Microsoft Word Стратегия во 2021-2030 clean docxPdf просмотр
страница1/53
Дата23.01.2023
Размер1.21 Mb.
#116369
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   53
Strategia-VO 18062020 (1)


1
Проект
22 май 2020 г.
СТРАТЕГИЯ
ЗА РАЗВИТИЕ НА
ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЗА ПЕРИОДА 2021-2030 ГОДИНА
София, България
ПРОЕК
Т!


2
СЪДЪРЖАНИЕ
1.
УВОД – контекст, цели и обхват на настоящата стратегия
2.
АНАЛИЗ НА СРЕДАТА И НА СЪСТОЯНИЕТО НА СИСТЕМАТА НА ВИСШЕТО
ОБРАЗОВАНИЕ
2А. Кратък преглед на напредъка на изпълнението на основните цели на
Стратегията за развитие на висшето образование в Република България
2014‐2020 година
2Б. Предизвикателства, възникващи от промени извън сферата на висшето
образование в Република България
2.1
Ускоряваща се динамика на пазара на труда
2.2
Повишаване на ролята на науката и иновациите за развитие на конкурентоспособна икономика и за решаване на обществени проблеми
2.3
Всеобща дигитализация и развитие на образователни системи, които са алтернативни на класическото висше образование
2.4
Интензифициране на глобалното предлагане на образователни услуги във висшето образование (Европейско пространство за висше образование)
2.5
Застаряване на населението и промени във възрастовата структура
2.6
Промяна в ролята, целите и функциите на висшето образование
2В. Предизвикателства, възникващи от процеси вътре в сферата на висшето
образование в Република България
2.7
Изоставане от тенденциите в европейското висше образование и слаба интернационализация на българското висше образование
2.8
Качество и достъп до образование в условията на масовизация на ВО и демографска криза
2.9
Използване на критичните нагласи на обществото към ВО като стимул за неговата промяна
2.10 Липса на съответствие с потребностите на дигиталното поколение и с компетентностите, необходими за успешна реализация в условията на технологична революция
2.11 Недостатъчна подкрепа и недостатъчно развитие на научните изследвания като неразделна част от висшето образование
2.12 Трудности в подбора, развитието и мотивирането на преподавателите
ПР
ОЕ
КТ
!


3 2.13 Предизвикателства, свързани с управлението на ВУ
2.14 Необходимост от ефективна, обективна и справедлива акредитация
2.15 Непълноценно включване в развитието на икономическите центрове в страната


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   53
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница