.04.2011 г.

• Потвърждение от ВВМУ за участие в Конференцията - 27.04.2011 г.

• Откриване на Международната научна конференция - 10.00 ч. - 18.05.2011 г.


ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОФОРМЛЕНИЕ

НА РЪКОПИСИТЕ

Текстовете на докладите трябва да са подготвени за офсетов печат. Не се предвижда допълнително редактиране.

Препоръчителният обем на докладите е осем стандартни наборни страници, вкл. илюстративния материал.

При оформянето им е необходимо:

1. Текстът да е разпечатан контрастно и едностранно на стандартен лист хартия - формат А4, до 45 реда на страница и 70 знака на ред. Полетата на всяка страница да бъдат с размери: ляво - 20 мм; дясно - 20 мм; горно - 20 мм; долно 25 мм. На листа не се чертае рамка. Да се използва шрифт Times New Roman, 14 пункта, текстов редактор Word или PageMaker 6,5, вкл. по-ниска версия.

2. Оформянето на началната страница да съдържа следните елементи: заглавие, отпечатано с главни букви с удебелен шрифт, и разположено на 5 празни реда от горния край на страницата; името на автора(ите), посочено(и) в разгънат вид: пълно собствено, инициал на бащиното и пълно фамилно име - разполага(т) се на 1 празен ред под заглавието с удебелен шрифт; ведомство(а)/научна(и) организация(и) - в разгънат вид, без абревиатури - разполага(т) се на 1 празен ред под името на автора(ите). Научни степени и академична длъжност не се посочват.

3аглавието, името на автора(ите), научната организация, анотацията и ключовите думи на английски език да са разположени както следва: заглавието - на 1 празен ред под наименованието на научната организация; името на автора(ите) - на 1 празен ред под заглавието; научна(и) организация(и) - в разгънат вид, без абревиатури - на 1 празен ред под името на автора(ите); анотацията (abstract) с наклонен шрифт в обем до 5 реда - на 1 празен ред под името на научната организация; ключовите думи (дескриптори) - key words, с наклонен шрифт - на нов ред под анотацията.

Всички елементи на заглавната част (без анотацията и ключовите думи на английски език) да са центрирани спрямо основния текст.3. Чертежите и графиките трябва да бъдат прецизно изработени и равномерно разположени в текста.

4. Литературата, цитирана в текста, се означава с цифра, заградена в квадратни скоби [ ], а номерата на формулите - с цифра, вляво от тях, в малки скоби ( ).

5. Литературата, посочена в края на доклада, се изписва съгласно стандарта за библиографско описание.

6. Номерацията на страниците се нанася с молив в долния ляв ъгъл на бялото поле.

Организаторът си запазва правото да не публикува

доклади, които не отговарят на изискванията.

3 А Я В К А

3А УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНАТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

"Морската мощ на държавата

и борбата с пиратството и тероризма на море"

18-19 май 2011 г.

Име, презиме, фамилия на докладчика (слушателя)____________________________________________ __________________________________________________________________________________________

Научна степен и академична длъжност_______________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Месторабота ______________________________________________________________________________

Пощенски адрес за кореспонденция, телефон, e-mail______________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Заглавие на доклада ________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Съавтор(и)________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________Анотация: ___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

При изнасяне на доклада ще използвам:

______________________________________________________________________________________

Моля да резервирате хотел за следните дати:
17.05

18.05

19.05

(Желаните дати да се маркират с X.)
За участието в конференцията се дължи такса, която:

ще бъде заплатена и копие от платежното нареждане ще представя при регистрацията.се покрива от таксата за участие в Юбилейната научна сесия – Формуляр А.

(Избраната възможност да се маркира с X.)


Тази заявка може да се изтегли и от www.naval-acad.bg. При участие с повече от един доклад, за всеки следващ се представя отделна заявка с анотация.
Заявката, попълнена и придружена с анотация на доклада, трябва да се получи до 20. 04. 2011 г. на e-mail: conference@naval-acad.bg. При невъзможност - на адрес: Варна - 9026, ул. "Васил Друмев" 73, ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", за Международната научна конференция.

Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница