Microsoft Word National security rtfPdf просмотр
страница6/14
Дата16.09.2022
Размер250.23 Kb.
#115085
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
National security
Свързани:
156978 pomagalo com
IV.2. Приоритети
69. Утвърждаването на принципите на доброто управление и противодействието на корупцията има решаващо значение за политиката за национална сигурност като цяло и по отделните сектори. То ще се реализира чрез:
> постоянно усъвършенстване на нормативната уредба, ограничаваща възможностите за прилагане на корупционни практики и на проявите на лошо управление;
> повишаване на ефективността, прозрачността и отчетността при функциониране на институциите;
> ясно разпределяне на задълженията и правомощията на политическите и административните равнища в органите на изпълнителната власт;
> повишаване компетентността на държавната администрация и на нейната ефективност;
> развиване способностите на служителите да установяват и противодействат срещу опитите за корумпиране;
> прилагане на съществуващи и разработване на нови форми на контрол спрямо политическите и административните равнища както от страна на обществени организации, така и от отделни граждани;
> развитие на взаимодействието, партньорството и участието на гражданите и техните организации при провеждането на антикорупционни политики и мерки от страна на изпълнителната власт.
70. Осъществяването на справедливо и в разумни срокове правораздаване формира доверието на обществото към държавното управление и гарантира правата на гражданите, нормалното функциониране на институциите и икономическите субекти. То ще се постига чрез:
> гарантиране на прозрачност и ефективност на всички етапи от правораздаването;
> повишаване на професионализма на полицията, прокуратурата и съда и развитие на формите за отчетност пред обществото;
> създаване на единна информационна среда за наблюдение и контрол на правораздавателния процес;
> гарантиране независимостта на съдебната власт и нейната защита срещу опити за нерегламентирано въздействие;
> създаване на ефективни форми за правораздаване по особено опасни за обществото и сложни за разследване престъпления.
71. Насърчаването на законните форми и прояви на стопанска дейност и гарантирането на приходите в държавния бюджет има съществено значение за ресурсното осигуряване на политиката за национална сигурност. То ще се постига чрез:
> подобряване на нормативната и институционалната среда за започване и развитие на стопанска дейност;
> ограничаване на сивата икономика, въвеждане на европейските стандарти и засилване ролята и ефективността на контролните органи;
> укрепване на органите за финансов одит при възлагане, изпълнение, наблюдение и контрол на обществени поръчки, концесии и публично-частно партньорство;
> развитие на формите на добро корпоративно управление и на културата на отчетност от страна на бизнеса и неговите представителни организации.


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница