Методика за оценка на офертите за определяне на комплексната оценка на офертите за услуга с предметДата26.10.2018
Размер33 Kb.

Приложение № 14


МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

за определяне на комплексната оценка на офертите

за услуга с предмет:

„Изготвяне на работни проекти” за:

Позиция 1: „Реконструкция селскостопански път с. Маноле, общ. Марица, обхващащ ПИ 47086.34.95 и ПИ 47086.35.101; ЕКАТТЕ: 47086, общ. Марица, обл.Пловдив”;

Позиция 2: „Реконструкция селскостопански път с. Бенковски, общ. Марица; ЕКАТТЕ: 03839, общ. Марица, обл. Пловдив”;

Позиция 3:Възстановяване на укрепителни съоръжения по речното корито на р. Неделинска, общ. Неделино, обл. Смолян”;

Позиция 4: „Възстановяване на укрепителни съоръжения по речното корито на р. Тикленска, общ. Неделино, обл. Смолян”;

Позиция 5: „Реконструкция селскостопански път Болярово - яз. Малко Шарково – Ружица, обл. Болярово, обл. Ямбол”;

Позиция 6: „Изграждане на двутръбен водосток над преливния канал на стопански път 000471 в м. „Сухия геран” – гр. Долни Дъбник и изграждане на двутръбен водосток над преливния канал 000509 в м. „Двата герана” гр. Долни Дъбник”;

Позиция 7: „ Реконструкция на селскостопански път с. Кътина – с. Доброславци, район Нови Искър”;

Позиция 8: „Реконструкция селскостопански път 000684 – с. Горни Дъбник – м. Равнище , общ. Долни Дъбник”.


Възложителят определя Изпълнителя на обществената поръчка, въз основа на оценка на офертите по критерия „икономически най-изгодната оферта”. Оценката и класирането на офертата се извършва по методика, разработена от Възложителя.

1. Показатели и относителната им тежест:

Т – Срок за изготвяне на работен проект – тежест 30 % или 0,3;

C – Предлагана цена – тежест 70 % или 0,7.

2. Методика за определяне на комплексната оценка:

Комплексната оценка на офертите ще се извърши по следната методика:Където:

Ga - Обща оценка на участника;

Pmin - Най-ниска предложена цена за изпълнение на услугата;

Pn - Предложена цена за изпълнение на услугата от n-тия участник;

Kp - Тегловен коефициент на предложената цена за изпълнение на услугата;

Tmin - Най-кратък предложен срок за изготвяне на работен проект;

Tn - Предложен срок за изготвяне на работен проект от n-тия участник;

Kt - Тегловен коефициент на срок за изпълнение на услугата.

3. Крайно класиране на участниците

На първо място се класира участникът с най-висока обща оценка.


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница