Мениджмънт на финансовите ресурси в здравеопазването. Модели на финансиране на здравеопазванетостраница10/10
Дата28.02.2022
Размер47.47 Kb.
#113308
ТипРеферат
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Реферат - основи на управлението в здравеопазването (1)
Свързани:
реферат етика (1)
IV. Заключение
Здравеопазването е изключително важно за гражданите на една държава. То е от основно значение и за продължителността на живота на населението, както и за стандарта на живот. Някои държави успяват да организират тази система по-добре от други. Всяка здравна система функционира в рамките на ресурсите, с които разполага. Различните здравни системи са различно ефективни и това зависи не само от размера на ресурсите, които една държава заделя за здраве на собственото си население, а и от целенасочена и социално приемлива здравна политика, от ефективния мениджмънт на здравната система, гарантиращ осигуряване на безопасност, сигурност и удовлетвореност за пациентите.
Във всяка здравна система преобразуването касае налични (ограничени) ресурси в желани резултати, съответни на определените и поставените цели. Обемът на ресурсите – размер, количество, качество, зависи винаги от степента на икономическото развитие на страната и възможността на обществото да заделя „пари за здраве”. От това следва, че ефективността на управлението е от изключително значение, т.е. отношението на резултата (ползата) към ресурсите на дадена здравна организация.
Разнообразието на финансирането и разпределението на ресурсите е една от основните характеристики на системите на здравеопазване в света. Втората особеност на това разнообразие е начинът, по който финансовите отговорности се разделят между обществените власти и частните субекти. В света няма система, която да е изградена на основата само на един начин на финансиране, както и няма страна, в която да съществува пълна удовлетвореност на пациентите от механизмите на заплащане за медицинска и дентална помощ. Следователно в определенията за добре работещата здравна система влизат размер на вложените за здраве ресурси и стойностите на получените здравни резултати заедно с нивото на качеството на предлаганите услуги.
За да функционира ефективно системата на здравеопазването, да получават пациентите по-добро обслужване и заетите в сферата на здравеопазването достойно заплащане на труда си е необходимо да се извършат задълбочени анализи, да се разработят ефективни икономически модели, които след като отчетат допусканите недостатъци и грешки, да осигурят оптимално финансиране, което от своя страна да осигури максимална полза за обществото и да допринесе за икономическия просперитет на държавата.


Използвана литература:
Атанасов Н. – МУ Пловдив, ФОЗ - Съвременни модели за финансиране на здравеопазването. Състояние и перспективи за развитие
Георгиева П.,Стайков К. – ИПИ –Модели за финансиране на здравеопазването
Петров К. – Научни трудове на русенски университет-2015г.,том 54 –Системата за финансиране на здравеопазването в България
Петрова З.,Чамов К.,Гладилов Ст. –Качеството в здравеопазването. Съвременни измерения и тенденции
www.Investor.bg - Модели на финансирането в здравеопазването. Възможностите за България

Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница