Методи на социална работа I (с отделен случай)Дата18.03.2022
Размер148.27 Kb.
#113905
ТипКонспект
8. МСР - СР С ДВАМА КЛИЕНТИ

Методи на социална работа I (с отделен случай)

АНАЛИТИКО-СИНТЕТИЧЕН КОНСПЕКТ, ЛЕКЦИЯ 8


Кристиян Огнянов, II курс
спец. Социални дейности
ф.н. 199407

ВЪВЕЖДАЩ ТЕКСТ КЪМ КОНСПЕКТА

 • Социалната работа със семейства разглежда семейството като основна система на социализация и възпитание на личността. В този контекст в зависимост спецификата и същността на възникналите проблеми на клиента, социалната работа и цялостната интервенция с него, може да се реализара в различни форми. В тази насока – социалният работник трябва да работи не само със семейството като цялостна система, а и с неговите подсистеми.

Концепция за социална работа с двама клиенти

 • Социалната работа със семейства възприема семейството като основна форма и система, с която социалният работник да извършва професионалната си дейност. В зависимост спецификата, особеностите и същността на възникналите проблеми на клиента обаче, професионалният социален работник трябва да работи и с подсистемите на цялото семейсто . Иначе казано – работа с двама или повече клиенти.

Намиране на идентифизиращият се клиент

 • В зависимост от различните случаи от практиката на социалния работник, той трябва да намери идентифициращият се клиент в семейстовото.
 • С други думи – онзи член на семейството, който има проблем. Когато социалният работник работни с идентифициращ клиент, който е дете, той трябва да прояви високо ниво на емпатия и към родителите, и към самото дете.
 • С проявата на емпатия той може да предостави необходимата подкрепа на семейството, което формира и доразвива позитивното работно взаимоотношение. Ефективна помагаща дейност може да се осъществи само ако социалният работник изгради емоционална връзка със семейството.

Функционална дифузия и предаване на представа


Л. Шулман
  • Недоброто предаване на яснота при работата с двама клиенти според Шулман се определя като функционална дифузия, което може да се разглежда като недостатъчно добра връзка между социалния работник и цялостната система и подсистеми на семейството.

Уйлям Шварц
  • Уйлям Шварц определя понятието “предаване на представа“ като опит на социалния работник да внуши определени чувства, мисли, преживявания на останалите членове на семейството във връзка с клиента.

Специфика на работните срещи с определен тип родител. Избухлив и властен родител

 • Възможно е да възникнат негативни мисли, реакции и чувства от предишни работни срещи(ако е имало такива) при работата с избухлив и властен родител. Важен компонент от работата с такъв родител, когато има дете е социалният работник да проучи как и кога той избухва срещу детето.
 • Друг важен момент е социалният работник да се концентрира върху решаването на действителния проблем при работата с избухлив родител.
 • Умението на социалният работник да вниква в преките и непреките послания на семейството е ключов момент.
 • Социалният работник трябва да се стреми да внесе позитивен характер в работните взаимоотношения с избухливия родител, както и да го подпомогне да изкаже истинските си чувства.

Подкрепа на семейството във времето

 • Важен момент тук е постигането на договаряне между семейството за предоставяне на подкрепа на семейството в зависимост възникналите проблеми.
 • Договарянето включва начини и форми за предоставяне на подкрепа, постигане на краен резултат спрямо поставената цел, алтернативни възможности и др., чрез които да се задоволят основните потребности.
 • Друг важен момент тук е протоколирането на работни срещи, което се свързва с анализиране и оценяване проблемите на семейството.

Благодаря за внимаанието, колеги

Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница