Microsoft Word Стратегия во 2021-2030 clean docx


По Цел 7. Преодоляване на негативните тенденции в кариерното израстванеPdf просмотр
страница10/53
Дата23.01.2023
Размер1.21 Mb.
#116369
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   53
Strategia-VO 18062020 (1)
По Цел 7. Преодоляване на негативните тенденции в кариерното израстване
на преподавателите във ВУ и стимулиране на най-добрите преподаватели
С промените в Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България бяха въведени минимални национални изисквания към научната, преподавателската и/или художествено-творческата или спортната дейност на кандидатите за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности.
Тези минимални изисквания са съобразени със спецификата на различните научни области и професионални направления, като целят осигуряването на необходимата научна квалификация на всички преподаватели.
Създадена беше и Комисия по академична етика към министъра на образованието и науката за разглеждане на сигналите, отправени до него относно нарушения при провежданите процедури за присъждане на научни степени или заемането на академични длъжности, както и относно сигнали за наличието на плагиатство в дисертационните трудове и представените за оценяване публикации, недостоверност на представените научни данни, а също и за конфликт на интереси при формирането на съставите на научните журита.
Във висшите училища има стимули за диференцирано заплащане на труда на преподавателите според резултатите от тяхната атестация, но все още на повечето места
ПР
ОЕ
КТ
!


18 преобладава уравниловъчният подход, според който трудовият стаж е по-важен от реалните резултати и качеството на преподаването. Особено потърпевши в това отношение са младите преподаватели, както е обяснено в точка 2.12 от анализа.
По Цел 8. Разширяване и укрепване на мрежата за учене през целия живот;
широко приложение на различни електронни форми за дистанционно
обучение
Редица висши училища привлякоха специалисти от практиката за съвместно разработване на учебни планове и програми с представители на бизнеса.
Чрез средства от ОП НОИР беше подкрепено създаването на дигитално съдържание и развитието на електронни форми за дистанционно обучение. Предвид бързата дигитализация и смяната на поколенията, този процес трябва да се ускори значително, за да се отговори на бъдещите очаквания и потребности на студентите, работодателите и обществото.
С развитието на пандемията Covid-19 през 2020 година, почти всички ВУ успяха за кратки срокове да преминат в режим на електронно обучение, използвайки налични или доразработени електронни учебни материали. Този процес показа, че във ВУ има добра основа за много по-пълно развитие на електронни форми на обучение в бъдеще, вкл. и по отношение на ученето през целия живот.


ПР
ОЕ
КТ
!


19


Сподели с приятели:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   53
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница