Microsoft Word National security rtfPdf просмотр
страница2/14
Дата16.09.2022
Размер250.23 Kb.
#115085
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
National security
Свързани:
156978 pomagalo com
II. Общи положения
ІІ.1. Принципи на политиката за национална сигурност
18. Стратегията за национална сигурност се основава на принципите на:
> законосъобразност и равенство пред закона на всички граждани;
> обвързаност и зависимост между сигурността, основните права и свободи на гражданите;
> диалог и разширено партниране между гражданите, обществото и държавата;
> доверие между държавните институции и сътрудничество с частния сектор, неправителствените организации и гражданите, със съюзниците в НАТО и ЕС и със страни партньори;
> национален консенсус по политиката за национална сигурност;
> неделимост на националната сигурност от сигурността на НАТО и EС;
> проактивност и координираност в дейността на държавните институции и организации в съответствие с тяхната компетентност;
> прилагане на комплексния междуинституционален подход при изграждане на системата за национална сигурност;
> откритост, прозрачност и отговорност при формирането и провеждането на политиките за сигурност;
> ефективност и ефикасност на управленските и изпълнителските дейности;
> демократичен контрол над системата за национална сигурност.
ІІ.2. Национални интереси
19. Жизненоважни интереси са:
> гарантиране на правата, свободите, сигурността и благосъстоянието на гражданина, обществото и държавата;
> запазване на суверенитета, териториалната цялост на страната и единството на нацията;
> защита на конституционно установения ред и демократичните ценности;
> защита на населението и критичната инфраструктура при кризи, бедствия, аварии, катастрофи и други рискове и заплахи;
> съхраняване и развитие на националната идентичност, изграждаща се на основата на единно гражданство;
> гарантиране интегритета на българското гражданско общество;
> преодоляване на негативните демографски процеси, на значителните диспропорции в развитието на регионите и изграждане на социално-икономическа среда, осигуряваща условия за развитието на поколения български граждани, способни да гарантират на Република България достойно място в ЕС и в световните политически, икономически, финансови и социални процеси.
20. Други важни интереси са:
> благоприятната и предвидима среда за сигурност;
> ефективно функциониране на българските институции заедно с тези на ЕС и НАТО за постигане на колективната ни сигурност и подобряване на нейното състояние чрез развитие на оперативната съвместимост;
> поддържане на добросъседски отношения и осигуряване на регионална сигурност и стабилност;
> развитие на регионалното сътрудничество в зоната на Черноморския регион;
> гарантиране на енергийната сигурност чрез диверсификация на видовете енергия, източниците и трасетата на доставка на енергийни и други стратегически суровини;
> развитие на образованието, възпитанието, науката и научно-приложните дейности в духа на националните и общоевропейските ценности;


5
> гарантиране на икономическа, финансова и социална стабилност и икономически просперитет;
> превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност;
> ограничаване на посегателствата срещу личността и собствеността;
> запазване високо качество на околната среда и природните ресурси.


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница