Местни финансиДата24.10.2018
Размер42.5 Kb.
#95427
2013.11.28 – Местни финанси
Ако разглеждаме един данък да преценим кой е местен и кой е централен, трябва да имаме предвид следната класификация :

 1. данък върху потреблението – ДДС, мита, акцизи

 2. Данък върху дохода – ДОДФЛ, ДОДЮЛ

 3. От гледна точка на обекта – Имущество, данъчни недвижими имоти, наследство

Критерии за преценка на данъка : 1. администриране

 2. стабилност

 3. преразпределение и фискална политика

 4. мобилност на данъчната база

ЗА ИЗПИТ :

ДДС :


 1. труден за администриране (изтичане на данъчни приходи) – не става от гледна точка на администрацията за местен (неквалифицирани кадри в общините)

 2. осигурява сравнително стабилни приходи (данък върху потреблението), потребява се по всяко време; отговаря на условието, за да е местен – стабилни приходи и е препоръчително да е местен

 3. категорично е неподходящ чрез него да се прави преразпределение (несправедлив данък), колкото повчее доходи имаме, толкова по-малко тежи данъка; подходящ е на местно равнище

 4. потреблението е данъчната база, а то е силно мобилно, т.е. не е подходящ за местен данък

Канада, Индия и Бразилия го прилагат на местно равнище (големи държави)
Мита : безумие е да е местен данък – не всеки регион или община е граничен

Акцизи – Всичко за ДДС важи и за акцизите – труден за администриране, стабилен, не става за преразпределение, не е проблем мобилността; има държави, които използват акцизите като споделен данък


ДОДФЛ – данък върху работната заплата; приходи от дивиденти и наеми

 1. по отношение на РЗ са сравнително лесни за администриране – повечето ФЛ не попълват Данъчна декларация, а данъка се взема от РЗ – става да се прилага на местно равнище

 2. в цивилизованите държави отговаря за стабилност – синдикати – за гъвкава РЗ, определя се в дългосрочни договори, следователно приходите от РЗ ще са постоянни

 3. проблем на местно равнище са перфектен инструмент да се осъществява политика на преразпределение и фискална политика – не отговаря на това условие (трябва да е прогресивен, а не пропорционален, за ФП – с парите, които останат ще се харчат, с което се стимулира икономиката)

 4. данъчната база е относително немобилна (предполага се че хората работят и живеят поне в една и съща община)

 • ДОДФЛ отговаря на 3 от 4 условия

ДОДЮЛ (данъчна печалба) 1. труден за администриране ( при добър счетоводител може да се манипулира, трансферира ценообразуване); умишлено да продават на по-ниска цена или надпазарна цена (пенсионен фонд да инвестира в ЦК на свои компании)

 2. силно динамични приходи – зависят от фазата на икономическия цикъл – при рецесия – по-ниски доходи; не е подходящ по отношение на първите 2 условия

 3. може да се използва за фискална политика – не е подходящ за местен приходоизточник

 4. бизнеса е мобилен

 • не отговаря на никое от изискванята и не трябва да е местен

Имущество – изцяло местни 1. лесни за администриране ( не се нуждаят от администрация); конкретното качество на имота трудно се оценява

 2. относително стабилни по отношение на притежаването на имуществото; приходите при промяна на собственик не са стабилни; при рецесия приходите са по-ниски

 3. не стават за преразпределяне и фискална политика – минимален данък

 4. данъчната база е относително немобилна ( изключението е автомобила)

 • отговарят на 4 от 4 условия – местни

ДЪЛГОВО ФИНАНСИРАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ РАЗХОДИ
 1. Понятие за общински дълг и мотиви за ползване на заемни средства

 2. Ползи и негативи на дълговото финансиране на общинските разходи

 3. Рискове при управляване на общинския дълг

 4. Лимити върху размера на общинския дълг в Република България

От теоретична позиция обществения дълг може да се разглежда в тесен смисъл и в широк смисъл : • тесен смисъл – сума от реално дължимите и условни (гаранции) задължения на общината по всички заеми към всички кредитови в даден времеви момент

 • широк смисъл – включва и задълженията на общинските структури като предприятия и банки

Методика при изчисляването ( на МВФ с цел международна сравнимост)

Класификация :


 1. краткосрочен и длгосрочен – ако са под формата на облигации – 5 годишни облигации, издадени преди 5 години с падеж утре; до 24ч на днешния ден се отчита като дългосрочен дълг; важен е оригиналния матуритет,а не падежа; критерии за разграничаване е оригиналния матуритет

 2. вътрешен и външен – няма значение каква е валутата и мястото на емисия; критерий – собствеността (резидентски принцип); ако една облигация е собственост на нерезидент е външен дълг; ако е собственост на резиденти е вътрешен дълг

ЗДДРБ е дефинирал категорията консолидиран държавен дълг – включва : 1. дълг на централното правителство = държавен дълг

 2. дълг на общините

 3. дълг на социалните осигурителни фондове – НЗОК и НОИ

не са включени гаранциите на частните заеми и не са включени задълженията на общински банки и общински предприятия

Мотиви за ползване на заемни срества на местно равнище 1. наличие на временни разриви по съответния бюджет – приходите не постъпват равномерно и разходите не се правят равномерно; ако е отрицателен разрив може да се ползват заемни срества

 2. с цел да се осъществят инвестиционни разходи (да се прави инфраструктура) по-бързо осъществяване на проекта; може капиталовия проект в бъдеще да носи приходи

 3. с цел рефинансиране на минали задължения (вероятност за дългова спирала) – да се повлияе върху валутната структура на дълга

- ако новия дълг се ползва при по-лоши условия влиза в дългова спирала
Каталог: 2013
2013 -> Временно класиране „В”-1” рг мъже – Югоизточна България
2013 -> Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент в професионално направление Растителна защита; научна специалност Растителна защита
2013 -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
2013 -> 1. Нужда от антитерористични мерки Тероризъм и световната икономика
2013 -> Тест за проверка на математическите знания и умения на учениците в началото на четвърти клас
2013 -> Днес университетът е мястото, в което паметта се предава
2013 -> Отчет за научноизследователската, учебната и финансовата дейност на националния природонаучен музей при бан през 2013 г
2013 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2013 г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница