Microsoft Visual Basic 2010 Среди за програмиранеДата13.09.2016
Размер53 Kb.
#9157
ТЕМА2

2 часа


Microsoft Visual Basic 2010


  1. Среди за програмиране

А) създаване на езика за програмиране Basic

Замислен като междинна стъпка за изучаване на по-сложни понятия и по-сложни езици (Fortran) през 1964г. Всъщност, името е акроним Beginner’s All-Purpose Symbolic Instruction Code (Многоцелеви символен програмен код за начинаещи).

През 1970 г. – Бил Гейтс и Пол Алън разработват версия на Basic за Altair PC. От това скромно начало те модифицират Basic за други компютърни платформи и към края на това деситилетие на повечето компютри има някаква разновидност на езика.

При първоначалното пускане на ДОС за ранните компютри заедно с операционната система се разпространяват и версии на интерпретатора на Basic.

Microsoft отведе командния интерпретатор на следващо стъпало и предостави Quick Basic. Quick Basic действително компилира кода в изпълним файл, но все още е бавен в сравнение с другите езици на пазара. През 90-те години Алън Купър създаде прототип, който позволи на разработчиците да добавят динамично компоненти, наричани тогава „приспособления“, към програма пусната на малка машина, използваща потребителски език. Microsoft закупи идеята и комбинира с Quick Basic, за да създаде Visual Basic1.

Б) Visual Basic

Visual Basic предизвика коренна промяна сред програмистите на Basic по целия свят, тъй като им позволи влачене и пускане на компоненти от панела с инструменти и техните форми без да е необходимо да пишат код. Освен това, действителния код се насочи към събитийноориентиран модел, който реагира на случващите се събития, а не ги предизвиква.

Гъвкавостта на Visual Basic позволи на трети страни да разработят разширения и допълнителни контроли, които програмистите на Visual Basic можеха да използват в собствените си приложения.

Последвалите версии на Visual Basic въведоха поддръжка на бази данни (Visual Basic2) и възможността да се създават собствени допълнения и класове (Visual Basic4) и най-накрая собствени контроли (Visual Basic6). Visual Basic се появи в други приложения- Access Basic и VBScript за Internet Explorer. Върха в интегрирането на Basic е вградената възможност за програмен достъп до функциите на Windows и различни приложения, беше достигнат от Visual Basic for Applications, който се появи за пръв път в Microsoft Office 97.

През всичките тези етапи на еволюция, Visual Basic беше спъван от допълнителни компоненти за работа по време на изпълнение и далеч от идеална реализация на обектноориентирано програмиране, което вредеше за неговара репутация като производителност и ката програмен код.

Всичко това се промени с .NET. Visual Basic.NET е първият напълно компилиран вариант на езика и не изисква допълнителни компоненти за работа по време на изпълнение. Програмите на Visual Basic.NET се компилират до същия обектен код както и останалите езици в.NET и поради това производителността на Visual Basic е не по-малка в сравнение с тази на С++ или С#.

Visual Basic 2005 представлява важно подобрение и обновление на развойната система Visual Basic и поредно подобрение на софтуера на Visual Basic.NET 2003. Могат да се създават приложения за Windows, Уеб пространството, работа с База данни.

Visual Basic е пълноправен член на Visual Studio – той споделя развойната среда със Visual C++, Visual C# и Visual J#. Това са различни езици за програмиране, те използват една и съща среда за програмиране IDE (Integrated Development Environment).
  1. Стартиране и разглеждане на Visual Basic

При стартиране се вижда развойната среда (IDE) с многобройните й менюта, инструменти и прозорци с компоненти.

Start Page – съдържа набор от препратки, статии от MSDN и възможности за работа с проекти.

MSDN – библиотека за средата .NET

Лента с МЕНЮ – като всички програми, работещи по Windows, предоставя достъп до повече от командите, контролиращи развойната среда.
Лента с инструменти Standard – колекция от бутони за бързи препратки към съществуващите команди и кото контролират средата.
Лента с инструменти TOOLBOX – инструменти с различно действие, свойства и събития. Поставени във формата (Designer) те се наричат контроли.
Designer – проектът е зареден в развойната среда на Visual Basic (формата)
Solution Explorer – съдържа:

Code Editor – съдържа програмни конструкции, които са асоциирани с текущата форма

View Designer – показва формата и нейния дизайн
Прозорец Properties – използва се за промяна на свойствата на елементите от потребителския интерфейс върху формата. Свойствата са качество на някои от обектите на програмата. Свойствата могат да се задават и чрез Code Editor. Properties съдържа списък, който описва всички елементи (обекти) от потребителския интерфейс на формата и настройка на свойствата на обектите.


  1. Видове файлове в проекта

Във Visual Basic, програмите в процес на разработка се наричат проекти, тъй като съдържат множество отделни компоненти, а не само един файл. Програмите на Visual Basic включват един проектен файл (.vbproj) и един файл за решения (.sln).

Проектните файлове съдържат информация, специфична за конкретната програмна задача. Файловете за решения съдържат информациоя за един или повече проекта.Пример:
Създали сме нов проект с име Myproject1. Създават се следните файлове:


Myproject1
Bin

Съдържа файлове с разширения:.exe; .pdb; .vsho; .xml

Създава се изпълним работен файл

Debug
Release

Създава се изпълним окончателен файл

My Project

Съдържа файлове, които принадлежат на свойствата и настройките на проекта

Obj

Съдържа междинни файлове на проекта

.vbproj

.user

Myproject1.sln

Съдържа всички препратки към проекта и след двойно кликване отваря проекта  1. Създаване на нов проект

File – New ProjectА) избор на шаблон

  • Windows Aplication – създаване на приложения чрез форми

  • Class Library – блок от код, който да се използва от няколко приложения

  • Console Aplication – програма, която използва прост текстов интерфейс, който върви в команден прозорец

  • My Move Collection – готов проект за демонстрация

  • Screen Save Start Kit - готов проект за демонстрация

Избира се шаблона
Б) дава се име на проекта, с което ще се запише (името на папката) по подразбиране и може да се избере къде да се запише проекта. С това име се създава и изпълнимия файл в Debug и Release
В) отваря се формата, в която се добавя елементи

Всяка Windows форма е дизайн и код

View – Code от Solution Explorer се вижда кода

View – Dezigner се вижда дизайна

Intel Sense – възможност на Visual Basic за показване имента на елементите и свързаните с тях свойства и опции
Г) Компилиране и стартиране на проекта
Build – Build 'име на проекта' – само компилиране

Start Debbugibg – копилиране и стартиране

F5 - копилиране и стартиране

Д) запазване на проекта

File – Save All – записва се в собствената папка, избрана от потребителя.


Е) затваряне на проект

File – Close Project
  1. Настройка на IDE средата за работа с Visual Basic

Tools – Options - отваря се диалогов прозорец

Диалоговият прозорец Option е вашия прозорец за много настройки във VisualBasic


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница