Методика за определяне на комплексната оценка на офертите, подадени за участие в процедура с предметДата15.10.2018
Размер73.92 Kb.

Приложение № 4. - Методика за определяне на комплексната цена на офертите


МЕТОДИКА

за определяне на комплексната оценка на офертите, подадени за участие в процедура с предмет:

"Доставка на компютърни конфигурации, периферия, аксесоари и софтуер”

Показатели за оценка на офертата и относителната им тежест в комплексната оценка.

1. Офертите, допуснати до участие в процедурата, след оценка на допустимостта на участника в процедурата, се оценяват от комисията по критерия „икономически най-изгодна оферта” и в съответствие с предварително обявените от възложителя условия.

2. Показатели за оценка и методика за определяне на комплексната оценка на офертите:

Комплексната оценка е сбор от точките по показатели К1, К2 и К3

К = К1 + К2 + К3

Максималният брой точки, който може да получи един участник е 100.А. Цена К1: максималният брой точки по този показател е 50 точки.

Оценката по показателя се извършва по формулата: К1 = С1 х В1, където:

С1 е тежестта на показателя, С1 = 50

В1 = Най-ниска цена, предложена от участник в процедуратаЦена на участника

.

Б. Гаранционен срок, предлаган от участника К2: максимален брой точки 40. Оценка по показателя се извършва по формулата: К2 = С2 х В2, където:

С2 е тежестта на показателя, С2 = 40

В2 = Коефициент (коеф.) на участникаНай – висок коефициент (коеф.) предлаган от участника в поръчката

Коеф. – определя се от всички предложени гаранционни срокове за приложимите видове оборудване:

Поз.

Вид оборудване

Гаранционен срок – в месеци

Тежест на показателя в общия гаранционен срок в %

Коефициент, коригиран с тежест

1

Компютър 1

S1

3

S1*3%

2

Монитор 1

S2

2

S2*2%

3

Мултифункционален принтер 1

S3

2

S3*2%

4

Квадрокоптер 1

S4

10

S4*10%

5

Квадрокоптер 2

S5

10

S5*10%

6

Компютър 2

S6

3

S6*3%
7

Монитор 2

S7

2

S7*2%

8

Лаптоп 1

S8

3

S8*3%

9

Лаптоп 2

S9

3

S9*3%

10

Фотоапарат 1

S10

5

S10*5%

11

Фотоапарат 2

S11

5

S11*5%

12

Мултифункционален принтер 2

S12

2

S12*2%

13

Принтер

S13

2

S13*2%

14

Видеокамера 1

S14

5

S14*5%

15

Видеокамера 2

S15

5

S15*5%

16

Таблети

S16

2

S16*2%

17

Мултифункционален принтер 3

S17

2

S17*2%

18

Компютър 3

S18

3

S18*3%

19

Монитор 3

S19

2

S19*2%

20

Компютър 4

S20


4

S20*4%

21

Монитор 4

S21

2

S21*2%

22

Скенер

S22

2

S22*2%

23

Софтуер 1

S23

5

S23*5%

24

Софтуер 2

S24

5

S24*5%

25

Софтуер 3

S25

5

S25*5%

26

3D Принтер 1

S26

3

S26*3%

27

3D Принтер 2

S27

3

S27*3%100


Коеф. =сбора от всички коефициенти с коригирана тежест

В. Срок за изпълнение на поръчката: К3. Максималният брой точки по този показател е 10 точки.

Оценка по показателя се извършва по формулата: К3 = С3 х В3, където:С3 е тежестта на показателя, C3 = 10

В3 = Най-кратък срок изпълнение на поръчката

Срок за изпълнение на поръчката предложен от участника

Забележка: Срокът за изпълнение следва да се оферира, имайки предвид, че същият започва да тече след датата на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка и получаване от Изпълнителя на уведомително писмо от Възложителя за готовността на последния да се започне изпълнението, т.е изисква се наличието кумулативно на две условия и не трябва да бъде по-кратък от 3 (три дни).Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница