Методика за употребаДата25.10.2018
Размер97.14 Kb.
Методика за употреба
Пулпектомия

Използвани продукти:

Rocanal R1

Rocanal Irrigation

Rocanal R2


Гангренясали канали

Използвани продукти:

Rocanal R1

Rocanal Irrigation

Rocanal R3


Временно превързване само в случай на забавено запълване
След обработката/инструментация на гангренясалия канал:

1. Поставяне на антибиотичния, антивъзпалителния крем в пери- апикалния регион (със спринцов- ка през канала). Препоръчва се при първо посещение.

2. Временно превързване на канала с Rocanal R1.

3. Постоянното запълване се забавя до окончателното отшумя- ване на възпалението при по - късно посещение.Пулпектомия
Единичен корен - нормален канал(голям)

Диагноза: Пулпата е жизнена(позитивна реакция на теста за студ и електрическия пулпен тестер)

Лечение: Пулпата бива напълно премахната от канала.

Процедури:Рентген

Локална упойка:(Проверете ефекта на упойката чрез пулпния тестер)

Достъп: Използвайте заоблен диамантен борер, за да осигурите достъп до пулпата(посоката на пробиване е по посока дължината канала).

Първо измерване: Сравнете дължината на инструментацията със снимката на каналната дължина.

Премахване на пулпата: Обемиста пулпа: използвайте пила тип миша опашка(Гейтц) с подходящ диаметър, за да елиминирате обемистата пулпа.

Движение на пилата: Пълна ротация

Нормална пулпа: няма нужда от пила тип миша опашка

Пулпата е автоматично отстранена по време на машинната обработка.
Инструментална обработка:
Използвайте ръчен разширител.

Подготвителен метод: серийна подготовка

Движение на разширителя: въртене по посока на часовника

Диаметър на първия инструмент: изберете първия диаметър като сравните средния канален диаметър от рентгенованта снимка. Не използвайте разширител от размер под номер 25: има опасност от счупване. Не използвайте разширители в тесни канали, само К - пили и Н - пили. Не сменяйте типа на пилата.


Канална подготовка
Разширете канала внимателно до апикалната част като използвате въртеливо движение. Направете втора рентгенова снимка.

Второ измерване(работна дължина):

Сравнете дължината на инструмента(от апекса до запушалката на отвора) с позицията на инструмента на рентгеновата снимка. При нужда настройте дължината. Установете точната работна дължина(апикалното свиване). Препоръчва се употребата на устройство за локализиране на апекса (Апекслокатор)! Почистете докато всички следи от пулпна тъкан по разширителят изчезнат.

Дезинфекция:
Поставете Роканал R1 Imediat на разширителя.

Дезинфекцията се постига докато разширявате.


Иригация:
Не използвайте натриев хипохлорид или наситена с кислород вода. Не е необходимо докато подготвяте канала. Иригирайте само в края на подготовката, като използвате Роканал Irrigation.
Междинно превързване:
Ако кореновият канал не е запълнен незабавно с постоянен запълващ материал Роканал R2 по време на една и съща визита, поставете вътрешноканална междинна превръзка. Затворете зъба временно до следващото посещение.
Запълване:
Обикновено постоянното запълване се прави незабавно. След отварянето на зъба(при второ посещение) почистете канала отново със същия размер разширител посредством въртеливо движение.

Иригирайте с Роканал Irrigation(не използвайте натриев хипохлорид или вода с високо съдържание на кислород). Подсушете със стерилни хартиени връхчета и 5 секундна въздушна струя. Запълнете канала за постоянно с Роканал R2 Permanent Vital. Запълването трябва да достигне апикалното свиване(физиологичния апекс).


Инструкции за запълване:
1. Смесване на ендодонтския цимент:

Използвайте гъвкава шпатула. Стерилна стъклена плоча. Поставете една капка от течността и постепенно добавяйте прах. Смесвайте в посока, обратна на часовниковата стрелка(отделете нужното време).

Прахът съдържа кристали, които трябва да се разтворят в течността. Време за смесване: около 60 секунди. Възможно е добавянето на още течност, ако сместа е твърде гъста, или прах, ако е твърде рядка.
2. Внасяне на цимента:

Вземете доза от смесения цимент с каналопълнителя, като го поставите върху цимента от шпатулата без въртене. Пълнителя и шпатулата трябва да са разположени така че пълнителя да с бъде с цимент по цялата си дължина. Това намаля вероятноста от образуване на въздушни кухини в канала.Забележка: пълнителя трябва да бъде изпробван предварително, за да се провери дължината и свободното движение в канала. Той трябва да се постави в канала на разстояние от около 0.5мм от апикалното свиване(т.е. 0.5мм по - малко от работната дължина) без всякакво въртеливо движение. Започнете въртене само когато пълнителят е на позиция. Завъртете бавно по посока на часовниковата стрелка и едновременно бавно изваждайте инструмента от канал. Цимента ще остане в канала без голямо избутване към апекса. Едно движение вътре - вън е напълно достатъчно за пълното запълване на канала. Не изпомпвайте или правете странични движения с пълнителя: опасност от счупване или препълване.

Направете рентгенова снимка, за да проверите запълването. Ако не е напълно запълнено, незабавно повторете процедурата по указанията дадени за първото запълване. Повторете рентгеновата снимка за финална проверка.


Гутаперча:

Роканал фармакодинамичната система не предполага използването на методи за запълване с гутаперча.

Ако желаете, може да се използва традиционната техника с внасянето на главен конус след циментирането.

Вертикална кондензация, хоризонтална кондензация и използването на техники с гореща гутаперча не се препоръчват.
Витална пулпектомия при многокоренни зъби
Лечение: Пулпата се премахва от всички канали в една сесия, ако това е възможно.

Процедури:

Големи, прави канали: същите процедури като при зъби с един корен.

Тесни канали: без кръгови движения, без Гейтц разширители! Използвайте само ръчни К - пили и Н - пили.

Ако постоянното запълване се забави, поставете временна превръзка в каналите.

Нататък процедурата е като при един канал, но се работи едновремено върху всичките.Некротична инфектирана пулпа (гангрена)
Единичен корен - Нормален канал (голям)

Диагноза: пулпата не е жизнена. Каналното съдържание е инфектирано, некротично и гангренясало. Липса на изострени симптоми. Негативна реакция на теста за студ и електронния тест на пулпата.

Лечение: Кореновия канал трябва да се почисти и дезинфектира до апикалното свиване (физиологичния отвор).
Вземете под внимание наличието на инфекция в коренния канал. Това изисква специални процедури за намаляването на риска от възпаление в периоденталния регион. Постоянното запълване на канал се отлага за няколко дни. ( възможно е в първите два или три дни след отстраняването на мъртвата тъкан да се изяви възпаление).

Наличие на синус-тракт (фистула) : в този случай каналът може да бъде запълнен веднага след отстраняването на мъртвата тъкан. Няма нужда от лечение на фистула.


Изострени случай: лекувайте изострените случай както обикновено.
Процедури:

Рентгенова снимка

Без упойка
Достъп:

Използвайте кръгъл диамантен борер, за да създадете достъп до канала (посоката на пробиване е по дългата дъга на зъба).Първо измерване:

Сравнете дължината на инструмента с тази на каналната дължина от рентгеновата снимка.Отстраняване на мъртвата тъкан от канала и дезинфекцията му:

Използвайте Роканал R1 Imediat. Отстраняването на мъртвата тъкан обикновенно се прави на ръка, чрез въртене на разширителя по посока на часовниковата стрелка. Разширителят е потопен в Роканал R1 Imediat крем, който действа едновременно като дезинфектант и лубрикант. Достигнете апекса (апикалното свиване). Разширете, като започнете с инструмент с по - голям размер и постепенно преминете към по - фин инструмент.

Размер на първия инструмент: Сравнете с диаметъра на канала на рентгеновата снимка.

Примерна техника: започнете с номер 50 за коронната област, преминете на 45, после на 40 и на 35-30, за да достигнете апикалната част на канала.


Вторично измерване( работна дължина):

Преди да достигнете апекса, направете рентгенова снимка с разширителя в кореновия канал на апикалната третина. Установете точната работна дължина (апикалния отвор). Разширете докато не останат некротични следи по разширителя.Дезинфекция:

Поставете Роканал R1 Imediat на разширителите.

Дезинфекцията се осъществява докато разширявате.

Иригация:

Не използвайте натриев хипохлорид или вода с високо съдържание на кислород.Не е необходимо докато подготвяте канала инструментално.

Иригирайте само накрая на подготовката, като използвате Роканал Irrigation.
Предотвратяване на възпаление в периоденталния регион:

Каналната инструментация трябва да се прави стъпка по стъпка, без да се насочват отломки или инструмента отвъд апекса: опасност от възпаление! Накрая на отстраняването на мъртва тъкан, някои автори препоръчват използването (отвъд коренния канал, в периапикалната област) на малка доза антивъзпалителен - антибиотичен крем. За тази цел е препоръчително да перфорирате леко апекса на коренния канал с К - пила номер 15 и да приложите крема отвъд апекса с помоща на спринцовка (къса игла поставена само в началото на кореновия канал). Това трябва да се направи при първата визита, след каналната инструментация.

Забележки:


  • Кремът е ефективен само ако достигне периодонтциума

  • Не използвайте каналопълнител, има опасност от счупване

  • Типа на предложения крем (в Швейцария) Betnovate-N крем (Glaxo)

  • Препоръчани спринцовки: за инсулин 1 мл.


Междинно превързване:

Поставете междинна превръзка в кореновия канал. Използвайте Роканал R1 на хартиен конус.

Дезинфекцията е добра.

Затворете зъбната корона временно до следващата визита. Не оставяйте зъба отворен ако сте използвали антивъзпалителен - антибиотичен крем отвъд апикалния канал.


Запълване:

На втората визита, ако няма силна реакция или ако е стихнала, почистете канала отново с разширител като използвате въртеливо движение. Иригирайте с Роканал Irrigation(не използвайте натриев хипохлорид или вода с високо съдържание на кислород). Подсушете със стерилни хартиени щифтове и 5 секундна въздушна струя. Запълнете канала за постоянно с Роканал R3 Permanent Gangrene. Пълнежа трябва да достигнбе апикалния отвор.


Инструкции за запълване:

Следвайте същите инструкции както е посочено по - горе (вижте инструкциите за запълване на кореновия канал).


Многокоренови гангренясали зъби:

Лечение:Кореновите канали трябва да се почистят и дезинфекцират до апикалния отвор. Лекувайте всички канали в една сесия, ако е възможно. Незабавно след отстраняването на мъртвата тъкан, приложете антивъзпалителен - антибиотичен крем отвъд апекса.

Не запълвайте канала за постоянно: постравете междинна превръзка. Затворете зъба временно.
Процедури:

Големи, прави канали: същите процедури като при зъби с един канал.

Тесни канали: без въртеливо движение, без гейтц разширители.

Използвайте само К - пили и Н - пили (ръчни инструменти).

Важно: ако започнете отстраняването на мъртвата тъкан, не отлагайте тоталната подготовка за втората визита като прекратите работа в средата на канала: опасност от възпаление.
Запълване:

Използвайте същите инструкции както при зъби с един канал.

Използвайте Rocanal R3 Permanent Gangrene.
Болка след постоянното запълване:

В сличай на болка след запълването, не отваряйте наново зъба или канала. Реакциите на пълнежа ще изчезнат до няколко дни. Предпишете антивъзпалителен продукт.


Препълване:

Роканал Permanent filling ендодонтски цименти R2 и R3 са добре поносими от периодонталните тъкани. Препълването ще изчезне след 6 до 12 месеца. Постоянното запълване на канала не изчезва.

Забележка: значителното препълване е знак за неправилна техника при запълването.
Възпаление:

При леченито на гангренясалия канал, винаги има възможност за остра реакция, един или два дни след отстраняването на мъртвата тъкан. Информирайте пациента за тази възможност преди да започнете лечението. В случай на възпаление, се препоръчва антибиотично и антивъзпалително лечение. Причината за възпалението трябва да се определи, с цел назначаването на по - ефктивно лечение.Причини за възпаление:

  • Инфектирани отломки са попаднали отвъд апекса

  • Прекалена инструментация: преминат е апекса

  • Прекалена употреба на токсични материали, например много силен дезинфектант (формокрезол, формалин, парахлорфенол)

  • Токсични иригационни разтвори като натриев хипохлорид

  • Хемолитични разтвори, като вода с голямо съдържание на кислород

  • Дразнещи материали, като калциев хидроокис, йодоформена паста, гутаперча

За да постигнете успех, трябва да използвате предложената техника.
Каталог: documents
documents -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
documents -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
documents -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
documents -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
documents -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
documents -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
documents -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
documents -> Общи въпроси и отговори, свързани с държавните/минималните помощи Какво е „държавна помощ”


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница