Microsoft Word Стратегия во 2021-2030 clean docx


Основни предизвикателства, свързани с повишаване на ролята на науката иPdf просмотр
страница13/53
Дата23.01.2023
Размер1.21 Mb.
#116369
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   53
Strategia-VO 18062020 (1)
Основни предизвикателства, свързани с повишаване на ролята на науката и
иновациите:
1) Необходимост от развиване на критична маса от човешки и материални ресурси в повече висши училища, отчитайки техните традиции и регионални особености, които да осигурят необходимата база, знания и умения за решаване на важни научни и научно-приложни задачи в различни области на икономическия и обществен живот.
2) Необходимост от активизиране на научната и научно-приложната дейност във висшите училища чрез допълнително развиване и подходящо балансиране на институционалните, програмните и конкурсните форми за публично финансиране, а също и на проектната дейност с фирмено финансиране.
3) Необходимост от стимулиране на по-активното включване на преподавателите и студентите в решаването на практически проблеми, за което са нужни разнообразни механизми и стимули, вкл. чрез използване на целеви критерии за академично израстване, усъвършенстване на правилата за формиране на работна заплата, премахване на пречките пред частното финансиране на научно-приложни проекти, регламентиране на смесено публично-частно финансиране на докторанти и др.
4) Необходимост от въвеждане на качествено практическо обучение по иновации и предприемачество във всички професионални направления за изграждане на предприемаческа култура в следващите поколения специалисти.
5) Подобряване на механизмите за планиране, управление и координация на научния и иновационния процес, както и на инструментите за устойчиво и ефективно развитие на българската научна и иновационна екосистема.
2.3
Всеобща дигитализация и развитие на образователни системи, които са
алтернативни на класическото висше образование.
Дигитализацията е материален процес на преобразуване на аналогови потоци информация в цифрови потоци. През последните години на ХХ век много области на социалния живот се преструктурираха около цифровата комуникация и медийните
ПР
ОЕ
КТ
!


22 инфраструктури. Съществена част от тези социални дейности е свързана със системата на висшето образование, чиято мисия, динамика и резултати въздействат силно върху културата, материалния просперитет и сигурността на нацията ни. В този смисъл всяка промяна в нагласите, методите за управление и възприемане и скоростта на процеса трябва съществено да ангажират вниманието ни.
Данните за България са обезпокоителни. Според Индекса за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото DESI през 2019 г.
2
България се нарежда на последното място сред европейските страни, като през 2018 г. е била на 26 място. Страната ни е значително под средния резултат в измерението „Човешки капитал“, като цялостното равнище на уменията в областта на цифровите технологии е сред най-ниските в ЕС. Едва 11 % от хората притежават умения над основните, което представлява по-малко от една трета от средната стойност за ЕС.
Трябва да се отчетат и огромните различия между съвременните поколения млади хора. След 1980 г. са дефинирани три различни поколения – Y, Z и α, различаващи се дотолкова, че да изпитват различни образователни потребности и най-вече да имат нужда от различна технология на обучението, включваща преподаването, ученето, постигането на знанието и прилагането му. Y идентифицираните са израснали с компютрите, мобилните телефони и видеоигрите, докато принадлежащите към Z поколението се свързват много повече с таблети, смартфони и приложения. За представителите на поколение Z и α действителният и виртуалният свят представляват една и съща реалност.
3
Нуждата от спешна дигитализация на цялото образование, предизвикана от избухването на пандемията от COVID-19 през 2020 г. само илюстрира колко належащи и важни са промените във висшето образование и във всички останали сфери на живота в тази посока. Това, което днес изглежда наложено от извънредна ситуация, може да се окаже масовият световен стандарт през следващите 2-3 години.
Може да се обобщи, че през последните години дигитализацията се превърна в основно средство за осигуряване на достъп до по-качествено ВО, за по-голяма интернационализация и за осъвременяване на методите за преподаване, съобразно с нагласите и интересите на младите поколения. Дигитализацията, ако е реализирана
2
https://ec.europa.eu/digital‐single‐market/desi
3
https://www.careerplanner.com/Career‐Articles/Generations.cfm
ПР
ОЕ
КТ
!


23 правилно и с грижа за студента, може да адресира и един от най-тежките проблеми на съвременното висше образование, а именно да осигури качествено образование при по- малки разходи, които са във възможностите на много по-голям брой студенти с различен социален произход.


Сподели с приятели:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   53
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница