Международно финансово изложение “Банки Инвестиции Пари”Дата10.04.2018
Размер85.76 Kb.


www.bip-bg.com
Тел.: 02/ 981 08 69, 981 22 69; Факс: 02 / 981 08 69;

e-mail: office@bip-bg.com ; marketing@bip-bg.com


Уважаеми дами и господа,


Имаме удоволствието да Ви поканим за участие

в Международно финансово изложение “Банки Инвестиции Пари”,

9-12 февруари 2005 година, палата № 7 Международен панаир - Пловдив.

История

През февруари 2003 година в Международен панаир - Пловдив се проведе Първо финансово изложение “Банки Инвестиции Пари”. За успеха на този първи форум са показателни следните обстоятелства: • Подкрепата и личното участие на ключови фигури в българския финансов сектор

 • Високият брой участници /37 дружества/ и посетители

 • Договореното партньорство с чуждестранни организации

 • Заявеният интерес за участие на нови участници

 • Засиленият интерес на рекламодателите

Мястото и периодът за провеждане на изложението предразполагат за делова дейност в този аспект.


През февруари 2004 година се проведе и Второто финансово изложение “Банки Инвестиции Пари”. Провеждането на това второ издание на изложението е гарант и предпоставка за превръщането му в традиционно за календара на панаира събитие.

Организатори, патронаж, подкрепа

Организатор на изложението е акционерно дружество “Е-21” - издател на списание “Банки Инвестиции Пари” и на единствения в страната финансов Алманах. Издателите са познати във финансовите среди и като организатори на редица форуми - кръгли маси, дискусии, конференции.


Съорганизатор е Международен панаир – Пловдив. Изложението “БИП” е регистрирано в официалната програма на Панаира за 2005 година и това допринася за комуникирането му в международен план.
Международно финансово изложение “Банки Инвестиции Пари” се организира под патронажа на министъра на финансите на Република България г-н Милен Велчев и с подкрепата на Българска търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара, Областна управа Пловдив.
Участници
За участие в изложение са поканени български и чуждестранни компании, опериращи в секторите:

 • Търговски банки

 • Чуждестранни финансови институции

 • Чуждестранни финансови компании

 • Застрахователни компании и брокери

 • Пенсионно осигурителни дружества

 • Здравно осигурителни дружества

 • Инвестиционни посредници

 • Инвестиционни дружества

 • Консултантски компании

 • Лизингови компании

 • Картови оператори

 • Доставчици на специализирано оборудване и информационни технологии за финансовия сектор

 • Финансова информация в Интернет

 • Маркетингови агенцииИзложбена и заседателна площ

Палата №7 на Международен панаир - Пловдив ще бъде центърът на всички основни и повечето съпътстващи събития. Тя е обновена и модерно оборудвана.


Експозиционната площ е повече от 1000 кв.м. и дава възможности на участниците да организират по най-атрактивен начин своите представителни щандове.

По желание, изложителите могат да заявят щанд с типово оборудване, като минималният размер е 6 кв.м. За по-атрактивно представяне щандът може да бъде изграден със собствен архитектурно-художествен проект и богат набор от техническо оборудване. В изложбената зала /извън щандовете/ могат да бъдат разположени разнообразни рекламоносители на участници и рекламодатели.


В специализирани зали в палатата /с около 30 места/ има възможност за провеждане на семинари и презентации. Там участниците и гостите на изложението ще могат да представят профила на дейността и услугите си пред посетители, партньори, колеги.
В Палата №7 има елегантно кафене за срещи и почивка.
Финансовата конференция ще се проведе в зала “България, зала “Пловдив”, зала “Европа и “Пресклуб” на обновеният Конгресен център.

Акредитация

Акредитирани лица могат да бъдат: • Всички ангажирани с щандовете служители на фирмите-изложители

 • Мениджъри от фирмите-участнички, които не са пряко ангажирани в изложението

 • Финансови мениджъри и експерти на фирми, които не участват в изложението

 • Широк кръг от специалисти извън представените сектори

Акредитация се получава чрез Акредитационен формуляр и заплащане на такси, които са диференцирани по нива на достъп.

Акредитираните лица получават:


 • Комплект материали – Алманах, Каталог на изложението с програма на конференцията и семинарите, рекламни материали на организаторите и спонсорите

 • Персонален бадж, осигуряващ и достъп до Винария

Конференция

Финансовата конференция е един изключително престижен форум, на който присъстващите ще се срещнат и ще изслушат докладите на водещи фигури в българската държавна администрация и топ мениджъри в бранша.


За високото ниво на предстоящата конференция ще допринесат докладите на поканените представители на Европейската Централна банка, Международния валутен фонд, Световната банка, Делегацията на ЕС за България и др.
Конференцията се организира с любезното съдействие на Министерство на финансите, Министерство на външните работи, Българска народна банка, Комисията за финансов надзор, Агенцията за икономическо прогнозиране и развитие, Агенцията за инвестиции.
Ключови теми на форума ще бъдат:

 • Финансовия сектор в процеса на присъединяване към Европейския съюз

 • Тенденции в развитието на финансовите услуги

Докладите на лекторите ще бъдат включени в информационния пакет на изложението.

Семинари

В специализирани зали участниците ще могат да се срещнат с потенциални свои клиенти и посетители, където да представят дейността на компанията и услугите, които предлагат.


Семинарните сесии са групирани в следните раздели:

 • Банково кредитиране и лизинг за строителни предприемачи

 • Банкови услуги и инвестиции

 • Застраховане в хотелиерството, селското стопанство и други

 • Пенсионно и здравно осигуряване

 • Финансиране на общински проекти

 • Информационни технологии за финансовия сектор

 • Пазарни анализи

 • Др.Съпътстваща програма

За всеки ден от изложението са организирани събития, на които ще имате възможност да прекарате приятни часове и да обогатите своите контакти с колеги и бизнес партньори: • официално откриване на изложението от министър Милен Велчев и коктейл

 • официален коктейл на изложението

 • посещение на фолклорна програма с дегустация на вино

 • обявяване и награждаване на победителите в конкурсите, коктейл и официално закриване на изложениетоМотивация за участниците
За първи път на предстоящото изложение участниците ще бъдат номинирани и ще получат престижни призове, с които могат да се афишират пред своите клиенти и партньори.

Претендентите ще получат подробна информация за критериите и организацията на:

 • Конкурс за най-добре организиран изложбен щанд.

 • Конкурс за най-успешен дизайн на финансова услуга, лансирана през 2003 година.

Всеки участник в изложението ще получи Сертификат за участие.


Всеки номиниран за призовете ще получи Сертификат за номинация.

Всеки носител на приз ще получи и награден пакет.
Мотивация за посетителите

Основна цел на организаторите и на участниците е да създадат интерес у посетителите и да увеличат броя им.

В дните на изложението ще се проведе анкета сред посетителите за “Най-добре организиран щанд”. Попълнилите анкетата ще получат сувенир на изложението и ще участват в томбола с награди, като тегленето ще става всеки от дните на изложението.

Възможности за реклама и спонсорство

Изложенията и панаирите са една доказана възможност за специфично и директно въздействие върху атрактивни целеви групи.

Участници в изложението, спонсорите и рекламодателите са свободни в избора на рекламни инструменти:


 • Транспаранти, постери, фирмени знамена, свободно стоящи конструкции в палатата и пространствата около нея

 • Поставяне и разпространение на рекламоносители по време на конференцията и съпътстващите събития

 • Поставяне и разпространение на рекламоносители в палатата

 • Реклама в каталога на изложението

 • Реклама чрез Интернет

За потенциалните спонсори са разработени рекламни пакети.Реклама на събитието от страна на организаторите


За да може информацията за изложението да достигне до целевата аудитория е разработена комуникационна програма. Тя съдържа един оптимален набор от канали и рекламни инструменти:

 • ПР - публикации, интервюта, съобщения, пресконференции, срещи

 • Медии - Финансов Алманах, рекламни спотове в пресата и електронните медии

 • Външна реклама - билбордове

 • Печатни материали – програмата на МП Пловдив, каталог 2003, покани, флайери, каталог на Международно финансово изложение 2004

 • Електронен носител – CD с покана и условия за участие и с активни връзки към страниците на изложението в Интернет

 • Интернет – страници на изложението, банери и линкове към страниците на изложението от други сайтове /вкл. сайта на Международен панаир – Пловдив/

 • СувенириРеклама от страна на участниците

Изложението е място за директна среща с потенциалните клиенти в една специфична атмосфера. Всеки един от участниците в изложението има интерес да покани свои клиенти и партньори да посетят палата №7 в дните на изложението. В зависимост от комуникационната стратегия на компанията, поканата може да бъде отправена по най-подходящия начин.

Ние Ви предлагаме няколко комуникационни форми:


 • В сайта на участника, в рубриката новини да се постави информация за предстоящото изложение и да се отправи покана за посещение;

 • Изпращане на покани за посещение на щанда чрез електронна поща на избран клиентски масив

 • Поставяне на покана в дневната поща на клиентите или на видна място във фронт-офисите

 • Рекламни карета-покани в пресата

 • Панаирни промоции


Аудитория, посетители
Вашето участие в изложението ще бъде забелязано и оценено от една стойностна аудитория, която е решаваща за бизнеса:

 • Ключови фигури в управлението на финансите – министри, управители и мениджъри на асоциации, политици

 • Висши мениджъри на финансови институции

 • Другите участници в изложението и акредитирани лица

 • Граждани и фирми, поканени от организаторите и партньорите

 • Граждани и фирми, поканени от участниците и рекламодателите

 • Студенти и преподаватели във ВУЗ

 • Посетителите на Винария от страната и чужбинаСтраници в Интернет за изложението с адрес www.bip-bg.com

В сайта на изложението ще намерите: • Информация за изложението – профил, изложбени площи

 • Информация за конференцията, семинарите, съпътстващата програма

 • Регистрационни и акредитационни форми и тарифи

 • Тарифи реклама и спонсорство

 • Архив 2003

Чрез Интернет може да направите: • Заявка за участие

 • Акредитации

 • Резервации за нощувки

 • Комуникация с организаторите чрез ел.поща

За връзка с организаторите:


Лили Караджова – Изпълнителен директор

Александра Попова – Мениджър Маркетинг и реклама
Каталог: download
download -> Конкурс „зелена планета 2015" Наградени ученици І раздел „Природата безценен дар, един за всички"
download -> Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия
download -> Конкурс за певци и инструменталисти „ Медени звънчета
download -> Огнената пещ
download -> Задача Да се напише програма която извежда на екрана думите „Hello Peter. #include void main { cout }
download -> Окс“бакалавър” Редовно обучение I до III курс
download -> Конспект по дисциплината „Екскурзоводство и анимация в туризма" Специалност: "Мениджмънт в туризма"
download -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " "
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница