Microsoft Word Стратегия во 2021-2030 clean docx


Основни предизвикателства, свързани с интензифициране на глобалнотоPdf просмотр
страница15/53
Дата23.01.2023
Размер1.21 Mb.
#116369
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   53
Strategia-VO 18062020 (1)
Основни предизвикателства, свързани с интензифициране на глобалното
предлагане на образователни услуги във висшето образование (европейско
пространство за висше образование):
1) Висока степен на конкуренция от висши училища в държави членки на ЕС, предлагащи лесен достъп, дистанционни програми и безплатно образование, и предизвикващи отлив на български кандидат-студенти към тях, и в същото време неразбиране и липса на желание на българските висши училища да развият по- висока степен на международна конкурентоспособност, тъй като доскоро се чувстваха уютно в националната конкурентна академична среда.
2) Недостатъчно използване от българските ВУ на възможностите на програмата
„Еразъм+“, която стимулира мобилността с учебна цел в цяла Европа и допринася значително за усъвършенстване на личностното развитие и междукултурните компетентности, както и укрепване на европейската идентичност.
3) Недостатъчна езикова подготовка на част от българските академични преподаватели и изследователи, което пречи за създаването на програми и курсове на чужд език, привличане на чуждестранни студенти и докторанти и участието в изследователски консорциуми и общности.
ПР
ОЕ
КТ
!


25 4) Недостатъчна активност по отношение на привличането и интегрирането на учащи, които по различни причини са се завърнали от чужбина, преди да довършат обучението си там.
2.5 Застаряване на населението и промени във възрастовата структура.
Общите за европейските държави демографски процеси на застаряване на населението и промяна на възрастовата му структура имат ярко проявление в нашата страна, което намира израз в относително ниските нива на раждаемост, особено сред определени социални групи. Коефициентът за раждаемост намалява от 10,00 (през 2010 г.) до 8,9 (през 2019 г.). За периодa 2007–2018 година делът на населението до 14 г. в
България е значително по-нисък от средните равнища за ЕС и дори заема една от най- негативните стойности в Съюза – около 14%, при средно за ЕС – 15,6%. В същото време делът на населението от 65 до 79 г. в България е 16,2% за 2018 г. при средно равнище за
ЕС (28) 14,2%. Външната миграция също е съпроводена с негативни тенденции.


Сподели с приятели:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   53
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница